A cart of plague victims at Elliant drawn by a woman in rags. Lithograph from 1852 by Jean-Pierre Moynet (1819-1876), French painter, theatre designer, lithographer, after Louis-Jean-Noël Duveau (1818-1867), French painter. Collection: Wellcome Trust. (CC BY 4.0).
A cart of plague victims at Elliant drawn by a woman in rags. Lithograph from 1852 by Jean-Pierre Moynet (1819-1876), French painter, theatre designer, lithographer, after Louis-Jean-Noël Duveau (1818-1867), French painter. Collection: Wellcome Trust. (CC BY 4.0). Source: Wikimedia Commons.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1711.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

Juni-oktober 1711

Den sorte død rammer for 30. gang siden 1350 København med bylde- og lungepest, efter at have huseret i hele Europa i ca. 350 år, og dræber min. 1/3 af beboerne, ca. 23.000 personer. De rige flygtede fra byen.
“Pesten raser i København fra midt i juni, tager kendelig af i oktober, ophører fuldstændig i februar 1712. Tabet af menneskeliv anslås til 22.000 eller trediedelen af den samlede befolkning. Der måtte indrettes flere assistenskirkegårde inden for voldene midt i den tætte bebyggelse og en pestkirkegård på Østerbro (nuværende Garnisons Kirkegård). Soldater og fanger fra Bremerholm udkommanderes til at begrave ligene (ofte uden at kister kunne skaffes).” Fra Steffen Lindvald: Københavns hvornår skete det’, 1700 (Kobenhavnshistorie.dk, 2006/1979).

'Dr.Schnabel' iført pestdragt. Måske mere et symbolsk billede på pest end praktisk anvendt. 'Næbbet' var til duftende urter for at tage lig- og pest-stank. Med stokken kunne man undgå at berøre den syge. Syttende århundrede "næb læge", efter 1656. Original engraving: Paul Fürst. Afledt arbejde af Doug Coldwell. Public Domain.
‘Dr.Schnabel’ iført pestdragt. Måske mere et symbolsk billede på pest end praktisk anvendt. ‘Næbbet’ var til duftende urter for at tage lig- og pest-stank. Med stokken kunne man undgå at berøre den syge. Syttende århundrede “næb læge”, efter 1656. Original engraving: Paul Fürst. Afledt arbejde af Doug Coldwell. Taget fra: Wikimedia Commons. Public Domain. Kilde: Wikimedia Commons.

Se:

Den “Sorte Død” – middelalderens pest-pandemi og
dens kolossale virkninger
. Af Jens Riis Bojsen (Socialistisk Arbejderavis, nr. 379, 30. april 2020) (Almindelige menneskers historie, del 13). “Pestepidemien den ‘Sorte Død’ ramte Europa i årene 1347 til 1351. Man regner med, at ca. 1/3 af Europas befolkning omkom, måske endda flere. Den fik betydelige følger for Danmarks og Europas udvikling, med stor betydning for bondeoprørene og reformationen – og for sprængningen af middelalderens tankegang.”

Litteratur:

Fra pest til corona. Af Morten Arnika Skydsgaard (Aarhus Universitetsforlag, 2021, 100 sider) (100 danmarkshistorier). Med litteraturliste, indholdsfortegnelse, smagsprøve + noter online.

Se også på Socialistisk Bibliotek:Tidslinjen om corona/covid19-pandamien: 11. marts 2020