Pelle Erobreren udkom med 1. bind i 1906. Denne udgave er fra Gyldendal, 1949. Omslagstegning af Anton Hansen.


Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1906.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

28. februar 1906
1906upton.jpg

Upton Sinclair får udgivet romanen The Jungle (dansk: Junglen: Tilegnet Amerikas Arbejdere, 1906).
“.. gennembrudsbog ‘Junglen’ udkom i 1906. Den handler om de barbariske forhold i Chicagos kødindustri. Romanen, der vakte opsigt i både USA og i Europa, var baseret på studier og interviews og førte til en lovmæssig stramning af forholdene i den amerikanske kødindustri”. (Arbejderen.dk, 23.11.2002)

Se:

Portræt af den rå kapitalisme. Af Bjarne Nielsen (Arbejderen.dk, 11. juni 2011)

“Junglen”. Af Gustav Bang (Social-Demokraten, 23.7. + 30.7.1906; online på Marxisme Online)

The Jungle (Wikipedia.org)

The Jungle at 100. By Christopher Phelps (Against the Current, No.115, March/April 2005)

The fictitious suppression of Upton Sinclair’s The Jungle. By Christopher Phelps (History News Network, 20 July 2006)
Litteratur:

Bogen online: The Jungle (Marxists Internet Archive)

Junglen (Forlaget Sohn, 2011, 350 sider). Revideret udg. af Ella Melbyes oversættelse (1906)

Junglen (Modtryk, 1977, 295 sider) (Socialistisk Bogklub)

Se også:

Tidslinjen 25. november 1968 om Upton Sinclair.


28. februar 1906

1906pellemanus.jpgFørste bind af Pelle Erobreren udkommer. Afsluttes i 1910.

Se:

Pelle Erobreren (roman) (Wikipedia.dk)

Nexø, Martin Andersen – Pelle Erobreren. Af Jakob Bækgaard (Litteratursiden, 29.09.2010) Med fyldig litteraturliste.

Århundredes danske bog (Danske Litteraturpriser). Afstemninger i Berlingske Tidende og Politiken om århundredets danske bog.

Pelle Erobreren som litteratur om litteratur. Af Henrik Yde (Arbejderen, 3. december 2002)

“Pelle Erobrerens” skæbnehistorie. Af Lisbeth Gundlund Jensen (K&K: Kultur og Klasse, årg. 18, nr.70, 1991, s.105-134; online på Statsbiblioteket)

Pelle Erobreren online: Se Open Library.

Tidslinjen 1. juni 1954 om Martin Andersen Nexø.

Litteratur:

Omkring Pelle Erobreren. Redigeret af Børge Houmann (Hans Reitzel, 1975, 434 sider) (Værkserien)

Pelle Erobreren: en historisk analyse. Af Anker Gemzøe (Vinten, 1975, 139 sider) (Stjernebøgernes kulturbibliotek)

Se også her på Modkraft.dk:

Tidslinjen 1. juni 1954 om Martin Andersen Nexø

26. december 1987 om den Oscar-vindende film Pelle Erobreren, instr. Bille August.

Illlustration: Manuskript “Pelle Erobreren”, første side for forstørrelse, tryk her

Relateret billede

Udgave (1988) i 2 bind, omslagsillustration fra Bille Augusts film (af første bind) med Pelle Hvenegaard og Max von Sydow.


15. (?) marts 1906

Emma Goldman udgiver i New York første nummer af magasinet Mother Earth: Monthly Magazine Devoted to Social Science and Literature (Published Every 15th of the Month) (1906-1928)
Se:

Mother Earth (Anarchist Archives), 8 issues onlline + Mother Earth Bulletin, vol. 1, no. 1-7, 1917-18, online.

Mother Earth (magazine) (Wikipedia.org)

Se også:

Modkraft Bibliotekets personliste om Emma Goldman (1869-1940)

1906mother.gif


30. marts 1906

Med vedtagelse af Lov om Modarbejdelse af offentlig Usædelighed og Venerisk Smitte ophæves den reglementerede prostitutionskontrol, det legale erhverv.

Se:

Da byens utugtige kvinder kom under kontrol (pdf). Af Merete Bøge Pedersen (Dansk Politimuseum)

Se også:

Linkbox: Prostitutions, sexkøb og venstrefløjen (Socialistisk Bibliotek)

1906allbertine.jpg

Illustration: Christian Krohg: “Albertine i politilægens venteværelse”. På Nasjonalgalleriet, Oslo. Billedet udstillet udærdigt 22.3.1886 i Den frisindede studenterforening, og færdigt i Teknikens store sal i Rådhusgata, Solo, 11.3.1887.

Se:

Albertine (Store norske leksikon)

Christian Krohg (Wikipedia.no), link til danske artikel.


6. april 1906

Norske forfatter Alexander Lange Kielland dør. (Født 18. februar 1849, se denne)


13. april 1906

Forfatteren Samuel Beckett fødes i Foxrock, County Dublin, Irland. (Dør 22.12.1989 i Paris, Frankrig).
1906beckett.jpg
Nobelprisen i litteratur 1969.

Se:

Samuel Beckett: poet of pessimism or herald of resistance? By Sinead Kennedy (Socialist Worker, Issue 1995, 8 April 2006)

Goodbye grey sky?. By Sabby Sagall (Socialist Review, No.280, December 2003). Review of Samuel Beckett, Happy Days, Arts Theatre, London.

Samuel Beckett (1906-1989). Obituaries by Leslie Hill (Radical Philosophy, Summer 1990)

Illustration: Samuel Beckett photographed in 1984 by his friend John Minihan.


2. maj 1906

1906abendrot.jpg
Den tyske marxist Wolfgang Abendroth fødes i Wuppertal. (Dør 15.9.1985 i Frankfurt a.M.).

Se:

Abendroth, Wolfgang (Leksikon.org)

Wolfgang Abendroth (Wikipeida.org). Kortere engelsk intro.

Wolfgang Abendroth (Wikipedia.de). Længere tysk – med links & litt.henvisninger.

Partisanenprofessor im Lande der Mitläufer (Freitag 17, 28.04.2006)

Zum 100. Geburtstag von Wolfgang Abendroth (pdf-format) (Marburg Universitet, Unijournal, april 2006, 4 sider)

Litteratur:
Den europæiske arbejderbevægelses historie (Politisk Revy, 1974, 290 sider)


23. maj 1906

Den norske skuespilforfatter Henrik Ibsen dør i Kristiania [Oslo]
(født i Skien, Norge, 20. marts 1828, se denne)


25. maj 1906
Den danske rådskommunist og fritænker Harald Andersen-Harild junior fødes (dør 22. juni 1980)

Se:

Andersen-Harild, Harald. Af Julius Wilm (Leksikon.org)

Arbejdernes Fritænkerforbund (Leksikon.org)20. juli 1906
Vedtagelse i finske rigsdag om, at finske kvinder – som de første i Europa – får parlamentarisk stemmeret. (New Zealand var verdens første i 1892)
Se:

Finnish women’s suffrage from the international perspective. By Irma Sulkunen (Centenary of women’s full political rights in Finland). See other publications at the site.

Finland 1906: The revolutionary roots of women’s suffrage ”” an International Women’s Day tribute. By Eric Blanc (John Riddell’s Blog, March 4, 2015)

Women’s suffrage 80 years on (pdf). By Hannele Kurki (Council for Gender Equality, Issue 1, 1986, 18 p.)

Frøken Lucina Hagmann (Kvindestemmeretsbladet, 1. årg, nr. 9, 1907; online på Kvinfo)

Se også:

Emnelisten: Kvindernes valgret (Socialistisk Bibliotek)


September 1906

Lev Trotskij formulerer i sin artikelsamling om den russiske 1905-revolution (Vor Revolution / Nasha Revoljusija) teorien om den permanente revolution i afslutningsartiklen Resultater og perspektiver / Itogi i Perspektivij

Debat / Debate:

Bøger / Books:

1906perrevoTshirt.jpg

Se også/see also:16. september 1906

Rosa Luxemburg udgiver pjecen Massenstreik, Partei und Gewerkschaften om erfaringerne fra bl.a. den russiske revolution i 1905.

Dansk

Danske udgave online: Massestrejke, parti og fagforeninger (Marxisme Online)

Trykt udgave i: Rosa Luxemburg: Politiske skrifter: Et udvalg. Oversat og kommenteret af Toni Liversage (Tiderne Skifter, 1976, side 114-205)

Massestrejkedebatten (Leksikon.org)

Massestrejken. Af Hans Erik Madsen (Socialistisk Arbejderavis, nr.352, 1. maj 2016, s.16) (serie: Socialisme for begyndere)

In English

The Mass Strike, the Political Party and the Trade Unions (Marxists Internet Archive)

An introduction to Rosa Luxemburg’s The Mass Strike. By Alastair Stephens (Counterfire, 13 January 2013)

Rosa Luxemburg and The Mass Strike. By Sally Campbell (Socialist Worker (UK), Issue 2278, 19 November 2011)

Notes on Rosa Luxemburg’s ‘The Mass Strike’. By Martin Thomas (Workers’ Liberty, 14 May 2010)

The Mass Strike. By Helen Scott (Socialist Worker (US), Issue 674, June 13, 2008)

M is for mass strike. By Mark Thomas (Socialist Review, June 2008)

Rosa Luxemburg & the Mass Strike. By Lea Haro (Against the Current, No.118, September-October 2005)

Introduction [to an extract from Mass Strike, Party & Trade Union]. By Tony Cliff (International Socialism, No.21, Summer 1965; online at Marxists Internet Archive)

Se også:

Personlisten Rosa Luxemburg (1879-1919) (Socialistisk Bibliotek)

1906luxemburg.jpg

Rosa Luxemburg taler, 1907


16. september 1906

Socialdemokratisk Ungdomsforbund (SUF) stiftes. Bliver grundstammen i nov. 1919 i Venstresocialistisk Parti. Februar 1920 dannes så Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).
Se:

Socialdemokratisk Ungdomsforbund (Plads til os alle; Oppositionen i arbejderbevægelsen; online på Arbejdermuseet.dk)

Danmarks Kommunistisk Ungdom (DKU) (Leksikon.org)

Litteratur:

Socialdemokratisk Ungdomsforbund SUF 1906-21. Af John Bech Thomsen (Historievidenskab, nr. 8, 1976, s.7-86)
Se også:

Tidslinjen 13. maj 1991 om DKU.

1906krig.jpg

Antimilitaristisk løbeseddel fra Socialdemokratisk Ungdomsforbund


25. september 1906

Den russiske komponist Dimitri Sjostakovitj fødes, 12.9. ifølge gamle tidsregning (dør 9.8.1975): komponerede 7. symfoni (“Leningradsymfonien”) i 1942.

Se:

Dmitri Shostakovich (Wikipedia.org)

Zanchevsky, Zakrevsky or Zakovsky? By Sheila Fitzpatrick (London Review of Books, Vol.38, No.4, 18 february 2016). Review of Julian Barnes, The Noise of Time (Cape, 2016, 184 p.). Dansk udgave: Tidens støj (Tiderne Skifter, 2016, 202 s.)

A concert of early and rare Shostakovich. By Fred Mazelis (World Socialist Web Site, 3 December 2013)

The enigma of Shostakovich’s Leningrad Symphony. By Verena Nees (World Socialist Web Site, 12 September 2012)

Shostakovich. By Louis Bayman (Socialist Review, July/August 2010). Review of Simon Behrman, Shostakovich: Socialism, Stalin & Symphonies (Redwords, 2010)

A complex socialist composer. By Alex Miller (Frontline, Vol.2, No.7, June 2008)

The sound of a Soviet tragedy. By Simon Behrman (Socialist Review, September 2006)

Shostakovich, the musical conscience of the Russian Revolution, Part One. By Alan Woods (In Defence of Marxism, 20 December 2006) + Part Two (21 December)

Shostakovich: Revolutionary life, revolutionary legacy. By Harry Patterson (Weekly Worker, No.365, December 21, 2000)

The legacy of Dmitri Shostakovich: Clarifying a confused debate. By Fred Mazelis (World Socialist Web Site, 7 April 2000)

Se også:

Personlisten Dmitrij Dmitrijevitj Sjostakovitj (2906-2975) (Socialistisk Bibliotek)


13. oktober 1906

“Syndikalismens fødsel”. Det franske fagbevægelse CGT vedtager på sin kongres i Amiens ikke at engagere sig politisk og vedtager programmer Amiens-charter (Charte d’Amiens).
Se:

Syndikalismens historie i årstal og tekster (Syndikalister.dk)

Syndikalisme (Leksikon.org)

Syndicalism (Wikipedia.org)

På fransk (Marxists Internet Archive):

C.G.T.: Charte d’Amiens

C.G.T.: Congrés d’Amiens sur les rapports entre entre les Syndicats et les Partis politiques


2. november 1906
Den kommunistiske italienske filminstruktør Luchino Visconti fødes i Milano. (Dør i Rom 17. marts 1976).
(Rocco og hans brødre, 1962 , Leoparden, 1965, Døden i Venedig, 1973)

Luchino Visconti (Denstoredanske.dk)

Luchino Visconti (Wikipedia.dk)

Luchino Visconti, 1906-1976. Dansk site viet mindet om den italienske film- og teaterinstruktør Luchino Visconti.

Lions and jackals. By Lindsey German (Socialist Review, Issue 275, June 2003)

1906il-gattopardo-5-6-2009.jpg
Leoparden/il Gattopardo (1963)


19. december 1906
Leonid Ilyich Brezhnev fødes (dør 10.11.1982). Generalsekretær i SUKP 1964-82.

Se:

Bresjnev, Leonid Ilic (Leksikon.org)


 

Print Friendly, PDF & Email
DEL

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.