Maleri af Gustaf Munch-Petersen, Bjergsø, udateret. Public Domain.
Maleri af Gustaf Munch-Petersen, Bjergsø, udateret. Public Domain. Source: KKB.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1938.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

11. februar 1938

Den marxistiske politolog, historiker og venstrefløjs-debattør, professor emeritus ved Aarhus Universitet, Curt Sørensen, fødes i Sønderborg. Dør 18. februar 2021 i Aarhus.

Links:

Nekrologer:

Arbejderdrengen der blev professor – forskning og undervisning var det vigtigste. Af Jens Christian Thaysen (Aarhus Stitstidende, 28. februar 2021). “På Curt Sørensens gravsten vil man kunne læse den samme inskription som på Karl Marx’ gravsten i London: ‘Arbejdere i alle lande, foren jer’, og fanerne ved kapellet var så røde som Curt Sørensens liv og hjerteblod.”

Curt Sørensen (1938–2021). By Esben Bøgh Sørensen (Jacobin, February 25, 2021). “Born into a blue-collar family on the eve of World War II, Curt Sørensen became Denmark’s most prominent Marxist intellectual. He insisted that Marxism wasn’t just a tool for academic analysis — rather, it had to be an aid to the workers’ movement, learning from and feeding back into practical efforts to achieve socialism.” Obituary by his son. I dansk udgave: Curt Sørensen (1938-2021) (Kritisk Revy, 14. marts 2021).

Curt Sørensen var ofte festens centrum – og forblev aktiv til det sidste (Solidaritet.dk, 23. februar 2021). “‘Et hjerte, der bankede for samfundsforandring gennem massebevægelse’. Stig Hegn skriver mindeord om sin ven Curt Sørensen, der har forladt livet efter et stort bidrag til den danske venstrefløj.”

Curt Sørensen. AU-Foto, fra Mindeord, Institut for Statskundskab.

Mindeord ved Curt Sørensens død. Af Palle Svensson (Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab, 22. februar 2021; online på Internet Archive). “Han holdt konsekvent fast i sine grundopfattelser, først og sidst inspirationen fra Karl Marx – selv om det, som han sagde, kunne være noget af en udfordring. Hans marxistiske teori var imidlertid helt udogmatisk og under stadig revision og udvikling.”

Udvalgte tekster:

Demokratiopfattelser i den socialistiske tradition og nutidens udfordring. Af Curt Sørensen (Modkraft.dk, 5. september 2013). “… vi [kan] i hele den lange socialistiske traditions historie spore en helt anden grundopfattelse af demokrati. Ja, vi kan endda identificere flere opfattelser, som dog alle har det til fælles, at de er udviklet i opposition til den liberale repræsentationsteori og demokratiforståelse og mere dybtgående i opposition til kapitalismen og staten.”

Klasseanalysens kritiske skarphed og nutidige relevans (pdf). Af Curt Sørensen (Arbejderhistorie, nr.3, december 2009, s.4-37). “En af Marx inspireret klasseanalyse vil være et skarpt, kritisk redskab, men analysen må foretages med omhu og ikke stivne ide gamle formler. Det vigtigste er tilgangen og de spørgsmål den stiller, ikke de facit der fremstod af analyser af det 19. århundredes europæiske samfund.”

Kommunismeforskning: Videnskab som moral og forklaring ud fra ondskab. Af Curt Sørensen (Modkraft.dk, 9. marts 2005). Anmelderartikel af Bent Jensen, GULAG og glemsel (Gyldendal, 2004). Oprindelig bragt i tidsskriftet Arbejderhistorie (pdf) (nr.4, december 2004, s.119-132). Se også: Debatten om professor Bent Jensens forskning (Modkraft.dk, maj 2010). Curt Sørensens debat med Kurt Jacobsen, Morten Thing og Bent Jensen.

Myten om “socialisme” i Sovjetunionen. Af Curt Sørensen (Modkraft.dk, 12. oktober 2004). “Jeg skal i det følgende gå denne udbredte myte lidt efter i sømmene. Derefter skal jeg vende tilbage til højrefløjens politiske ideologi og den angivne mytes funktion heri.”

Demokrati og socialisme i II. Internationales tradition: en sammenligning af grundopfattelser hos Kautsky, Lenin og Rosa Luxemburg (pdf). Af Curt Sørensen (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr. 13, 1983, s.7-38). “Vi skal i det følgende se nærmere på Kautskys socialismeforståelse og opfattelse i spørgsmålene om socialisme og demokrati samt den medsammenhængende strategitænkning. Jeg skal videre forsøge en kontrastering til opfattelserne hos Lenin og Rosa Luxemburg.”

Marx og Engels demokratiteori (pdf). Af Curt Sørensen (Politica, 11. årgang, nr. 2, 1979, s.40-91; online på Tidsskrift.dk). “I en oprindelig og genuin betydning af ordet demokrati var og er marxismen derfor demokratisk og anti-elitær …”

Den syndikalistiske ideologi i den danske arbejderbevægelse ca. 1910-1921 (pdf). Af Curt Sørensen (Historie/Jyske Samlinger, bind 8, nr. 3, 1969, s.273-315; online på Tidsskrift.dk). “Med udgangspunkt i de pjecer, der sammen med bladet »Solidaritet« blev udgivet af Fagoppositionens Sammenslutning [beskrives] syndikalismen som ideologi. Bevægelsens  målsætning og kampmidler belyses …”

Curt Sørensen og Helge på båden Bjørn. Privatfoto.
Curt Sørensen og Helge på båden ‘Bjørn’. Privatfoto.

Litteratur:

“Fra arbejderdreng til professor”. Af Curt Sørensen. I: Livet i magtens rugekasse: fortalt gennem fem generationer. Red. Poul Erik Mouritzen (Politica/Aarhus Universitetsforlag, 2020, side 32-47).

Demokrati og socialisme: politiske essays. Af Curt Sørensen (Solidaritet, 2018, 356 sider). “Curt Sørensen er en af Danmarks førende marxistiske historiker og sociolog og præsenteres her ved en række politiske essays.”
Se anmeldelse af Michael Hertig: En mand med en sag – og sin videnskabelige hæderlighed i behold (Aquut.com, 16. februar 2020; online på Internet Archive).

Den europæiske deltagelseskrise: Stormagtspolitik, massedeltagelse og ideologi i det 20. århundrede. Af Curt Sørensen (Frydenlund, 2017, 1012 sider).
Anmeldelser:

Stat, nation, klasse: socioøkonomisk udvikling, stats- og nationsbygning og udvikling af regimeformer og massepolitik i Central- og Østeuropa samt Rusland. Bind 1-3. Af Curt Sørensen (Frydenlund, 2012-2014, 1079 + 1229 + 822 sider).
Se redigeret uddrag af 3-bindsværket: Historiske materialisme og struktur/aktør-dialektik (Modkraft.dk, 7. november 2014) + Stat, Nation, Klasse – historien som voldsomme og modsætningsfulde forløb. Demokratiets omtvistelighed og skrøbelighed. Af Curt Sørensen (Modkraft.dk, Blog, 23. oktober 2014).
Anmeldelser:

Mellem demokrati og socialisme. Bind 1-2. Af Curt Sørensen (Aarhus Universitet, Institut for Statskundskab, 1992, 499 sider).

Marxismen og den sociale orden. Bind 1-2. Af Curt Sørensen (GMT, 1976, 665 sider) (Historievidenskabs skriftserie, 4)


 

2.-13. marts 1938

Den tredje af de store Moskva-processer – processen mod de 21 – finder sted: processen mod ‘blokken af højre og trotskister’, med bl.a. Bukharin, Rykov og tidl. NKVD-chef Jagoda.

Se:

The Case of Bukharin. Recorded: March 5 – March 12 1938 (“The Case of the Anti-Soviet Block of Rights and Trotskyites”, Red Star Press, 1973, p.369-439, 767-779; online at Marxists Internet Archive)

Nikolai Bukharin 1888-1938. By Ken Coates (The Socialist Register 1978, p.44-55). “By extending the web of this plot to implicate Bukharin and Rykov, a final amalgamation was thus charged against former oppositions of both Right and Left, and the effect was to establish that henceforth no ‘loyal’ opposition was in fact possible.”

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen 19.-24. august 1936 om alle tre processer og terrorperioden.
Tidslinjen 15. marts 1938 om Nikolaj Bukharin.


 

12. marts 1938

Tyske troppers indmarch i Østrig markerer indlemmelsen (“tilslutningen”/Anschluss).


 

Nikolai Bukharin, before 1930. Photo: Unknown. Public Domain.
Nikolai Bukharin, before 1930. Photo: Unknown. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

15. marts 1938

Likvidering af bl.a. Nikolaj Bukharin fra processen mod de 21, den såkaldte tredje proces (se ovenfor 2.-13. marts 1938).
(Født 9. oktober 1888 i Moskva). Formand for Kommunistisk Internationale 1927-29. Rehabiliteret 1988.

Se:

Om processen mod Bukharin mfl. (3. Moskva-proces), se ovenfor 2. marts 1938.

Bukharin på skandinavisk:

Bukharin. Selvkarrikatur, 1927.
Bukharin. Selvkarrikatur, 1927. Kilde: thecharnelhouse.org.

Mordet på Bucharin (pdf) (Marxistarkiv.se, 17. april 2019, 22 s.). Ur Roy & Zhores Medvedev, The Unknown Stalin (2003).

Nikolai Bukharin: ‘The favourite of the whole party’’. By Doug Enaa Greene (Links: International Journal of Socialist Renewal, February 13, 2015). “Bukharin was one of the leading theorists and leaders of the Bolshevik Party, reaching the heights of power in the USSR in the 1920s.”

Last writings of the party favourite. By Donny Gluckstein (International Socialism, Issue 116, Autumn 2007, p.188-191). Review of Nikolai Bukharin, Socialism and its Culture (Berg, 2007). “This manuscript is part of a series of works, including a novel and philosophical treatise, which Bukharin wrote while awaiting trial and inevitable execution at Moscow’s notorious Lubyanka prison.”

Att bevaras för evigt (pdf). Av Stephen F. Cohen (Arkiv, nr.66, 1996; online på Marxistarkiv.se). “Bucharins biograf diskuterar bl a utifrån de nya uppgifter som kommit fram ur de sovjetiska arkiven.”

Hero and villain? By Rob Ferguson (International Socialism, Issue 64, Autumn 1994, p.115-121). Review of Donny Gluckstein, The Tragedy of Bukharin (Pluto Press, 1994, 293 p.). “The book restores Bukharin himself to his rightful place – as an often brilliant, if flawed, revolutionary theorist whose achievements and failures are so instructive to those who aspire to fight for the cause to which he dedicated his life.”

The resurrection of Nikolai Bukharin. By Mike Haynes (International Socialism, Issue 2, Autumn 1978, p.11-34). På svensk: Nikolaj Bucharins återuppståndelse (pdf) (Marxistarkiv.se, maj 2014). “A genuine resurrection of Bukharin demands more than a campaign, more than uncritical adulation, it demands a thorough re-examination of the Soviet experience and his role in it.”

Nikolai Bukharin 1888-1938. By Ken Coates (The Socialist Register 1978, p.44-55). “By extending the web of this plot to implicate Bukharin and Rykov, a final amalgamation was thus charged against former oppositions of both Right and Left, and the effect was to establish that henceforth no ‘loyal’ opposition was in fact possible.”

Bukharin tegnede også karrikatur-tegninger, her af Stalin 1929.
Bukharin tegnede også karrikatur-tegninger, her af Stalin 1929.

Bukharin’s last years. By Roy Medvedev (New Left Review, Issue 109, May-June 1978). Only abstract. På svensk: Bucharins sista år (pdf) (Marxistarkiv.se). Only extract online in English.

Bukharin and the Bolshevik Revolution. By Ken Tarbuck (International, Vol.3, No.4, Summer 1977). Review of Stephen F. Cohen, Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography 1888–1938 (Wildwood House, 1974, 495 p.): “The biography of Bukharin by Stephen F. Cohen fills a gap and has been much needed; from this point of view the book is very welcome.”

Om karrikaturtegninger blandt ledende kommunister, se:
When the Bolsheviks caricatured each other: expressing virility in the Kremlin circle. By Magali Delaloye (Clio: Women, Gender, History, No.41, 2015, p.201-11; online at Internet Archive).
Source: Illustration t.h. fra artiklen: Bukharin VS Mezhlauk.* (to af de flittigste karrikaturtegnere på kommunisternes møder).
*Om V.I. Mezhlauk, se Wikipedia.org

The  return of Bukharin. By Peter Sedgwick (International Socialism, Issue 75, February 1975, p.16-20) + A note of qualification, by Duncan Hallas (ibid.). Review of Stephen F. Cohen’ biography. På svensk: Bucharins återkomst (pdf) (Marxistarkiv.se). “Despite the rare scholarship and historical excitement of Stephen Cohen’s biography, its political line actually acclaims Bukharin’s weaknesses and errors as magnificent virtues.”

Bukharinism, revolution and social development. By Marcel Liebman (Socialist Register, 1975, p.75-94). Review of Stephen F. Cohen’s biography. På svensk: Bucharinism, revolution och samhällsutveckling (pdf) (Marxistarkiv.se). “Stephen Cohen’s book Bukharin and the Russian evolution’ confronts Marxists with a personage, an ideology and an interpretation of history which not only present serious problems but even constitute a kind of challenge to them.”

Bucharinism mot trotskism (1975) (pdf). Av Tamara Deutscher (Marxistarkiv.se). Anmeldelse af Stephen F. Cohens biografi: “Cohen har lagt ner många års samvetsgrant arbete på att skriva denna imponerande bok.”

Legenden om Bucharin (1974) (pdf). Av E.H. Carr (Marxistarkiv se). Anmeldelse af Stephen F. Cohens biografi: “Den unge amerikanska forskaren Stephen Cohen har hyllat kulten av Bucharin … genom att skriva den första vetenskapliga, fullständiga biografin om Bucharin på engelska, och troligen på något annat språk.” Se også bogen i svensk udgave: Bucharin och den ryska revolutionen (pdf) (Marxistarkiv.se).

Litteratur:

Også en dråbe af mit blod: erindringer om Nikolaj Bukharin. Af Anna Larina Bukharina (Forlaget Sputnik, 1981, 488 sider)

Se også:

Stephen F. Cohen helped us understand the Russian Revolution and Nikolai Bukharin. By Kevin Murphy (Jacobin, December 12, 2020). “Stephen Cohen, who passed away earlier this year, resisted ideological conformity at every turn. The great historian of Nikolai Bukharin and the Russian Revolution left behind a deep body of work that will remain invaluable for generations of socialists to come.”

Emnelisten Den Russiske Revolution 100 år (Socialistisk Bibliotek)
Emnelisten Den Russiske Revolution, fra februar – oktober 1917 (Socialistisk Bibliotek)


 

16. marts 1938

Premiere i Palads på den danske film Kongen Bød (‘Stavnsbaandsfilmen’), i anledning af 150 året for Stavnsbåndets ophævelse.

Hovbønderne i kornmarken. Fra optagelserne til stavnsbåndsfilmen "Kongen bød" fra 1938 i Bjergene med Vejrhøj og de store bakker som baggrund. Optagelser foretaget i august 1937.Fotograf: Ukendt. Kilde: Lokalarkivet i Vig 2017
Hovbønderne i kornmarken. Fra optagelserne til stavnsbåndsfilmen “Kongen bød” fra 1938 i Bjergene med Vejrhøj og de store bakker som baggrund. Optagelser foretaget i august 1937. Fotograf: Ukendt. Kilde: Lokalarkivet i Vig 2017.

Se:

Se også på Socialistisk Bibliotek:

1938 Royal Copenhagen Mindeplatte, Frihedsstøtten, KONGEN BØD STAVNSBAANDET SKAL OPHØRE 1788 -1938. Design: Richard Bøcher.
1938 Royal Copenhagen Mindeplatte, Frihedsstøtten, KONGEN BØD STAVNSBAANDET SKAL OPHØRE 1788 -1938. Design: Richard Bøcher. Kilde: DPHTrading.

Kongen bød. Trailer (YouTube.com, 4:26 min)


 

2. april 1938

Gustaf Munch-Petersen. Ca. 1930-1938. Photo: Julie Laurberg & Gads Eftf. (CC BY-NC-ND 4.0). Samling: Det Kongelige Biblioteks Billedsamling.
Gustaf Munch-Petersen. Ca. 1930-1938. Photo: Julie Laurberg & Gads Eftf. (CC BY-NC-ND 4.0). Samling: Det Kongelige Biblioteks Billedsamling. Kilde: Europeana.eu.

Sandsynlige dødsdag for maleren og digteren Gustaf Munch-Petersen nær Gendesa i Catalonien under den spanske borgerkrig. (Født 18. april 1912 i København, som søn af den akademiske- og bibliotekspioner Valfrid Palmgren Munch-Petersen, medstifter af Danmarks Demokratiske Kvindeforbud, 1950)).** se links om moderen VPM-P nedenfor.

Digt af Tom Kristensen:  Til min Ven, Digteren Gustaf Munch-­Petersen, der faldt som Frivillig i Spanien – med slutlinjerne:

“… skudt ned, skudt ned,

dit Livs ubesindigste Digt.”

Links:

En Munch-Petersen til – og heller ikke kedelig: Fra Arabiens Hede til Grønlands Kulde (Ekstra Bladet, 25 september, 1933; online på Sentura). Digteren og Verdens-Vagabonden Gustaf Munch-Petersen om sin nye bog og om sine Vandringer i Nord og Syd.

Tak, Gustaf, du var lidt af et chok (pdf). Af Hans Reusch (Jul på Bornholm, 1988, s.16-17). En kort personlig erindring om Munch-Petersens digtning. Scroll ned.

Hellere dø stående en leve på knæ… Af Ole Sohn (Samvirke, nr. 11, november 1997, side 62-64). “For G M-P … var livet så dyrebart, at han … måtte forlade sin lille datter og gravide kone på Bornholm for at kæmpe i den spanske brgerkrig. Her faldt han, kun 26 år gammel.”

Dagbog til Gustaf. Af Kristen Bjørnkjær (Information, 20. oktober 2001). “I relativ ubemærkethed er en samling med bl.a. hidtil utrykte digte og dagsbogsnotater om digteren Munch-Petersen indleveret til Det Kgl. Bibliotek”, inkl. den kommende digters første, utrykte forsøg.

Video:

Skyggen af en helt. Af Laurits Munch-Petersen (Filmcentralen, 2015, 80 min., DK/Dokumentarfilm, danske tekster). “En familiehistorie om at se fortiden i øjnene … barnebarnet forsøger at samle familien – igen.”

Litteratur:

Gustav Munch-Petersen: Samlede skrifter. Bd. 1-2. Ved Torben Brostrøm (Borgens Forlag, 1967, 21 + 176 sider)

Gustaf Munch-Petersen – og den spanske borgerkrig. Af Ole Sohn (Forlaget Sohn, 2007, 181 sider)

Malerier og digte: Gustav Munch-Petersen. Red. af Martine Cardel Gertsen og Erik Hagens (Forlaget Sohn, 2008, 175 sider)

Gustafs ansigter – Selvfremstilling i Gustaf Munch-Petersens forfatterskab. Af Martine Cardel Gertsen (Makadam Förlag, 2003, 382 sider).

Anmeldelser:

Den ubesindige død. Af Klaus Rifbjerg (Politiken.dk, 29. marts 2008)
Gustav Munch-Petersens malerier og digte. Af Bjarne Nielsen (Arbejderen, 31. marts 2008)
Digteren, der ikke vil dø. Af Kristen Bjørnkjær (Information.dk, 15.april 2008)

'Aften ved floden', ca. 1934-35. Maleri af Gustaf Munch-Petersen. Public Domain.
‘Aften ved floden’, ca. 1934-35. Maleri af Gustaf Munch-Petersen. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

 **

Valfrid Palmgren Munch-Petersen (Dansk Kvindebiografisk Leksikon)
Valfrid Palmgren Munch-Petersen. Af Mogens Iversen (Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg.) Danmarks Demokratiske Kvindeforbund (Leksikon.org) + artikel: Fredsakademiet leksikon.


Se også:

  • Digitaliseret digtlæsning: Om nogle muligheder i internetbaseret litteraturformidling med Gustaf Munch-Petersens forfatterskab som eksempel (pdf). Af Martine Cardel Gertsen (Fund og Forskning; Det Konglige Bibliotek, bd. 46, 2006, s.215-251)

Se også på Socialistisk Bibliotek:


 

13. april 1938

Ferielov og funktionærlov vedtages.

Se:

Dansk Folke-Ferie oprettes i 1938 i nær tilknytning til fagbevægelsen “… til fremme af den brede befolknings sunde udnyttelse af ferietiden …” (Denstoredanske.dk)

Links:

Bekendtgørelse af lov om ferie (Retsinformation.dk)
Folkeferie (Wikipedia.dk)

Litteratur:

Turistlandet. Af Mikael Fraussing (Århus Universitetsforlag, 2021, 100 sider) (Serie: 100 danmarkshistorier). Om ‘Folkets Ferie’, sommerhuse mv., side 77-
Med litteraturliste, noter og uddrag (10 sider) online.


 

25. april 1938

George Orwell får udgivet bogen Homage to Catalonia (Secker and Warburg; copyright date: April 25, 1938). Dansk udgave: Hyldest til Catalonien (Gyldendal, 1975, 231 sider)

Se:

1938homage-2.bmp

Spain through Orwell’s eyes. By Jared Spears (Jacobin: Reason in Revolt, 5 januaryy 2017). “Eighty years ago, Barcelona’s calamitous May Days sealed the fate of a worker-led social revolution. George Orwell was there to bear witness.”

Homage to Orwell. By Mike Hume (Spiked Review of Books, No.68, May 2013). “Revisiting George Orwell’s classic account of the Spanish Civil War, 75 years on.”

Orwell in the maze of memory. By Victor Pardo Lancina (Against the Current, Issue 148, September-October 2010). “The book did poorly in the marketplace, however, and Orwell died on 21 January 1950 in London, wasted by tuberculosis, without ever having seen a new cleaned-up version.”

Remembering Spain’s Revolution. By Jane Slaughter (Against the Current, Issue 143, November-December 2009). “Orwell’s portrait of revolutionary Spain gives us a glimpse of human beings’ revolutionary and egalitarian potential and their capacity for bravery. That is why, 70 years later, Homage to Catalonia is worth reading for the first time and again.”

Orwell Centenary: No Pasaran (Socialist Review, Issue 276, July-August 2003). “Andy Durgan describes the impact of revolutionary Spain on Orwell.”

Documenting the Spanish Civil War. By Chris Hickey (Solidarity, 3/33, 26 June 2003). “Homage to Catalonia, in which Orwell bore witness to the murder of the Spanish Revolution, was the product of this defining period of Orwell’s life, at least the literary and political equal of Animal Farm and Nineteen Eighty-Four.”

George Orwell’s Homage to Catalonia, Stalinism and the Spanish revolution. By Vicky Short (World Socialist Web Site, 11 April 2002). “Orwell’s experiences among the Spanish workers, which he so vividly describes in Homage to Catalonia, confirmed for him the counter-revolutionary nature of the Stalinist bureaucracy.”

Orwell and the Spanish Revolution. By John Newsinger (International Socialism, Issue 62, Spring 1994, p.71-90). “Homage to Catalonia is one of the most important celebrations of revolution in English literature. In this account of his experiences with the POUM (United Marxist Workers Party) militia in Spain, he makes clear his commitment to both working class struggle and to socialism, and at the same time his steadfast opposition to Stalinism and its apologists.”

Se også:

Se også på Socialistisk Bibliotek:


 

6.-15. juli 1938

32 lande mødes i den franske by Evian for at diskutere den jødiske flygtninge”strøm”  fra forfølgelsen i Nazi-Tyskland.

Leksikalt:

Artikler:

75 years ago: Evian Conference on Fate  of German Jews opens (World Socialist Web Site, 1 July, 2013)

A helping hand to Hitler. By Henry Maitles (Socialist Review, Issue 182, January 1995, p. 22-23). On “… collaboration of Western governments with the Nazi regime and its attacks on Jews.”


 

6.-7. august 1938

2. Nordisk Ungdomsstævne i Aalborg arrangeret af Danmarks kommunistiske Ungdom.

Se:

Film, taler, interview m.m.: Nordisk Ungdomsstævne – august 1938 (Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv)


 

7. august 1938

Socialdemokraternes 6. formand (februar-august 1878) A.C. (Adolph Frederik Charles) Meyer dør i Skodsborg (født 11. juni 1858 i København). Agitator, kulturpolitiker, skribent, sangskriver og folketingsmand. Stifter 1886 af “Diskussionsklubben Karl Marx” og 10. november 1905 af De Unges Idræt, DUI. Se DUIs historie, med video.

A.C. Meyer. Photo: Henning Jensens Døtre. Public Domain.
A.C. Meyer. Photo: Henning Jensens Døtre. Public Domain. Kilde: KKB.

Se:

  • A.C. Meyer (Wikipedia.dk)
  • A.C. Meyer. Af Oluf Bertolt (Dansk Biografisk Leksikon)
  • A.C. Meyer. Af Frejlif Olsen (Wikisource: Danske Socialister. Portrætter og Skildringer/6)
  • A.C. Meyer (Arbejdermuseet; Persongalleri nr. 3)

Den sjette formand: socialistisk agitator. Af Bjarne Nielsen (Arbejderen.dk, 2. maj 2013)

Revolutionære Mænd og Sædelige Kvinder. Af A.C. Meyer (Kvinfo.dk). Debat i Social-Demokraten mellem A.C. Meyer, Anne Bruun og Johanne Meyer, april 1887. Bidrag til den såkaldte sædelighedsfejde, se Tidslinjen 12. september 1883.

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Linksamlingen: Internationale, afsnit III, “Flyv højt vor sang på stærke vinger …” Om “Det socialdemokratiske overgreb på en stor kampsang”! Af A.C Meyers kantate ved den internationale socialistkongres i København 1910.


24. august 1938

Den tyske økonom Elmar Altvater fødes i Kamen, i Ruhrområdet i Nordrhein-Westfalen. Senere professor ved Freies Universität i Berlin (til 2004).

Medstifter i 1970 af tidsskriftet PROKLA. Dør 1. maj 2018.

Leksikale:

Nekrologer:

Elmar Altvater (1938–2018) (Defend Democracy Press: The Website of The Delphi Initiative, 8 June 2018). “Here you will find what German newspapers have written on Elmar.”

A Christmas with Marx: Elmar Altvater (1938-2018). By Guido Speckmann (Verso, Blog, 25 May 2018). “On the death of the influential left-wing political scientist.”

On the vitality of Marxian thought: Elmar Altvater, 1938–2018. By Ulrich Brand (Verso, Blog, 4 May 2018). “Elmar Altvater has died, shortly before his 80th birthday.”

Elmar Altvater (24 August 1938 – 1 May 2018). By Alex Demirović (Transform! Europe, 3 May 2018). “Today we mourn the loss of Elmar Altvater – discussion partner, scholarly researcher and teacher, political comrade and friend.”

Elmar Altvater. Von Alex Demirović (Rosa-Luxemburg-Stiftung, 2. Mai 2018). “Die Linke zur Lösung der großen Fragen der Menschheit beitragen muss.”

Articles by Altvater:

The roots of Neoliberalism (pdf). By Elmar Altvater (Socialist Register 2008, p.346-53). “Yet neoliberal ideas had actually been spreading across the Western world even during the Keynesian ‘golden age’ of capitalism, during which there was a modernization of simple-minded earlier liberal (what might now be seen as ‘paleoliberal’) ideas.”

European integration at the crossroads: deepening or disintegration? By Elmar Altvater and Birgit Mahnkopf (MR Online, June 14, 2011). “In short, the social and cultural rights of trade unions and citizens are being trampled upon, triggering on the one hand applause and on the other social protest.”

A Marxist ecological economics. By Elmar Altvater (Monthly Review, Vol.58, No.8, January 2007). Review of Paul Burkett, Marxism and Ecological Economics: Toward a Red and Green Political Economy (Boston, Brill, 2006). “It is an attempt to bring Marx into the new economic subdiscipline of ecological economics (transforming the latter through the encounter), and at the same time to reexamine Marxist theory from the perspective of ecological economics.”

The Red-Green paint comes off. By Elmar Altvater (MR Online, July 23, 2005). “The opposition against the “pensée unique” [French: mandatory thought, i.e. neoliberalism], against consensus-thinking, and also against the neoliberal one-party-state in yellow, black, red, and green, is more important than ever before in recent German history.”

Financial crises on the threshold of the twenty-first century (pdf). By Elmar Altvater (Socialist Register 1997, p.48-74). “A look at the financial innovations which have taken place in recent decades does in fact show the scale which the privatising bifurcation of money from real economic relations and from ties to political regulation on the globalised markets has attained.”

Socialist politics and the ‘Crisis of Marxism’ (pdf). By Elmar Altvater, Otto Kallscheuer (Socialist Register 1979, p.101-38). “With this provocative challenge at the conference on ‘Power and Opposition in Post-Revolutionary Societies’ organized by Il Mangeso during the Venice Biennale of November 1977 (Il Manifesto, Zuaderno 8, 1978), Louis Althusser introduced a wide-ranging discussion which is documented in all essentials in the present volume.”

Notes on some problems of state interventionism. By Elmar Altvater (Probleme des Klassenkampfs, No.3, May 1972; online at Marxists Internet Archive). “This essay is an attempt to analyze the possibilities and limitations of state interventionism which are present in bourgeois-capitalist society.”

Elmar Altvater Vorlesung Vom Kapitalgetriebenen zum Staatsgetriebenen Kapitalismus Universität Hamburg 2008 (Vimeo, 55:07 min.)

See also:

PROKLA: Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft (site). Oprindeligt: PRObleme des KLAssenkampfs (fra 1975: Zeitschrift für politische Ökonomie und sozialistische Politik). Online på Arkiv 1971-

Kurasje: Marxistisk tidsskrift (online på CBS). “Kurasje er et kritisk samfundsvidenskabeligt tidsskrift, der blev publiceret i perioden 1970-1986. I løbet af sin levetid nåede tidsskriftet at udkomme 38 gange.”

Litteratur på dansk:

Se også online:

Tidsskriftet Kurasje: Marxistisk Tidsskrift (1970-1986),

 


 

3. september 1938

193897px-Logo_of_the_Fourth_International.jpg 30 delegerede stifter den Fjerde Internationale i Péregny, Frankrig, i Alfred Rosmers* hjem. På grund af forfølgelsen især fra den stalinistiske stat og bevægelse, mødtes de officielt i Svejts.

Efter at Lev Trotskij havde betegnet den stalinistiske Tredje Internationale, som endegyldigt gået over i kontrarevolutionens lejr og som umuligt at reformere, stiftes 4. Internationale på grundlag af Trotskijs ideer. (Herunder samles også links om trotskistiske “udbrydertendenser”/kritikere  ift. 4. internationale).

På dansk/skandinavisk:

Tema: Fjerde Internationale historie (Socialister.dk)

Tema: Fjerde Internationalen (Socialistisk Information)

Trotskij og 4. Internationale. Af Andreas Bülow (Socialisten, 12. september 2018; online på Internet Archive). “Baggrunden for dannelsen af Fjerde Internationale var omdannelsen af den Tredje (Kommunistiske) Internationale fra en sammenslutning for international revolution til et redskab for det sovjetiske bureaukratis snævre nationale interesser.”

Dannelsen af Fjerde Internationale. Af International Viewpoint (Socialistisk Information, nr. 247, oktober 2013; online 23. august 2018). “Vi bygger på traditioner fra den socialistiske venstrefløj, der eksisterede før Første Verdenskrig, og den demokratiske kommunistiske venstrefløj, der eksisterede bagefter.”

Overgangsprogrammet. Af Svend Vestergaard Jensen (Socialistisk Information, 21. juni 2018). “Da Fjerde Internationale blev dannet i 1938, vedtog man et program med titlen ‘Kapitalismens dødskamp og Fjerde Internationales opgaver’, senere kendt som Overgangsprogrammet. Det blev genudgivet på forlaget Solidaritet i 2017 … Vi bringer her bogens forord.”

Arven (Marxisme Online). Kap. 5, s. 96-117 i Duncan Hallas: Trotsky’s Marxism (Pluto Press, 1979; online at Marxists Internet Archive). “Tragediens kerne … er kontrasten mellem store mål og utilstrækkelige midler … største svaghed var deres manglende evne til for de flestes vedkommende fuldstændigt at modstå tyngdetiltrækningen fra stalinismen, og lidt senere i 50’erne og 60’erne fra 3. verdens-nationalismen.”

4. Internationales fallit: skred gennem 50 år. Af Jørgen Lund (Socialistisk Arbejderavis, nr. 43, oktober 1988, s. 9). “Efter Trotskijs død ændrede de deres opfattelse af stalinismen. De stalinistiske lande blev alle til arbejderstater, og dermed blev stalinismen en progressiv, historisk kraft.”

Trotskisme etter Trotski: Internasjonale Sosialisters røtter. Av Tony Cliff (Oslo, Internasjonale Sosialister, 1999, 87 s.).
In English: Tony Cliff: Trotskyism after Trotsky (Marxists Internet Archive). “Our criticism of orthodox Trotskyism was conceived as a return to classical Marxism.”

Detail from Diego Rivera's fresco 'Man at the Crossroads' at the Palace of Fine Arts, Mexico City. There are notably represented Leon Trotsky, holding the red flag of the Fourth International, Friedrich Engels and Karl Marx (pass the cursor of the mouse on the image to identify them). Date of photo: August 28, 2009. Author Painting: Diego Rivera; photo: Lock. (CC BY 3.0).

Detail from Diego Rivera’s fresco ‘Man at the Crossroads’ at the Palace of Fine Arts, Mexico City. There are notably represented Leon Trotsky, holding the red flag of the Fourth International, **, Friedrich Engels and Karl Marx (pass the cursor of the mouse on the image to identify them). Date of photo: August 28, 2009. Author Painting: Diego Rivera; photo: Lock. (CC BY 3.0). Source: Wikimedia Commons.
** Two American funders and leaders of the Socialist Workers Party, US, 1938- , are present:
In triangle left side of the picture (with a small moustache): Max Schachtman **
Left of Trotsky: James P. Cannon. **
** Se på Socialistisk Bibliotek: Max Shachtman på Tidslinjen 10. september 1904
** Se personlisten James P. Cannon 1890-1974.

 

In English:

On the 80th anniversary of the founding of the Fourth International. By David North (World Socialist Web Site, 3 September 2018). “Republishing of a report … delivered on the 70th anniversary.”

The Fourth International: Keeping the flame alive. By Dan Swain (Socialist Worker, Issue 2190, 27 February 2010). “This was not the mass organisation that the previous internationals had been. Nonetheless Trotsky believed that the extraordinary world situation demanded a new formation.”

70 years ago: the founding of the Fourth International. By François Sabado (International Viewpoint, Issue 405, October 2008). “The Fourth International was founded when it was ‘midnight in the century’. Fascism was on the rampage, the counter-revolution had triumphed in the USSR …”

Why the Fourth International failed to take off. Chapter 12 in Tony Cliff: Trotsky 1927-1940 [vol. 4]: The darker the night the brighter the star (Bookmarks, 1993, p. 291-307; online at Marxists Internet Archive). “Trotsky made a heroic effort to build a revolutionary party, a revolutionary international under the most unfavourable conditions … the mistake [&] disadvantages became particularly damaging after Trotsky’s death.”

Trotskyism. By Alex Callinicos (Buckingham, Open University Press, 1990, 103 p.; online at Reds – Die Roten). “The aim of this study is to provide an intellectual history of Trotskyism as a political movement.”

The fate of the Fourth International: 75 years on. By Sean Matgamna (Workers’ Liberty, Issue 11, January 1989). “What did Trotskyism mean in 1938? Was the declaration of the Fourth International a futile gesture? What has happened to Trotskyism over the last half-century, and what does Trotskyism mean today?”

The reasons for founding the Fourth International: and why they remain valid today. By Ernest Mandel (International Socialist Group, Summer 1988). “The founding of the Fourth International corresponds to historical reality on an international scale.”

Fourth International in decline: From Trotskyism to Pabloism 1944-1953. By Duncan Hallas (International Socialism, No. 60, July 1973). “… Trotsky’s predictions were elevated to the status of sacred writings, of gospel; and if there was a contradiction between gospel and reality, so much the worse for reality.”

Against the stream: The origins of the Fourth Internationalist movement. By Duncan Hallas (International Socialism, No. 53, October-December 1972). “The foundation of the New International in advance of the recruitment of significant forces rooted in the working classes was a desperate gamble.”

The 4th International is launched. By Max Shachtman (The New International, Vol.4, No.11, November 1938)

The Transitional Program (Marxists Internet Archive). “Written by Leon Trotsky in 1938. Originally published in the May-June 1938 edition of Bulletin of the Opposition as a discussion document for the Founding Congress of the Fourth International.”

Leon Trotsky On the Founding of the Fourth International (audio, 1938) (YouTube.com, 3:50 min.), with full text:

Broader on FI: In English & på svenska:

Trotskyism  (Theme at Reds – die Roten; en English and German)

FI-Historia – Texter om Fjärde internationalens historia (Marxistarkiv.se). Inkl. bl.a. en del om kinesiske trotskisme + bøger på svensk; bl.a. Jean-Jacques Marie: Trotskismen (Gebers, 1973, 176 s.). “… Författaren tillhör den trotskistiska strömning som brukar kallas för lambertiste .. blir dock tydlig först i det sista kapitlet, dvs innan dess är historiken inte särskilt kontroversiell.”

“Den ‘avgrundsmörka natten'”. Av Isaac Deutscher. Kap. 5 i: Den förvisade profeten: Trotskij 1929-1940. Om FI, s. 297-304 (Rene Coeckelberghs Partisanförlag, 1972). Online på Marxistarkiv.se (pdf), s. 246-251. Om FI, s. 297-304. Scroll ned.

The Twilight of World Trotskyism. By Daniel Gaido (Marx & Philosophy Review of Books, 11 January 2023). Review of John Kelly’s book (Routledge, 2022, 144 p.). “The central thesis of Kelly’s book is that social revolutions are both undesirable and impossible, that revolutionary organizations in general and Trotskyist organizations in particular are doomed to fail due to their ‘ultra-radical programmes and policies’.”

Trotskyism. By Alex Callinicos (Buckingham, Open University Press, 1990, 103 p.; online at Reds – Die Roten). “The aim of this study is to provide an intellectual history of Trotskyism as a political movement.”

The formative years of the Fourth International (1933-1938). By Daniel Bensaid (Notebooks for Study and Research, No.9, 1988, 48 p.). I svensk udgave: Åren då Fjärde internationalen grundas (1933-38) (Fjärde Internationalen, nr.4, 1988; online på Marxists Internet Archive, Svenska arkivet)

The Fourth International: The long march of the Trotskyists. By Pierre Frank (La Quatrieme Internationale in 1969; London, Ink Links, 1979, 189 p.; online at Marxists Internet Archive). I svensk udgave: Fjärde Internationalen – ett bidrag till den trotskistiska rörelsens historia (René Coeckelberghs Partisanförlag, 1972, 159 s.; online på Marxists Internet Archive, Svenska arkivet). Se også ny udgave på Resistance Books (2010, 202 p.), med en del ekstra materiale, bl.a. Daniel Bensaid: From 1979 to 2007: Trotskyism: what I knew (p. 165-177).

Den långa marschen – Fjärde Internationalens historia (pdf). Av Kenth-Åke Andersson (Mullvaden, nr. 10-16, 1972, 28 s.; online på Marxistarkiv.se). “Mullvaden kommer att i fem avsnitt berätta om Fjärde Internationalens utveckling fram till idag.” På dansk som bog, side 7-63, i: Den lange march – 4. Internationale gennem 50 år. Af Kent[h] Åke Andersson, Mogens Pedersen og Daniel Bensaid (Socialistisk Arbejderforlag, 1988, 108 sider).

Their Trotskyism and Ours. By Alex Callinicos (International Socialism, Issue 22, Winter 1984, p. 117–42; online at Marxists Internet Archive). Against the orthodoxy of the FI/United Secretariat and SWP (US): “… it is clear that the only genuine Trotskyists are those who reject the dogmas of orthodox Trotskyism in order to preserve the revolutionary essence of Trotsky’s thought.”

International Trotskyism 1929-1985: A Documented Analysis of the Movement. By Robert J. Alexander (Duke University Press, 1991, 1125 p.; at Marxists Internet Archive). With Contents + a few articles online.

Origins of Trotskyism. By Rob Sewell (In Defence of Marxism, 6 September 2018). “The United Opposition formally came into being in April 1926 and was very impressive in the leading personnel that it attracted to its ranks.”

The new opposition in the post-Mandelite Fourth International. By Martin Thomas, Workers’ Liberty, 9 August 2017). “Review of the new grouping involving Socialist Action (USA), A&R (France), and other groups.”

Trotskyology. By Christian Høgsbjerg (International Socialism, Issue 160, Autumn 2018, p. 197-206). Review of John Kelly, Contemporary Trotskyism: Parties, Sects and Social Movements in Britain (Routledge, 2018, 296 p.). “Nonetheless, despite his weak underlying theoretical framework, Kelly has undertaken painstaking empirical research into the records and publications of various groups, archival studies of internal bulletins and papers and interviews with leading members of different Trotskyist organisations.” See reply from John Kelly: The consolation of familiar ideas (Issue 161, Winter 2018, p.187-190) + rejoinder from Christian Høgsberg: Trotskyism (Issue 162, Spring 2019, p.177-181). See also review by Alex Snowdon (Counterfire, January 10, 2019) + Ian Birchall: Was it all futile? (Review 31, 2018).

Se også:

Trotsky’s last year. Part 1-6. By David North (World Socialist Web Site, 20 August – 8  September 2020). “An appraisal, on the occasion of the eightieth anniversary of Trotsky’s assassination, of the work of the great theoretician and strategist of World Socialist Revolution during the final year of his life.”

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Earlier issues from 1946 of Quatrième Internationale, a predecessor of International Viewpoint.

 

30. september 1938

München-aftalen (dateret 29.9.) mellem England, Tyskland, Frankrig og Italien, lægger navn til diplomatisk eftergivenhed og nederlag – især brugt af militarister og højrefløj: Et München.

Se:

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Linkbox Anden Verdenskrig, 1939-1945


 

24. oktober 1938

Den amerikanske marxistiske økonom Stephen Resnick fødes (dør i Massachusetts,            2. januar 2013, se denne)


30. oktober 1938

Orson Welles’ radioudgave af H.G. Wells’ The War of the Worlds (da. Klodernes Kamp) skaber massehysteri i USA.

Se:

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen: 21. september 1866, om H.G. Wells

1938radio.jpg


 

9. november 1938

“Krystalnatten” i Tyskland: “Natten mellem den 9. og 10. november organiserede regeringen en systematisk ødelæggelse af alle jødiske forretninger, religiøse og kulturelle institutioner.” (Leksikon.org).
Siden 1997 har der i Danmark været fakkeldemonstration(er) mod racisme, fremmedhad og fascisme.

Se på Socialistisk Bibliotek:

Emnelisten: 9. november – Krystalnatten 1938 og nu


 

18. november 1938

Ved valget af første formand splittes den militante landsorganisation CIO, Congress of Industrial Organizations (1935- ), definitivt ud fra AFL – American Federation of Labor. (Forenes igen i 1955).

Se:

Se også på Socialistisk Bibliotek/see also:

Emnelisten: Arbejdskampe i USA i 1930’erne / Worker’s struggles in the US during the 1930’s 


 

25. december 1938

Den tjekkiske forfatter Jaroslav Hacek dør. Født 30.april 1883, se denne.


1 KOMMENTAR

Comments are closed.