2. WW starts September 1. 1939 with Nazi-Germanys attack on Poland. Free City of Danzig police and custom officials reenact the removal of the Polish border crossing in Sopot on September 1, 1939. Photo: Hans Sönnke. Public Domain.
2. WW starts September 1. 1939 with Nazi-Germanys attack on Poland. Free City of Danzig police and custom officials reenact the removal of the Polish border crossing in Sopot on September 1, 1939. Photo: Hans Sönnke. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1939.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

Bladliste

Nye blade 1939:

Kamp og Kultur. Tidsskrift for socialistisk kultur. Udg. af Socialistisk Kulturgruppe.

Klassekamp. Udgivet af ”Revolutionære Socialister” – tilsluttet 4. Internationale

Se:

Arbejderhistorisk Bladliste, under året 1939


 

27. februar 1939

Den russiske revolutionære og bolsjevik Nadesjda Krupskaja, enke efter Lenin, dør i Moskva (født i Sankt Petersborg 26. februar 1869, se denne)


 

28. marts 1939

Madrid falder for Francos tropper. Den Spanske Borgerkrig ender.

Dictator Franco parading in Donostia (San Sebastián) in January 1. 1939, followind the end of war. Photo: Fondo Marín. Pascual Marín. Kutxa Fototeka (owner). (CC BY-SA 4.0).
Dictator Franco parading in Donostia (San Sebastián) in January 1. 1939, followind the end of war. Photo: Fondo Marín. Pascual Marín. Kutxa Fototeka (owner). (CC BY-SA 4.0). Source: Wikimedia Commons.

Se:

Se også på Socialistisk Bibliotek:


 

13. april 1939

Den irske digter (og Nobelprismodtager i litteratur 1995) Seamus Heaney fødes i Nordirland (dør i Dublin 30 august 2013, se denne)


 

20. april 1939

Sangen Strange Fruit af Abel Meeropol, indspilles af Billie Holiday.

Se på Socialistisk Bibliotek:

 


19. maj 1939

Den formodede dødsdag for den tysk-russiske-polske socialist Karl Radek i en arbejdslejr i Nertschinsk ved sibiriske/kinesiske grænse. (Født i Lwiw (Lemberg) i Ukraine, 31. oktober 1885, se denne)


30. juni 1939

Den britiske marxist og sociolog Colin Barker fødes. (Dør 4. februar 2019, se denne).


 

5. august 1939

Den danske ungdomsoprører, medstifter af Venstresocialisterne og af Thylejren, Henning Prins, dør i København. (død i København 10. juli 2018, se denne).


 

23. august 1939

Hitler-Stalin Pagten, som giver grønt lys for angrebet på Polen og landets deling.

Links på dansk (+ svensk):

Samarbetet Stalin-Hitler: Om Molotov-Ribbentrop-pakten och dess följder(pdf). Av Jean-Jacques Marie (Marxistarkiv.se, 23. august 2023). “23/8 1939 undertecknade Sovjet och Nazityskland en icke-angreppspakt, som blev startskott för 2:a världskriget. Sedan samarbetade Stalin och Hitler i nära 2 år, bl a delade de på Polen.”

Ulykkens kammeratskab. Af Georg Metz (Information.dk, 16. april 2015). Anmeldelse af Roger Moorehouse: En djævelsk Alliance: Hitlers pagt med Stalin 1939-1941 (Kristeligt Dagblads Forlag, 2015, 447 sider). “Læseværdig bog om dengang Tyskland og Sovjet ville erobre verden.”

Den hemmelige protokol. Af Bjarne Nielsen (Arbejderen, 6. august 2011, online på Internet Archive). Anmeldelse af Per Nielsen: Den hemmelige protokol og de baltiske landes skæbne (Forlaget Ravneroc, 2011, 84 sider). “Bogen fremdrager materiale, der vil bidrage til en mere kvalificeret diskussion om pagt og protokol mellem Sovjet og Nazityskland i 1939.”

I alliance med nazismen 1939-1941 (pdf). Kapitel 8 i Søren Nielsen-Man: Kurs mod demokrati (SFAH, 2008, side 119-41). “Der er ingen tvivl om at ikke-angrebspagten af 23. august 1939 kom som et vældigt chok for de danske kommunister – efter at man i adskillige år havde ført en omfattende og indædt agitation mod fascismen og det nazistiske Tyskland.”

En tredje vej: Hitler-Stalin-pagten, Finlandskrigen og de danske trotskister (pdf). Af Bertel Nygaard (Arbejderhistorie, nr.2-3, 2004, s.99-108). “Under Finlandskrigen i 1939-40
forsøgte den lille danske trotskistiske gruppe Revolutionære Socialister at formulere et alternativ til både DKP’s støtte til Sovjetunionen og de øvrige politiske kræfters støtte til de finske tropper.”

Et makværk om DKP 1939-41. Af Morten Thing (Information.dk, 9. december 2003). Anmeldelse af Jørgen Laustsen, Mellem hammer, segl og hagekors: DKP og myten om den lånte tid (Syddansk Universitetsforlag, 2003). “Jørgen Laustsen har skrevet en bog, der i katastrofal grad ser bort fra periodens vigtige kilder.” Se også Jesper Jørgensen: Debatten om hammer, segl og hagekors (pdf) (Arbejderhistorie, nr.1, 2004, s.70-73).

‘Det vil komme til en befrielseskamp’: Kommunisterne og
ikke-angrebspagten 1939-41 (pdf). Af Lars Jepsen og Thomas Bindesbøll Larsen (Arbejderhistorie, nr.3, 2002, s.1-22). “Hitler-Stalin-pagten hører til blandt de mest omtvistede begivenheder i den kommunistiske verdensbevægelses historie og fremdrages ofte som det yderste eksempel på sovjetsympatisørernes blinde politiske følgagtighed …”

Det mærkværdige kommunistparti. Af Ernst Dahl (Vindrosen, nr.4, 1970, s.37-41; indskannet på Socialistisk Bibliotek, oktober 2010). “På en bestemt dag, d. 23.8.39, blev det nazistiske uhyre mere fredeligt samtidig med at de vestlige stormagter forvandledes til imperialistiske krigsophidsere.”

Kan Stalins pakt med Hitler försvaras? Av Milton Alvin (Fjärde Internationalen, nr.1, 1981; online på Marxists Internet Archive, Svenska arkivet). Denna artikel fanns ursprungligen i vår amerikanska systerorganisations teoretiska tidskrift, International Socialist Review, i februari 1972.

Stalin, 50 år efter en tyrans død – del 3. Af Alan Woods (Revolution, 21. maj 2007). “Underskrivelsen af Hitler-Stalin pagten i efteråret 1939 var et slag i ansigtet på verdens arbejderklasse og den internationale kommunistiske bevægelse.”

Status over de finske begivenheder. Af Leon Trotskij (Marxisme.dk). Først offentliggjort i Fourth International vol. 1 nr. 2, juni 1940, senere udgivet i In Defence of Marxism (London,  1966, s. 212-222).

Links in English:

The Nazi-Soviet Pact: A Betrayal of Communists by Communists. By Bini Adamczak (MIT Press, Reader, April 2021). An excerpt from Bini Adamczak’s book Yesterday’s Tomorrow: On the Loneliness of Communist Specters and the Reconstruction of the Future” (MIT Press, April 2021, 184 p.). “… NKVD transport German or Austrian communists to the German border, deliver them to the Gestapo.”

The Hitler-Stalin Pact, reconsidered. By Louis Proyect and Paweł Szelegieniec (CounterPunch, August 30, 2019). “On August 26th, an article titled ‘The Hitler-Stalin Pact of August 23, 1939: myth and reality’ appeared on CounterPunch … Unfortunately, Pauwels’s article is an expression of the neo-Stalinist apology for the Soviet Union’s external policy and does not take into account the negative aspects of Stalin’s policy in Europe that helped Hitler and ruined the Communist movement.”

Debating the Hitler-Stalin pact (Socialism Today, Issue 132, October 2009). A debate from the pages of Moscow News: “Below, we publish Kvitsinky’s article, followed by the original extract by Peter Taaffe.”

Stalin’s unholy alliance with Hitler. By Chris Bambery (Socialist Worker, Issue 2167, 5 September 2009). “Attacks on fascism ceased to appear in the Russian press and the world’s Communist parties switched from supporting a “people’s war against fascism” to opposing “imperialist war” in the wake the pact.”

70 years since the Hitler-Stalin Pact. By Alex Lantier (World Socialist Web Site, 24 August 2009). “The most significant aspect of the treaty was the Kremlin’s complete contempt and indifference toward international working-class opinion.”

The Stalin-Hitler Pact (In Defence of Marxism, 24 August 2009). “Ben Peck looks back at what happened and explains why such an incredible event could take place – and the price that was paid.”

Robin Blick: Review of Geoffrey Roberts, Unholy Alliance: Stalin’s Pact With Hitler (Revolutionary History, Vol.3, No.4, Autumn 1991). Svensk udgave: Ohelig allians: Stalins pakt med Hitler (pdf) (Marxistarkiv.se). “This is at the same time both a bad and an important book – quite often for the same reasons.”

Stalin’s role in the Nazi Pact: inside the Stalin-Hitler deal. By Philip Coben [i.e. Hal Draper] (New International, Vol.24, No.3, March 1948). “In the captured German documents dealing with the Stalin-Hitler Pact period, the picture of Stalin which emerges adds little to one’s knowledge of his personality but it does make completely clear the role that the Boss played in the affair of the pact itself.”

Inside the Stalin-Hitler deal: Political digest of the secret documents. By Ricky Saunders (New International, Vol.14, No.2, February 1948, p.42-49). “The State Department has struck a major blow in its ‘cold war’ against Russia through its publication of the secret documents from the German Foreign Office archives, revealing the intimate details of Nazi-Stalin relations immediately prior to and during the period of their partnership.”

Stalinism and the War. By Joseph Carter (New International, Vol.7, No.4, May 1941, p.68-73). “The post-Stalin-Hitler pact line of the Communist parties, proclaimed after a few weeks of bewilderment during which time the French and British parties supported their respective governments in the war, and the American C.P. continued its pro-Roosevelt policy …”

When Stalin invaded Poland (18 September 1939). By Leon Trotsky (Solidarity, 3/159, 24 September 2009). “Believing that Stalin’s rule was too unstable for him to risk war, Trotsky did not expect the USSR invasion of eastern Poland. When it came, he responded in high indignation.”

Se også:

Stalins forræderi startede længe før Ikke-angrebspagten i 1939. Af Alex de Jong (Solidaritet.dk, 20. august 2021). “Josef Stalins paranoide heksejagt på politiske modstandere forårsagede de famøse ‘skueprocesser’ i 1930’erne. Hvad der er en mindre kendt del af historien er imidlertid, at han også på skammeligste vis udleverede kommunister til Nazityskland. Mange endte i Hitlers gaskamre.” I forkortet udgave på Socialistisk Information (1. januar 2021).

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Soviet Foreign Minister Vyacheslav Molotov signs the German–Soviet Treaty of Friendship in Moscow, September 28, 1939; behind him are Richard Schulze-Kossens (Ribbentrop's adjutant), Boris Shaposhnikov (Generalstabschef der Roten Armee), Joachim von Ribbentrop, Joseph Stalin, Vladimir Pavlov (Soviet translator). Alexey Shkvarzev (Soviet ambassador in Berlin), stands next to Molotov, September 28, 1939. Photo: Unknown. Public Domain.
Soviet Foreign Minister Vyacheslav Molotov signs the German–Soviet Treaty of Friendship in Moscow, September 28, 1939; behind him are Richard Schulze-Kossens (Ribbentrop’s adjutant), Boris Shaposhnikov (Generalstabschef der Roten Armee), Joachim von Ribbentrop, Joseph Stalin, Vladimir Pavlov (Soviet translator). Alexey Shkvarzev (Soviet ambassador in Berlin), stands next to Molotov, September 28, 1939. Photo: Unknown. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

 

1. september 1939

Med Hitlers angreb på Polen bryder 2. Verdenskrig ud.

Se på Socialistisk Bibliotek:

Emneliste: Anden verdenskrig 1939-1945


 

23. september 1939

Sigmund Freud dør i London. (Født 6. maj 1856, se denne)


Oktober 1939

Hans Fredrik Dahl, norsk historiker og medieprofessor, fødes i Oslo 16. oktober 1939.

Se:

Hans Fredrik Dahl (Wikipedia.no) + Hans Fredrik Dahl (Wikipedia.org)


10. november 1939

Den britiske socialist  og suffragette Charlotte Despard dør i Dublin, Irland. (Født i Ripple, Kent, England, 15 Juni 1844, se denne)


 

30. november 1939

Den 105 dage lange sovjetisk-finsk krig (30.11.1939-13.03.1940) begynder, ‘Vinterkrigen’, som Stalin påbegyndte for at få grænseændringer.

Se:

Vinterkrigen (Denstoredanske.dk)

Vinterkrigen (Wikipedia.no). Norske Wiki-artikel, med link til danske og de fremhævede engelske mfl.

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Emneliste: Anden verdenskrig, 1939-1945


 

11. december 1939

Den amerikanske 60’er- og fredsaktivist Tom Hayden, fødes i Detroit, Michigan (dør 23. oktober 2016, i Santa Monica, Californien). Med i SDS, studenterradikalismen og anti-vietnamkrigsprotesterne. Forfatter til Port Huron Statement, SDS (Student for a Democratic Society’s Manifest, 1962, se nedenfor). Demokratisk politiker fra midt 1970’erne.


Tom Hayden og daværende partner Jane Fonda 1973: Fonda Hayden News Conference on Hanoi bombings, YouTube, 5:29 min. Kilde: Remembering Tom Hayden and Jane Fonda (The Rag Blog)

Links:

Tom Hayden, Civil Rights and Antiwar activist turned lawmaker, dies at 76. By Robert D. McFadden (New York Times, October 24, 2016). Lengthy orbiterary; på dansk: Den venstreorientede fredsaktivist, er blev genfødt på midten (Politiken/Kultur, 2. november 2016, s.10)

Bargaining on a revolution? By Todd Chretien (SocialistWorker.org, October 31, 2016). “Activist Tom Hayden embodied for many a ‘spirit of revolution’, but what was the content of that revolution?”

Tom Hayden remembered (The Nation, October 25, 1016). Personal recollections from Mike Davis, Dick Flacks, Phyllis Bennis, Mark Rudd, Victor Navasky, and many others.

Tom Hayden (1939–2016). By Christpher Phelps (Jacobin: Reason in Revolt, 24 October 2016). “Tom Hayden and the radicals who built Students for a Democratic Society weren’t products of ‘the 1960s counterculture’. They were political from start to finish.”

I was Israel’s dupe. By Tom Hayden (CounterPunch, July 20, 2006). “Standing next to those Israeli gunners and cheering them on were Tom Hayden and Jane Fonda, eager to promote Hayden’s political career.”

The Port Huron Statement
The Port Huron Statement

Video: Tom Hayden (1939-2016) on Vietnam War: We must challenge the Pentagon on the battlefield of memory (Democracy Now!, October 25, 2016, 16 min., with transcript)

Port Huron Manifesto (Wikipedia.org)

Port Huron Statement, Groundbreaking SDS Manifesto Turns 50, Looks To The Future. By David Sands (Huffington Post, 15 June 2012)

A New Insurgency: The Port Huron Statement and Its Times. Edited by Howard Brick and Gregory Parker (Michigan Publishing, University of Michigan Library, 2015). Online text by Tom Hayden, Kim Moody, Alan Wald, Barbara Harber, etc.

Se også:/See also:

Rebuilding a revolutionary Left in the USA. By Louis Proyect (CounterPunch, March 22, 2019). “On a number of different levels, John Levin and Earl Silbar (eds.), You Say You Want a Revolution: SDS, PL, and Adventures in Building a Worker-Student Alliance (1741 Press, 2018, 404 p.) is a must-read book.”

Turning to the working class: An interview with Kim Moody (Jacobin, 8 July 2018). “Here, Moody speaks with Chris Maisano about his time in SDS, the possibilities and limitations of community organizing, and why radicals should prioritize working within the labor movement.”

1968: SDS and the revolt of the campuses. By Geoff Bailey (SocialistWorker.org, July 3, 2018). “The tragedy is that the form of revolutionary politics ultimately adopted within SDS was itself incapable of providing a way forward.”

Half the way with Mao Zedong. By Paul Heideman (Jacobin, May 23, 2018). “How Students for a Democratic Society went from building a mass movement to embracing the politics of self-destruction.”

The making of a new left: The rise and fall of SDS (International Socialist Review, Issue 31, September–October 2003). “Geoff Bailey looks at the role of Students for a Democratic Society in the mass radicalization of the 1960s.