The Custer Fight. Lithograph from 1903 by Charles Marion Russell (1864–1926). Collection Library of Congress. Public Domain.
The Custer Fight. Lithograph from 1903 by Charles Marion Russell (1864–1926). Collection Library of Congress. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1876.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

Bladliste

Nye blade 1876:

 Ravnen

 Ugeblad for Almuen

Maanedsblad for socialdemokratisk Arbejder-Parti

Se:

Arbejderhistorisk bladliste 1835-1940, under året 1876. (scroll ned)


Socialdemokratiets første principprogram “Gimleprogrammet” vedtages på kongres på forlystelsesstedet Gimle i Kbh.

12. januar 1876

Forfatteren Jack London fødes i San Francisco, Calif., USA (som John Griffith Chaney ), dør 22. november 1916 i Glen Ellen, Calif., USA.

Se på Socialistisk Bibliotek:

Linksamlingen: Jack London og romanen Jernhælen / Jack London and the novel The Iron Heel


 

8. juni 1876

Socialdemokratiets første principprogram “Gimleprogrammet” vedtages på kongres på forlystelsesstedet Gimle i Kbh.

 

Socialdemokratiets første principprogram "Gimleprogrammet" vedtages på kongres på forlystelsesstedet Gimle i Kbh.
Socialdemokratiets første principprogram “Gimleprogrammet” vedtages på kongres på forlystelsesstedet Gimle i Kbh.

Se:

Gimleprogrammet (Leksikon.org)

Arbejderforeningen rekonstrueres (Plads til os alle) Arbejderbevægelsens start)

 Gimleprogrammet 6.-8. juni 1876 (pdf) (Danmarkshistorien.dk)

Gimle Programmet af 1876 (Wikisource). Forkortet udgave.

Partiprogrammer: Socialdemokratiet (Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv). 35 stk. for perioden 1876-2004.

Partiprogrammer og partipolitiske skrifter (pjecer, valgaviser m.m). 1872-2001: Socialdemokraterne – Socialdemokratiet (Det Kongelige Bibliotek)

Se også:

Tidslinjen 22. juli 1871 om første nummer af ugeavisen Socialisten.


 

25. juni 1876

I slaget ved Little Big Horn sejrer indianerne!


The painted picture on this bison hide shows the battle of the Little Bighorn, where the Plain Indians fought Lieut. Col. George Custer’s troops. Circa 1878. Made by a Cheyenne artist. Photographer: Museum of the American Indian. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

Se:

Little Bighorn (Denstoredanske.dk)

Slaget ved Little Bighorn (Wikipedia.dk)

Battle of Little Bighorn (Wikipedia.org). Længere engelsk artikel.

Photographic Images (1907-30) (Edward S. Curtis’ The North American Indian; American Memory; Library of Congres)

Custer's Last Stand, Oil painting on canvas made in 1899 by Edgar Samuel Paxson (1852–1919). Collection Buffalo Bill Center of the West at Whitney Gallery of Western Art Collection. Public Domain.
Custer’s Last Stand, Oil painting on canvas made in 1899 by Edgar Samuel Paxson (1852–1919). Collection Buffalo Bill Center of the West at Whitney Gallery of Western Art Collection. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

 

1. juli 1876

Anarkisten Mikhael Bakunin dør (født 30. maj 1814, se denne)