100 års demonstrationen: København 8. marts 2010. Foto: Gabriela Manzur/Monsun
100 års demonstrationen: København 8. marts 2010. Foto: Gabriela Manzur/Monsun

En international demonstrationsdag for kvinders rettigheder, først og fremmest valgret,  blev vedtaget 27. august 1910 på 2. Internationale Kvindekongres, en international kvindekongres for Anden Internationale i København, i Folkets Hus på Jagtvej 69. Det var dog først efter en kvindekonference 8. marts 1922, at Kvindernes internationale kampdag blev fastsat til 8. marts som fast dato. (Se Leksikon.org).


8. marts – Hvad kan du lave til Kvindernes Internationale Kampdag?
(Solidaritet.dk, 6. marts 2024)
“Solidaritet giver dig her en guide til de arrangementer, der afholdes i landets større byer.”


Indhold/Contents:

 

På invitationen til tidligere 8. marts-arrangement er billedet af disse to tyske socialister, Clara Zetkin og Rosa Luxemburg anvendt. (Det var dog kun førstnævnte, der var aktiv omkring forslaget om en international kampdag på kvindekongressen 26.-27. august 1910). Billedet er angivet 1910, og det kunne så være Jagtvej på Nørrebro, de krydser med Assistens kirkegårdsmur i baggrunden, på vej over til Arbejdernes Forsamlingsbygning Folkets Hus i nr. 69, hvor kvindekongressen fandt sted. Men Rosa Luxemburg deltog ikke i kvindekongressen og andre kilder nævnet dog  andre datoer for billedet: januar 1910, årstallet 1918, og 1911 - og "auf dem Weg zum SPD-Parteitag in Magdeburg, 18.-24.9.1910". Omgivet af mandlige partifæller med stive skjortekraver og butterfly - sandsynliggør denne datering, september 1910. Stiftung Friedrich-Ebert, Bonn, angiver: SPD-Parteitag in Magdeburg, Straßenszene, auf dem Weg zum Parteitag. Reproduktion. 18.09.1910.
På invitationen til tidligere 8. marts-arrangement er billedet af disse to tyske socialister, Clara Zetkin og Rosa Luxemburg anvendt. (Det var dog kun førstnævnte, der var aktiv omkring forslaget om en international kampdag på kvindekongressen 26.-27. august 1910). Billedet er angivet 1910, og det kunne så være Jagtvej på Nørrebro, de krydser med Assistens kirkegårdsmur i baggrunden, på vej over til Arbejdernes Forsamlingsbygning Folkets Hus i nr. 69, hvor kvindekongressen fandt sted. Men Rosa Luxemburg deltog ikke i kvindekongressen og andre kilder nævnet dog  andre datoer for billedet: januar 1910, årstallet 1918, og 1911 – og “auf dem Weg zum SPD-Parteitag in Magdeburg, 18.-24.9.1910”. Omgivet af mandlige partifæller med stive skjortekraver og butterfly – sandsynliggør denne datering, september 1910. Stiftung Friedrich-Ebert, Bonn, angiver: SPD-Parteitag in Magdeburg, Straßenszene, auf dem Weg zum Parteitag. Reproduktion. 18.09.1910.

 


I forståelse med proletariatets klassebevidste politiske og faglige organisationer foranstalter de socialistiske kvinder i alle lande hvert år en kvindedag, som i første linie har agitation for kvindernes valgret til formål. Fordringen må belyses i sin sammenhæng med den socialistiske opfattelse. Kvindedagen må have en international karakter og forberedes omhyggeligt.

(Teksten i Clara Zetkins forslag)

 

Forord

En international demonstrationsdag for kvinders rettigheder blev vedtaget 27. august 1910 på 2. Internationale Kvindekongres, en international kvindekongres for Anden Internationale i København, i Arbejdernes Forsamlingsbygning/Folkets Hus på Jagtvej 69 (det nedrevne Ungdomshuset).
I 1922 blev det det vedtaget af bruge datoen 8. marts, dagen hvor russiske kvinder demonstrere og startede den såkaldte Februarrevolution.
Vi har samlet nogle danske og engelsksprogede artikler og sites med materialer om 8. marts-dagens oprindelse og historie, herunder ikke mindst kampdagens historie og betydning i USA og i den russiske revolution i 1917.

Jørgen Lund & Bjarne A. Frandsen
15.9.2003. 2. reviderede udgave påbegyndt 1.3.2011.

 


Sylvia and Christabel Pankhurst, daughters of Emmeline Pankhurst, with sign “Votes for Women”. Photograph: Unknown. Collection: The National Archives.

 

Se også på Socialistisk Bibliotek:

  • Emneoversigten Kønspolitik / Gender
  • Linksamling Kvindernes valgret i anledning af 100-årsdagen 20. april 1908 for kvindevalgret til kommunalvalg i Danmark.
  • Tidslinjen 5. juli 1857 om Clara Zetkin.
  • Tidslinjen 13. oktober 1905 om britiske Pankhurst’s & suffragetterne (NUWSS) og links om filmen Suffragette, instr. Sarah Gavron (2015).

 

 


 

Leksika


dc4b9838c0.jpg
Nogle Portrætter 1: Fru Montefiore, London. 2: Vicepræsidenten, Fru Elisabeth Mac, Kjøbenhavn. 3: Præsidenten, Fru Clara Zetkin, Stuttgard. 4: Forfatterinden Fru Adelheid Kopp, Østrig. 5: Mrs Max Wood-Simons fra Chicago. 6: Fru Magister Nina Bang. 7: Frk. Murby, London. 8: Fru Katha Dahlström, Sverig. 9: Fru Mac Donald, London. 10: Miss Hicks, London. 11: Frk. Kollentay, St. Petersborg. (Illustration fra Politiken, 27.8.1910.
Kilde: Christl Wickert: Kvinder, valgret og fred: omkring den internationale socialistiske kvindekongres i København 1910 (Arbejderhistorie, nr. 29, oktober 1987, side 14-28).

Se også: Kantate ved Den internationale Kvindekongres i København – 26. August 1910. Af A.C, Meyer (Friedrich-Ebert-Stiftung; Bibliothek) – Til den samtidige Internationale Socialist Kongres skrev A.C. Meyer den såkaldte socialdemokratiske oversættelse af “Internationale”: “Flyv højt vor sang på stærke vinger”.

 

Artikler og sites

Arbejderen

Lad os få en 8. marts-plads på Jagtvej 69 (28. april 2021)
“Yildiz Akdogan og Henrik Yde, der begge bor på Nørrebro, opfordrer Københavns Kommunes Vejnavnenævn til at navngive pladsen efter en vigtig historisk begivenhed.”

Alverdens kvinder vil have stemmeret (6. marts 2010)
“Socialistiske kvinder fra 17 lande har besluttet, at der hvert år skal arrangeres en international kvindedag. Det skete på en konference i København.”

Arbejderhistorie

Arbejderkvinder i 100 år (pdf). Af Anne Brædder, Anette Eklund Hansen og Knud Knudsen (nr.2, 2010, s.1-7). Indledning til temanummeret med et udvalg af plakater om Velfærd for mor og barn + 8. marts.

De socialistiske kvinders internationale konference i København i 1910: netværk, valgret og velfærd (pdf). Af Anette Eklund Hansen (nr.2, 2010, s.8-28)
“Konferencen blev en milepæl i de socialistiske kvinders kamp for bedre vilkår for arbejderkvinderne. Et konkret resultat af mødet var vedtagelsen af den internationale arbejderkvindedag 8. marts.” Detaljeret gennemgang af forberedelse, forløb af konferencen m.m.

Kvindearbejde og kampen for ligeløn 1945-1960 (pdf). Af Anette Eklund Hansen (nr.40, april 1993, s.2-14)
“I artiklen analyseres den faglige tops forhold til kampen for ligeløn. Den havde i lang tid været et krav fra arbejderbevægelsen, men fik først sent en central placering i LO’s krav i overenskomstforhandlingerne. Det var først og fremmest Dansk Arbejdsgiverforenings modstand, der forsinkede kravets formelle gennemførelse.”

Kvinder, valgret og fred: Omkring den internationale socialistiske kvindekonference i København 1910 (pdf). Af Christl Wickert (Arbejderhistorie nr. 29, oktober 1987, side 14-28). Scroll ned.
“Den 2. internationale socialistiske kvindekongres diskuterede bl.a. perspektiverne i kvindekampen og var uenig om de aktuelle skridt; det var problemer som også i dag diskuteres i kvindebevægelsen. Man var dog enig om at indstifte en international demonstrationsdag for kvinderne, det der siden hen blev til den ‘8. marts’. Christl Wickert fra Freie Universität i Berlin gør især rede for kvindedagens udvikling indtil 1915 og de taktiske uoverensstemmelser.”

Plakat for internationalt kvindemøde i Grundtvigs hus 26. august 1910
Plakat for internationalt kvindemøde i Grundtvigs hus 26. august 1910

Størst bifald vakte (hvis man skal tro referaterne) konferencens smukkeste og mest overbevisende taler: Alexandra Kollontaj, Rusland. Hendes tale gjorde et stort indtryk på tilhørerne, bl.a. på Politikens reporter, der beskrev publikums reaktion: “Da Frøkenen tav, lød der et Bifald saa voldsomt, som var det selve Zar-tronen, der styrtede i grus. Og over den unge Kvindes dejlige Ansigt, der nu glødede af bevægelse, gled der et Smil saa vidunderligt som den Frihedens Sol, det russiske Folk bløder for at tilkæmpe sig.”

(Citat fra ovenstående artikel, side 25)

Arbejdermuseet

Podcast: 8. marts – kvindernes kampdag (februar 2023)
“Hvad er 8. marts? Hvorfor har vi en kvindernes internationale kampdag? Og er den stadig aktuel og legitim? Det er nogle af de spørgsmål, som man bliver klogere på i denne podcast.”

Historien om 8. marts. Af Anette Eklund Hansen (2001)
“Den 27. august 1910 blev det vedtaget på den 2. internationale socialistiske kvindekonference i København, at alle lande hvert år skulle holde en international kvindekampdag.” Med rigt illustrerede afsnit: 1910 Kongressen + gennemgang af perioderne 1911-1917, 1920-1989.

Tema: Kønskamp er klassekamp
“Kønskampen har i mere end et århundrede været et vigtigt tema i bevægelsen.”

Kilder til ligelønskampen. Af Hans Uwe Petersen.
“Billeder og dokumenter fra de faglige kvinders kamp for ligelønskravet. Hovedvægten i denne materialesamling er lagt på perioden fra 1925 til 1973, da ligelønnen kom ind i overenskomsten.”

Autonom Infoservice

8. marts 2023: Styrk feministisk modmagt – vælt patriarkatet! (7. marts 2023)
“De seneste år har været præget af to modsatrettede tendenser: På den ene side er antifeminismen på fremmarch – på den anden side er disse år præget af opsving i feministiske kampe rundt omkring i verden.”

8. marts – Kvindernes Internationale Kampdag (6. marts 2014)
“Her kan du læse om historien bag 8. marts som kampdag og lidt om nyere begivenheder i kvindekampen. Og der er tips til dagen: Demoer, fester, litteratur og film.”

8. marts: International kamp anno 2013 (8. marts 2013)
Med historie og om den nyere radikale kvindebevægelse fra 1970erne + links til baggrundsartikler.

(Øst)tyske LO's 8. marts-plakat, 1954.
(Øst)tyske LO’s 8. marts-plakat, 1954.

Danmarks Statistik

Kvinder og mænd i 100 år – fra lige valgret mod ligestilling 1915-2015 (pdf) (2015, 41 sider)
“Hvor langt er kvinderne nået på 100 år? Danmarks Statistik markerer Grundlovens jubilæum med denne publikation, der i tekst og tal dykker ned i en lang række aspekter af udviklingen for og mellem kønnene fra 1915 til i dag.”
Se også: Ligestilling i Danmark 

Danmarkshistorien.dk

Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts, 1910- . Af Astrid Elkjær Sørensen (26. februar 2014)
“Siden 1910 har kvinder verden over haft en international kampdag. Det var dog først i 1921, at 8. marts blev fastlagt som dato. Kampdagen var oprindelig et socialistisk projekt, og denne tilknytning til venstrefløjen findes til dels stadigvæk.”

FIU

Fagbevægelsen og ligeløn gennem 100 år
Af Anette Eklund Hansen og Tanja Sprenger (FIU-ligestilling, marts 2010, 23 sider, illustreret; online på DocPlayer)
“Den internationale socialistiske kvindekonference og arbejderkvindernes krav i 1910- og kampen for ligeløn i det 20. århundrede.”

Kommunistisk Politik

Jagtvej 69 og Kvindernes Internationale Kampdag (nr.5, 2007)
“Rammerne om den måske mest betydningsfulde politiske verdenskonference, der nogensinde er afholdt i Danmark, var beskedne …”

Jagtvej 69 i København, hvor kvindekongressen i 1910 indstiftede kvindernes internationale kampdag den 8. marts. Kilde: Kvinfo
Jagtvej 69 i København, hvor kvindekongressen i 1910 indstiftede kvindernes internationale kampdag, som senere blev fastlagt den 8. marts. Kilde: Kvinfo

Kvinfo: Køn og ligestilling

Emner i dansk kvindehistorie

Marxisme Online

Arbejderkvindernes internationale kampdag. Af Marie Nielsen (Arbejderkvinden, nr.2, 1934). Optrykt i Marie Nielsen: Revolution: Artikler om parti, klassekamp og kvindekamp (Tiderne Skifter, 1975, side 241-44).

Arbejderkvindernes internationale dag. Af Vladimir Lenin (Pravda, nr.51, 8. marts 1921)

Marxistarkiv.se

Internationella kvinnodagens socialistiska ursprung (pdf). Av Cintia Frencia och Daniel Gaido (8. marts 2022)

Texter om kvinnofrågan ur ett marxistiskt perspektiv

Marxists Internet Archive, norsk seksjon

Kvinnedagen (1913). Av Alexandra Kollontai (Pravda, nr.40, februar 1913)
“Arbeiderne forstod ikke umiddelbart at i denne verden av manglende rettigheter og utbytting, er kvinnen ikke bare undertrykt i kraft av at hun må selge arbeidskraften sin, men også som mor, som kvinne.”

Socialistisk Information

International kvindedag: Sådan begyndte det. Af Søren Bech og Bodil Rasmussen (26. februar 2010)
“I år markerer vi 100-året for den internationale kvindedag, som socialistiske kvinder tog initiativ til i 1910.”
Se også Bodil Rasmussen: Kvinder marcherer til vi alle er fri! (26. februar 2010).

Videnskab.dk

Kvindernes Internationale Kampdag begyndte på et møde på Nørrebro. Af Lise Brix (8. marts 2023)
“Forslaget om en kvindedag, som primært skulle kæmpe for kvinders stemmeret, blev vedtaget på en kongres i København i 1910.”

8-martsfrimærker fra Chekoslovakiet 1954
8-martsfrimærker fra Chekoslovakiet 1954

 

Bøger:

Socialismen og kvinden
Af August Bebel (Klassisk bog udgivet på tysk i 1879; dansk oversættelse fra 2008 kun i online-udgave på Marxisme.dk).

Udvalgte Skrifter
Af Alexandra Kollontaj. Bind 1-3 (Tiderne Skifter, 1977-1978, 916 + 448 sider). Bind 3 er om Kollontajs samtid og hendes skrifter.

Arbejderkvinder i alle lande …: udvalgte artikler og taler
Af Clara Zetkin (Tiderne Skifter, 1974, 298 sider).
Se Tidslinjen 5. juli 1857 om Clara Zetkin (Socialistisk Bibliotek).

Socialisme og kvindefrigørelse i det 19. århundrede
Af Drude Dahlerup (GMT, 1973, 414 sider).

Kvinder, modstand og revolution
Af Sheila Rowbotham (Rhodos, 1972, 330 sider).

Familiens, privatejendommens og statens oprindelse
Af Friedrich Engels. Med efterskrift af Asger Christensen og Peter Aaby (Politisk Revy, 1971, 214 sider; ny udgave 1977 med længere revideret efterskrift).
Se linkbox om bogen (Socialistisk Bibliotek).


Members of the Irish Women's Workers' Union on the steps of Liberty Hall, c. 1914. The Union was founded in 1911.Text: IRISH WOMEN WORKERS UNION - Freedom's Martyr's : Members of the Irish Womens Workers Union Who suffered terms of imprisonment in the cause of Labour. Photo: Taken ca. 1914. Collection: National Library of Ireland on The Commons. No known copyright restrictions.
Members of the Irish Women’s Workers’ Union on the steps of Liberty Hall, c. 1914. The Union was founded in 1911.Text: IRISH WOMEN WORKERS UNION – Freedom’s Martyr’s : Members of the Irish Womens Workers Union Who suffered terms of imprisonment in the cause of Labour. Photo: Taken ca. 1914. Collection: National Library of Ireland on The Commons. No known copyright restrictions. Source: Flickr.com.

 

Web sites and collections of articles (in English)

See also at Socialist online Library:

Our collection of links on Clara Zetkin on our Timeline Juli 5, 1857 (in Scandinavian & English)

Friedrich Ebert Stiftung:

Sources on the Development of the Socialist International (1907-1919). Site in English, Deutsch and Francais.

Women 1907-1915. Introduction: The International Socialist Women’s Conference,
by Gerd Callesen.

Documents: Kobenhavn (scroll down to 1910). Facsimile of documents in German, Danish and English.

Marxists Internet Archive (MIA)

Glossary of Events: International Women’s Day (March 8)
+ International Women’s Day (March 8). Articles.

The Women’s Question: International Women’s Day + Russian Revolution:
Alexandra Kollontai: ‘Women’s Day’: February 1913
“Published in the newspaper Pravda one week before the first-ever celebration in Russia of the Day of International Solidarity among the Female Proletariat on 23 February (8 March), 1913.” (På norsk, se ovenfor).
Alexandra Kollentai: International Women’s Day (1920)
V.I. Lenin: On International Women’s Day (March 4, 1920)
V.I. Lenin: International Working Women’s Day (March 8, 1921). Dansk oversættelse på Marxisme Online.
Clara Zetkin: March 8: The International Communist Women’s Day (1923).

See also:

National Women’s History Project:

Your window on the world of women’s history: International Women’s Day

SocialistWorker.org

Women’s liberation and socialism
“This page collects SocialistWorker.org’s articles on the state of women’s rights and the Marxist case for women’s liberation.”

Transform: European journal for alternative thinking and political dialoque

International Women’s day – 100 years of struggle (pdf): Speeches of the International Woman’s Conference in Copenhagen, March 6-7, 2010. Edited by Inger V. Johansen & Barbara Steiner (Brussels, 2010, 50 pages; online at Internet Archives). Contribution by Sandra Beyer (Women’s rights 100 years after – a tentative overview), Susanne Empacher (Socialism and feminism), Anette Groth (Undermining fo the Welfare State…), Drude Dahlerup, Line Barfod (Human Trafficing) & Gona Saed (Women in Armed conflict Areas)

 


 

Encyclopaedia

International Encyclopedia of Revolution and Protest

International Women’s Day (pdf). By Marilyn J. Boxer (2008, 3 pages; online at Internet Archive WayBackMachine).

Marxists Internet Archive (MIA)

Glossary of Events: International Women’s Day (March 8)

Wikipedia, the free encyclopedia

International Women’s Day

 

Articles in English

Class Struggle and Women’s Liberation: 1640 to Today

By Tony Cliff (London, Bookmarks, 1984, 271 pages; online at Reds – Die Roten)
Chapter 6: Russian Marxists and women workers
Scroll down to International Women’s Day (p.100-101).

Comrade in Arms: Bolshevik Women in the Russian Revolution

By Kathy Fairfox (Resistance Books, 1999, 38 p.; online at Links: International Journal of Socialist Renewal)
“How many would name Kollontai, Armand or Krupskaya? How many know of the women who helped make revolution in Russia?”

Counterfire

Why the working-class, socialist history of International Women’s Day matters today (March 7, 2020)
On International Women’s Day, Katherine Connelly looks at its origins in the socialist and feminist movements led by working class women.”

A history of International Women’s Day (March 7, 2019)
“In this article, originally published in 1998, Lindsey German traces the history of International Women’s Day – initially a celebration of the struggle of working women fighting back over suffrage and conditions at work.”

Friedrich Ebert Stiftung

The International Socialist Women’s Conference. By Gerd Callesen (Sources on the Development of the Socialist International, 1907-1919). Historical article with 9 notes.

In Defence of Marxism

The origin and historical development of 8 March (9 March 2018)
“In this article, Miguel Jiménez explains the origins of International Working Women’s Day, which was born out of the socialist movement of the 19th Century, and became fixed in revolutionary calendars by the February insurrection of 1917…”

100 years ago, women sparked the Russian Revolution. By Fanny Labelle (8 March 2017)
“Most people are not aware of the fact that on March 8th 1917 it was actually women who started the events that created the revolution.”

Jacobin: Reason in Revolt

International Women’s Day is a socialist holiday. By Anne McShane (8 March 2023)
Review of Michael Taber and Daria Dyakonova (eds.), The Communist Women’s Movement, 1920–22: Proceedings, Resolutions, and Reports (Brill, 2023). “In much of the world, International Women’s Day has become a bland and largely apolitical event. But it has its origins in working women’s struggles — including those that gave rise to a mass socialist women’s movement.”

The socialist origins of International Women’s Day. By Cintia Frencia & Daniel Gaido (8 March 2017)
“From the beginning, International Women’s Day has been an occasion to celebrate working women and fight capitalism.”

John Riddell’s Blog

Finland 1906: The revolutionary roots of women’s suffrage – an International Women’s Day tribute. By Eric Blanc (March 4, 2015)
“In 1906, Finland became the world’s first nation to grant full female suffrage. This watershed achievement for women was won by Finnish socialists during the revolutionary upheaval that swept the Czarist empire to which Finland belonged.”

Labor Notes

100 years later, the cry for ‘Bread & Roses’ still resonates. By Steve Early
(January 12, 2012)
“The slogan ‘Bread and Roses’ originated in a poem of that name by James Oppenheim, published in American Magazine in December 1911, which attributed it to ‘the women in the West’.” See also Wikipedia.org.

Women's Suffrage Parade in New York City, May 6, 1912. Photo: American Press Association. Public Domain.
Women’s Suffrage Parade in New York City, May 6, 1912. Photo: American Press Association. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

 

International Women’s Day (March 8) was initially inspired by a New York City demonstration on March 8th, 1857, of women garment and textile workers who were protesting low wages, the twelve-hour workday, and uncompensated increased workloads. Although their march was brutally broken up by the police, they repeated their call for improved working conditions and equal pay for all working women as they formed their own union in March 1860. A subsequent demonstration of thousands of women workers in the “needle trades” on March 8, 1908, called for child-labor protection legislation and women’s suffrage in addition to their long-standing demands.

Socialist Resistance

International Women’s Day: a history. By Peg Rapp and Susan Pashkoff (March 5, 2012).
“… up until the 1970”²s, with the advent of a new women’s movement, the radical working class roots of IWD had been practically forgotten.”

Socialist Review

Red Letter Days: International women’s day: 8. March. By Judith Orr (Issue 239, March 2000; online at Internet Archive).
“Hundreds of working women flooded into Rutger Square in the heart of Manhattan’s Lower East Side on Sunday 8 March 1908.”

The women’s resistance: International Women’s Day (Issue 250, March 2001; online at Internet Archive).
“International Women’s Day commemorates the struggles of working women. Judith Orr and Jane Hardy report on how the tradition continues today.”

Socialist Worker (UK)

A series of columns on radical women to coincide with International Women’s Day on 8 March:

Women who raged against oppression (Issue 1891, 6 March 2004).
“International Women’s Day is on 8 March. Socialist Worker celebrates the day with some words from women who have led radical movements or fought for women’s liberation and socialism”. From Mary Wollstonecraft to Arundhati Roy.

Celebrate uprisings of women workers. By Hazel Croft (Issue 1790, 9 March 2002).
“‘The working women’s day of militancy.’ That was how the Russian revolutionary Alexandra Kollontai described the first ever celebration of International Women’s Day in March 1911. That probably isn’t how most people view International Women’s Day, which is on Friday of this week, if they have heard of it at all.”

SocialistWorker.org (US)

International Women’s Day (March 8, 2013).
“In 1920, Russian revolutionary Alexandra Kollontai explained the working-class, anti-imperialist and revolutionary roots of International Women’s Day, celebrated on March 8.”

Poster for Women's Day, March 8, 1914, demanding voting rights for women. Kunstner: Karl Maria Stadler (1888–1943), German illustrator. Public Domain.
Poster for Women’s Day, March 8, 1914, demanding voting rights for women. Kunstner: Karl Maria Stadler (1888–1943), German illustrator. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

Weekly Worker

Women’s Day established (Issue 1337, 4 March 2021).
“What follows is what we believe to be the first English translation of a report of the 1910 International Socialist Congress of Women in Copenhagen, which passed the resolution to establish the event as a regular feature in the international socialist calendar.”

The inferno erupts. By Anne McShane (Issue 1144, 2 March 2017).
“The centenary of International Women’s Day in Petrograd (St Petersburg) in February 1917 is an important moment to take a more critical approach to this history.”

Beyond legal and formal equality (Issue 614, March 2, 2006).
“Mary Godwin looks at the origins of International Women’s Day and the long struggle for women’s rights.”

Womenaid International

International Women’s Day: Historical development of the International Women’s Day [Timeline].

Workers Liberty

International Women’s Day: Past, present, future? By Jannie Booth (3 March, 2007).
“Here, I look at the roots of the Day in socialist and trade union action, and call for a revival of a Day of protest rather than complacency.”

Mourners from the Ladies Waist and Dressmakers Union Local 25 and the United Hebrew Trades of New York march in the streets after the Triangle fire in 1911. Photo: Unknown. Collection: International Ladies Garment Workers Union Photographs (1885-1985) Repository: The Kheel Center for Labor-Management Documentation and Archives. (CC BY 2.0).
Mourners from the Ladies Waist and Dressmakers Union Local 25 and the United Hebrew Trades of New York march in the streets after the Triangle fire in 1911. Photo: Unknown. Collection: International Ladies Garment Workers Union Photographs (1885-1985) Repository: The Kheel Center for Labor-Management Documentation and Archives. (CC BY 2.0). Source: Flickr.com.

Kvinder under Pariserkommunen, 1871
Kvinder under Pariserkommunen, 1871

 

Another impetus for Women’s Day, Zetkin recognized, was the demonstration in New York by thousands of garment workers, mainly im/migrants and many socialists, demanding their rights, on March 8, 1908. So was the three-month garment workers’ strike a year later — the “Uprising of the 20,000” — led by 23-year-old Clara Lemlich, a Russian-Jewish immigrant. Photo from the uprising New York City 1909-10.
Another impetus for Women’s Day, Zetkin recognized, was the demonstration in New York by thousands of garment workers, mainly im/migrants and many socialists, demanding their rights, on March 8, 1908. So was the three-month garment workers’ strike a year later — the “Uprising of the 20,000” — led by 23-year-old Clara Lemlich, a Russian-Jewish immigrant. Photo from the uprising New York City 1909-10.

Relearning about International Women’s Day


Fotos: Set 8. marts 2018 i København!:

Tidligere Hans Tausens Gade på Nørrebro: omdøbt til Mathilde Bajers Bldv. 8. marts 2018. Foto: JL.
Tidligere Hans Tausens Gade på Nørrebro: omdøbt til Mathilde Bajers Boulevard,** 8. marts 2018. Foto: JL. ** se om Mathilde Bajer på Tidslinjen 24. februar 1971
Tidligere Kapelvej, hjørnet af Nørrebrogade: Omdøbt til Trilles Allé. 8. marts 2018. Foto: JL.
Tidligere Kapelvej, hjørnet af Nørrebrogade: Omdøbt til Trilles Allé.** 8. marts 2018. Foto: JL. ** se om Trille/Bodil Jensen på tidslinjen 15. sept. 1970

 

"Det kendte kvindemotiv udsat for mine streger og snit i linoleum - håndtrykt på brunt indpakningspapir. - GOD 8. MARTS!". Grafik af Svend Vestegaard Jensen på Facebook-opslag 8. marts 2022. Bringes med tilladelse fra grafikeren.
“Det kendte kvindemotiv udsat for mine streger og snit i linoleum – håndtrykt på brunt indpakningspapir. – GOD 8. MARTS!”. Grafik af Svend Vestegaard Jensen på Facebook-opslag 8. marts 2022. Bringes med tilladelse fra grafikeren. Kilde: Facebook.