The Official Medallion of the British Anti-Slavery Society, 1795. Artist: Josiah Wedgwood (1730-1795) and either William Hackwood or Henry Webber;
The Official Medallion of the British Anti-Slavery Society, 1795. Artist: Josiah Wedgwood (1730-1795) and either William Hackwood or Henry Webber; "Josiah Wedgewood...produced the emblem as a jasper-ware cameo at his pottery factory. Although the artist who designed and engraved the seal is unknown, the design for the cameo is attributed to William Hackwood or to Henry Webber, who were both modelers at the Wedgewood factory." Public Domain. See below 22. May 1787. Source: Wikimedia Commons.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1787.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

27. februar 1787

Afgørende militære nederlag for ophrørshæren i den såkaldte Shays’ Rebellion mod den nydannede forbundshær i USA.

Se:

Shays’ Rebellion (Wikipedia.org)

Shays’ Rebellion and the American Revolution. By John Peterson (In Defence of Marxism, 18 February 2010). “The Massachusetts uprising of the ‘Shaysites’, as they were called, was a defining moment in U.S. history, an outstanding example of the class contradictions and revolutionary traditions built into the very bedrock of American society.”

Shays’ Rebellion. By Alan Woods (Socialist Revolution, 4 June 2007). “A desperate minority moves to take power and is crushed. This marks a decisive turning point in the revolution, where the conservative wing crushes its former allies and proceeds to consolidate its power as a new ruling class. This stage in the American Revolution was Shays Rebellion.”

Se også på Sociakistisk Bibliotek:

Tidslinjen: 3. september 1783, om den amerikanske uafhængighedskrig.


 

22. maj 1787

Det britiske The Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade (or The Society for the Abolition of the Slave Trade), dannes.

Se:

Society for Effecting the Abolition fo the Slave Trade (Wikipedia.org)

Se også på Socialistisk Bibliotek / See also:

Emneboxen: Slaveri/ Slavery (Socialistisk Bibliotek). Links on the history of slavery and rebellions.


 

8. juni 1787

Herremændenes ret til (privat) at straffe deres bønder ophæves ved forordning, og træhesten bliver ved kongelig forordning afskaffet som straffemiddel ligesom halsjern, fangehul og den spanske kappe.
Men godsejernes ret til at straffe landarbejderne med prygl og andre korporlige revselser forsatte, og gårdmændene fik den samme ret til at straffe landarbejderne.

Se:

Se også:

Bonden på træhesten. Planche efter akvarel ca. 1925 af Rasmus Christiansen (1863-1940), dansk tegner og maler. public Domain. Kilde: Dansk Landbrugsmuseeum.
Bonden på træhesten. Planche efter akvarel ca. 1925 af Rasmus Christiansen (1863-1940), dansk tegner og maler. public Domain. Kilde: Dansk Landbrugsmuseeum.

 

17. september 1787

USAs forfatning vedtages i Philadelphia.

Se:


 

28. oktober 1787

Mozart’s opera ‘Il dissoluto punito ossia Don Giovanni’ (på dansk: Den straffede vellystning, eller Don Giovanni eller Don Juan har premiere i Prag, “operaernes opera”.

Se:

Don Juan som playboy. Af Jørgen Lund (Modkraft.dk/Modkultur, 4. maj 2011). “… blev oprindeligt opført og tænkt som komiske opera – med et direkte politisk anti-adeligt tvist, som skyldes, at de blev skrevet i de år, da oplysningstidens tro på fornuften, viden og det nyttige havde bredt sig i ca. 100 år.”

Don Giovanni at the ENO. By Sabby Sagal (Socialist Worker, Issue 2229, 27 November 2010). “There is also some ambiguity in the character of Don Giovanni and his ceaseless indulgence of his sexual appetites. On the one hand, it represents a challenge to repressive bourgeois morality with its emphasis on restraint.”

Lorenze de Ponte (Wikipedia.org). Om den farverige tekstforfatter til operaen.

DVD:

Juan. Instruktør Kasper Holten, DVD, Dansk operafilm fra 2010 (104 min.) baseret på Don Giovanni. Omtale på Filmdatabasen.
See Axel Englund: Thrilling Opera: Conflicts of the mind and the media in Kasper Holten’s Juan (pdf) (DIVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, 12 p.). In Walter Bernhart and David Francis Urrows (eds.): Music, Narrative and the Moving Image: Varieties of Plurimedial Interrelations (Brill, 2019, p.185-198).

Litteratur:

Bogomslagets forside med tegning af danske Wilhelm Marstrand (1810-1873) fra operaens 1. akt, 1. scene.

The Original Portrayal of Mozart’s Don Giovanni (pdf). By Magnus Tessing Schneider (Routledge, 2022, 245 p., online at Oapen.org).
Opera-historisk gennemgang af forskellige opfattelser og fremstillinger af hovedpersonen, af rollen og operaens ‘morale’.

Don Giovanni’s Reasons: Thoughts on a masterpiece. By Felicity Baker & Magnus Tessing Schneider (Peter Lang, 2021, 218 p.)
“Combining poetic close reading with approaches drawn from linguistics, psychoanalysis …  the Don Giovanni libretto as a radical political text of the Late Enlightenment, which has lost none of its ability to provoke.” Online at Perlego.com, betalingssite (14 days free trail, registration).

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Emnelisten: Wolfgang Amadeus Mozart: Musik i opbrud

Donna Elvira: Anna Caterina Antonacci, Leporello: Ildebrando D’Arcangelo, Don Giovanni: Carlos Álvarez. Conductor: Riccardo Muti, Theater an der Wien, 1999.