"En nøyagtig Forestilling af Executionen som skeede uden for Kiøbenhavn paa Stadens Østre-Fælled paa Græverne Struensee og Brandt". Kobberstik af henrettelsen af Johann Friedrich Struensee (1737-1772), statsmand, greve og Enevold Brandt (1738-1772), greve, hofmand på Østre Fælled, 28. april 1772 lave 1772 af Georg Christian Wilhelm Haas (1751-1817), kobberstikker. Public Domain. Kilde: Det kongelige Biblioteks Billedsamling, Historisk Kronologisk Samling, Danmark, 1767-1774.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1772.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

28. april 1772

J.F. Struensee og Enevold Brandt henrettes på Fælleden ved Østerport, og deres parterede kroppe opsættes på hjul og stejle ved den murede galge på Vesterbro (ved det senere Folkets Hus/Vega).

"Forrige Grev Johan Frid. Struensee og Grev Enevold Brandt forrestillet og afbildet po hiul og Steyler d. 28. Aprill 1772". Mondæne københavnere betragter ligdelene af de henrettede. De afhuggede hoveder er sat på stager. Rygtet sagde, at ligene var placeret, så enkedronning Juliane Marie kunne se dem fra sine gemakker på Frederiksberg Slot. Kobberstik fra 1772. Kunstner: ukendt. Public Domain.
“Forrige Grev Johan Frid. Struensee og Grev Enevold Brandt forrestillet og afbildet po hiul og Steyler d. 28. Aprill 1772”. Mondæne københavnere betragter ligdelene af de henrettede. De afhuggede hoveder er sat på stager. Rygtet sagde, at ligene var placeret, så enkedronning Juliane Marie kunne se dem fra sine gemakker på Frederiksberg Slot. Kobberstik fra 1772. Kunstner: ukendt. Public Domain. Kilde: Det kongelige Biblioteks Billedsamling, Historisk Kronologisk Samling, Danmark, 1767-1774 .

Leksikalt/biografisk:

J.F. Struensee (Denstoredanske.dk). Mindre leksikal artikel.

J.F. Struense: Dansk Biografisk Leksikon (1. udg., bd. 16, 1887-1905, ved C.F. Bricka, side 492-507; online på Runeberg.org). Moralsk fordømmende og konservativ artikel.
+ Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg (1979-1984, ved S.C. Bech, 9 printsider; online på Denstoredanske.dk)

Johan Friedrich Struensee (Wikipedia.dk). Længere dansk leksikal artikel. Med link til den lige så lange og redaktionelt markerede som fremragende artikel på norsk bokmål.

Johann Friedrich Struensee (Gravsted.dk). Med kort biografi og gravfoto (se også linkboxen “Det Røde Hav”, andre)

Artikler:

Myte: Blev Struensee henrettet pga. sin affære med dronningen? Af Birgit Løgstrup (Danmarkshistorien.dk)

Idealisten der satte spor. Af Anita Brask Rasmussen (Information.dk, 23. marts 2012). Interview med Asser Amdisen om bogen: Struensee – til nytte og fornøjelse (Lindhardt og Ringhof, 2012)

Struensee, Caroline Mathilde og Assistens Kirkegård. Af Christoffer Jørgensen (Kulturcentret Assistens; online på Internet Archive)

“Struensee opfandt Store Bededag” (Alt om Historie). Om Struensees helligdagsreform.

Struensee og Guldberg (På det jævne, på det jævne. Det danske borgerskabs vankelmodige vej til magten (Futura, 1974; indskannet på sitet Antimperialisme og Snylterstat). P.t. ikke online.

Kabinettet i Struensees tid. Af L. Koch (Historisk Tidsskrift, bind 7, række 3, 1900-1902)

Samtidige dokumenter:

Kommissions dommen over Struensee og Brandt. Af Stig Iuul (Historisk Tidsskrift, bind 13,  række 1, side 154-82). With English summary.

Øjenvidneberetning 1772 Af Valentin Greve Knudsen (Cityavisen, 28. marts 2012)

Struensee og Brandts henrettelse. (Danskekonger.dk; online på Internet Archive). Nyhedstryk udgivet og forfattet af bogtrykker Johan Rudolph Thiele, … der på vers beskriver Johann Friedrich Struensee og Enevold Brandts henrettelse på Østerfælled (Fælledparken) i 1772.

Brev til Kongen 1772. Af P.F. Suhm (Wikisource.dk)

Forrige Kongelig Danske Justice-Raad Struenseee Deputerede i Cancelliet. Grafik med Johann Friedrich Struensee (1737-1772) i lænker, fængslet i Kastellet 1772. Kunstner: Ukendt. (CC BY-NC-ND 4.0).
Forrige Kongelig Danske Justice-Raad Struenseee Deputerede i Cancelliet. Grafik med Johann Friedrich Struensee (1737-1772) i lænker, fængslet i Kastellet 1772. Kunstner: Ukendt. (CC BY-NC-ND 4.0). Kilde: Europeana.eu.

Bolle Willum Luxdorphs samling af trykkefrihedens skrifter 1770-1773. Af Henrik Horstbøll (Fund og Forskning, bind 44, 2005, side 371-414. With English summary.

Struensees person blev offer – her afbilledet som tron-raner – for det nye marked for tryksager, spotteskrifter mv. under forcensurens ophævelse.
Se Luxdorphs samling ovenfor.

Litteratur:

Struense. Af Ulrik Langen (Aarhus Universitetsforlag, 2018, 100 sider) (100 danmarkshistorier). Med indholdsfortegnelse, litteratur og noter online.

Struensees vej til skafottet: fornuft og åbenbaring i Oplysningstiden. Af Jens Glebe-Møller (Museum Tusculanums Forlag, 2007, 134 sider). Se uddrag på Google Books.

Struense og hans tid. Af Svend Cedergreen Bech (Cicero, 2. udg., 1989, 408 sider). Se foto (th.) + anmeldelse af Karsten Thorborg (Historisk Tidsskrift, bind 6, hæfte 3-4, side 605-12). “… en mangfoldig sædeskildring i en varieret klichéfri fortællestil … med opfattelsen af aktørernes psyke og tidens sociale, moralske og æstetiske normer.”

I dialog med forfatteren: Jens Glebe-Møller om sin bog om Struensees vej til skafottet (Det Kongelige Bibliotek). Causerier på Læsesal Vest, med samtidig billedmateriale + causeriet på lydfiler.

Livlægens besøg: roman. Af Per Olov Enquist (Samleren, 2001, 354 sider). Se omtale og anmeldelse på Litteratursiden.dk

Udstilling:

Struensee – kærlighed, vanvid og idealisme i 1700-tallet (Rigsarkivet, 27. marts-10. august 2012).

Miniatureportræt af Johann Friedrich Struensee (1737-1772). Malet i 1770 af Cornelius Høyer (1741-1804). Collection: Frederiksborg slot – Museum. Source/Photographer: Frederiksborg Museum. Public Domain. Kilde: Wikimedia Commons.

Struensees reformer – forordninger og kabinetsordrer (Flick.dk). Udpluk af Strueensees i alt ca. 2200 forordringer m.m.

Struensee var en elendig politiker.
Af Irene Berg Sørensen (Videnskab.dk, 8. marts 2012)

Teater/video

Der er en skør konge i Danmark (Forlaget Multivers, 200 sider, 2015, 200 sider). Ill. af Dario Fo.
“Dario Fos fabulerende fortælling om de dramatiske begivenheder.”
Dario Fo: A Crazy King in Denmark (Louisiana Channel, Louisiana Museum of Modern Art, 2015, 7:25 min.). Christian Lund interviewer Dario Fo.

Film:

Parentes i (film)historien. Af Samuel Ben Israel
(Modkraft.dk/Modkultur, 29. marts 2012).
Anmeldelse af Nikolaj Arcels film En kongelig affære.

Se også Socialistisk Bibliotek:


Hits: 2