Billede fra Bispebjerg Kirkegård. Foto: ©2005 Hans Andersen. (CC BY-SA 3.0).
Billede fra Bispebjerg Kirkegård. Foto: ©2005 Hans Andersen. (CC BY-SA 3.0). Kilde: Wikimedia Commons.

 

Døde socialister og andre bemærkelsesværdige personligheder på Bispebjerg Kirkegård

Denne linksamling er udarbejdet til oplysningsforbundet Grobunds kirkegårdsomvisninger, og er appendix til linksamlingen på Modkraft Biblioteket. Nu Socialistisk Biblioteks linksamling: Socialister på Assistens Kirkegård.
Se også samlingen om “Det Røde Hav” : socialister på Vestre Kirkegård

Bispebjerg Kirkegård er bemærkelsesværdig fordi den har Danmarks største askefællesgrav (“ukendtes grav”) , og det største  kolumbarium (urnehal). Se Københavns Kommunes pjece om kirkegården (m. kort)

Indhold

 

Kol = Kolumbriet; GF = Gamle Fællesgrav; NF = Nye Fællesgrav,

GS = gravsted sløjfet

 

Socialisterne

Kendte for deres politiske aktiviteter i arbejderbevægelsen / på venstrelfløjen.

Alsing Andersen, (NF), 1893-1962), soc.dem. sekr. i parti og FT-gruppe under Stauning – en af de få akademikere i partitet dengang ! – bl.a. forsvarsmin. 35-40, finansmin. 1942, form. Soc.Internationale 1957-62. Tvunget af som indenrigsmin. i 47 – efter 10 dage – pga. “cirkulære” i sept. 43. Se Gravsted.dk + Wikipedia-artikel + Dansk Biografisk Leksikon

Alvilda Andersen, (B-2-10), 1875- 1937, forkv. KAD 1923-37, Gravsted.dk + Dansk Kvindebiogafisk Leksikon

K.B. Andersen, K.B. (Knud Børge), (NF), 1914-1984, gruppen omkring J.O Krag i Soc.dem. Undervisningsmin. 1964-, udenrigsmin. 1971, formand FT 1978-81. Konst. statsmin. 3.-5. okt. 1972. Se: Gravsted.dkDansk Biografisk Leksikon (3.udg.)

Dagmar Andreasen (NF),1910-1991,fabriksarbejder og skuespiller. Se Wikipedia.dkDansk Teaterleksikon + Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Af Morten Thing

Gustav Bang, (A-13-11), 1871-1915, soc.dem. skribent og teoretiker. Se Gravsted.dk + 26. september 1871

Nina Bang,(!-13-11), 1866-1928, soc.dem. MF og undervisningsmin. 1924-26. Se Gravsted.dk + Tidslinjen 16. oktober 1866

Nina Bangs fødselsdag. Tilstede: C.N. Hauge (1870-1940) politiker, K.K. Steincke (1880-1963) politiker, J. Friis-Skotte (1874-1946) politiker, Carl Moltke (1869-1935) politiker, Nina Bang f. Ellinger (1866-1928) undervisningsminister, historiker Frederik Borgbjerg (1866-1936) politiker, redaktør C.V. Bramsnæs (1879-1965) politiker, nationalbankdirektør Kristen Bording (1876-1967) politiker, P. Dahl (1869-1936) kirkeminister. Foto: Taget ca. 1924-26 af Holger Damgaard (1870-1945), fotograf. Public Domain.
Nina Bangs fødselsdag. Tilstede: C.N. Hauge (1870-1940) politiker, K.K. Steincke (1880-1963) politiker, J. Friis-Skotte (1874-1946) politiker, Carl Moltke (1869-1935) politiker, Nina Bang f. Ellinger (1866-1928) undervisningsminister, historiker Frederik Borgbjerg (1866-1936) politiker, redaktør C.V. Bramsnæs (1879-1965) politiker, nationalbankdirektør Kristen Bording (1876-1967) politiker, P. Dahl (1869-1936) kirkeminister. Foto: Taget ca. 1924-26 af Holger Damgaard (1870-1945), fotograf. Public Domain. Kilde: Det kongelige Biblioteks Billedsamling.

Det Kongelige Biblioteks (?) billedtekst har et par fejl: Stauning-regeringens (1924–1926) (udenrigsminister Carl Poul Oscar greve Moltke var ikke politiker, end ikke socialdemokrat, men professionel diplomat (se Wikipedia.dk). Og mellem Nina Bang og Fr. Borgbjerg sidder statsminister Stauning (1873-1942, se Tidslinjen 26. okt. 1873).

Nina har kaffen klar! Nina Bang serverer kaffen for regeringen Stauning i 1924 (Se Note*)
Plus Note**: Nina og ‘kaffen klar’ er hovedpersonerne i Benny Andersens tekst og melodi: ‘Svantes lykkelige dag‘, kendt i Poul Dissings udførelse. (på YouTube.com, 3:10 min).

Ågot Berger, (01-38-9), 1954-2007, bibliotekar, venstrefløjsaktivist. Se: personlisten Ågot Berger

Henrik Christensen, (NF), bombemyrdet (16. marts 1992) socialist og aktiv antiracist. Se linksamlingen: Bombedrabet i Søllerødgade

Bent Hansen, (NF) 1931-2000, red. Aktuelt 1965-81, socialminister dec. 81-apr. 82. “Velstand uden velfærd : en kritik af det danske klassesamfund” (Fremads Forkusbøger, 1969)

Oskar Hansen, (NF), 1895-1968, arbejderdigter, “Når jeg ser et rødt flag …” (1923), Se: Tidslinjen 23. juli 1895

Elna Hiort-Lorenzen, (U11-522), 1902-1997, fagligt aktiv DSR imod “selvforherligelse og salmesang; aktiv i komm. flygtningearb. i 30erne: Hjælpekomitéen for Nazismens Ofre, på leninskolen i Moskva 1936, internationale kurér-opgaver, bla. i den Spanske Borgerkrig, hvor hun blev anholdt og fængslet af republikanerne, gift 1935 med Arne Munch-Petersen (f. 1904, MF 32-35, død Butyrka-fængslet 1940).For denne: Tidslinjen 12. november 1940.

Elna Christiane Hiort-Lorenzen). Af Ole Sohn (Dansk kvindebiografisk leksikon).

Sygplejersken (nr.40, 1997). Nekrolog af Ole Sohn.

Se foto af gravsted: på sitet Gravsted.dk: urnegravsted, med mini-biografi om hendes faglige arbejde, indsats for ‘Hjælpekomiteen for Nazismens Ofre og i modstandskampen. Fælles gravsted med søsteren Etty (1905 – 1998) … **se Litteratur

Litteratur:

Der var bud efter dem. Fire skæbnefortællinger fra 30’ernes revolutionære miljø. Af Ole Sohn (Vindrose,1994, 252 sider. Side 208-243: ‘I revolutionens tjeneste’. Om Etty Hiort-Lorenzen (søster til Elna..)

Et liv i kamp og kærlighed. om sygeplejerske Elna Hiort-Lorenzen. f Ole Sohn. (Dansk Sygeplejeråd, 1993, 158 sider). (se anmeldelse). Se også: Dansk Kvindebiografisk Leksikon.

EH-L indlæg i debat i Arbejderbladet juni-august 1936 om ny sovjetisk svangerskabslovgivning (abortforbud): Svangerskabslovgivning i Sovjet. I: Marie Nielsen: “Revolution: Artikler …” (Tiderne Skifter, 1975, Bilag II, side 287-292; online på Marxisme.dk).

Chr. Jensen, (B-2-10), “Formand for D.S.F.”, 1879-1936, tobaksarbejder, form. DsF 1937-1939 (If. alle kilder!!!)

Eiler Jensen, (kol 8 – 46),  14.4.1894-23.12.1969, LO-form. 1943 til 1967, MF & ML 1946-53, medstifter af AIC (efter Folkestrejken!) og Frie Fagl. Internt. (splittelse i 1947), motto: “Skrål fylder så lidt i lønningsposen”. Se: Gravsted.dk + Dansk Biografisk Leksikon (3. udg.)

Knud V. Jensen, (B-2-10), 1893-1939, billedskærer, DSF-formand 1938-39. Inskription: “Rejst af D.S.F.”

Martin Nielsen, (GS), 1900-1962,. DKP-MFer 1939. KZ-ophold, og MF 1945-50. Red. af Land & Folk  1952-1960. Leksikon.orgWikipedia-artikel

Inger Merete Nordentoft, 1903-1960.(Gravsted.dk foto m. minibiografi (NF), kommunistisk MF 1945-53, pædagog og skoleinspektør på Katrinedalskolen + “Nordentoft-sagen” fra 1946. Se Tidslinjen 22. oktober 1960. Se også: Dansk Kvindebiografisk leksikon.

Vilhelm Nygård, (B-2-10), 1872-1936, cigarmager, DSF næstform. 1924-28, form. 1929-36, BR-medl. 1925-36. Udvidede DSF, bl.a. med murerne + DAF. Se Dansk Biografisk Leksikon (3.udg.)

Emanuel Svendsen, 1864-1951, Bødkerforb.formand 1891-1918 + medv. til talrige kooperative virksomheder. Formand for Kbh. Borgerrepræsentation 1923-1939. “Med sin blanding af barskhed og frejdigt håndværkerhumør forsømte han ikke at stikke et ord ind om pligterne når rettighederne var på tale”. Se Wikipedia-artikel –  Dansk Biografisk Leksikon (3.udg)

Børge Thing,  (NF) 1917-1971, BOPA-leder under navnet “Børge Brandt”, medlem af DKP/SF. Se links til biografier, artikler og bøger på Tidslinjen 18. april 1917

Thøger Thøgersen, 1885-1947, militærnægter, DKP-formand 1927-31. Inskription på gravsten: “Det sind som glødes i vredens bål/får flammeskæret som hærdet stål/mod vold og uret var vendt din hånd/hav tak for troskab for ild og ånd”. Se Tidslinjen 24. februar 1885 + også om DKP’s historie, se Tidslinjen 21. november 1919

Gerson Trier,  1851-1918, “Danmarks første marxist”, se Tidslinjen 23. april 1851. Urnegravsted afdeling C nummer 254, d. 30-12-1918. Gravstedet udløb d. 31-12-1970 og blev ryddet året efter.

Egon Weidekamp, (NF) 1921-2000, overborgmester i Kbh. 1976-89, afskaffede sporvognene, ryddede “Den sorte firkant” og overdrog brugsretten af Jagtvej 69 (Ungdomshuset) til brugerne. Se Wikipedia-artikel

Emil Wiinblad, (U0-521) 1854-1935, “genrejsningsmand”, red. Soc.Dem. 1881-1911. Se Wikipedia-artikel + Dansk Biografisk Leksikon (3. udg.)

 

Andre bemærkelsesværdige

Henning Bahns, (5-5-91), 1928-2002, filmdekoratør, og idemanden bag tricks i Olsen-banden-filmene. Årets HK-kunstner i 1999.

Fredrik Bajer, (Kol. Z-1-72), 1837-1922, forlod Sorø Akademi før eksamen for at blive officer og fik Nobels Fredspris i 1908! Se for fælles artikel for Fredrik & Matilde Bajer: Gravsted.dk + Wikipedia-artikel med links og bibliografi + Ole Mortensøn: Fredrik og Matilde: kvindebevægelsens og fredsbevægelsens pionerer (Gad, 2018, 346 s.).
Dansk Biografisk Leksikon, af Claus Bjørn.

Matilde Bajer, (Kol.Z-1-72), 1840-1934, medstifter i 1871 af Dansk Kvindesamfund og aktiv i fredssagen.
Se Gravsted.dk(billede fra urnehallen). + Dansk Kvindebiografisk Leksikon

“Hva vi vil : Organ for kvindesagen, fredssagen , arbejdersagen” blev udgivet af Kvindelig Fremskridtsforening. Se Kvinfo-artikel om bladet her

(Nabo-urner: “Ligbrændingssagens forkæmpere” Ferdinand Emmanuel Levison+ Ida Levinson. (Første kematorium Nyelandsvej 1882. Se: Dansk Biografisk Leksikon (3.udg.) + Ligbrænding (Wikipedia)

Harald Bergstedt, (NF), 1877-1965, “børnesangdigter på afveje”: fra aviserne “Socialdemokraten” til “Fædrelandet”. 2 års fængsel i 1946. Se: Wikipedia-artikel

Vilhelm Bjerke Petersen, (GF), 1909-57, kunstmaler &-teoretiker,  medstift. af 1933-34 kunstnergruppen Linien. flygtede til Sverige 1944, og blev der. “kunstens integration i større social sammenhæng”. Se Gravsted.dk + Wikipedia-artikel

Edvard Brandes, (GF), 1847-1931, journalist, kritiker og politiker, 14 dg. fængsel for duel (14.2.1900), medstifter af Rad. Venstre og af dagbladet “Politiken” i 1884,  MF 1984-190, finansmin. 1913-20. Se: Dansk Biografisk Leksikon (3.udg.)

Theodor Christensen, (GS), 1914-1967.

Johan Henrik Deuntzer, (GS), 1845-1918, første (venstre-) parlamentariske statsminister (konseilpræsident) 1901-1905.

Wilhelm Freddie (NF), 1909-1995,

Poul Hammerich, 1927-1992, Johannes Rumps og Kai Hammerichs familiegravsted, stele af Kaare Kling.

Edvard Heiberg, (GF), arkitekt  hos Le Corbusier, 1922-24 og Bauhaus, Bellehøjhusene. Medl. DKP, red. Kritisk Revy + Plan i 30’erne, medlem af Frihedsrådets kontaktudvalg, se: Gravsted.dk + Wikipedia + De kulturradikale tidsskrifter/Kritisk Revy (på Socialistisk Bibliotek, Arbejderhistorisk bladliste,bilag). Se også: 2. værelser straks! – en aktuel bog om boligspørgsmålet. Af Edvard Heiberg (Socialistisk Arkitektgruppe, 1935, 78 s.; online på Perbenny.dk)

Poul Henningsen , PH. (NF) 1894-1967, kulturradikal centrumperson, arkitekt, debattør, lampemager og visedigter, Danmarksfilm  (1935), “Man binder os på mund og hånd”.

Poul Henningsen ved skrivemaskinen. Foto: Ukendt. (CC BY-NC-ND 4.0).
Poul Henningsen ved skrivemaskinen. Foto: Ukendt. (CC BY-NC-ND 4.0). Kilde: Europeana.eu.

Harald Herdal, (NF), 1900-1978. Social forfatter, Se: Dansk Biografisk Leksikon (3. udg.) + 9. september 1894

Nielsine Nielsen, (Kol. V-193), 1850-1916, en af DK’s første 2 kvindelige studenter, og den første kvindelige akademiker 1885 (læge). Soc-lib. gruppe i Dansk Kvindesamf. og forkv. Kvindevalgretforeningen. Se Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Inger Merete Nordentoft

Amalie Skram, (GF?), 1846-1905, mindebuste, forfatter: usædelighedsanklager iftm. “Constance Ring” (1865), “Professor Hieronimus” og “På St. Jørgen” (begge 1895). Se: Leksikon.org + Dansk Kvindebiografisk leksikon

 

Andet:

Kol. (2. runddel, nederst): Inskription på urne: “Aske af ukendt konzentrationslejr fange”

Frihedskæmpergrave, afdeling 10, Sydvestlige Hjøren v. Støvnæs alle/Skoleholdervej

Tyske soldater henrettet ved krigsret, afdeling 9, bag Søndre Kapel

 

Note*

Nina Bang var ikke verdens første kvindelige minister, men den første parlamentarisk valgte, idet Alexandra Kollontaj (se Tidslinjen 31. marts 1872) var regeringsmedlem (folkekommissær i 1918-19) i den første russiske sovjet-regering.
I Danmark gik der 21 år før næste kvindelige minister, Fanny Jensen, i 1947-50 blev minister med “særligt Henblik på Hjemmenes, Husførelsens og Børnenes Interesser inden for sociale og forsyningsmæssige Omraader og paa selverhvervende Kvinders Interesser.”

Note**

Ovenstående fødselsdags-billedes åbenlyse kønspolitiske vinkel svækkes af, at det muligvis er samling af regeringen i anledning af Nina Bangs 60 årsdag 6. oktober 1926 (regeringen Stauning I gik af 14. december 1926), hvor hun altså skænker kaffen som vært(inde), muligvis i ministeriet.

***********

Omvisningsrækkefølge:

Sløjfede gravsteder: Johan Henrik Deuntzer, Amalie skram, Martin Nielsen

Alvilde Larsen, Knud V. Jensen, Chr. Jensen, Vilh. Nygård

Elna Hiort-Lorenzen

Emmanuel Svendsen

Ågot Berger

Nye Fællesgrav (Alsing Andersen, K.B. Andersen, Bent Hansen, Oskar Hansen, Inger Merete Nordentoft, Egon Weidekamp, Harald Bergsted, Wilhelm Freddie, Poul Henningsen, Børge Thing “Brandt”)

Emil Wiinblad

Amalie Skram

Gamle Fællesgrav (Vilhelm Bjerke Petersen, Edvrd Brandes, Edvard beiberg + Johs. V. Jensen)

Kolumbariet (Frederik og Mathilde Bajer + Ferd. og Ida Levison, Nilsine Nielsen, den ukendte KZ-fanges urne)

Thøger Thøgersen

Paul Hammerich (Jørgen Jørgensen (Lejre)’s gravsted)

Gustav & Nina Bang