Skipper Clements henrettelse. Udsnit af kortet: Danorum Marca uel Cimbricum, aut Daniae Regnum, multis sui partib. marinis interseptum ... qui Generosi ac Nobilis uiri Henrici Ranzovii, bonis artib. et Marte Illustris gubernatione, Regi Daniae foeliciter parent. M.D.LXXXV [1585] I kartouchen er afbilledet: Pallas, Mars og Skipper Clement. Kobberstik af Heinrich Jordan Rantzau, Marcus Braun, Frans Georg Hogenberg. Public Domain.
Skipper Clements henrettelse. Udsnit af kortet: Danorum Marca uel Cimbricum, aut Daniae Regnum, multis sui partib. marinis interseptum ... qui Generosi ac Nobilis uiri Henrici Ranzovii, bonis artib. et Marte Illustris gubernatione, Regi Daniae foeliciter parent. M.D.LXXXV [1585] I kartouchen er afbilledet: Pallas, Mars og Skipper Clement. Kobberstik af Heinrich Jordan Rantzau, Marcus Braun, Frans Georg Hogenberg. Public Domain. Kilde: Det kongelige Biblioteks Billedsamling.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1534.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

16. oktober 1534

Ved Svendstrup nord for Ålborg knuser en oprørsk bondehær under ledelse af Skipper Clement en adelshær. Johan Rantzaus lejetropper massakrerede dog Skipper Clements jyske bondehær i slaget ved Aalborg i december 1534. Clemensfejden er en udløber af Grevens Fejde 1534-1536.

Die Erstürmung von Aalborg durch Johann Rantzau. Grevens Fejde Stormen på Aalborg 1534. Gravering af Christian Ludwig Wilhelm Heuer (1813-1890), litograf. Public Domain.
Die Erstürmung von Aalborg durch Johann Rantzau. Grevens Fejde Stormen på Aalborg 1534. Gravering af Christian Ludwig Wilhelm Heuer (1813-1890), litograf. Public Domain. Kilde: Det kongelige Biblioteks Billedsamling.

Se:

Skipper Clement (Denstoredanske.dk)

Clementsfejden 1534. Af Bertel Nygaard (Danmarkshistorien.dk, 6. juli 2012)

Skipper Clement (Wikipedia.dk)

Skipper Clement, 1. del (1934). Af R. Broby Johansen (Kommunist, nr.1, januar 2008). P.t. ikke online.

Oprøret i Nordjylland. Af Niels Erik Danielsen (Arbejderen, 18.12.2004). På 470-årsdagen for den brutale nedslagtning af bondeoprøret.

Johan Rantzau (1492-1565) feltherre med tyske lejesoldater, hyret af Christian d. III til at nedkæmpe bondeoprør i Jylland. I lyntempo rykkede han frem via Kolding, Varde, Randers og til sidst Aalborg, hvor Skipper Clement havde forskanset sig. Aalborg indtages efter få dage 18 december 1534, og mere en 2000 mennesker slås ihjel. Der er fri plyndring for lejesoldaterne bagefter. Skipper Clement henrettes i 1536. Public Domain.
Johan Rantzau (1492-1565) feltherre med tyske lejesoldater, hyret af Christian d. III til at nedkæmpe bondeoprør i Jylland. I lyntempo rykkede han frem via Kolding, Varde, Randers og til sidst Aalborg, hvor Skipper Clement havde forskanset sig. Aalborg indtages efter få dage 18 december 1534, og mere en 2000 mennesker slås ihjel. Der er fri plyndring for lejesoldaterne bagefter. Skipper Clement henrettes i 1536. Public Domain.

Se også:

Skipper Clement. Udsnit af kortet: Danorum Marca uel Cimbricum, aut Daniae Regnum, multis sui partib. marinis interseptum ... qui Generosi ac Nobilis uiri Henrici Ranzovii, bonis artib. et Marte Illustris gubernatione, Regi Daniae foeliciter parent. M.D.LXXXV [1585] I kartouchen er afbilledet: Pallas, Mars og Skipper Clement. Kobberstik af Heinrich Jordan Rantzau, Marcus Braun, Frans Georg Hogenberg. Public Domain.
Skipper Clement. Udsnit af kortet: Danorum Marca uel Cimbricum, aut Daniae Regnum, multis sui partib. marinis interseptum … qui Generosi ac Nobilis uiri Henrici Ranzovii, bonis artib. et Marte Illustris gubernatione, Regi Daniae foeliciter parent. M.D.LXXXV [1585] I kartouchen er afbilledet: Pallas, Mars og Skipper Clement. Kobberstik af Heinrich Jordan Rantzau, Marcus Braun, Frans Georg Hogenberg. Public Domain. Kilde: Det kongelige Biblioteks Billedsamling.

Se også På Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen: 24. (?) august 1313, om Slaget ved Hatting Mark, hvor Erik Menved besejrer bondeprør.

Portræt af Christian II (1481-1559). Panelmaleri fra 1514-1515 af Michael Sittow (circa 1469–1525), Estisk maler og tegner. Kollektion/foto: Statens Museum for Kunst, København. Public Domain.
Portræt af Christian II (1481-1559). Panelmaleri fra 1514-1515 af Michael Sittow (circa 1469–1525), Estisk maler og tegner. Kollektion/foto: Statens Museum for Kunst, København. Public Domain. Kilde: Wikimedia Commons.
Portræt af Kong Christian III (1503–1559). Oliemaleri fra 1500-talet af ukendt kunstner. Kollektion: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Hillerød, Denmark. Public Domain.
Portræt af Kong Christian III (1503–1559). Oliemaleri fra 1500-talet af ukendt kunstner. Kollektion: Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Hillerød, Denmark. Public Domain. Kilde: Wikimedia Commons.