Udsnit af Holberg i kaffeselskab hos madame N.N., maleri fra ca. 1866 av Wilhelm Marstrand (1810-1873), dansk maler. Collektion: Den Hirschsprungske Samling, København. Foto: Orf3us, august 2014.
Udsnit af Holberg i kaffeselskab hos madame N.N., maleri fra ca. 1866 av Wilhelm Marstrand (1810-1873), dansk maler. Collektion: Den Hirschsprungske Samling, København. Foto: Orf3us, august 2014. Kilde: Wikimedia Commons.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1754.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

28. januar 1754

Den norsk/danske satiriske skuespilforfatter Ludvig Holberg dør i København (født 2. december 1684 i Bergen).

Biografi mv.:

Ludvig Holbergs Skrifter (Holdbergskrifter.dk). Hovedredaktør: Karen Skovgaard-Petersen, Eiliv Vinje og Peter Zeeberg (Det Danske Sprog og Litteraturselskab, 2009).
Indhold: Komedier, Anden Fiktion, Levnedsbreve, Essays, Historieskrivning, Anden sagprosa.
“I denne tekstkritiske udgave er Holbergs samlede forfatterskab for første gang digitalt tilgængeligt. Teksterne er søgbare og udstyrede med ord- og sagkommentarer, indledninger, tekstkritiske noter og faksimiler af førsteudgaverne.”

5 ting, du skal vide om Ludvig Holberg. Af Camilla Søgaard Kristensen (Videnskab.dk, 3. marts 2017)

Mindetavler i København:

Teatret i Lille Grønnegade (Foto Sune Hunebøll, 16. december 2015; online på SH-site). Teatret i Lille Grønnegade åbnede i 1722, men fik en kort levetid. Teatret erindres på en tavle i Ny Adelgade.

Mindetavle for Ludvig Holberg. Købmagergade 26. Af Sune Hundebøll (Københavns Biblioteker, 25. september 2010; online på Internet Archive). Tavle for Ludvig Holberg, 1684-1754, der boede på stedet fra ca. 1720 til 1728.

Mindetavle for Ludvig Holberg. Fiolstræde 8 (Københavns Biblioteker). Tavle for forfatteren Ludvig Holberg, 1684-1754, der boede i ejendommen 1740-1754.

Ludvig Holberg. Malet af Jørgen Roed (1808-1888) i 1847. Kopi af et maleri af maleri af Johan Roselius (1725-1803) fra 1752. Photo: Robbot, uploaded 22 April 2004. Public Domain.
Ludvig Holberg. Malet af Jørgen Roed (1808-1888) i 1847. Kopi af et maleri af maleri af Johan Roselius (1725-1803) fra 1752. Photo: Robbot, uploaded 22 April 2004. Public Domain. Kilde: Wikimedia Commons.

Litteratur af/om Holberg:

Han rystede sin samtid – og selv i dag kan hans synspunkter virke forbløffende radikale. Af Bent Blüdnikow (Berlingske, 9. januar 2022). Anmeldelse af Bent Holm: Holbergs masker: komik og satire i 300 år (Multivers, 2021, 224 s.). “Teaterhistorikeren Bent Holm fortæller om 1700-tals-forfatteren og -fritænkeren Ludvig Holbergs forhold til mænd og kvinder i sin nye bog, »Holbergs masker«. Holberg var forbløffende nytænkende og gjorde op med det patriarkalske samfund. Men var han feminist?”

Ludvig Holberg som pragmatisk historiker: en historiografisk-kritisk undersøgelse. Af Thomas Petersen (Historie-online.dk; online på Internet Archive). Anmeldelse af Sebastian Olden-Jørgensens bog (Museum Tusculanums Forlag, 2015, 160 s.). “Denne lille bog er blevet til i forbindelse med to igangværende større forskningsprojekter … Det er der foreløbig kommet et i høj grad lødigt, interessant og løfterigt studie ud af.”

Gåden Holberg. Af Thomas Bredsdorff. (Politiken 6.nov. 2001). Anmeldelse af
Den store ensomme : en biografi om Ludvig Holberg. Af Lars Roar Langslet, Gyldendal, 2002, 412 sider- “I gengivelsen af Holbergs mange opfattelser er Langslet en snusfornuftig og pålidelig rapportør.”

 

Zille Hans Dotters Gynaicologia eller Forsvars Skrift for Qvinde-Kiønnet (1722) (Runeberg.org)

Den kritiske fornuft – Ludvig Holberg. Af Bjarne Sandstrøm (Dansk litteraturs historie, bd. 1, side 436-474)

Holberg og kvinderne. Eller Et forsvar for ligeretten. Af Anne E. Jensen (Gyldendal 1984, 244 sider).

Den radikale Holberg: Et brev og et udvalg ved Thomas Bredsdorff (Rosinante, 1984, 156 sider). Udvalget “tegner et billede af en mand og en ånd, som er ophav til kulturradikalismen …”

Jeg hører undertiden heller min Kocke-Pige tale end jer;
thi hun taler fornuftigt udi en slett Kocke-Pige-Stiil og I fører Pølse-Snak udi en lærd Stiil.  Ludvig Holberg i ‘Den Vægelsindede’

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen: 28. marts 1741, om Niels Klims underjordiske Rejse.
Tidslinjen: 23. september 1722, om det første danske teater i Lille Grønnegade.
Linkboxen: Oplysningstiden / The Enlightenment


 

17. marts 1754

Madame Roland on the scaffold. Manon Roland, on the scaffold, turns to a statue representing liberty and pronounces the famous formula (probably apocryphal): "O Liberty, how many crimes are committed in your name!". Oil on canvas painted by unknown, late 19th century. Collection: Lambinet museum, Versailles, France. Public Domain.
Madame Roland on the scaffold. Manon Roland, on the scaffold, turns to a statue representing liberty and pronounces the famous formula (probably apocryphal): “O Liberty, how many crimes are committed in your name!”. Oil on canvas painted by unknown, late 19th century. Collection: Lambinet museum, Versailles, France. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

Mest fremtrædende kvinde i Den Franske Revolution, Girondens parti, Jeanne Marie Roland (Manon Phlilipon) fødes i Paris. (Henrettet 8. november 1793)

Se:

Roland, Jeanne Marie (Manon) (Leksikon.org)

Madame Roland (Wikipedia.org)

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen: 14. juli 1789, om Den Store Franske Revolution