1. maj demonstration med røde faner, Stockholm, Sverige 2006. Foto: ukendt, Public Domain. -
1. maj demonstration med røde faner, Stockholm, Sverige 2006. Foto: ukendt, Public Domain. Kilde: Wikimedia Commons. - "Når jeg ser et rødt flag smælde" er skrevet af Oscar Hansen. Se nedenfor 23 juli 1895.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1895.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

Bladliste 1895

Nye blade:

Landarbejderen

Se:

Arbejderhistorisk bladliste, 1895  (scroll ned)


 

20. februar 1895

Frederick Douglass dør i Washington, D.C. (født 17. februar 1818, se denne)


 

5. maj 1895

Friedrich Engels dør i London (født i Barmen, 28. nov. 1820, se denne).


 

23. juli 1895

Typograf og arbejderdigter Oskar Hansen fødes. (Dør 24. maj 1968).
Gravsted: se Bispebjerg Kirkegård; Socialisterne (scroll ned)

Forfatter til bl.a. sangene:

Se:

Oskar Hansen – den kritiske socialdemokrat. Af Jens-Emil Nielsen (Netavisen Pio, 27. maj 2021). “Arbejderbevægelsens hofdigter havde gennem hele livet et anspændt forhold til det parti som omfavnede hans sange.”

Når jeg ser et rødt flag smælde: en biografi om arbejderdigteren Oskar Hansen (Bogforlaget Her&Nu, 2020, 152 s.) Anmeldelser/omtaler:
Rebellen med de røde sange. Af Poul Smidt (Netavisen Pio, 18. december 2020).
“Det er helt rigtigt set af journalisten og forfatteren Jens-Emil Nielsen, at der manglede en biografi om typografen, journalisten og arbejderdigteren Oskar Hansen.”
Oskar Hansen – digteren med et ben i hver lejr. Af John Poulsen (Arbejderen.dk, 29. januar 2021).
Oskar Hansens liv fortalt med sympati – men uden næsegrus beundring. Af John Poulsen.  (Solidaritet.dk, 20. marts 2021).
Biografi om arbejderdigteren Oskar Hansen. Af John Poulsen (Nyt om Arbejdermuseet, 2021, nr. 3, side 18-19).
To biografier om markante socialdemokrater før 1968 – Oskar Hansen og Poul Hansen (pdf). Af Karsten Fledelius (Arbejderhistorie, nr.1, 2021, s.120-122).

Nej, Oskar Hansen var ikke fascist. Af Mads Havskov Hansen (Netavisen Pio, 19. september 2016). “En ung kunstner har bestemt sig for, at den socialdemokratiske digter i virkeligheden var fascist.”

Litteratur:

Carl Heinrich Petersen: Danske revolutionære: Ideer, bevægelser og personligheder (Borgen, 1979). Heri: “Oskar Hansen, 23. juli 1895 – 24. maj 1968” (s.24-33).


 

11. december 1895

Ruth Fischer fødes i Leipzig: tysk kommunist og delt leder af KPD april 1934 – september 1925, Senere koldkriger. (Dør i Paris 13. marts 1961, se denne).