Digital Charcoal and Chalk Drawing of H. G. Wells by Charles W. Bailey, Jr. Lapet efter et Public Doimain photo. (CC BY-NC 2.0).
Digital Charcoal and Chalk Drawing of H. G. Wells by Charles W. Bailey, Jr. Lapet efter et Public Doimain photo. (CC BY-NC 2.0). Source: flickr.com. See below september 21, 1866.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1866.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

10. april 1866

Den fremtrædende socialdemokratiske politiker Frederik Borgbjerg fødes i Boeslunde, Skælskør (dør 15. januar 1936 i København).

F. J. Borgbjerg ved sit skrivebord. Foto: Ukendt. (CC BY-NC-ND 4.0).
F. J. Borgbjerg ved sit skrivebord. Foto: Ukendt. (CC BY-NC-ND 4.0). Kilde: Europeana.eu.

Se:

Denmark’s Frederik Borgbjerg wanted to win democratic socialism, not just the welfare state. By Andreas Møller Mulvad (Jacobin, April 9, 2021). “The Nordic social democracies are rightly praised for their robust welfare states and worker protections. But the aspirations of early Social Democrats like Denmark’s Frederik Borgbjerg went far beyond the welfare state: they wanted to liberate humanity from the shackles of capitalist domination.”

En undervisningsminister bliver »gået« (pdf). Ved Else Karlshøj (Årbog for dansk skolehistorie, 1980, side 21-45). “F. J. Borgbjerg om sin afgang som undervisningsminister 1935.”

Litteratur:

Socialdemokratiets Aarhundrede: Fremstillinger af Arbejderbevægelsens Historie fra Revolutionen 1789 indtil vore Dage. Bind 1-3. Af C.E. Jensen og F.J. Borgbjerg (1904). Online på Perbenny.dk.

F.J. BorgbjergAf H.P. Sørensen (A.O.F.s Bogkreds/Fremad, 1943, 207 sider).

 

„Jensen er valgt!” Tegneren Alfred Schmidt (1858–1938) i Blæksprutten 1903 har fremstillet folketaleren Borgbjerg., der bekendtgør valget af første socialdemokratiske borgmester i København, maleren Jens Jensen. Public Domain.
„Jensen er valgt!” Tegneren Alfred Schmidt (1858–1938) i Blæksprutten 1903 har fremstillet folketaleren Borgbjerg., der bekendtgør valget af første socialdemokratiske borgmester i København, maleren Jens Jensen. Public Domain.

 

10. september 1866

Den danske digter Jeppe Aakjær fødes (dør 22. april 1930, se denne)


 

21. september 1866

Den britiske science fiction-forfatter – utopisk socialist og pacifist – H.G. Wells fødes i Bromley, Kent (dør 13. august 1946 i London).

H.G Wells på besøg hos Lenin in Sct. Petersburg. Image from page 36 of H.G. Wells book "Russia in the shadows" (1921). No known copyright restrictions.
H.G Wells på besøg hos Lenin in Sct. Petersburg. Image from page 36 of H.G. Wells book “Russia in the shadows” (1921). See Gutenberg. No known copyright restrictions. Source: flickr.com.

Se:

The scientific socialism of H. G. Wells. By Joshua Fagan (Jacobin, July 3, 2023). “The poverty of industrial England was the backdrop of H. G Wells’s childhood. This experience instilled in him a clear-eyed realism with which he rejected both utopianism and progressive notions that socialism could be won without class struggle.”

Inventing Tomorrow: H. G. Wells and the Twentieth Century. By Seamus Flaherty (Marx & Philosophy Review of Books, 20 November 2020). Review of Sarah Cole’s book (Columbia University Press, 2020, 374 p.). “… a magisterial book, the kind of book which ought to spawn a host of other more focused monographs.”

Science fiction: The shape of things to come (Socialist Review, Issue 296, May 2005). “Mark Bould takes a critical look at the work of HG Wells.”

H. G. Wells in Russia. By Martin Gardner (The Freeman, Vol. 45, No.5, May 1995)

H.G. Wells: a study in utopianism. Chapter 4 in Christopher Caudwell: Studies in a Dying Culture (Bodley Head, 1938; online at Marxists Internet Archive)

H.G. mødes med bl.a. Charlie Chaplin. (CC BY-NC-SA 2.0).
H.G. mødes med bl.a. Charlie Chaplin. (CC BY-NC-SA 2.0). Source: flickr.com.

Se også på Socialistisk Bibliotek:


 

16. oktober 1866

Minister Nina Bang i sit Arbejdsværelse. Ca. 1925? (CC BY-NC-ND 4.0).
Minister Nina Bang i sit Arbejdsværelse. Ca. 1925? (CC BY-NC-ND 4.0). Kilde: Europeana.eu.

Nina Bang, (socialdemokratisk undervisningsminister 23.4.1924 – 14.12.1926) fødes i København. (Dør 25.3.1928 i Kbh.). Historiker, borgerrepræsentant, skribent og undervisningsminister i den første socialdemokratiske regering Stauning, 1924-26. “Verdens første kvindelige minister”, hvis man ikke regner den russiske folkekommissær Alexandra Kollentaj (se 31. marts 1872) fra 1917 med, men i hvert fald den første parlamentarisk valgte minister.

Nina Bang var gift med historikeren Gustav Bang (født 26. september 1871, se denne)

Leksikale:

Nina Bang (1866-1928, f. Ellinger, undervisningsminister) og datteren Merete Hansen (f. Ellinger Bang f. 1903) modtager den tjekkisk-fødte, tyske politiker Karl Kautsky (1854-1938, politiker, Tyskland) og hustru Luise Kautsky (1864-1944, f. Ronsperger, politiker, Østrig). (CC BY-NC-ND 4.0).
Nina Bang (1866-1928, f. Ellinger, undervisningsminister) og datteren Merete Hansen (f. Ellinger Bang f. 1903) modtager den tjekkisk-fødte, tyske politiker Karl Kautsky (1854-1938, politiker, Tyskland) og hustru Luise Kautsky (1864-1944, f. Ronsperger, politiker, Østrig). (CC BY-NC-ND 4.0). Kilde: Europeana.eu.
Nina Bang på frimærke, i serien “10 markante kvinder” august 2022. Kilde: https://www.postnord.dk/kampagne/markante-kvinder/de-10-kvinder

Artikler:

Fortællingen om den røde fru Bang. Af Katrine Madsbjerg (Nyt fra Arbejdermuseet, 2014,  nr.2, side 6-7; scroll ned). I anledning af af 90-året (23.april 1924) for ministerudnævnelsen “… beskrives som ‘kamplysten’, doktrinær og belærende, og hun havde jævnligt  samarbejds- vanskeligheder … Hendes Bevæggrunde er ikke personlige, men ideelle: Hun tror paa Socialismens Idé og handler uden taktiske Sidehensyn, i ret Linie efter sin Overbevisning.” [Lis Jacobsen].

Nina Bang – Danmarks første kvindelige minister. Af Gerd Callesen (Arbejderen.dk, 20. marts 2012). “Nina Bang udgjorde sammen med sin mand, Gustav Bang, et teoretisk kraftcenter i arbejderbevægelsen.”

Nina Bang. Af Anette Eklund Hansen (Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, 21. februar 2003). “En af de mest markante tidlige kvinder i toppen af Socialdemokratiet og en af kvindefrigørelsens pionerer i begyndelsen af det 20. århundrede.”

En kvinde kom til byen. Af Ritt Bjerregaard (Information.dk, 24. april 1999). “Festtale til 75-året for verdens første kvindelige minister.”

Nina Bang, 1866-1928 (pdf). Af Gerd Callesen (Arbejderhistorie, nr.37, 1991, s.2-13). “I denne artikel undersøges, hvorfor netop Nina bang fik den stilling i Socialdemokratiet, der gjorde det naturligt, at hun blev udnævnt i 1924.” Scroll ned.

Myte: Var Nina Bang verdens første kvindelige minister? Af Astrid Elkjær Sørensen (Danmarkshistorien.dk, 26. maj 2015)

Nina Henriette Wendeline Bang f. Ellinger (Gravsted.dk)

Nina Bang serverer for sine gæster til sin 60 års fødselsdag i 1926.
Nina Bang serverer i 1926.

Det kendte billede af undervisningsminister Nina Bang, der skænker for regeringens øvrige (mandlige) medlemmer med statsminister Stauning for bordenden.
Der flere  historier om fotografen Holger Damgaards billede. (Se om fotografen på Lex.dk).
Billedet ses ofte i en kønspolitisk tolkning, “nok er hun minister, men hun er stadig kvinde, og de andre ministre er mænd …”. Forklaringen har nogle steder været, at det er Nina Bang, der er værten og serverer fødselsdagschokolade for sine gæster på sin 60 års fødselsdag 16. oktober 1926 (Regeringen faldt 14. december 1926). Men på et andet billede i serien er der på bagsiden skrevet deltagernes navne og “Chokoladebord”. (Foto: Holger Damgaard (1870-1945), Public Domain. Kilde: Det  Kongelige Biblioteks Billedsamling
).
I bogen ‘Københavnerliv gennem et halvt Aarhundrede’ , af Axel Beridahl og Axel Kjerulf (Alfred G. Hassings Forlag, 1938, bd. IV, 1920-1937, side 367), er teksten: “I Anledning af sin 60-års Fødselsdag lukkede Socialminister Borgbjerg i dag hele Ministeriet Kl et om Eftermiddagen …. Og saa var der Fødselsdag-Chokolade i Minister-Kollegernes Kreds, hvor Nina Bang naturligvis optrådte som “ung Pige i Huset”, og skænkede i Kopperne …”.
Borgbjergs 60-års dag var imidlertid 10. april 1966.
Titlen på bogens billede modsiger også Nina Bang som vært i eget undervisningsministerium: “Fødselsdagschokolade i Snapstinget”, Ifølge billedbogen ‘
Københavnerliv 1926, side 370.  Der også har ovenstående tekst om minister Bangs naturlige rolle som ‘ung pige i huset’.
Folketingets åbning var tirsdag 5. oktober 1926, og Nina Bangs 60-årsdag var en mødefri lørdag 16. oktober 1926, så det mest sikre er: at Nina Bang inviteret hele regeringen til tidlig fødselsdagschokolade i Snapstinget. Og måske derfor som vært(inde) også serverer i kopperne.

Fortællingen om den Røde Fru Bang. 90-året for Danmarks første kvindelige minister markeres på museet. Af Katrine Madsbjerg. (Nyt fra Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, april-september 2014, nr. 2, side 6-7; scroll ned)

Litteratur:

Nina Bang: mennesket og politikeren. Af Karsten Faurholt (Odense Universitetsforlag, 1997, 192 sider)

“‘De økonomiske modsætninger bag virvaret’: historiens nødvendighed for aktuel journalistik – om Nina Bang.” Af Gerd Callesen. I: Clios døtre gennem hundrede år: i anledning af historikeren Anna Hudes disputats 1893. Red. Marianne Alenius, Nanna Damsholt og Bente Rosenbeck (Museum Tusculamums Forlag, 1994, side  165-181)

Se også på Socialistisk Bibliotek: