Pariserkommunen: se mere nedenfor 18. marts 1871
Pariserkommunen: se mere nedenfor 18. marts 1871


Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1871.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

Bladliste

Nye blade 1871:

Socialistiske Blade
Socialisten
Maanedsblad for Randers Arbeiderforening
Fremad. Kolding

Se:

Arbejderhistorisk Bladliste, under året 1871 og nedenfor her på året 1871: 22. maj 1871 og 21. juli 1871. (Socialistisk Bibliotek)


 

24. januar 1871

Den tyske utopiske socialist Wilhelm Weitling dør i New York. Født i Magdeburg, Tyskland, 5. oktober 1808, se denne)


24. februar 1871

1871dkbanner220.jpgDansk Kvindesamfund stiftes af en række kvinder og med ægteparret Frederik og Matilde Bajer som drivkræfter. De første 10 år hed foreningen ” Comité de l’alliance internationale des femmes”.

Se:

Dansk Kvindesamfund (Denstoredanske.dk)

Dansk Kvindesamfund (Wikipedia.dk)

Dansk Kvindesamfund (Danmarkshistorien.dk)

Dansk Kvindesamfund: kvindesyn, mål og midler i slutningen af 1800-tallet (pdf). Udarbejdet af Nina Christine Lundbye mfl. (Roskilde Universitetscenter, 2005, 125 sider). Studener-opgave.

Se også:

Kvindebevægelsen i Danmark (Leksikon.org)

Ole Mortensøn: Fredrik og Matilde: kvindebevægelsens og fredsbevægelsens pionerer (Gad, 2018, 346 s.).


 

5. marts 1871

1871rosa-2.jpgDen tysk-polske revolutionære Rosa Luxemburg fødes i Zamość,  nuværende østlige Polen. (Myrdes i Berlin af kontrarevolutionære frikorps under socialdemokratisk ledelse 15.1.1919.)

Se på Socialistisk Bibliotek:


 

18. marts 1871

Pariserkommunen starter:

“Om morgenen den 18. marts 1871 blev Paris vækket af det tordnende råd: “Kommunen leve!” (…) Den var væsentlig en arbejderklassens regering, resultatet af den producerende klasses kamp mod den udbyttende klasse, den endelig opdagede politiske form, under hvilken arbejdet økonomiske befrielse kunne foregå. (…) arbejderklassen kan ikke simpelthen tage den færdige statsmaskine i besiddelse og sætte den i bevægelse for sine egne formål.”
(Karl Marx: Adresse fra Generalrådet om borgerkrigen i Frankrig 1871, afsnit 3 (Udvalgte Skrifter, bind 1, Forlaget Tiden, 1971, s. 511-518; online på Marxistisk Internet Arkiv: Danske afdeling).

Fra nedtagningen at den kejserlige Vendome Søjle med Napoleon på toppen, som af Pariserkommunen blev betragtet som "et symbol på brutalitet, forherligelse af militarisme, det modsatte af folkeretten og sejrherrenes permanente fornærmelse af de besejrede, et evigt attentat mod det ene af republikkens 3 pricipper, broderskab." (fra Decret af Pariserkommen) Foto: Bruno Braguehais (1823–1875), maj 1871. Kilde: Luminous-Lint Public Domain
Fra nedtagningen at den kejserlige Vendome Søjle med Napoleon på toppen, som af Pariserkommunen blev betragtet som “et symbol på brutalitet, forherligelse af militarisme, det modsatte af folkeretten og sejrherrenes permanente fornærmelse af de besejrede, et evigt attentat mod det ene af republikkens 3 pricipper, broderskab.” (fra Decret af Pariserkommen) Foto: Bruno Braguehais (1823–1875), maj 1871. (Kilde: Luminous-Lint Public Domain).

Se:

Pariserkommunen (Leksikon.org)

Pariserkommunen 1871 (Denstoredanske.dk)

Se på Socialistisk Bibliotek:

Linkbox: Pariserkommunen 1871

Fra J. Tardi: Le cri du peuple (2001) Tegneserie i 4 bind. Udkommet på dansk med titlen Folkets Røst (2009). Tegneserien bygger på en libertær roman om Pariserkommunen af Jean Vautrin: Le cri du peuple (1998). Se: https://mronline.org/2006/03/27/grobet270306-html/
Fra J. Tardi: Le cri du peuple (2001) Tegneserie i 4 bind. Udkommet på dansk med titlen Folkets Røst (2009). Tegneserien bygger på en libertær roman om Pariserkommunen af Jean Vautrin: Le cri du peuple (1998). Se: https://mronline.org/2006/03/27/grobet270306-html/

 

22. maj 1871

Første nummer af Louis Pios Socialistiske Blade – i tvangsfri Hefter: Udgivne af en Arbejder.

Se:

Billedresultat for pio

Arbejderhistorisk bladliste. Scroll ned til året 1871.

Socialistiske Blade, Nr. 1 og 2/1871 (Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv; Dokumenter). Scroll ned.

Louis Albert Francens Pio (1841-1894) (PerBenny.dk). Med biografier af Pio, Brix og Geleff + tekster fra Socialistiske Blade (1871-72) og Socialisten (1871-72) mv. Scroll ned.

Se også på Socialistisk Bibliotek:


 

28. maj 1871

Pariserkommunen knuses blodigt af franske tropper.

(foto: Notes to History of the Paris Commune, 1871 by Prosper Olivier Lissagaray (Chapters 32-End)( Kilde: Blaze Burgess: https://blaburgess.wordpress.com/2013/09/20/notes-to-history-of-the-paris-commune-1871-by-prosper-olivier-lissagaray-chapters-32-end/)
(foto: Notes to History of the Paris Commune, 1871 by Prosper Olivier Lissagaray (Chapters 32 – End). Kilde: Blaze Burgess: https://blaburgess.wordpress.com/2013/09/20/notes-to-history-of-the-paris-commune-1871-by-prosper-olivier-lissagaray-chapters-32-end/

“Dem, der tilintetgjorde den, har historien allerede nu naglet til den skampæl, som alle deres præsters bønner ikke vil magte at frelse dem fra. (Marx: Adresse fra Generalrådet … (se ovenfor under 18. marts 1871).


 

30. juni 1871

Sangen “Internationale” blev skrevet af Eugène Pottier (valgt ind i Pariserkommunen marts 1871). Sangen blev sunget på melodien til Marsaillaisen (den franske revolutions soldatersang, nationalmelodi fra 1795). Nuværende melodi er af A. de Geyter fra 1888.
Franske originaltekst: “Debout, les damnés de la terre” (‘Stå op, I Jordens fordømte’). Tre danske oversættelser: Hans Laursen 1911 (med 5. antimilitaristiske vers af Carl Heinrich Petersen 1963), A.C. Meyers socialdemokratiske udgave 1910 og Ivan Malinovski 1978.
De tre danske oversættelser er indskannede her her + tilføjelse (fra nu ophørte Sangbog.revo.dk): Internationale (tekster) (Socialistisk Bibliotek).

Internationale (Leksikon.org)

Historien om “Internationale” – verdens mest kendte sang. Af Carl Heinrich Petersen (Marxisme.dk). Foredrag i Danmarks Radio 2. november 1963. Trykt i Carl Heinrich Petersen: Agitatorer og Martyrer: profiler og skæbner fra socialismens verdenshistorie (Fremad, 1966, s.9-21)

The Internationale (Wikipedia.org)

We shall be all (SocialistWorker.org, January 9, 2014). “Jason Netek explains the history of the socialist movement’s best-known anthem.”

Decyphering The Internationale: the Eugène Pottier code. By Donny Gluckstein (International Socialism, Issue 120, Autumn 2008, p.113-124). “The secret of the poem is that Pottier was able to use his immediate experience and ideological framework and yet transcend them to weave a universal message in which the internationalist heart and soul of the Parisian workers in their titanic fight comes through.”

The Internationale and Eugène Pottier (Paris Mojo, May 25, 2013) + L’Internationale Documentary by Peter Miller (2000), with 6 different video versions.

Lyd + tekst: The International (Marxists Internet Archive). På engelsk, fransk og russisk.

Se også på Socialistisk Bibliotek / See also:


1871socialisten.jpg

 

22. juli 1871

Første nummer af ugeavisen Socialisten: Et Dagblad for Arbeidernes Berettigede Fordringer (Det danske socialdemokratis fødselsdag).

Se:

Arbejderhistorisk bladliste under Året 1871. Scroll ned.

Socialisten, 2. maj 1872 (Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv; Dokumenter). Scroll ned.

Socialisten, juli 1871 (forsiden af første nr.), pdf-fil på AvisNet.dk

Se også på Socialistisk Bibliotek:


 

13. august 1871

1871karl.jpgDen tyske revolutionære Karl Liebknecht fødes. Første socialdemokratiske parlamentariker, der gik imod partiets (SPD) opbakning bag Tysklands deltagelse i 1. Verdenskrig. Myrdet sammen med Luxemburg (15.1.1919) i den tyske revolution.

Se:

Liebknecht, Karl (Leksikon.org)

Karl Liebknecht (Marxists Internet Archive). Med biografi og tekster (in English), og en længere biografi.

Karl Liebknecht (Marxists Internet Archive, Deutschsprachiger Teil)

Karl Liebknecht (Wikipedia.org)

100 years ago: Karl Liebknecht expelled from German SPD (World Socialist Web Site, January 11-17, 2016)

Liebknecht’s historic appeal against world war. By John Riddell (SocialistWorker.org, December 2, 2014)

Red Letter Days: Leipzig, 13 august 1871. By Ian Birchall (Socialists Review, No.232, July/August 1999)

Karl Liebknecht and Rosa Luxeburg: last hours (The Communist Review, Vol.4, No.9, January 1924)

Political Profiles: Karl Liebknecht and Rosa Luxemburg (1919). By Leon Trotsky (Marxists Internet Archive)

Karl Liebknecht. By Clara Zetkin (The Communist International, No.5, 1 September 1919)

Militarism & Anti-Militarism with special regard to the International Young Socialist Movement (1907). By Karl Liebknecht (Marxists Internet Archive). I svensk udgave: Militarism och antimilitarism (1922) (Marxists Internet Archive, Svenska arkivet)

Se også på Socialistisk Bibliotek:


 

27. august 1871 1871deriser.jpg

Den sociale amerikanske forfatter Theodore Dreiser fødes
i Terre Haute, Indiana, USA. (Dør 28.12.1945).
(Især romanen En amerikansk tragedie 1925, dansk v. Tom Kristensen, 1928)

Se:

Theodore Dreiser (1871 – 1945) : a web guide to literary criticism on Theodore Dreiser, from literaryhistory.com

Theodore Dreiser (Wikipedia.org) Biografisk artikel med mange links, bl.a. til online værker.

Theodore Dreiser, 1871-1945 (Gonzaga University). “Links to information and all texts available on the web, information.”


 

1. september 1871

Cigarmagernes fagforening “Enigheden” dannes, Danmarks første egentlige fagforening.
I lovene 1872 hed det bl.a. at „Enhver cigarmager, som lærer et fruentimmer at rulle vikler eller cigarer, kan ikke blive medlem. Hans hustru undtaget.” Efter strejke i 1875 ændredes holdningen, se linket,

Se:

Referat af mødet for alle kvindelige Arbejdere i Tobaksfaget (Social-Demokraten, lørdag d. 26. juni 1875; Kvinfo kilder).


1871gustav.jpg

 

26. september 1871

Den socialdemokratiske socialismes teoretiker, historikeren Gustav Bang fødes i Store Heddinge. (Dør 31. januar 1915 i Hornbæk). Gift med undervisningsminister Nina Bang, se Tidslinjen 16. oktober 1866.

Se:

Udviklingsteorier i Socialdemokratiet før 1945: fra socialisme til velfærdsstat (pdf). Af Mogens Rüdiger (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr. 16, 1986, side 83-108). Med vægt på tre teoretikere: Gustav Bang (s. 84-94), Peter Knudsen (s. 94-98) og Hartvig Frisch (s. 98-104). “… de utopiske aspekter ved udviklingsteorien [nedtones] …”

Litteratur:

Den materialistiske historieopfattelse. Af Gustav Bang. Efterord af Niels Rosendal Jensen (s.64-92) (Forlaget Solidaritet, 2017, 92 s.; online på Marxisme Online). Oprindelig udgivet 1915.

Gustav Bang – historiker og socialdemokrat. Af Mogens Rüdiger (Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie, 1987, 351 s.). Se anmeldelse af Niels Ole Finnemann (Historisk Tidsskrift, bind 15, række 4, nr.1, 1989, s.162-67)

Gustav Bang: En bibliografi. Af Karen Bache (1977, 73 s.). Specialeopgave ved Danmarks Biblioteksskole Sektion II.

Dansk socialistisk teori 1850-1900. En antologi ved Jette Lundbo Levy og Morten Thing (Politisk Revy, 1973). Tekster af Gustav Bang s.203-251.

Den materialistiske historieopfattelse i Danmark før 1945. Bind 1. Red. Uffe Østergaard (Modtryk, 1973). Tekster af Gustav Bang s.204-348.

Arbejdernes livsforhold under kapitalismen: udvalgte artikler. 2 bind. Af Gustav Bang (Socialdemokratiets Forlag Fremad, 1915, 288 + 304 s.; online på Marxisme Online)

Medarbejdermøde på "Socialdemokraten", 1913, med både Gustav og Nina Bang. Kilde: Journalisten, http://journalisten.dk/gravende-journalistik-anno-1913
Medarbejdermøde på “Socialdemokraten”, 1913, med både Gustav og Nina Bang. Kilde: Journalisten, http://journalisten.dk/gravende-journalistik-anno-1913

Se også på Socialistisk Bibliotek:

  • 16. oktober 1866 om ægtefællen og kollegaen (historikere og medarbejder på Social-Demokraten) Nina Bang.

 

30. september 1871

På skibsværftet Burmeister & Wain i København starter Danmarks første strejkebevægelse.

Se:

Arbejdskonflikter i Danmark. Af Knud Knudsen (Leksikon.org). Se afsnit: ‘Omgangsskruen’ og den tidlige arbejderbevægelse 1871-1879.


Tømrerkroen i Adelgade 27, som den så ud i ca. 1910. Huset er senere nedrevet. Postkortet er udg. af Stenders Forlag. Kilde: http://www.indenforvoldene.dk/adelgade

15. oktober 1871

På Tømrerkroen, Adelgade 27 i København, dannes denne søndag Den Internationale Arbejderforening i Danmark (“Internationalen”) på initiativ af Pio, Brix og Geleff, danske afdeling af Første Internationale.

Se: 

Den danske IAA-sektions forhistorie. Af Hans-Norbert Lahme (Historisk Tidsskrift, Bind 13. række, 2 (1975), nr. 1) side 321-32) Pdf-version.

Mødet i Tømrerkroen den 15. oktober 1871 (pdf). Af Willy Markvad (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr.1, 1971, side 113-118). Om politiets rapport fra mødet.

Litteratur:

I flugt går tiden 1871. Fra Pariserkommunen til den danske Internationale. Af Ib Koch-Olsen. (Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, i samarbejde med Socialdemokratiet, upag., A4-format, 1971). Billeder og blade fra Socialdemokratiets fødselsår 1871 bl.a. ra Illustreret Tidende og Socialisten.

Se også på Socialistisk Bibliotek:


 

November 1871

“Vi vil ikke sulte, vi vil op paa Tribunen
Og dømme, – og Dommen skal hedde Kommunen!”

I tidsskriftet Nyt dansk Månedsskrift udgiver digteren Holger Drachmann under mærket “Marc Cole” digtet Engelske Socialister. Siden blev digtet udgivet i Digte, 1872 – tilegnet min ven Georg Brandes, der betegnede samlingen som “Internationalens program sat på vers”. Holger Drachmann selv svingede kraftigt politisk.

Engelske Socialister (Kalliope)

Engelske Socialister (Arkiv for Dansk Litteratur). I faksimile- og pdf-udgaver.

1871drachman.jpgFra Drachmanns tid som dekorationsmaler på Bornholm: På billedet ser man personalet på Hjorths Fabrik 1873. Holger Drachmann er med, men det er ikke herren (som vi ikke kender navnet på) med den store hat, som man kunne tro, men den person – med skæg – der står til venstre for ”hatten” bag gelænderet.
(Kilde: Bornholms Museum: I år, 2008, er det 100 år siden Holger Drachmann døde).

Biografiske artikler:

Holger Drachmann (Wikipedia.dk)

Holger Drachmann (Dansk Biografisk Leksikon, 2. udg.)

Havets sanger – Holger Drachmann. Af Lise Busk-Jensen (Dansk Litteraturs Historie, bd. 3, side 105-123)

Holger Drachmann (Arkiv for Dansk Litteratur). Biografi, forfatterportræt, bibliografi, titelliste, manuskriptliste og online værker.

Se også på Socialistisk Bibliotek:


1871brandes.jpg

3. november 1871

Georg Brandes indleder forelæsningsrækken ved Københavns Universitet om “Hovedstrømninger i det 19. århundredes litteratur” – det såkaldte moderne gennembrud.

Se:

Det moderne gennembrud (Leksikon.org)

Det moderne gennembrud (Denstordanske.dk)

Tekster:

Georg Brandes: Titelliste: H (Arkiv for Dansk Litteratur)
Indledning til Hovedstrømninger (Georg Brandes Selskabet, 14 sider)
En del af Hovedstrømninger ligger i en mere overskuelig online udgave på Bjørnetjenesten; Tekster (scroll ned til Georg Brandes).

Se også på Socialistisk Bibliotek:


 

29. december 1871

Ellen Hørup fødes i København. Datter af Viggo Hørup. (Dør i København, 25. marts 1953, se denne).


EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.