The Maid of Orléans. Oil on canvas painted in 1886 by Jan Matejko (1838–1893), Polish-Austro-Hungarian painter and university teacher. Collection: National Museum Poznań.
The Maid of Orléans. Oil on canvas painted in 1886 by Jan Matejko (1838–1893), Polish-Austro-Hungarian painter and university teacher. Collection: National Museum Poznań. Source: Wikimedia Commons.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1412.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

6. januar 1412

Den franske Jeanne d’Arc fødes i Domremy i Lorraine i Frankrig (henrettes på bålet i Rouen 31. maj 1431) efter at have modtaget religiøse syner. Hun ville befri folket for fremmed (engelsk) besættelse og krone en fransk konge, og hun henrettes som kætter.

Som fransk befrielsesheltinde et symbol for chauvinisme, for højrefløjen og også for kommunisterne under folkefronten i 30’erne og den tyske besættelse.

Johan of Arc. Oil on parchment and pigment painted between 15th century and 20th century by unknown artist. Collection: Archives nationales, Paris, France. Public Domain.
Johan of Arc. Oil on parchment and pigment painted between 15th century and 20th century by unknown artist. Collection: Archives nationales, Paris, France. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

Se:

Jeanne d’Arc (Wikipedia.dk). Med link til de meget længere engelske og franske artikler.


En fremførelse af Carl Theodor Dreyer’s stumfilm “The Passion of Joan of Arc” (1928) med musik “Voices of Light af Richard Einhorn fremført af Notre DameFestival Chorus and Orchestra, 2014 (Youtube, 1:24:11). With english subtitles

The Passion of Joan of Arc (Wikipedia.org)

Se også:

Saint Joan: A Chronicle Play In Six Scenes And An Epilogue (1924). By George Bernard Shaw (Online at Project Gutenberg)

Saint Joan: visionary, liberator or fanatic? By Ken Olende (Socialist Worker, Issue 2061, 28 July 2007). Review of Shaw’s play.

The Trial of Joan of Arc of Proven, 1431 (Wikipedia.org)

Die Heilige Johanna Der Schlachthöfe (om Brechts skuespil) (Jean Darc). Engelsksproget site.

Joan of Arc depicted on horseback in an illustration from a 1504 manuscript. Miniature adorning The Lives of Famous Women by Antoine Dufour 1504-1506. Illumination on vellum painted by Jean Pichore (worked from 1502-1521), French manuscript illuminator. Collection: Musée Dobrée, Nantes, France. Public Domain.
Joan of Arc depicted on horseback in an illustration from a 1504 manuscript. Miniature adorning The Lives of Famous Women by Antoine Dufour 1504-1506. Illumination on vellum painted by Jean Pichore (worked from 1502-1521), French manuscript illuminator. Collection: Musée Dobrée, Nantes, France. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.