Billede fra Pariserkommunen ved l'Hôtel de Ville de Paris (18 mars - 28 mai 2011) - Barrikade rue Saint-Sébastien nær krydset ved le boulevard Richard-Lenoir - Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Ukendt fotograf.
Billede fra Pariserkommunen ved l'Hôtel de Ville de Paris (18 mars - 28 mai 2011) - Barrikade rue Saint-Sébastien nær krydset ved le boulevard Richard-Lenoir - Bibliothèque historique de la Ville de Paris. Ukendt fotograf.
Print Friendly, PDF & Email

Emneliste om Pariserkommunen – Det første forsøg på at danne en socialistisk kommune i kølvandet på den Fransk-Tyske krig i 1971. Den er trods det korte forløb – 2 måneder – en af de vigtigste begivenheder for den fremvoksende arbejderbevægelse, ikke bare i Frankrig, men i resten af Europa, og i Danmark, hvor den gav anledning til dannelse af en dansk sektion af Internationalen.

The Cmmune 1871, Pinterest.com. ‘de 117 bedste billeder’. Kilde: https://www.pinterest.dk/Marmarcoco/the-commune-paris-1871/

 

Indhold

 

Forord

Pariserkommunen starter 18. marts 1871:1871commLOGO.jpg

“Om morgenen den 18. marts 1871 blev Paris vækket af det tordnende råb: “Kommunen leve! (…) Den var væsentlig en arbejderklassens regering, resultatet af den producerende klasses kamp mod den udbyttende klasse, den endelig opdagede politiske form, under hvilken arbejdet økonomiske befrielse kunne foregå. (…) arbejderklassen kan ikke simpelthen tage den færdige statsmaskine i besiddelse og sætte den i bevægelse for sine egne formål.”
(Karl Marx: Adresse fra Generalrådet om borgerkrigen i Frankrig 1871, afsnit 3 (Udvalgte Skrifter, bind 1, Forlaget Tiden, 1971, s. 511-518; online på Marxistisk Internet Arkiv: Danske afdeling)

Blandt de direkte følger af Pariserkommunen var initiativet til en dansk sektion af Internationalen, den organiserede danske arbejderbevægelses fødsel, se på Socialistisk Bibliotek: Socialistiske Blade fra 1871


Fra nedtagningen at den kejserlige Vendome Søjle med Napoleon på toppen, som af Pariserkommunen blev betragtet som "et symbol på brutalitet, forherligelse af militarisme, det modsatte af folkeretten og sejrherrenes permanente fornærmelse af de besejrede, et evigt attentat mod det ene af republikkens 3 pricipper, broderskab." (fra Decret af Pariserkommen) Foto: Bruno Braguehais (1823–1875), maj 1871. Kilde: Luminous-Lint Public Domain
Fra nedtagningen at den kejserlige Vendome Søjle med Napoleon på toppen, som af Pariserkommunen blev betragtet som “et symbol på brutalitet, forherligelse af militarisme, det modsatte af folkeretten og sejrherrenes permanente fornærmelse af de besejrede, et evigt attentat mod det ene af republikkens 3 pricipper, broderskab.” (fra Decret af Pariserkommen) Foto: Bruno Braguehais (1823–1875), maj 1871. Kilde: Luminous-Lint Public Domain

 

Leksikalt

Artikler mv. (dansk/norsk)

Tema: Pariserkommunen (Socialister.dk). Artikler på dansk og engelsk.

Pariserkommunen 1871. Af Jonas Foldager (Revolution, 31. august 2017)
“Trods sin korte varighed på to måneder, var Pariserkommunen én af de vigtigste begivenheder i den internationale arbejderbevægelses historie.”

Tidsdoku. Pariserkommunen, der rystede Europas magthavere. Af Alfred Lang (Autonom Infoservice, 18. marts 2018). Bragt i tidligere udgave på Modkraft.dk: 72 dage der rystede Europas magthavere (12. april 2006). Også online på Konfront.dk (23. juli 2019).
“Den 18. marts 1871 rejste befolkningen i Paris sig imod den foragtede og forhadte regering og proklamerede et uafhængigt, frit og basisdemokratisk bysamfund. Her er Pariserkommunens historie.”

Pariserkommunen 1871. Af Albert Jensen (Solidaritet, nr. 1, marts 2001; online på Internet Archive)
“18. marts til 28. maj 1871 var Paris i folkets hænder. Trods det at Kommunen kun overlevede i 72 dage og blev kvalt i blod – borgerskabet myrdede efterfølgende 30-40.000 mænd, kvinder og børn – gav den med sine fejl og sejre en række vigtige erfaringer, der endnu i dag peger frem mod demokrati, socialisme og kommunisme.”

Pariserkommunen (Borgerkrigen i Frankrig). Af Karl Marx (Udvalgte Skrifter, bind 1, Forlaget Tiden, 1971, s. 468-543; online på Marxistisk Internet Arkiv: Danske afdeling)
“Arbejdernes Paris med sin Kommune vil til evige tider blive fejret som den berømmelige bebuder af et nyt samfund. Dens martyrer gemmes i arbejderklassens store hjerte. Dem, der tilintetgjorde den, har historien allerede nu naglet til den skampæl, som alle deres præsters bønner ikke vil magte at frelse dem fra.”

Se også:

Babette, himlen og Pariserkommunen. Af Ivan Z. Sørensen (Politiken, kronik, 24. april 2018; online på Academia.edu). I anledning af udstilling (til 25.4.-26.8. 2018) på Karen Blixen Museet, Babette Paris 1871) gennemgås fortællingen “Babettes gæstebud” (se også nedenfor under afsnittet Litteratur, om faderen, Wilhelm Dinesens Paris under Communen). Scroll lidt nedad.

Kommunardernes MurKommunardernes Mur, Le mur des Fédérés på Päre-Lachaise Kirkegård i Paris, hvor kommunarderne blev trængt sammen og skudt ned. (Wikipedia.org). Tekst på mindeplade: “Til Kommunens døde 21 – 28 maj 1871”. Siden samlende optogs-sted (som Fælledparken i Kbh.) for den franske venstrefløj. Se fransk artikel: Le Mur des Federes)

 

Sites

History of the Paris Commune (Marxists Internet Archive: Revolutionary France)
“Detailing the first workers government ever created, with primary documents describing the Commune and the events leading up to its creation and what happened after its fall, a time line of the Civil War, and an extensive photo gallery.”
See also the book: Communards: The story of the Paris Commune of 1871, as told by those who fought for it (pdf). Texts selected, edited, and translated by Mitchell Abidor (Marxists Internet Archive Publications, 2010, 302 pages)

Theme: Paris Commune (Libcom.org)
“The world’s first socialistic working class uprising which took place in Paris 1871. The mini-revolution was crushed as the exiled French government massacred 30,000 people.”

The Siege and Commune of Paris, 1870-1871 (Northwestern University Library Special Collection)
“This site contains links to over 1200 digitized photographs and images recorded during the Siege and Commune of Paris cir. 1871.”

Theme: Paris Commune 1871 (Workers’ Liberty, 2005)
Articles by Ernest Belfort Bax, Vladimir Lenin, William Morris, Max Shachtman and Martin Thomas.

Paris Commune History Links (Anarchy Archives)
With articles and pamphlets.

 

Articles (engelsk)

Marx200: the Paris Commune and the Marx family. By Judy Cox (Counterfire, May 28, 2018). “The Paris Commune only lasted from 28 March to 28 May 1871 but it inspired Karl Marx and continues to inspire and inform socialists today.”

Communal Luxury: The Political Imaginary of the Paris Commune. By John Westmoreland (Counterfire, May 15, 2015). Review of Kristin Ross’ book (Verso, 2015, 156 p.)
“Communal Luxury is an effective account of the 1871 Paris Commune, and how understanding it aids our struggle for freedom within a decaying capitalism.”

The Paris Commune: the face of proletarian revolution. Chapter 60 in: Neil Faulkner, A Marxist History of the World (Counterfire, 30 January 2012)
“The Franco-Prussian war produced the first proletarian revolution in history, and showed to the world for the first time what a workers’ state looks like.”

Massacre. By Sarah Ensor (Socialist Review, Issue 399, February 2015). Review of John Merriman, Massacre: The Life and Death of the Paris Commune of 1871 (Basic Book, 2015, 327 p.)
“Merriman’s account celebrates the Commune, but largely focuses on its repression, revealing the disgusting gloating of the upper classes as they watched the slaughter of tens of thousands of working class people.”

Women in the Paris Commune. By Christina Gridley and Carolyn Kemp (In Defence of Marxism, 8 March 2012)
“In honor of International Working Women’s Day, we would like to highlight the efforts and achievements made by the working women during the Commune.”

Remembering the Paris Commune. By Keith Mann (Against the Current, Issue 153, July-August 2011)
“Reformist socialist, communist, and labor leaders haven’t been too anxious either to preserve or celebrate the memory of the Commune. It has been revolutionaries including anarchists, syndicalists, pre-Stalin communists, Trotskyists and leftwing academic historians who have done the most to preserve the memory of the Commune.”

Storming Heaven: The Paris Commune. By Charles Brown (Counterfire, 28 May 2011)
“140 years ago, the world’s first experiment in workers’ self-government came to an end. For a few short weeks the workers of Paris had given shape to a new kind of socialist politics from below.”

Inspirational feats and heroic failure. By Nick Rogers (Weekly Worker, Issue 867, May 26, 2011)
“In this article I want to provide a little of the background to the revolution that was the Paris Commune and ask what lessons Marxists can still draw from the experience of the Parisian working class 140 years ago.”

140th anniversary of the Paris Commune. By Greg Oxley (In Defence of Marxism, 27 May 2011)
“The Parisian workers strove, in extremely difficult circumstances, to put an end to exploitation and oppression, and to reorganise society on an entirely new foundation. The lessons of these events are of fundamental importance for socialists today.”

The Paris Commune, Marxism and Anarchism. By Iain McKay (Anarchist Writers, 04/22/2008)
“An anarchist analysis of the Paris Commune of 1871, showing how it was influenced by anarchism and what lessons anarchists drew from it. It also discusses the Marxist and Leninist analyses of the Commune, showing how alien Leninism is to the spirit of the Commune and to the genuine Marxist theory of the state.”

72 days that shook the world. By Chris Nineham (International Socialism, Issue 111, Summer 2006). Review of Donny Gluckstein, The Paris Commune: A Revolution in Democracy (Bookmarks, 2006)
“Gluckstein tells the Commune’s dramatic story through a series of analyses of the economics of Paris, the Commune’s social programme, its military defence and the politics of its leaders. He keeps current debates in mind throughout.”

Paris, 18 March 1871. By Ian Birchall (Socialist Review, Issue 228, March 1999)
“… for the first time working people had shown they could take power into their own hands. The Commune was to be an example and an inspiration for the next generation of socialists.”

The Commune, Paris 1871. By Maurice Brinton (Solidarity, Vol.1, No.6, May 1961)
“The most significant aspect of the Paris Commune is that it created social forms which in a sense define socialism itself, social forms which serve as yardsticks for proletarian revolutions passed, present and to come.”

Vendome Pladsen, hvor Vendome-søjlen væltes 16. maj. 1871Vendome Pladsen, hvor Vendome-søjlen væltes 16. maj. 1871 (Foto-oplysninger: Archive Napoleon III.)

1871: The Paris Commune. By Max Shachtman (Chicago, Daily Worker Publishing; The Little Red Library, No.8, early 1920s; online at Marxists Internet Archive).

 

Historiske tekster

Karl Marx: The Civil War in France (1871) (Marxists Internet Archive)
“A book by Karl Marx detailing the events and political significance of the commune. Written as an address to the International, Marx explained the events underway in France with the purpose of distributing the information to workers all around the world.”
I dansk udgave: Pariserkommunen (Borgerkrigen i Frankrig) (Marxistisk Internet Arkiv: Danske afdeling)

Lissagaray: History of the Paris Commune of 1871 (1876) (Marxists Internet Archive)
“Prosper Olivier Lissagaray was a participant in the Paris Commune and his critical eye-witness account was published in French in 1876. Eleanor Marx translated the work into English and the manuscript was revised and checked by Karl Marx.”

A short account of the Commune of Paris of 1871. By E. Belfort Bax, Victor Dave and William Morris (The Socialist Platform, No.4, 1886, 20 pages; online at Marxists Internet Archive)

Contemporary observers of the Paris Commune (Marxists Internet Archive)

 

 

Litteratur

Dansk

Pariserkommunen 1871. Red. af Anne-Lise Walsted og Vagn Buchmann (Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, 1998, 40 sider). Artikler af Søren Federspiel og Niels Finn Christiansen + billeder af Kommunen.

Pariserkommunen 1871: et dokumentarium. Red. af Thorvald Berthelsen og Claus Clausen (Rhodos, 1972, 256 sider) (Revolutionshistoriske dokumenter, 1)
“I dette dokumentarium er samlet det vigtigste af, hvad der blev skrevet under og om Kommunen. Foruden øjenvidneskildringer, opråb, mødereferater og andre samtidige dokumenter, bringer bogen uddrag af de senere diskussioner om Pariserkommunen i den internationale venstrebevægelse.”

Paris under Communen. Af Wilhelm Dinesen (Jacobs Lunds Boghandel, 1873, 334 sider). 2. rev. udgave 1891. Genoptryk 1968 (Gyldendals Trane-Klassikere)
(Bogen er online på Openlibrary.org). Wilhelm Dinesen (far til Karen Blixen) var officer og nedskrev den eneste danske øjenvidneberetning om Pariserkommunen.

Fra ParisAf Meir Aron Goldschmidt. I: Fortællinger og Virkelighedsbilleder / ældre og ny 2 (side 215-311; online på Runeberg.org). Tre besøg og indtryk, 1850, 1868 og 1871. Det sidste, 1871 (side 288-310) beskriver Pariserkommunen og dens nederlag, om standretterne m.m.

English:

Communards: The story of the Paris Commune of 1871, as told by those who fought for it. Texts selected, edited, and translated by Mitchell Abidor (Marxists Internet Archive Publications, 2010, 302 pages). See sample text, page 1-14, online at Marxists Internet Archive (pdf)

The Paris Commune: A revolution in democracy. By Donny Gluckstein (Bookmarks, 2006, 255 pages). See review (International Socialism, Issue 111, Summer 2006)

Writings of the Paris Commune. By Karl Marx and Friedrich Engels. Edited by Hal Draper (Monthly Review Press, 1971, 248 pages)
“A centennial edition containing over 100 pages of previosly unavailable writings as well as fully annotated texts of the traditional writings.”

The Commune of Paris (1871). Annotated bibliography by Sharif Gemie (Anarchy Archives)

 

Se også

Staten og revolutionen. Kap. III: Erfaringerne fra Pariserkommunen 1871. Marx’ analyse (1917). Af V.I. Lenin (Udvalgte Værker, bind 9, Forlaget Tiden, 1984, s. 42-61; online på Marxistisk Internet Arkiv: Danske afdeling)

La Commune (de Paris, 1871): The Paris Commune of 1871 – a brief historical background (Peter Watkins). Se mere om filmprojektet La Commune (Paris 1871)IMDb.com.
On YouTube: (French) – Part I (113 min.) – Part II (180 m.)
See Ben Lewis’ review of the film: Truth, memory and distortion (Weekly Worker, Issue 867, May 26, 2011)


EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.