Armed civilians from the Republican side during the Battle of Irún. 1936. Photo: Unknown. Collection: The Collection Database of the Biblioteca Nacional de Defensa. Public Domain.
Armed civilians from the Republican side during the Battle of Irún. 1936. Photo: Unknown. Collection: The Collection Database of the Biblioteca Nacional de Defensa. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

Da den fascist-støttede general Franco i juli 1936 forsøgte at tage magten ved et militærkup imod den folkevalgte folkefronts-regering, svarede den spanske arbejderklasse igen med at overtage kontrollen over fabrikkerne og jorden centrale steder i landet. Hermed startede den spanske borgerkrig.


 

Indhold

Links to materials in English on this link collection:

The Spanish Civil war and revolution 1936-1939

Der desuden indeholder disse temaer:/You will find links in the following sections:

 

Forord

Spansk plakat Da den fascist-støttede general Franco i juli 1936 forsøgte at tage magten ved et militærkup imod den folkevalgte folkefronts-regering, svarede den spanske arbejderklasse igen med at overtage kontrollen over fabrikkerne og jorden centrale steder i landet.
Reaktionen på højrefløjens opstand satte spørgsmålet om, hvem der skal kontrollere samfundet på dagsordenen.

Netop på grund af revolutionens muligheder blev Spanien 1936-37 et laboratorium for alle arbejderbevægelsens politiske tendenser.
Det yderste venstre magtede ikke at udvikle den revolutionære situation og den opstående dobbeltmagt mellem arbejderne og statsmagten.
De største og stærkeste retninger i arbejderbevægelsen troede, at nationalisterne kunne bekæmpes uden den sociale revolution. Og for at genetablere folkefrontsregeringens statsmagt og hær, blev arbejdermagten knust; – et nederlag der fra maj 37 gjorde det til et spørgsmål om tid inden Franco og hans internationale støtter vandt krigen.

Denne emneliste er lavet ud fra en revolutionær socialistisk vinkel på borgerkrigen, og materialerne er valgt ud fra ønsket om republikanernes sejr. Alle analyser fra denne “lejr” skulle være repræsenteret.

Hovedvægten er dog fokuseret på historien om den spanske revolutions muligheder og den revolutionære venstrefløjs politik.

Læren af den spanske borgerkrig er vigtig – også i dag.
Ikke blot for de klassiske venstrefløjs-diskussioner og holdninger i forhold til den spanske borgerkrig, – holdninger og erfaringer, der viser, hvad socialisme og dobbeltmagt er, – og hvordan man opnår det.

Emnelisten blev oprindelige lavet som en pjece i anledning af filmen Land & Freedom i december 1995, og vi har valgt ikke at udelade ældre materialer, selv om disse ikke er online. Disse tryke materialer kan findes via bibliotekerne.
!995-pjecen er dog ajour ført med linkning og tilkomne materialer siden, og er således hermed i en kraftig revideret online-udgave.
Forslag til sites og artikler er velkomne.

Jørgen Lund & Bjarne A. Frandsen.
Påbegyndt 15. juli 2006.
Revideret og ajourført juli 2011 og juli 2016.


 

Oversigtsartikler

‘En hilsen til jer, kammerater’ – Spanienssangen. (Youtube, 4:06 m.). Dansk tekst af Martin Jensen, 1937). 9 vers: tekst online. Melodi den tyske kommunist-sang: ‘Der kleine Trompeter’


Artikler mv.

DR TV

Soldat i Spanien (Bonanza, 18. september 1969, 35:55 min.).
“En udsendelse om de danske frivillige der deltog på regerings-siden under den spanske borgerkrig i kampen mod general Franco.” Tilrettelægggelse Poul Martinsen. Medvirkende: Karl Kristensen, Egon Højland, Felix Christensen, Henry Jacobsen, Egon Farcinsen og Peter Larsen.

Arbejderen

Spaniensmonumentet – fra ide til virkelighed
(17. oktober 2006).
“Monumentet over de danske spaniensfrivillige der faldt i Den Spanske Borgerkrig, som i dag står i Churchillparken i København, har en lang og broget forhistorie.”

Anton Nielsen: Kampen for fred og frihed – mod terror, fascisme og krig (1. november 2006).
Tale holdt ved offentligt møde den 28. oktober i anledning af 70-året for udbruddet af den spanske borgerkrig.

Serie ved Erik Pedersen (interviewserie med 4 veteraner):

 • Spanien i vore hjerter (5. august 2006, s.6-7). Interview med Alun Menai Williams fra Wales. Artiklen er p.t. ikke online.
  “De vestlige demokratier var mest interesseret i at republikanerne tabte, måske ikke så meget for at fascisterne kunne vinde, men mere af frygt for kommunismen..”
 • Spanien i vore hjerter (19. august 2006). Interview med Michael O Riordan fra Irland.
  “Jeg mener at republikanerne tabte, fordi vi ikke havde nok udstyr.”
 • Vi tog derned for at bekæmpe fascismen (28. oktober 2006). Interview med Villy Fuglsang, Danmark.
  “Fronten foran Madrid var vores sydlige front – det var et forsvar for verdensfreden og også vores egen fred.”
 • Vi havde vundet – hvis det kun havde været Franco (7. december 2006). Interview med Otto Plasil, Østrig.
  “Hovedårsagen til nederlaget var ifølge Plasil den udenlandske indblanding, altså den tyske og italienske.”

Anton Nielsen:

 • Generalprøven – første akt (11. april 2006).
  “Den 18. juli 1936 udbrød en revolte i Spansk Marokko, vendt mod den lovlige spanske regering. Det var indledningen til de nationalistiske generalers oprør, anført af general Franco.”
 • Skandinaver i hårde kampe ved Quinto (18. april 2006).
  “Godt 500 danskere deltog som frivillige i den spanske borgerkrig 1936 til 1939. 150 fandt døden dernede.”
 • Fascismens sorte nat (19. april 2006).
  “Under Franco blev terroren sluppet løs på en forsvarsløs befolkning. Det anslås, at cirka 200.000 personer blev henrettet i årene 1939 til 1944.”
 • Maria Tarp: Viva la Republica (26. april 2006).
  “Selv om den Anden Spanske Republik (1931-39) er forbundet med den spanske borgerkrig, vil jeg her udelukkende erindre om Republikken, dens ideer og den betydning, som den fik, og hvorfor mange mænd og kvinder kæmpede og gav deres liv for at forsvare den.”

Arbejderhistorie

Adam Travis Stoltenberg: Retsforfølgelsen og de stilfærdige benådninger af danske spaniensfrivillige (pdf) (nr.1, 2021, s.32-55).
“Ved for første gang at bruge justitsministeriet og domstolenes arkiver belyser jeg regeringens pragmatiske tilgang til retsforfølgelsen af de spaniensfrivillige.”
Se også interview med Adam Travis Stoltenberg: Da de spaniens-frivillige vendte hjem (SFAH/Radio Stjernen, 7. februar 2022, 38:17 min.).

Svend Rybner: Madrid 1936: socialisterne under den spanske borgerkrig (pdf) (nr. 1, 2002, s.16-35).
“Ude af stand til at handle, da det gjaldt, måtte socialisterne se Kommunistpartiet marchere ind på scenen som den drivende kraft i kampen mod general Francos fremrykkende styrker.”

Karl Christensen: Til Spanien som brigadist – 60 år efter (pdf) (nr. 1, 1997, s.56-63). “November 1996 rejste seks danske forhenværende spaniensfrivillige til Spanien for at fejre 60 års jubilæet for Den internationale Brigades indsats. Vi har bevæget Karl Christensen til at fortælle om turen.”

Carsten Jørgensen: Danske frivillige i den spanske borgerkrig (pdf) (nr. 32, april 1989, s.2-23).
“I denne artikel undersøges de danske frivilliges rekruttering med henblik på at bestemme det præcise antal, der deltog, samt deres sammensætning og sociale baggrund.”

Kjeld Arne Hansen: Socialdemokratiet og den spanske borgerkrig (pdf) (nr. 26, april 1986, s.3-22).
“(En undersøgelse af) hvordan det danske socialdemokrati, som regeringsbærende parti … forholdt sig til den spanske konflikt og de danske frivilliges deltagelse deri.”

Autonom Infoservice

Tidsdoku. “Revolution for friheden” – Barcelona 1936 (22. september 2016).
Uddrag af Paul Thalmann’s selvbiografi ”Revolution für die Freiheit”, 2. del: Et interview med Andrés Nin fra det venstresocialistiske POUM + Mødet med anarkosyndikalisten Augustin Souchy i Barcelona. Se 3. del: Tidsdoku. ”Revolution für die Freiheit” – Nederlaget i Spanien (25. januar 2017). Se også: “Ay Carmela! Ay Carmela!” – Intet er glemt! (16. november 2019). “Nogle billeder fra den spanske borgerkrig (1936-39), der fornyligt blev opdaget i en kiste i en kælder i Barcelona.”

Horserød-Stutthof Foreningen

Sektion: Spanien (menu foroven).
Indeholder bl.a. artikler, bibliografien, Litteratur om de frivillige, Plakater, postkort, monumenter internationalt om borgerkrigen, det danske Monumentet på Esplanaden til minde om de faldne danske spaniensfrivillige 1. november 1986 m.m.

Foto: XI Brigade. Anti-fascist War in Spain 1936-1939. Tyske frivillige.
Foto: XI Brigade. Anti-fascist War in Spain 1936-1939. Tyske frivillige.

“Victor Priess længst til venstre i øverste række. Hans Benfeldt længst til højre i øverste række. Karl Kloster længst til venstre i nederste række.
Hans og Karl – to tyske kammerater der før den spanske borgerkrig boede hos mine bedsteforældre i Kastrup på Amager.
Victor – en tysk kammerat, som min familie også kendte. En kommunist til det sidste – trods hans årelange ophold i sovjetisk arbejdslejr.” (Tak til kilde: Per Rasmussen, Facebook)

Internasjonale Sosialister (Intsos.no)

Victor Serge: Revolusjonen i Spania (17. februar 2008).
“Denne teksten om Spania stod opprinnelig på trykk i de norske trotskistenes avis, Oktober i 1937.”

Den Jyske Historiker

Revolution og kontrarevolution i Spanien fra 1800 til 1976 (nr. 8, 1976, 266 s.).
Af indholdet: Revolution og kontrarevolution 1936-1939 – Den sociale revolution 1936-37 – Partido Comunista Espanol (PCE) – CNT-FAI, UGT-PSOE, POUM og arbejderklassens revolution.

Dokumenter til den spanske arbejderklasses og arbejderbevægelses historie 1880-1976 (Særnummer, 1977, 166 s.).
Af indholdet: Grundlæggelse af den spanske arbejderbevægelse – Revolutions- og kontrarevolutionsprocessen 1934-1938 – Litteraturorientering.

Jørn Hansen og Torsten Borring Olesen: Dokumentarfilm og historieformidling : den spanske borgerkrig (Særnummer, december 1984, s.4-16).

Konfront.dk

Historie: Massegravene åbnes: Opgør med Spaniens glemselspagt (11. januar 2021).
Om opgøret “om landets massegrave fra borgerkrigen og Franco-tiden: “Gravene rummer mere end 112.000 af ofrene for fascisternes henrettelser og tvangsarbejde i kølvandet på borgerkrigen.”

Kurasje

Karl Korsch: Økonomi og politik i det revolutionære Spanien (pdf) (nr. 2-3, 1970, s.142-146).
Artiklen blev første gang offentliggjort i ‘Living Marxism’ (vol.4, nr.3, pp.76–82,maj 1938).
“sammenhæng mellem økonomisk og politisk aktion i enhver, men frem for alt i den  revolutionære fase af den proletariske klassekamp« er den »vigtigste lære af den spanske revolution« (overs.forord). Om ‘de katalonske arbejderes revolutionære aktion’,

Marxistarkiv.se

Ignacio Iglesias: Leo Trotskij och den marxistiska vänstern i Spanien (1930-1939) (pdf) (98 s.).
“Ignacio Iglesias, författaren till denna skrift, som färdigställdes 1974, är en f d ledande medlem av det anti-stalinistiska vänsterpartiet POUM. Skriften avlossar en ordentlig bredsida mot Trotskijs politik när det gäller Spanien.”

George Woodcock: Anarkismen i Spanien (pdf) (22 s.)
Utdrag ur Woodcocks klassiska bok Anarkismen, vars första upplaga kom ut på engelska 1962.

Marxisme Online

Leon Trotskij: Svar på visse spørgsmål fra korrespondenten fra den franske nyhedstjeneste Havas.
Kort erklæring fra Trotskij 19. februar 1937 (ca. 2 A4-sider), om borgerkrigen, POUM og Folkefrontens politik, “dristige sociale reformer … er den grundlæggende betingelse for at vinde over fascismen”.

Marxistiske Klassikere

Leon Trotskij: Læren fra Spanien – Den sidste advarsel.
“Teksten er fra 17. december 1937 og findes i samlingen af Trotskijs tekster om revolutionen og kontrarevolutionen i Spanien: Leon Trotsky: The Spanish Revolution (1931-39) s.306-26.”

Leon Trotskij: Klassen, partiet og ledelsen
“Råudkastet og de fragmentariske noter til denne artikel blev fundet blandt Trotskijs papirer kort efter hans død. Artiklen blev publiceret i bladet Fourth International, december 1940.”

Marxists Internet Archive; norsk sektion

Victor Serge: Den siste utvikling av den spanske revolusjon (1937)
Oktober nr. 2, 1937. (Online på Marxists Internet Archive, norsk sektion)
“Siden de spanske socialister innskrenker sig til en antifascisme uten klare perspektiver, står den politiske kamp mellem de meget aktive stalinister, som ledes av russiske spesialister – og den revolusjonære anarkistiske (FAI, CNT) og den marxistiske (POUM) retning. La oss ta for oss igjen de viktigste begivenheter:…”
Serge konkluderer, at stalinisterne bereder vejen for fascismen, som Noske i den tyske revolution beredte vejen for Hitler.

Modkraft

Andreas Bülow og Svend Vestergaard Jensen: Nyfundne dokumenter bekræfer stalinismens blodige rolle under Den Spanske Borgerkrig (Kontradoxa, 12. november 2014).
Om danske Aage Kjelsøs oplevelser bl.a. i hemmeligt, stalinistisk-styret fængsel og om bogen Midnat i århundredet af Andreas Bülow (Forlaget Solidaritet, 2014).

Politisk Revy

Allan Anarchos: Spanienskæmper med George Orwell (nr. 452, 20. januar 1984, s.18-20 + nr. 453, 3. februar 1984, s.21-22).
“Politisk Revy mødte den nu 66-årige Stafford Cattman i London, og fik ham til at genopfriske sit bekendtskab med Orwell i Spanien.”

Jan Birket-Smith: Vi kunne have taget magten (nr. 299, 12. november 1976, s.5-7).
“Samtale med den tyske anarko-syndikalist Augustin Souchy.”

Revolution

Andreas Bülow: Trotskij skrifter om den spanske borgerkrig og revolution (5. november 2012).
Forord til bogen: Den spanske borgerkrig og revolution (1931-39) af Leon Trotskij (Forlaget Marx, 2012, s.1-26).

Åge Kjelsø: Dansk trotskist i spansk borgerkrig (Revolution, 17. oktober 2006). Tidligere publiceret i Hug (årg. 4, nr. 17, 1977/78, s.56-64) + Ny Politik (årg. 9, nr. 10, 1978, s.26-28).
“Åge Kjelsø om sine oplevelser som frivillig i Den internationale Brigade 1936-38. Nedskrevet af Carl Heinrich Petersen i overensstemmelse med Åge Kjelsøs mundtlige beretning – og derpå godkendt af A.K. i juni 1976.”
In English: A Danish Trotskyist in the Spanish Civil War (pdf) (What Next? No. 29, 2004, p.45-50). Translated by Mike Jones.

Andreas Bülow: Revolutionen og borgerkrigen i Spanien – 1931-1939 (13. september 2006).
“Væbnede anti-fascister der baner sig vejen frem, med nye våbenforsyninger. Gader fulde af lastbiler, der alle bærer de militante fagforeningers symboler. Landsbyer hvor jorden er kollektiviseret og underlagt bønder og landarbejdernes demokrati fra neden. Revolutionære militser hvor soldaterne selv diskuterer og stemmer om taktikken. Stedet er Spanien og tidspunktet er 1936.”

Kasper Siegismund: Den spanske revolution (april 2002).
“Fra det spanske monarkis fald i 1931 til nedkæmpelsen af majopstanden i Barcelona i ’37 udspillede den spanske revolution sig … Hvorfor mislykkedes revolutionen i Spanien, mens den lykkedes i Rusland i 1917, hvor arbejderklassen var meget mindre, og situationen i det hele taget var meget mere ugunstig for arbejderne?”

SFAH

Podcast: Da de spaniens-frivillige vendte hjem (Radio Stjernen, 7. februar 2022, 38:17 min.). “Ifølge dansk lov var det forbudt at tage aktivt del i den spanske borgerkrig … Historikeren Adam Travis Stoltenberg har forsket i, hvad der skete, da de spaniensfrivillige vendte hjem.”
Se også Adam Travis Stoltenberg: Retsforfølgelsen og de stilfærdige benådninger af danske spaniensfrivillige (Arbejderhistorie, nr.1, 2021, s.32-55). P.t. ikke online.

Podcast: De Spaniensfrivillige. Af Rebecca Schollert Mervild (1. maj 2019, 28:09 min.). “Mange af dem måtte lade livet i kampen, men en del af dem efterlod dagbøger, breve og skriftlige beretninger. Hør de frivilliges stemmer fra en konfliktfyldt tid.” P.t. ikke online

Socialisten

Andreas Bülow: Revolutionen og borgerkrigen i Spanien – 1931-1939 (juli 2016)
“Den 17. juli markerer 80-året for den spanske borgerkrigs udbrud. I dag, hvor Spanien igen går mod turbulente tider og hvor venstrefløjskoalitionen Unidos Podemos er vokset enormt ved seneste valg, er det enormt vigtigt at lære af fortidens erfaringer. Vi genudgiver derfor denne pjece, skrevet for ti år siden.”

Socialistisk Arbejderavis

Andy Durgan: Kæmp mod fascisterne – skab en ny verden (nr.353, 19. august 2016, s.15).
“Revolutionen, hvor de spanske arbejdere og bønder gjorde oprør mod et fascistisk kup, ligger nu 80 år tilbage.”

Andy Durgan: Barcelona maj 1937 – revolutionens vendepunkt (nr. 270, 20. juni 2007, s.15).
“I maj 1937 udbrød der blodige gadekampe i Barcelona … De efterfølgende blodige kampe i Barcelonas gader markerede et vendepunkt i den revolutionære bevægelse, som var udsprunget 10 måneder tidligere som svar på fascisternes kupforsøg.”

Andy Durgan: Kæmp imod fascisterne – skab en ny verden (nr. 258, 16. august 2006, s.6).
“.. kigger tilbage på revolutionen for 70 år siden, hvor de spanske arbejdere og bønder gjorde oprør imod et fascistisk kup.”

Jørgen Lund: Den spanske borgerkrig 1936 (nr. 142, 12.-25. september 1996, s.4-5).
“I september 1936 stod den spanske arbejdermagt ved en korsvej. En social revolution havde taget sin begyndelse og der var blevet skabt en dobbeltmagt i Spanien: på den ene side arbejdermagten, på den anden side en handlingslammet statsmaskine. Spørgsmålet var hvilken vej arbejdermagten skulle gå.”

Dorte Lange: De politiske våben stærkest (nr. 21, august 1986, s.10-11).
“Spanien fik sin første regering med arbejderdeltagelse i 1936, Folkefronts-regeringen. Præcis som det ville ske herhjemme idag var den ikke istand til at styrke arbejderklassens kamp for socialisme – men smadrede derimod arbejderopstandene mod fascismen.”

Socialistisk Information

Peter Kragelund: Borgerkrig og revolution i Spanien (nr. 97, juli 1996, s.21-26).
“Taktiske alliancer, parlamentarisme og stalinisme er nøgleord i forståelsen af den spanske borgerkrig.”

Pierre Sylvian: Spanien i krig og revolution (nr. 89, 1995, s.24-25)
“I denne artikel præsenteres det revolutionære parti POUM og dets mangeårige formand, Wilebaldo Solano, interviewes.”

Tiden

Villy Fuglsang: Spaniens himmel, 1-2 (48. årg., nr. 3, 1987, s.13-18) + (nr. 4, 1987, s.13-20).
“Den 1. november afsløredes i København et mindesmærke for 220 unge danske, som for 50 år siden faldt i Spanien … hvor mange unge ved i dag, hvad ialt 550, som frivilligt meldte sig til en krig i et fremmed land, var for mennesker? Og hvorfor de gjorde det?”

Videnskab.dk

Sara Hougaard: I 1936 tog fire danske fremmedkrigere cyklen fra Nørrebro til Barcelona (13. marts 2022).
“Det er 85 år siden, at borgerkrigen rasede i Spanien, men også dengang rejste danskere til udlandet for at kæmpe – ofte på grund af en dyb ideologisk overbevisning.” Om danske ‘fremmedkrigere’ historisk og om begrebet fremmedkrigere, Ud fra brødrene Nielsen, se ovenfor bogen: Brødrene Nielsen: breve fra Den Spanske Borgerkrig (Forlaget Nemo, 2014).


 

Bøger, pjecer og sites

Kronologisk:

De danske spaniensfrivillige. Af Leo Kari (Rosenkilde og Bagger, 1952, 206 s.).

1936forbud.jpg
Smedjen + Den blodige vej + Oprøret (Schultz, 1948). Arturo Bareas selvbiografiske trilogi om barndom, ungdom og borgerkrig.

Håbet. 2 bind. Af André Malraux (Fremad, 1954). Roman.

Den spanske borgerkrig. Bind 1-2. Af Hugh Thomas (Fremad, 1962, 247 + 256 s.).

De danske spaniensfrivillige. Af Leo Kari (Rosenkilde og Bagger, 1952, 206 s.).

Den spanske borgerkrig. Af Erik Reske-Nielsen (Gyldendals Uglebøger, 1962, 188 s.).

Amerikas magt og de nye mandariner. Bd. 1: Objektivitet og liberal videnskab. Af Noam Chomsky (Gyldendals Uglebøger, 1970, s.76-165).

Anarkismen: en antologi. Redigeret af Chr. Mailand-Hansen (Bibliotek Rhodos, 1970). Heri: “Spanien i 1930’erne” (s.157-223).

Anarkiets korte sommer: Buenaventura Duruttis liv og død. Af Hans Magnus Enzenberger (Gyldendal, 1973, 272 s.).

Hyldest til Catalonien. Af George Orwell (Gyldendal, 1975, 231 s.).
Erindringer fra forfatterens tid i en POUM-milits og i Barcelona foråret 1937.

Det oginale bogomslag til Nordahl Griegs reportagebog ‘Spansk sommer’1937.
ADN-ZB/Archiv: Nationalrevolutionärer Krieg des spanischen Volkes vom 18.7.1936 bis 2.4.1939/ Internationale Brigaden
Der Schriftsteller Ludwig Renn, Chef des Stabes der XI. Internationalen Brigade im spanischen Freiheitskampf, Kommandeur des Thälmann-Bataillons 1936/37 (rechts) mit dem norwegischen Dichter Nordahl Grieg (Mitte) der 1937 in Spanien kämpfte. Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Nordahl_Grieg#

Spansk sommer. Av Nordahl Grieg. (Gyldendal Norsk Forlag, 1937, 132 sider; online på Nasjonalbiblioteket.no). “Reportasjebok fra Grieg som krigskorrespondent i Spania i 1937”. (på bokmål).

Krisen i den kommunistiske verdensbevægelse: fra Komintern til Kominform. Bd 1. Af Fernando Claudin (Modtryk, 1977).
Heri: “Revolution i utide: Spanien 1936-1939” (s.196-237).

Anarkismen: dens teorier i praksis. Af Daniel Guérin (Borgen, 1979). Heri: “Anarkismen i den spanske revolution” (s.108-133).

Den eneste vej: La Pasionarias erindringer. Af Dolores Ibárruri (Tiden, 1979, 406 s.).

Aldrig forgæves. Af Alfred Petersen (Modtryk, 1982, 237 s.). Roman.

1936fra_bjelkes_alle.jpg

Fra Bjelkes Allé til Barcelona: danske frivillige i Spanien 1936-39. Af Carsten Jørgensen (Nyt Nordisk Forlag/Arnold Busck, 1986, 230 s.).

Arbejderbevægelsen i Spanien: en historie skrevet i blod. Af Palle Jørgensen (ABA/AOF/Fremad, 1986). Heri: “Borgerkrigen 1936-39” (s.20-27).

Min spanske krig: erindringer fra den internationale brigades luftbatteri “Argument Dimitrov” 1936-1937. Af Karl Christensen (SP Forlag, 1986, 196 s.).

Spanien 1936: folkefront eller arbejdermagt? Af Charlie Hore (Internationale Socialisters Forlag, 1988, 35 s.).

Den danske venstrefløj og Den Spanske Borgerkrig: med specielt henblik på de spaniensfrivillige. Af Carsten Jørgensen. Specialeafhandling ved Historisk Institut, Københavns Universitet (1989, 127 + 30 s.).

Der var bud efter dem: fire skæbnefortællinger fra 30’ernes revolutionære miljø. Af Ole Sohn (Vindrose, 1994, 252 s.). To af de biograferede, Victor Preiss og Villy Fuglsang, var frivillige i de internationale brigader.

Anarkistisk revolution og kommunistisk kontrarevolution under Den Spanske Borgerkrig 1936-1939. Af Michael Strand (1996) (Anarchopedia; online på Internet Archive).

1936de_danske_spaniensfrivillige.jpg

Bag Spaniens bjerge: en erindringsroman. Af Leo Kari (Modtryk, 1998, 286 s.).

Tro eller blændværk?: Danmark og Den Spanske Borgerkrig 1936-1939: en undersøgelse af den danske presses og den danske regerings holdning. Af Kay Lundgreen-Nielsen (Odense Universitetsforlag, 2001, 472 s.).

Bag Madrids barrikader. Af Svend Rybner (Akademisk forlag, 2002, 296 s.).

Salamis’ soldater: Roman. Af Javier Cercas. Oversat af Peer Sibast (Forlaget Sohn, 2005, 221 s.). Se engelsk anmeldelse af Michael Eaude: No Sun-Lit Rooms (Socialist Review, Issue 276, July 2003).

Kollektiviseringer under den spanske borgerkrig. Af Daniell Marcussen (Historiestudiet, Aalborg Universitet, 2004, 32 s.; online på Internet Archive WayBackMachine).

Den spanske borgerkrig: mellem stormagtspolitik og idealisme. Af Stig Pedersen (Frydenlund, 2005, 187 s.). Se Kildetekster (His2rie.dk).

Den spanske borgerkrig 1936-1939. Af Antony Beevor (Borgen, 2006, 543 s.).

Den spanske borgerkrig og revolution 1931-1939 (Socialistisk Standpunkt, aug. 2006, 48 s.) (Socialistisk Baggrund, 9). Med artikler om den spanske revolution 1931-37, om POUM, øjenvidneskildring af den dansk trotskist Åge Kjelsø + en tidslinje og personregister.

Den spanske borgerkrig – baggrund, krigen og verden omkring. Af Torben Riis Petersen (Informations Forlag, 2013, 338 s.).
Anmeldelser:

Den spanske borgerkrig og revolution (1931-39). Af Leon Trotskij (Forlaget Marx, 2012, 220 s.).
Forord af Andreas Bülow: Trotskij skrifter om den spanske borgerkrig og revolution (s.7-26). Længere forord online om Trotskij, udviklingen i borgerkrigen og stalinismen, og om debatten med POUM og Nin.
Anmeldelser:

Brødrene Nielsen: breve fra Den Spanske Borgerkrig. Af Albert Scherfig, Charlie Krautwald, Daniel Madsen og Nadia Zarling (Forlaget Nemo, 2014, 368 s.).
Boguddrag: Brødrene Nielsen og slaget om Madrid (Modkraft.dk/Kontradoxa, 21. november 2014).
Audio: Brødrene Nielsen: Breve fra Den Spanske Borgerkrig (YouTube, 24. september 2016, 7:12 min.). Montage af Albert Scherfig og Charlie Krautwald: “Hvor de to ældste brødre fortæller om deres beslutning om at tage til Spanien.”
Anmeldelser:

Midnat i århundredet. Af Andreas Bülow (Solidaritet, 2014, 345 s.).
Anmeldelser:

De glemtes hær: danske frivillige i den spanske borgerkrig. Af Morten Møller  (Gyldendal, 2017, 416 s.). Se interview med Morten Møller (Information.dk, 30. september 2017).
Anmeldelser:

1936matteotti.jpg

 


 

Bogoversigter

Bibliografi over dansksproget litteratur om den spanske borgerkrig. Af Hannah Lindén. I: Årsskrift / Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 1985 (ABA, 1986, s. 8-12; online på Docplayer).
1936aba1985copy.jpg
Samtidige udgivelser (bøger/pjecer, tidsskriftsartikler – udgivelser efter borgerkrigen – specialer.

“Litteraturorientering”. I: Dokumenter til den spanske arbejderklasses og arbejderbevægelses historie 1880-1976 (Modtryk, Den Jyske Historiker, Særnummer 1, 1977, s.153-163).
Annoteret oversigt med dansk og udenlandsk litteratur.

Litteratur om de frivillige (Horserød-Stutthof Foreningen). Præsentation af bøger om de danske spaniensfrivillige.

Den spanske borgerkrig (Sorte Fane Blog & Distro). Artikler og litteraur på dansk.

Den spanske borgerkrig. Af Jens Henrik Holm (Litteratursiden.dk, 29. maj 2009). Romaner og noveller om den spanske borgerkrig og dens indflydelse på tiden derefter.

Bookwatch: Civil war and revolution in Spain. By Andy Durgan. International Socialism (nr. 69, winter 1995, s. 109-121).

Spanish civil war 1936-39: reading guide (Libcom.org).

 

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Linksamlingen: Spanish Revolution and Civil War: Books.


 

Bøger på norsk/svensk online

Böcker om spanska inbördeskriget (Marxistarkiv.se)
Se her bøger/boguddrag online af bl.a. Pierre Broue, Burnett Bolloten, Fernando Claudin, Noam Chomsky, Hans Magnus Enzensberger, César M. Lorenzo, Felix Morrow, George Orwell, Rudolf Rocker, Augustin Souchy, Hugh Thomas og Leo Trotskij.

Spanska inbördeskriget och stalinismens förräderi (pdf). Av M. Casanova [Mieczyslaw Bortenstein] (Röda Häften, nr. 15-17, 1972, 140 s.; online på Marxistarkiv.se).
Se også engelsksproget udgave på Marxists Internet Archive. Teksten er oprindelig fra 1939.

Spanien 1931-1937: revolution och kontrarevolution (pdf). Av Felix Morrow. Introduktion av Ernest Mandel (Röda Rummet, 1976, 246 s.; online på Marxistarkiv.se).
Se engelsksproget udgave (1931 + 1938) på Marxists Internet Archive.

Spanska inbördeskriget: Revolution och kontrarevolution (pdf) (1989). Av Burnett Bolloten (Marxistarkiv.se, 29. april 2010).
“Boken är ett imponerande, väl-dokumenterat arbete (på över 1000 sidor). Vi har nedan översatt ett antal intressanta kapitel ur Bollotens bok … De rör främst ‘maj-händelserna’ i Barcelona 1937 och dess för- och efterspel. Vi hoppas att senare kunna komplettera med fler kapitel.”

Når folket tar makten: Spania 1936 (pdf). Av Edie Conlon (Motmakt, 2009, 50 s.; online på Motmakt.no/Internet Archive). Først udgivet under titlen: The Spanish Civil War: Anarchism in Action (2. ed. 1993).
Se også engelsksproget udgave på The Struggle Site.

Den spanska revolutionen (1931-1939) (pdf). Av Pierre Broué (Marxistarkiv.se, 78 s.)
“Tillsammans med Emile Témime skrev jag boken La Révolution et la Guerre d´Espagne och även om det senare har publicerats andra arbeten av hög kvalitet anser vi inte att vårt verk åldrats i någon nämnvärd utsträckning. Men jag accepterade ändå med glädje historikern Marc Ferros förslag att för kollektionen ‘Questions d´Histoire’ [1971] göra en sammanfattning av revolutionen i vid mening från 1931.”

 


Om de spaniensfrivillige/Internationale brigader

Det meste af materialet er også nævnt/linket ovenfor.

Soldat i Spanien (Bonanza, DR.TV, 18. september 1969, 35:55 min.).
“En udsendelse om de danske frivillige der deltog på regerings-siden under den spanske borgerkrig i kampen mod general Franco.” Tilrettelæggelse Poul Martinsen.

I 1936 tog fire danske fremmedkrigere cyklen fra Nørrebro til Barcelona. Af Sara Hougaard (Videnskab.dk, 13. marts 2022).
“Det er 85 år siden, at borgerkrigen rasede i Spanien, men også dengang rejste danskere til udlandet for at kæmpe – ofte på grund af en dyb ideologisk overbevisning.”

Litteratur:

Litteratur om de frivillige (Horserød-Stutthof Foreningen). Præsentation af bøger om de danske spaniensfrivillige.

 • Den danske venstrefløj og Den Spanske Borgerkrig: med specielt henblik på de spaniensfrivillige. Af Carsten Jørgensen. Specialeafhandling ved Historisk Institut, Københavns Universitet (1989, 127 + 30 s.).
 • Der var bud efter dem: fire skæbnefortællinger fra 30’ernes revolutionære miljø. Af Ole Sohn (Vindrose, 1994, 252 s.). To af de biograferede, Victor Preiss og Villy Fuglsang, var frivillige i de internationale brigader.
 • De glemtes hær: danske frivillige i den spanske borgerkrig. Af Morten Møller  (Gyldendal, 2017, 416 s.). Se interview med Morten Møller (Information.dk, 30. september 2017).
  Anmeldelser: ”Det hele er noget forbandet svineri… ” af Jesper Jørgensen (Nyt om .. 2018, nr. 3, side 16-17)
 • Brødrene Nielsen: breve fra Den Spanske Borgerkrig. Af Albert Scherfig, Charlie Krautwald, Daniel Madsen og Nadia Zarling (Forlaget Nemo, 2014, 368 s.).
  Boguddrag: Brødrene Nielsen og slaget om Madrid (Modkraft.dk/Kontradoxa, 21. november 2014).
 • Audio: Brødrene Nielsen: Breve fra Den Spanske Borgerkrig (YouTube, 24. september 2016, 7:12 min.). Montage af Albert Scherfig og Charlie Krautwald: “Hvor de to ældste brødre fortæller om deres beslutning om at tage til Spanien.”
  Anmeldelser:
 • Krigsfortællinger med slagside (pdf). Af Iben Bjørnsson (Arbejderhistorie, nr.2, 2015, s.175-177) + Krigsfortællinger og slagsider: Tanker om historieformidling (pdf). Af Albert Scherfig og Charlie Krautwald  (Arbejderhistorie, nr.1, 2016, s.161-167).
 • Frivillig i den spanske borgerkrig. Af Karsten Ditlevsen (Modkraft.dk/Kontradoxa, 29. januar 2015). Anmeldelse også af Andreas Bülow: Mørke i århundredet
  Se også:
 • De spaniensfrivilliges demokratiske værdier forpligter. Af Bjarne Mortensen (Modkraft.dk/Kontradoxa, 23. januar 2015).