Ridefogeden truer fæstebønderne med træhesten. Både på herregårdene og i det militære rytteri anvendte man træhesten som et strafferedskab. Som straffemiddel var træhesten udbredt i hele landet, og i 1700-årene blev den især anvendt overfor fæstebønderne. Brugen af træhesten blev forbudt i 1789. Planche efter akvarel ca. 1925 af Rasmus Christiansen (1863-1940), dansk tegner og maler. public Domain. Kilde: Dansk Landbrugsmuseeum.
Ridefogeden truer fæstebønderne med træhesten. Både på herregårdene og i det militære rytteri anvendte man træhesten som et strafferedskab. Som straffemiddel var træhesten udbredt i hele landet, og i 1700-årene blev den især anvendt overfor fæstebønderne. Brugen af træhesten blev forbudt i 1789. Planche efter akvarel ca. 1925 af Rasmus Christiansen (1863-1940), dansk tegner og maler. public Domain. Kilde: Dansk Landbrugsmuseeum.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1786.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

1. maj 1786

Mozarts opera Figaros Bryllup har premiere i Wien.

Se på Socialistisk Bibliotek:

Personlisten: Wolfgang Amadeus Mozart : Musik i opbrud

Se også:

Film- og tv-spalten X-ray om Figaros Bryllup, Saltzburg 2007-forestillingen.

Figaros Brylup (Wikipedi.no), norsk bokmål artikel med link til længere engelsk


 

27. juli 1786

Den Store Landbokommission nedsættes til undersøgelse af og fremsættelse af ændringsforslag til fæstebøndernes og godsejernes indbyrdes forhold; formelt ophævet i 1816.

Se:

Den Store Landbokommission (Denstoredanske.dk)
Den store Landbokommission 1786-1816 (Danmarkshistorien.dk)
Landboreformerne (Wikipedia.dk)

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen: 4. februar 1733, om Stavnsbåndets indførelse
Tidslinjen: 26. januar 1788, om Stavnsbåndets delvise afskaffelse.