The execution of Robespierre and his supporters on 28 July 1794.(Numbers corresponding with numbers on the drawing) 1. Cidevant grade Furniture; 2. Entrance of the cidevant Jardin des Thuileries to the Place de la Révolution; 3. Le faubourg St. Germain; 4. Sanson the executor of Paris; 5. The traitor Lebas who burned his brain; 6. Traitor Couthon already executed; 7. The head of the said scoundrel; 8. Traitor Robespierre the Younger; 9. Hanriot former commander of the Paris National Guard; 10. The tyrant Robespierre the Elder; 11. Dumas former president of the Revolutionary Court; 12. The scoundrel Saint-Just; 13. Lescot Fleuriot ex Maire de Paris; 14. The other 14 accomplices suffocated on 2 carts; Collection: Bibliothèque nationale de France. Artist: Unknown. Public Domain.
The execution of Robespierre and his supporters on 28 July 1794.(Numbers corresponding with numbers on the drawing) 1. Cidevant grade Furniture; 2. Entrance of the cidevant Jardin des Thuileries to the Place de la Révolution; 3. Le faubourg St. Germain; 4. Sanson the executor of Paris; 5. The traitor Lebas who burned his brain; 6. Traitor Couthon already executed; 7. The head of the said scoundrel; 8. Traitor Robespierre the Younger; 9. Hanriot former commander of the Paris National Guard; 10. The tyrant Robespierre the Elder; 11. Dumas former president of the Revolutionary Court; 12. The scoundrel Saint-Just; 13. Lescot Fleuriot ex Maire de Paris; 14. The other 14 accomplices suffocated on 2 carts; Collection: Bibliothèque nationale de France. Artist: Unknown. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1794.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

5. april 1794

Den franske revolutionsleder Georges Danton henrettes i Paris (født 26. oktober 1759, se denne)


 

27. juli 1794

Den radikale fase af den franske revolution, 1793-1794, også kaldet Terrorregimet, “Rædselsherredømmet”, La Terreur eller Montagnarddiktaturet, ender med Nationalforsamlingens kup mod Robespierre, der henrettes 28. juli.

Arrest of Robespierre, on July 27,1794. Engraved by Michael Sloane (17 ..- 18 ..), engraver. Based on a work by the painter G.P. Barbier (17 ..- 18 ..). Collection: National Library of France. Current location: Department of Prints and Photography. Public Domain.
Arrest of Robespierre, on July 27,1794. Engraved by Michael Sloane (17 ..- 18 ..), engraver. Based on a work by the painter G.P. Barbier (17 ..- 18 ..). Collection: National Library of France. Current location: Department of Prints and Photography. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

Se på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen: 6. maj 1758, om revolutionslederen Maximilien Robespierre.


 

30. juli 1794

Tømrerstrejken, den første danske strejke, starter med mødet i Tømrerkroen i Adelgade, Kbh. og politiets arrestationer 5. august udvider strejken til første danske “generalstrejke” – og arbejdernes sejr.

Tømrerstrejken 1794 - Maleri af Hans Scherfig (1977) Teksterne på maleriets felter (fra venstre): "Politimester Flindt, 1. august 1794/ Til Tømrerkroen kækt du kom / i Ordensmagt med stærke Svende - / Pastor Rørbye formaner de strejkende svende til fredelige tanker". Hans Scherfigs maleri (1977) af Tømrerstrejken. Tømrerne på kroen i Adelgade, hvor de opsøges af både politi og kapellan. Maleriet hang tidligere i Land & Folks kantine. Siden 1980 hænger det i ABA's mødesal Fra artiklen Tømrerstrejken 1794 på Leksikon.org.
Tømrerstrejken 1794 – Maleri af Hans Scherfig (1977) Teksterne på maleriets felter (fra venstre): “Politimester Flindt, 1. august 1794/ Til Tømrerkroen kækt du kom / i Ordensmagt med stærke Svende – / Tømrerstrejken 1794 – Maleri af Hans Scherfig (1977) Teksterne på maleriets felter (fra venstre): “Politimester Flindt, 1. august 1794/ Til Tømrerkroen kækt du kom / i Ordensmagt med stærke Svende – / Pastor Rørbye formaner de strejkende svende til fredelige tanker”. Hans Scherfigs maleri (1977) af Tømrerstrejken. Tømrerne på kroen i Adelgade, hvor de opsøges af både politi og kapellan. Maleriet hang tidligere i Land & Folks kantine. Siden 1980 hænger det i ABA’s mødesal Fra artiklen Tømrerstrejken 1794 på Leksikon.org.

Se:

Præsten formaner Tømmersvendene i deres Herberge til fredelige Tanker. Den Første August 1794. Under Tømrerstrejken i 1794 forsøgte kapellan ved Nicolai Menighed J. H. Rørbye forgæves at overbevise de strejkende svende til at stoppe strejken. Affotografering af kobberstik. Krohn: 1805. Fra Karikatur Album, Bind 1 (af 2) af C. E. Jensen. Chr. Flors Forlag, 1906. Public Domain.
Præsten formaner Tømmersvendene i deres Herberge til fredelige Tanker. Den Første August 1794. Under Tømrerstrejken i 1794 forsøgte kapellan ved Nicolai Menighed J. H. Rørbye forgæves at overbevise de strejkende svende til at stoppe strejken. Affotografering af kobberstik. Krohn: 1805. Fra Karikatur Album, Bind 1 (af 2) af C. E. Jensen. Chr. Flors Forlag, 1906. Public Domain. Kilde: Det Kgl. Biblioteks billedsamling. Historisk Kronologisk Samling, Danmark, 1790-1794.

Tømrerstrejken i København 1794 og dens omfang. Af Edit Rasmussen (Historiske Meddelelser om København, 1984, side 69-85, scroll ned). “Denne artikel er koncentreret om selve strejkens forløb fra arbejdsnedlæggelsen 30. juli frem til den 3. oktober, da ikke kun de danske, men også de tyske svende … påny var i deres mestres tjeneste.”

Den københavnske tømrerstrejke 1794. Af Jens Chr. Mannicke (Historie/Jyske Samlinger, bind 10, 1972, side 525-561; online på Tidsskrift.dk). “Formålet er dels at registrere reaktioner på konflikten i tilgængeligt materiale af offentlig og privat karakter, dels – og det er hovedsigtet – fortrinsvis på grundlag af det samtidige retsmateriale at belyse nogle forhold omkring de strejkende tømrersvende.”

Litteratur:

De uroelige Tømmer Svenne: Kilder til Tømrerstrejken i 1794. Ved Bendt Elkjær (Gyldendal, 1975, 125 sider).

Se også:

Fra Den store Udfejelsesfest til Tømrerstrejken: om førindustriel, folkelig protest i København i sidste halvdel af det 18. århundrede. Af Henrik Stevnsborg (Fortid Og Nutid, bind 28, hæfte 4, 1980, side 570-599; online på Tidsskrift.dk). “Inspireret af socialhistorikeren Georg Rudé’s undersøgelser af folkelige protest- og kampformer i London og Paris forsøger Stevnsborg at følge større eller mindre folkeopstande i København i perioden 1772-1794 (ialt 5).”

Fra svendelav til fagforening: brud eller kontinuitet? (pdf). Af Thomas Block Ravn (Arbejderhistorie, nr. 18, april 1982, side 3-16). “Træk  af de københavnske tømrersvendes historie som et konkret argument for en større betoning  af den historiske kontinuitet i den danske fagbevægelses udvikling.” Scroll ned.

Die Zimer Gesellen, werden aus Ihrer Herberge von den Millitair und Polizei, nach den Castell geführt, bis zu weiterer Untersuchung Ihrer Fordrung, 1794. Affotografering af kobberstik. Krohn: 1806. Fra Karikatur Album, Bind 1 (af 2) af C. E. Jensen. Chr. Flors Forlag, 1906 Public Domain.
Die Zimer Gesellen, werden aus Ihrer Herberge von den Millitair und Polizei, nach den Castell geführt, bis zu weiterer Untersuchung Ihrer Fordrung, 1794. Affotografering af kobberstik. Krohn: 1806. Fra Karikatur Album, Bind 1 (af 2) af C. E. Jensen. Chr. Flors Forlag, 1906 Public Domain. Kilde: Det Kgl. Biblioteks billedsamling. Historisk Kronologisk Samling, Danmark, 1775-1794.

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Teksten: Tømrerskruen der i 1794 udviklede sig til den første generalstrejke i Danmark. Af Hans Scherfig (Arbejderbladet, 22. juni 1941; særtryk af dagbladet Land og Folk til bidragyderne til Garantfonden 1973). Indskannet på Socialistisk Bibliotek, september 2010.

Linkboxen: Oplysningstiden / The Enlightenment.