Screenshot fra den danske stumfilm
Screenshot fra den danske stumfilm "Professor Georg Brandes paa Universitetets Katheder" med Georg Brandes, der taler på Københavns Universitet i 1912. Fotograf: Ukendt. Public Domain. Kilde: Wikimedia Commons.

Her i februar 2017 har Georg Brandes både 175 års fødselsdag den 4. februar 1842 + 90 års dødsdag den 19. februar 1927. Derfor denne linksamling.

Da Georg Brandes var modernismens og den oprindelige kulturradikalismes fyrtårn i Danmark fra ca. 1870 og frem, har vi udarbejdet denne linkbox med bredere opsamling af links om kulturradikalismen og kulturradikale personligheder, fra de tre perioder: Modernismens og radikalismen fra 1870’erne, uafhængige socialisme, antifascisme og kulturkamp fra 1920’erne og især 30’erne, og fra koldkrigens periode i 1950’erne til slut-60’erne opgøret med politisk apati, antikommunisme og forbrugerisme.

Langt flere personer, tidsskrifter og tekster kunne sikkert komme med på nedenstående lister, men vi har taget udgangspunkt i materialerne på Modkraft Biblioteket og forsøgt at få de mest centrale med.


Indhold:

  • Leksikalt
  • Artikler
  • Bøger
  • Biografier
  • Tidsskrifter/grupper
  • Appendix: Kulturkamp i Danmark. Af Georg Molved (Kronik, Information, 1. oktober 1953 Indskannet tekst:
    “… kulturelle kampe ikke er isolerede fænomener, skabt i store ensommes sjæle, men naturligt kædet ind i det almene menneskeliv, og derfor kun kan forstaas som led i det, vi i vore dage vilde kalde politik i videre forstand.”

 

Leksikalt mv.:

Kulturradikalisme. Af Morten Thing (Leksikon.org).

Kulturradikalisme (Fredsakademiet.dk, Ordbog).

Kulturradikalisme. Af Hans Hertel (Denstoredanske.dk).

Kulturradikalisme (Wikipedia.dk).

Kulturradikalismen. Af Tore Daa Funder (FaktaLink, revideret januar 2014). Linksamling i artikelform med kilder.

Se også:

Kulturkamp mod nazismen (Denstoredanske.dk).

Kulturkampen (Denstoredanske.dk) Af Aage Trommer og Tage Kaarsted.


Elias Lunn Bredsdorff (1912-2002), Danish literary historian, educator, and resistance member. Date: 1940s. Photo: Unknown. Public Domain.
Elias Lunn Bredsdorff (1912-2002), Danish literary historian, educator, and resistance member. Date: 1940s. Photo: Unknown. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

 

Artikler:

Elias Bredsdorff (kilde: Nationalmuseet; Frihedsmuseets Modstandsdatabase)
Kulturradikalismen – to artikler. Af Elias Bredsdorff (indskannede tekster). To helt centrale kilde-tekster fra 1950’erne. Nævnes ofte som introduktionen af begrebet (se fx Den Store Danske); se dog om bl.a. første brug af begrebet og om kulturradikalismens historie:
Kulturradikalismens blinde pletter. Af Hans Hertel (Information.dk, 16. juni 2001).

Kulturkamp i Danmark. Af Georg Moltved (Kronik i dagbladet Information, 1. oktober 1953). Indskannet tekst på Socialistisk Bibliotek, 12. april 2017.
“Der findes ingen kulturkamp i det moderne Danmark, hævder læge Georg Moltved. End ikke socialdemokraterne og kommunisterne varetager de radikale traditioner i dansk kultur, siger han.”

De kulturradikale tidsskrifter. Af Morten Thing. Tekst skannet fra hans bog Kommunismens kultur: DKP og de intellektuelle 1918-1960. 2 bind (Tiderne Skifter, 1993, side 198-211). Kapitlet 3.2: ‘De kulturradikale tidsskrifter’. Tekster om tidsskrifterne Klingen, Sirius, Kritisk Revy og Ekko.

Døde kulturradikalismen med Rifbjerg? Af Niels I. Meyer (Politiken.dk, 28. april 2015). “Gid flere fra de yngre generationer interesserede sig for kulturradikale tanker.”

Kulturradikalisme i det 21. århundrede? Af Rune Engelbreth Larsen (Politiken, 3. juni 2001; online på Humanisme.dk). “… kunne ikke kampen for den multikulturelle samfundsudvikling være første skridt i retning af en ny, kulturradikal agenda …”

Kulturradikalismen har længe været død. Af Hans Hertel (Politiken.dk/Kronik, 19. december 2015). “Bevægelsen er i dag mest et hadeobjekt trods begrebets lange historie.” Adgang til hele kronikken kræver abonnement.

Kulturradikalisme og kulturpolitik (pdf). Af Morten Thing (Nordisk Kultur Institut, Arbejdspapir, 2002, 17 sider; online på Internet Archive). “Gruppen af radikale intellektuelle ser ud til at have været størst og tidligst i Danmark. Norge ser ud til at komme på andenpladsen og Sverige til sidst.”

Kulturradikalismens blinde pletter. Af Hans Hertel (Information.dk/Kronik, 16. juli 2001). “Når kultur-radikalismen føler sig klemt som igen i disse år …”

Se også Socialistisk Biblioteks indskannede tekst: Sumpplanten af Elias Bredsdorff (Politiken.dk/Kronik, 1. december 1985). “H.C. Andersen var et fuldkomment eksemplar på, hvordan fyrsterne gerne ville have, at en digter skulle være.”

In English:

As if they all had the tinderbox : cultural radicalism in interwar Denmark : Poul Henningsen : Hans Kirk (Engelsk) by William Banks (1970-) ProQuest, 2013, 207 pages.. (Source: Bibliotek.dk ) Summary: The present study examines the origins, the unfolding of, and the ultimate fate of the Danish interwar movement for social change….:cultural radicalism. ” From a much longer summary.


 

Bøger:

2017kulturradbog.jpg Generelle bøger, kronologisk. (Bøger om de enkelte kulturradikale personer står under personerne på Tidslinjen, se Biografier og Tidsskrifter nedenfor).

Kulturradikalismens musik. Af Michael Fjeldsøe (Museum Tusculanum, 2013, 829 sider) (Danish humanist texts and studies, 45). Doktorafhandling i filosofi; på Google Books er gode uddrag.

Kulturradikale kapitler – fra Georg Brandes til Otto Gelsted. Af Carl Erik Bay (C.A. Reitzel, 2003, 255 sider). Appendiks, side235-254: Georg Brandes i den marxistiske kritik.

Den kulturradikale udfordring: Kulturradikalismen gennem 130 år – en antologi. Med bidrag af Thøger Seidenfaden, Klaus Rifbjerg mfl. (Tiderne Skifter, 2001, 349 sider). 12 forelæsninger fra foråret 2000 på Københavns Universitet. Med bidrag af Thøger Seidenfaden, Klaus Rifbjerg mfl.

Mondegruppen: kampen om kunsten og socialismen i Danmark 1928-32. Af Olav Harsløf (Museum Tuscalanums Forlag, 1997, 639 sider).

Kommunismens kultur: DKP og de intellektuelle 1918-1960. 2 bind. Af Morten Thing (Tiderne Skifter, 1993, 1088 sider).

Revolutionær humanisme: en introduktion til 1930’ernes venstreorienterede kulturtidsskrifter. Af Elias Bredsdorff (Gyldendal, 1982, 225 sider). Om de “ni mest fremtrædende tidsskrifter og den betydning de fik i 30’ernes kulturkamp.”

Arbejderkultur 1924-1948: en antologi. Red af Ib Bondebjerg og Olav Harsløv (Medusa, 1979, 555 sider) (Arbejderkultur, bd. 2). Bidrag fra debatten i tidsrummet, indhold bl.a. tema IV: “Klassekamp og kulturkamp”, side 363-547).

Dialog: en antologi. Udvalg og forord ved Carl Erik Bay. Efterord ved Sven Møller Kristensen og Arne Gaardmand, side 218-224 (Gyldendals Uglebøger, 1978, 229 sider). Dækker tiden 1950-1961.

Kulturdebat i 20’erne. Af Olav Harsløf (Medusa, 1976, 163 sider).

Kulturkampen: en antologi fra tidsskriftet Kulturkampen. Red. af Ole Grünbaum og Henrik Stangerup. Introduktion af Elias Bredsdorff, side 9-24 (Fremads Fokusbøger, 1968, 223 sider).

Ny-radikalismen: en antologi. Udvalg og indledning ved Erik Vagn Jensen (Gyldendals Uglebøger, 1965, 201 sider). Indehold: bl.a. Johan Fjord Jensen: “Kultur-radikalismen”, side 16-44 + Klaus Rifbjerg, Poul Henningsen, Johan Fjord Jensen, Villy Sørensen, mfl.

Kritisk Revy: en antologi af tekster og illustrationer af tidsskriftets tre årgange. Red. af Sven Møller Kristensen. Efterskrift af Poul Henningsen, side 176-180 (Gyldendals Uglebøger, U59, 1963, 180 sider)

Kulturdebat 1944 – 58. Red. af Erik Knudsen og Ole Wivel. (Gyldendal, 1958, 308 sider). Bred dækning af kulturdebaten i “konformitetsalderen”.


 

Biografier:

Personer med tilknytning eller berøring til kulturradikalismen fra 1870 – .
Datoerne er på Socialistisk Biblioteks Tidslinje.

Abell, Kjeld: Socialister på Assistens Kirkegaard

Barbusse, Henri: Se Wikipedia (engelsk artikel); se også Barbusses indflydelse på Otto Gelsted og Sirius.

Brandes, George: 4. februar 1842.

Bredsdorff, Elias: 15. januar 1912.

Fleron, Kate: 6. juni 1909.

Frisch, Hartvig, se: Denstoredanske.dk.

Gelsted, Otto: 22. december 1968.

Henningsen, Poul (PH): 9. september 1894.

Hørup, Ellen: 25. marts 1953.

Hørup, Viggo: 22. maj 1842.

Iversen, Herbert: 26. april 1890.

Kirk, Hans, se: Hans Kirk (1898-1962) og Fiskerne (personliste).

Leunbach, J.H.: Wikipedia.dk.

Møller Kristensen, Sven: 12. november 1909.

Reich, Wilhelm: 3. november 1957.

Rifbjerg, Klaus: 4. april 2015.


Lamper i Poul Henningsens tre-skygge-system, der vises i Louis Poulsens Showroom i København. Foto: Taget 2. september 2011 af lglazier618. (CC BY 2.0).
Lamper i Poul Henningsens tre-skygge-system, der vises i Louis Poulsens Showroom i København. Foto: Taget 2. september 2011 af lglazier618. (CC BY 2.0). Kilde: Wikimedia Commons.

 

Tidsskrifter og grupper/redaktioner:

Antologier med de enkelte tidsskrifters indhold og artikler om tidsskrifterne står på linkene på Tidslinje og linksamlingerne.

Clarte (tidsskrift, årgang 1-2, 1926-1927 online på KB).

Ekko (1929): De kulturradikale tidsskrifter (indskannet tekst).

Klingen (1917-1920): De kulturradikale tidsskrifter (indskannet tekst).

Kritisk Revy (1926-1928): De kulturradikale tidsskrifter (indskannet tekst).

Frem, 1932-1935, se bibliografiske oplysninger på Arbejderhistorisk Bladliste, 1931-1940: 1932: Frem.

Kulturkampen, 1935-1939/Frisindet Kulturkamp (Denstoredanske.dk).

Kritisk Revy (1926-1928).

Monde, 1928-1931: Oktober 1928.

Mot Dag (tidsskriftsgruppe): 19. september 1921.

Plan, 1932-1935, se bibliografiske oplysninger på Arbejderhistorisk Bladliste, 1931-1940: 1932: Plan.

Sirius, Dansk Literaturtidende (1924-25): De kulturradikale tidsskrifter (indskannet tekst).

Sex og Samfund, 1937-1940, se bibliografiske oplysninger på Arbejderhistorisk Bladliste, 1931-1940: 1937: Sex og Samfund.

Vi Gymnasiaster, 1929-1940, se bibliografiske oplysninger på Arbejderhistorisk Bladliste, 1921-1931: 1929: Vi Gymnasiaster.

Aandehullet, 1933-1934, se bibliografiske oplysninger på Arbejderhistorisk Bladliste, 1931-1940: 1933: Aandehullet.