Souverænitetens / Enevældens indførelse. Arvehyldningen i 1660, hvor stænderne aflagde mundtlig ed til Frederik 3 (1609-1670) enevældige magt foran Københavns Slot. Kobberstik lavet i 1762 Johan Martin Preisler (1715-1994), kobberstikker på grundlag af maleri af Wolfgang Heimbach (1615-1678), tysk maler. Public Domain.
Souverænitetens / Enevældens indførelse. Arvehyldningen i 1660, hvor stænderne aflagde mundtlig ed til Frederik 3 (1609-1670) enevældige magt foran Københavns Slot. Kobberstik lavet i 1762 Johan Martin Preisler (1715-1994), kobberstikker på grundlag af maleri af Wolfgang Heimbach (1615-1678), tysk maler. Public Domain. Kilde: Det kongelige Biblioteks Billedsamling. Müllers Pinakotek.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1660.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

8. oktober 1660

Under modsætningerne mellem den gamle adels magt og borgerklassen/gejstlige fik kongen, Frederik d. 3., gennem kuppet kongediktatur (enevælde) og arve-kongedømme (først ophævet igen i 1848).

Se:

Statsomvæltningen 1660 (Denstoredanske.dk)

Periode: Den ældre enevælde, 1660-1784 (Danmarkshistorien.dk). Links til enevældens gennemførelse og historie i menu til højre.

Kongeloven (1665) (Wikipedia.dk)

Enevælde (Leksikon.org)

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen: 10. februar 1659, om stormen på København.

Linkboxen: Oplysningstiden / The Enlightenment