Generalstrejken i 1922. Soldater marcherer med opplantede bajonetter på Frederiksplads. (Isenkram Centret genkendes) Foto: Ukendt / Randers Stadsarkiv.
Generalstrejken i 1922. Soldater marcherer med opplantede bajonetter på Frederiksplads. (Isenkram Centret genkendes) Foto: Ukendt / Randers Stadsarkiv.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1922.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

Bladliste

Nye blade:

 • Døvstummes Ekko. Socialdemokratisk organ for døvstumme.
 • Ny Tid. Arbejdernes Blad. [Kun eet nr.]
 • Samfundet. Udgivet af Studentersamfundets Unge.

Se: Arbejderhistorisk bladliste, under året 1922


 

3. januar 1922

Krigstids-lyrikeren Morten Nielsen fødes i Ålborg (dør 30. august 1944 i København).

Se:

Litteratur: 1922morten.jpg

 • Et kys af år – Morten Nielsen. Af Lasse Horne kjældsgaard (Dansk litteraturs historie, bd. 4, side 413-421)
 • Krigere uden Vaaben : Digte. Af Morten Nielsen (Athenæum, 1943)
 • Samlede digte. Af Morten Nielsen. Forord og efterskrift af Thomas Bredsdorff. (Gyldendal, 2002/2009, 147 sider)
 • Dagbøger. Af Morten Nielsen. Udg. Arne Herløv Petersen (Det Poetiske Bureau, 2015. 127 sider) (Bureauets lommebibliotek)

“Vi andre blev hadske og blege/ – Mænd paa atten Aar,/Krigere uden Vaaben/og saarede uden Saar”.


8. marts 1922

Internationale kvindekonference i Moskva vedtager 8. marts som fælles dato for kvindernes internationale kampdag.

Se:


 

14. marts 1922

Detail from the Branting Monument showing Axel Danielsson and August Palm. Photo by Bronks November 2005. Public Domain.
Detail from the Branting Monument showing Axel Danielsson and August Palm. Photo by Bronks November 2005. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

Det svenske socialdemokratis (Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, SAP, 1881) stifter, August Palm, dør i Stockholm (født 5. februar 1849 i Skåne). I flere år arbejdede han som skræddersvend i Tyskland og Danmark.

Se:


 

20. marts 1922

Generalstrejken i Randers, 28 dage.

Links:

Tilbageslag, generalstrejke i Randers og første SD-regering. Af Freddie Nielsen (Socialistisk Arbejderavis, nr. 388, 10. august 2021, s.10) (Arbejderbevægelsens historie med revolutionære øjne, del 7).

20. marts 1922 »Revolutionen« i Randers (Arbejderen.dk, 20. marts 2012)

Kriser, krak og arbejdskampe. Af Niels Finn Christiansen (Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie, red. Olaf Olsen, 2002-2005; online på Denstoredanske.dk)

1922: Generalstrejken i Randers (pdf). Kap. 11 i Aage Staffe: Livet i Danmark. Bind 1: Fra 1860-1940 – fire generationers liv og kampe påvirket af den tekniske-sociale og politiske udvikling (Bogpartisanen, 2004, 240 s.; online på Aage-staffe.dk)

Video: 1922 Randers og samfundshjælpen (3Fs Historie, 2011/YouTube, 2:33 min.)

Litteratur:

DKPs'Arbejderbladet' 8.april 1922
DKPs’Arbejderbladet’ 8.april 1922

“Revolutionen i Randers – eller Danmarks længste generalstrejke: en dramatisk begivenhedsrække for 50 år siden”. I: Fra klassekampens slagmark i Norden. Af Carl Heinrich Petersen (Modtryk, 1975, s.102-109) (Til arbejderbevægelsens historie, 1)

Hammer eller ambolt? Af Lars U. Thomsen (Populi, 2018, 62 s.). Anmeldelse af Jørn Rudolph: Spændende bog om generalstrejken i Randers (Arbejderen.dk, 17. februar 2018)

Se også:


 

27. marts 1922

Forfatteren Erik Knudsen fødes i Slagelse. (Dør 12. november 2007).

Se:

Bekymrethed og ubekymrethedErik Knudsen. Af Lasse Horne Kjældsgard (Dansk litteraturs historie, bd. 4, side 477-481)

En rystende klode har mistet et iltert menneske. Af Bente Hansen (Kontrodoxa, 16.11.2007)

Tema: Erik Knudsen 1922-2007 (Dansk Vietnamesisk Forening)


20 april 1922

Den britiske socialist og medstifter af SWP (tidligere: Socialist Review Group) Chanie Rosenberg fødes i Sydafrika. (Dør i London 6. juni 2021, se denne dato for links).

 


 

3. juli 1922

Den socialrealitiske fotograf Viggo Rivad fødes i København (dør 8. februar 2016). “det humanistiske fotografis store danske faderskikkelse. Social indignation og empati for samfundets svage og udsatte lyser ud af hans billeder …” (fra udstillingsomtale)

 

Forsiden af Carlo Pedersens biografi: Fotografen Viggo Rivad (Forlaget BIOS, 2008, 117 sider).
Forsiden af Carlo Pedersens biografi: Fotografen Viggo Rivad (Forlaget BIOS, 2008, 117 sider).

Se:

Fotografen Viggo Rivad er død. Af Jan Øberg (Modkraft/Kontradoxa 15. februar 2016) “Viggo Rivad var dansk fotografis menneskeskildrer per excellence i næsten 70 år.”

Viggo Rivad – A long life devoted to humanist photography (Site). Med engelske titler, for foto-temaer og værker, bla. serien Farewell (1962) aka Besøget, aka Døden).

+ billeder fra hans retrospektive udstillinger på Dansk Fotomuseum i Odense (2012) og Nivågård (2012-13)

Litteratur:

 • Set: Viggo Rivad: Fotografier 1948-1994 (Gyldendal, 179 sider)

13. juli 1922

Anker Jørgensen fødes i København. Formand for Socialdemokratiet 1973-87 og statsminister 1972-73 + 1975-82. Dør 20. marts 2016 (i København). En af de længst siddende socialdemokratiske statsministre i DK efter 1945, som bla. afskaffede den automatiske dyrtidsregulering, indførte Lønmodtagernes Dyrtidsfond og ikke mindst efterlønnen. Greb 3 gange ind i overenskomstforhandlingerne, i 1975, 1977 og 1979!, og Blokadecirkulæret blev også indført i hans ledelsestid og den s.k. mexicaner-sag: den tvivlsomme udvisning af Jaime Martinez.

Et billede af den tidligere danske statsminister Anker Jørgensen forlader bopælen igennem 49 år, i det københavnske arbejderkvarter Sydhavnen, 25. oktober 2008. Foto: Marloth2000. Puclic domain.
Et billede af den tidligere danske statsminister Anker Jørgensen forlader bopælen igennem 49 år, i det københavnske arbejderkvarter Sydhavnen, 25. oktober 2008. Foto: Marloth2000. Puclic domain. Source: Wikimedia Commons.

Leksikale mv.:

Artikler/Nekrologer mv.:

Mindeord – Anker Jørgensen 1922-2016 (pdf). Af Henning Grelle (Arbejderhistorie, nr.1, 2016, s.7-12).

Anker sikrede danmarks største genopretning. Af Balder Asmussen (Netavisen Pio, 1. april 2016)

Anders Fogh skylder Anker en undskyldning. Af Alex Frank Larsen (Politiken.dk, 21. marts 2016). “Anker Jørgensen blev hængt ud som landsforræder og Sovjet-lakaj af Anders Fogh Rasmussen.”

Working Class Hero. Af Lasse Ellegaard (Information.dk, 21. marts 2016). “Anker Jørgensen var en flittig og snu politisk operatør. Det, han ville, var oftest sympatisk set nedefra, omend det set ovenfra ikke altid var nationaløkonomisk rationelt.”

Mette Frederiksens mindeord til Anker Jørgensen (Socialdemokraterne, 20. marts 2016)

Værd at huske: Anker Jørgensens modstandsarbejde. Af Louis Bülow (Modkraft.dk/Kontradoxa, 30. oktober 2015). “Tidligere statsminister Anker Jørgensen var under besættelsen som 21-årig leder af en større modstandsgruppe i hovedstaden.”

Nyt syn på Anker Jørgensens økonomiske politik (pdf). Af Balder Asmussen (Historisk Tidsskrift, bind 110, hæfte 2, 2010, s. 432-493). “Det er hensigten med denne artikel at tilbagevise mytedannelsen om den uansvarlige Anker Jørgensen og erstatte det med et mere nuanceret billede …”

Myten om Den økonomiske Genopretning – var det virkelig Schlüter-regeringen, der frelste dansk økonomi fra afgrunden? Af Balder Asmussen (Kritisk Debat, 1. september 2008)

Mette Frederiksens mindetale ved Anker Jørgensens mindehøjtidelighed i Vega. (2. april 2016) (Dansketaler.dk; Mindeord)

Litteratur:

 • De danske ministerier 1972-82. Del 1: Anker Jørgensens tid. Af Thorsten Borring Olesen (Gad, 2017, 624 s.).
 • Anker: et liv med fejder. Af Alex Frank Larsen (Gyldendal, 2015, 559 sider)
 • Statsminister Anker Jørgensen. Af Thomas Thurah (People’s Press, 2011, 622 sider)
 • Anker Jørgensen – min verden fortalt i billeder. Af Thomas Thurah (Gyldendal, 2010, 189 sider)
 • Anker: mennesket, magten, meningerne. Af Alex Frank Larsen (Gyldendal, 1999, 419 sider)
 • Anker Jørgensen – menneske og politiker. Af Hans Lyngby Jepsen (Lindhardt og Ringhof, 1998, 137 sider)
 • Fra Christianshavn til Christiansborg: erindringer 1922-1972. Af Anker Jørgensen (Fremad, 1994, 343 sider)
 • Fra mine dagbøger. 3 bind. Af Anker Jørgensen (Fremad, 1989-1990). Bind 1: Bølgegang: 1972-1975; bind 2: I smult vande: 1975-1977; bind 3: Brændingen: 1978-1982.


Rockbandet, tilknyttet Kommunistisk Arbejderforbund (marxister-leninister), KAml, De Røde Raketters sang (1975). Tekst af Finn Sørensen
.

Se også:

Drivkræfterne bag den økonomiske politik 1974-1994 (pdf). Af Balder Asmussen (Aalborg Universitet, Center for Komparative Velfærdsstudier, Institut for Økonomi, Politik & Forvaltning, 2007, 219 s.). “En ph.d. afhandling om bristede illusioner og nye ideer i dansk økonomisk politik i en tid med permanent arbejdsløshedskrise.”

Ingrid Jørgensen (Gravsted.dk)

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen: 1. april 1977, om Mexicaner-sagen.
Linkboxen: Socialdemokratiet. Om Socialdemokraternes historie og personer + bøger om Socialdemokratiet og arbejderbevægelsens historie.
Tidslinjen: 31. januar 1973, om Økonomisk Demokrati (ØD).


 

24. august 1922

Den amerikanske historiker Howard Zinn fødes. (Dør 27. januar 2010)

Se:


 

27. september 1922

Den amerikanske filmintruktør Arthur Penn fødes i Philidelpiha, Penn. (Dør i New York 28 september 2010, se denne)


 

19. oktober 1922

Benito Mussolini bliver regeringsleder efter fascisternes “March mod Rom”.

Se:

Theatre of revolution (Weekly Worker, Issue 1348, 20 May 2021). “While the March on Rome was significant, writes David Broder, the active collaboration of the Italian ruling class with the fascists was central.”

How the Italian Communists fought the rise of Fascism. By David Broder (Jacobin, January 21, 2021). “Founded 100 years ago today, the Italian Communist Party immediately faced a violent wave of repression, killing hundreds of militants. As policemen, business elites, and even liberal politicians swung behind Benito Mussolini, no party resisted the Fascist threat more than the Communists.”

How did socialists respond to the advent of fascism? By John Riddell (Marxist Essays and Commentaries, August 11, 2018). “My topic relates to the origin of Fascism … I’m going to speak of events of Italy a century ago …”

Resistible rise of Mussolini (Socialist Worker, Issue 1826, 16 November 2002). “It was 80 years ago that fascism first came to power, and it happened in Italy; Chris Bambery explains the truth about the ‘March on Rome’.”

Fumble and late recovery: The Comintern response to Italian fascism. By John Riddell  (Marxist Essays and Commentaries, June 1, 2014). “The debates of the Third Comintern Congress reflected wide agreement among most delegates on united front policy. By contrast, the discussion of fascism in Italy lacked coherence.”

1922: Mussolinis march on Rome ( League for the Fifth international, 5 April 2007). “Fascism came to power in Italy at the point when the real revolutionary period in Italy between 1920 and 1922 (the ‘biennio rosso’) had begun to wane.”

Towards a Marxist theory of Fascism. By Dave Renton (Dkrenton.co.uk, 1997; online at Internet Archive). “The idea of this paper is to outline a materialist way of looking at fascism, which is concerned as much with what fascism did as with what it said.”

Litteratur:

Bookwatch: Understanding fascism. By Chris Bambery (International Socialism, Issue 63, Summer 1994). Review essay of the current literature about fascism.

Fascismens Italien. Af Flemming Larsen (Frydenlund, 2010, 110 sider). Se His2rie.dk for kildetekster, links og litteratur. Se anmeldelse af Svend Vestergaard Jensen (Socialistisk Information, 24. august 2011) + Fascisme for nybegyndere (Arbejderen.dk, 15. april 2010)

Fascismen i Italien. Brud og kontinuitet i Italiens historie efter 1800. Af Thorsten Borring Olesen, Nils Arne Sørensen og Uffe Østergård (Den Jyske Historiker, nr. 27-28, 1984, side 5-276).

A Civil War: A History of the Italian Resistance. By Claudio Pavone (Verso, 2013, 744 p.). See review by David Shonfield (Counterfire, 14 February 2014).

The Italian Resistance: Fascists, Guerrillas and the Allies. By Tom Behan (Pluto Press, 2009, 320 p.). See review by Matthew Cookson: Resisting revisionism (International Socialism, Spring 2010, p.214-15).

The Resistible Rise of Benito Mussolini. By Tom Behan (Bookmarks, 2003, 150 p.). See review by William Gambetta (Revolutionary History, Vol.8, No.3, 2003; online at Marxists.org) + review by Marnie Holborow: Daring but divided (Socialist Review, Issue 268, November 2002).

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Fascist march on Rome. From left to right: Italo Balbo, Benito Mussolini, Cesare Maria de Vecchi and Michele Bianchi, 24. oktober 1922. Photo: Unknown / Illustrazione Italiana, 1922, n. 45. Public Domain.
Fascist march on Rome. From left to right: Italo Balbo, Benito Mussolini, Cesare Maria de Vecchi and Michele Bianchi, 24. oktober 1922. Photo: Unknown / Illustrazione Italiana, 1922, n. 45. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

 

8. november – 5. december 1922

Kommunistisk Internationales fjerde kongres afholdes i Moskva.
The Fourth Congres of the Communist International held in Moscow.

Links:

First formulations of the United Front: Seven Comintern texts from 1921-23. Part 1-3 (John Riddell: Marxist Essays and Commentary, August 2, 2020). “These texts were addressed to Communist movements in Europe and the United States that coexisted with mass reformist-led Social Democratic parties and trade unions.”

The Communist Movement at a Crossroads: Plenums of the Communist International’s Executive Committee, 1922–1923. Edited by Mike Taber and translated by John Riddell (Brill, 2018/Haymarket Books, 2019, 796 p.): “The new books presents the world movement’s main discussions of the united front policy and resistance to the rise of fascism.” See John Riddell: New Comintern Volume presents debates on United Front, Fascism (Marxist Essays and Commentary, June 28, 2018) + The Comintern debates the United Front: Excerpts from the original leadership debate, 1922 (Ibid, May 5, 2019) + Mike Taber: Introduction to ‘The Communist Movement at a Crossroads’, Part 1-3 (Ibid., May 11-14, 2020) + review by John Riddell: The United Front: adoption and application  (Marxist Essays and Commentary, July 1, 2020) + review by Daniel Gaido:  ‘A fascinating volume offering many treasures’ (Marxist Essays and Commentary, October 13, 2020) + review by Tom Twiss: Charting New Paths: The Comintern in 1922-1923 (Against the Current, Issue 210, January-February 2021) + review by Chris Bambery  (Counterfire, March 11, 2021).

Democratic centralism in the Communist International (John Riddell: Marxist Essays and Commentary, June 3, 2018). “According to Paul Le Blanc, the Communist International in Lenin’s time strove to achieve a balanced synthesis of internal democracy and unity in action … I have appended to this text my own brief comment on how the Theses on Organization came to be written.”

The Comintern in 1922: The periphery pushes back (pdf). By John Riddell (Historical Materialism, Vol.22, No.3-4, 2014, p.52-103; online at John Riddell: Marxist Essays and Commentary). See John Riddell’s summary: How front-line parties took the lead in Lenin’s Comintern (January 5, 2015)

The periphery pushes back: Policy initiatives from below in Lenin’s International. By John Riddell (International Socialist Review, Issue 82, March-April 2012). “In recent years, a new generation of historians has focused attention on the dynamics of Comintern member parties, stressing the influence of their worker ranks and the parties’ relative autonomy.”

Toward the United Front: Proceedings of the Fourth Congress of the Communist International 1922. Edited by John Riddell (Brill, 2011, 1310 p. / Haymarket, 2012):
‘Toward the United Front’: Translations for the twenty-first century. By John Riddell (Marxist Essays and Commentary, February 17, 2013)
Weighing the legacy of Lenin’s Comintern. By John Riddell (Marxist Essays and Commentary, May 15, 2014)
Review by Paul Kellogg (Socialist Studies, Vol.9, No.1, Spring 2013, p.176-191)
Revolution at the crossroads: Reading the Comintern’s Fourth Congress. Review by Jennifer Roesch (International Socialist Review, Issue 89, May 2013)
Comintern review: Not a school of strategy. Review by Mike Macnair (Weekly Worker, Issue 950, February 21, 2013)
A university of Marxism. Review by Paul Hampton (Workers’ Liberty, 9 February 2013). Part 1-5: Assessment of global class forces – Transitional demands and the united front – The workers’ government slogan – Hegemony and struggles against oppression – Anti-imperialism.
Communist International’s Fourth Congress: revolutionary fulcrum of the modern world. Review by Barry Healy (Links: International Journal of Socialist Renewal, August 12, 2012)
Grappling with the united front. Review by Ian Birchall (International Socialism, Issue 135, Summer 2012, p.195-205)
Review by Alexander Marshall (Marx and Philosophy Review of Books, 1 June 2012)

Uniting in struggle (Socialist Worker, Issue 2128, 18 November 2008). “Historian John Riddell spoke to Ken Olende about his latest project – shedding a new light on the 1922 congress of the Communist International.”

The Fourth World Congress. Chapter in Duncan Hallas: The Comintern (Bookmarks, 1985, p.69-76). “The Fourth World Congress held in 1922 was the last Comintern Congress that Lenin attended (and he was already too sick to participate save for one speech). It was also the last Congress which the subsequent Trotskyist tradition accepted as a genuinely revolutionary communist Congress.”

Leon Trotsky: Report on the Communist International (December 28, 1922). To a session of the Communist fraction of the Tenth All-Union Congress of the Soviets.

Delegede til Kominterns kongres med model af Tatlintårnet, et aldrig udført "monument for Tredje Internationale" skabt af V. Tatlin
Delegede til Kominterns kongres med model af Tatlintårnet, et aldrig udført “monument for Tredje Internationale” skabt af V. Tatlin (se Tidslinjen 7. november 1920.) Billedkilde: Libcom.

See also on the Comintern debate on workers’ government:

Revolutionaries & workers’ governments: History & theory (Europe Solidaire Sans Frontieres, 14 September 2021). “Here Paul Murphy argues that the socialist left has much to learn from the history of and theory behind the workers’ and left government slogans.”

The Workers’ and Peasants’ Government (Marxist Essays and Commentary, May 17, 2019). Text of the Communist International’s 1923 decision: “Below is the full text of the resolution on the call for a workers’ and peasants’ government adopted by that plenum, along with the report to the plenum on that topic by Comintern chairman Gregory Zinoviev.”

The Comintern’s workers’ government debate (Marxist Essays and Commentary, March 17, 2015). “Published here are all significant comments on this issue from the congress record, plus the segment of its Theses on Tactics taking up this question, and my commentary setting the historical context.”

The workers’ government debate in the Communist International (International Socialist Review, Issue 97, Summer 2015, p.110-142). “Jennifer Roesch situates the discussion at the Congress on the ‘workers’ government’ in its proper historical setting, followed by an excerpt from the introduction by the volume’s editor, John Riddell, on the workers’ government debate.”

The workers’ government. By Paul Hampton (Solidarity, Issue 280, 27 March 2013)

A ‘workers’ government’ as a step toward socialism. By John Riddell (Links: International Journal of Socialist Renewal, January 1, 2012). På svensk: En ‘arbetarregering’ som ett steg mot socialismen (pdf) (Marxistarkiv.se)

Workers’ governments and socialist strategy – a discussion. By David Camfield (Links: International Journal of Socialist Renewal, January 10, 2012). With reply from John Riddell.

The debate on the workers’ government. By John Riddell (International Socialist Review, Issue 84, June 2012)

The Workers’ Government (League for the Fifth International, 30/06/1996)

The workers’ government. By Chris Harman & Tim Potter (SWP’s International Discussion Bulletin, No.4, 1977, p.8-11). På dansk: Arbejderregeringen (Marxisme Online)

A revolutionary Workers’ Government. By J.T. Murphy (Communist Party of Great Britain, 1929)

The Workers Government. By Clara Zetkin (Die Kommunistische Fraueninternationale, Heft 9/10, December 1922; translated at Workers’ Liberty)

A tactical issue. By Rosa Luxemburg (Leipziger Volkszeitung, 6 July 1899; translated at International Socialism). See also Chris Harman: The history of an argument (International Socialism, No.105, Winter 2005, p.133-137)

Socialist participation in capitalist governments: a debate in the Second International, 1900–1904. Introductory note by Mike Taber (Marxist Essays and Commentary, July 19, 2021).

Se også:


 

11. november 1922

Den amerikanske anti-krigs forfatter Kurt Vonnegut fødes i Indianapolis, Indiana. (Dør 11. april 2007, Manhattan, New York).

Kendteste værk: Slagtehus fem eller børnekorstoget : en pligtdans med døden, 1960, dansk 1970.

Kurt Vonnegut with his wife Jane and their three children (from left to right): Mark, Edie and Nanny, 1955. Photo: Unknown; copyright held by Edie Vonnegut. (CC BY 4.0).
Kurt Vonnegut with his wife Jane and their three children (from left to right): Mark, Edie and Nanny, 1955. Photo: Unknown; copyright held by Edie Vonnegut. (CC BY 4.0). Source: Wikimedia Commons.

Biografier:

Tema med artikler af Kurt Vonnegut (In These Times)

Celebrating socialism in the U.S. By Kurt Vonnegut (Socialist Worker, US, Issue 382, November 2, 2001)

Nekrologer:

Appreciating Kurt Vonnegut, Jr. By D.C. Faye (Against the Current, No. 132, January/February 2008)

Obituary: Kurt Vonnegut, satirist and pessimist. By Sandy English (World Socialist Web Site, 27 April 2007)

Obituary: Kurt Vonnegut 1922–2007. By Andrew Stone (Socialist Worker, issue 2048, 28 April 2007)

Kurt Vonnegut was a socialist. By Mike Wood (Workers Liberty, 19 April 2007)

A critique of the ‘good war’. By Martin Smith (Socialist Worker, US, Issue 630, May 4, 2007). About the novel Slaughterhouse-Five.

Obituary: A passionate writer and opponent of injustice. By Alan Maass (Socialist Worker, US, April 20, 2007)

Litteratur:

Kurt Vonnegut among his admirers. Review essays by John G. Rodwan, Jr. (Logos, Vol.12, No.1, 2013)

Kurt Vonnegut: En mand uden fædreland (A-Office, 2012, 158 sider). Se indholdsfortegnelse og første kapitel på Vonnegut.dk

Kultforfatters sidste værk er guldklumper fra et sludrechatol. Af Kim Skotte. (Politiken 7. maj 2012). “Kurt Vonnegut sluttede med en causerende bog med desperate vittigheder og humanistisk kritik af USA.”)


Hits: 4