Soldater fra Frikorps Danmark marcherer ud af KB-Hallen i forbindelse med DNSAP's forårsappel d. 26. april 1942. Photo: Nationalmuseet - National Museum of Denmark (CC BY-SA 2.0)
Soldater fra Frikorps Danmark marcherer ud af KB-Hallen i forbindelse med DNSAP's forårsappel d. 26. april 1942. Photo: Nationalmuseet - National Museum of Denmark (CC BY-SA 2.0)
Print Friendly, PDF & Email

Indhold 1940besatlogo.jpg


 

Forord

Denne emneliste om Besættelsestiden og modstandskampen er udarbejdet til 9. april 2010, 70-årsdagen for starten på den tyske besættelsestid.
Der er lagt vægt på nogle vigtige datoer i modstandskampen og for arbejderbevægelsens indsats, – for at illustrere forholdet mellem social og national kamp.

Der er foretrukket online kilder og oversigtsværker og -kilder, samt venstrefløjens fortolkninger og debatter.

Jørgen Lund
Påbegyndt marts 2010.


Med Hitler-tysklands angreb på Polen 1- september 1939 bryder 2. Verdenskrig ud.

Se på Socialistisk Bibliotek:

Linkbox: Anden verdenskrig, 1939-1945


1940soldaermarch.jpg

 

Leksikon-artikler mv.

Besættelsestiden 1940-45. Af Leif Larsen og Thomas Clausen (Leksikon.org). Med links nederst i venstre spalte.
Omfattende artikel med “fokus på de mange ubekvemme historier, alle de sorte pletter fra besættelsestiden … borgerlige historikere .. har nøje fulgt konceptet om at være positive overfor magthaverne dengang og i dag, og det har medført, at de enten har skjult eller fordrejet begivenhederne.”

Revolutionære Socialister (1939) af Bertel Nygaard + Arbejderoppostionen(AO) af Albert Jensen (Leksikon.org)
Mest om “dansk trotskistisk venstrefløjsgruppe i sympati med Fjerde Internationale”‘s indsats under besættelsen.

Besættelsen (Denstoredanske.dk). Med links og Se også-henvisninger.

Besættelsen (Wikipedia.dk). Med Se også-links og eksterne henvisninger.

Leksikon (HSB: Danmark under besættelsen og befrielsen)
“Internetleksikon … henvender sig til folkeskolens ældste klasser, ungdomsuddannelserne og til den alment interesserede. Opslagene giver bred baggrundsviden om bl.a. politiske forhold og modstandsarbejdet, men de giver også informationer om f.eks. fødevarerationeringer og sortbørshandel.”

Modstandsbevægelsen (emneord på Dansk Kvindebiografisk Leksikon)
Fyldige biografiske oplysninger om ca. 40 kvinder fra modstandsbevægelsen.

Besættelse og klassekamp. Af Kalle Kühlmann (Revolution, 14. januar – 29. februar 2016). Serie i i 7 dele, som dækker perioden 1. september 1939 – 24. oktober 1945.

1940_oprop_natmus_620_2udg.jpg
Det tyske Oprop
Blev nedkastet fra tyske fly i forbindelse med angrebet på Danmark d. 9. april 1940 kl. 4.15 om morgenen. Oversættelsen fra tysk er faldet ret uheldigt ud. Sproget er en blanding af dansk, norsk og tysk. Underskriveren, general von Kaupisch, var øverstbefalende for det tyske angreb mod Danmark.
(se hele flyvebladet Oprop!Wikipedia.dk).


 

Sites:

Arbejdermuseet
Plads til os alle: Besættelse og samarbejdspolitik

Danmarkshistorien.dk
“Udarbejdet af historikere og arkæologer fra Aarhus Universitet.”

Periode: Besættelsestiden, 1940-45. Af Niels Wium Olesen.

Dobbeltdanmark
Om rationeringstiden, smuglerne, sortbørs-folkene og politiet, der vendte det blinde øje til. Af Jon Benkert Holtet og Christian Holtet (2014).

Facebook

Besættelsen 1940-1945. Lukket gruppe: “Et forum, hvor vi kan udveksle oplysninger/informationer om Besættelsestiden, herunder interessante bøger, udflugtsmål, personer, effekter m.v”

Besættelsen 1940 – 1945 / Modstandsbevægelsen. Lukket gruppe: “… nogle historie fra jer , som i / bedsteforældre ovs. har oplevet under den kolde krig , det kan være fra modstandsbevægelsen, besættelsen , befrielsen …”

Holger Danske modstandsgruppen. Lukket gruppe: “Formål at belyse og oplyse om Holger Danske modstandsgruppens aktiviteter under besættelsen.”

Faktalink

Besættelsen 1940-45. Af Jakob Heuseler (februar 2015, ca. 53 A4-sider i alt).

Kapitler: Optakten, invasionen, samarbejdspolitikkens fordele og ulemper, om danskernes dagligdag, den voksende modstand og afslutningen på krigen. Sitet kræver log-in via lokale bibliotek.

Filmcentralen

Besættelsestidens film. Ca. 10 dokumentarfilm.
Filmhistoriker Lars-Martin Sørensens bog ”Dansk film under nazismen” udkom i 2014. I den anledning samlede Filmcentralen et tema med film, der omtales i bogen, samt andre film om besættelselsestiden. Her er bl.a. klassikeren “Det gælder din frihed” af Theodor Christensen. Nogle af filmene skildrer krigen og modstandskampen, andre tegner et billede af den almindelige danskers hverdag. De fleste er lavet under eller lige efter Besættelsen, andre ser tilbage på perioden mange år senere. Link til interview med Lars-Martin Sørensen om hans forskning og bogen ”Dansk film under nazismen”.

Danmark – besat og befriet (Danmark på film/artikler og temaer).
Ca. 14 film og filmoptagelser under og især efter besættelsen + links til artikler af Lars Martin Sørensen om om danske propagandafilm i 1930’erne og danske dokumentarfilm under og efter besættelsen.

Frihedsmuseet, se under: Nationalmuseet

Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-1945 (HSB)
En arkivinstitution med besættelsestiden og tiden umiddelbart før og efter som emne for sine samlinger. Samlingen af originale dokumenter, illegale blade og …

Det Kongelige Bibliotek

Illegale Blade. “… forskellige digitaliserede materialtyper”: illegale blade – illegale bøger – illegale flyveblade – illegale sange, digte og viser – falske illegale blade – m.m. + oplysninger vedrørende indsamlingen af materialerne gjort tilgængelige: bibliografiske skemaer

Illegale Tryk: En udstilling på Det kongelige Bibliotek – og nu på WWW.
Den virkelige udstilling: 25. april – 21. oktober 1995. Web-udgave [se nedenfor] fra 1. marts 1996. Indhold i udstillingens 34 montre + links til div. materialer.

Illegale tryk. En webudstilling med danske materialer og enkelte tyske.

“Udstillingen følger de illegale tryk fra de første spæde flyveblade til de hundreder af organiserede og navngivne bladgruppers og illegale forlags publikationer … desuden nogle af de kendteste og berømteste illegale skrifter …”

Besættelsestidens illegale blade og bøger 1940-1945: En bibliografi udarbejdet af Leo Buschardt, Albert Fabritius, Helge Tønnesen. Alfabetisk fortegnelse over illegale blade. (Trykt udgave: Det Kongelige Bibliotek, 1954, 201 sider + rettelser og suppl. 8 sider)

Nationalmuseet

Besættelsestiden (1940-1945). Besættelsen, kort fortalt – Flammen og Citronen – Hvidstengruppen – Undergrundshæren – Husmoderens udfordringer – Rygter – Slangordbog fra besættelsen.

Frihedsmuseet

Emner bl.a.: 1940-41: Tilpasning – 1942-43: Modstand – 1943-44: Terror – 1944-45: Befrielse – Bunkerudstilling om luftbeskyttelse – Undervisning og omvisning – Søgbart Fotoarkiv – Søgbart Dokumentarkiv.

Frihedsmuseets modstandsdatabase. Søgbar fortegnelse over personer, som har deltaget i modstandskampen, på navne, steder, typer af modstand m.v.

1945folkestrejken.jpg

Danmarks befrielse 5. maj 1945 [= Befrielsen1945.dk]: Følelser af fællesskab (EMU – Danmarks undervisningsportal)
“Dette websted handler om Danmarks befrielse og tiden under besættelsen. Webstedet er beregnet til undervisning i grundskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelser. Webstedet er lavet i anledning af 60-året for befrielsen på initiativ af 5. Maj-Komiteen. Læs velkomsten af Statsminister Anders Fogh Rasmussen.” (NB Statsministerens skændige sammenkædning af krigen mod Irak med modstandskampen under besættelsen)
Temaer: Samarbejde eller modstand, Angrebet på demokratiet, Sider af modstandskampen, Hverdagen, Befrielsen, Besættelsen i efterkrigstiden,
Internationalt overblik + Kilder (inkl. litteratur – Erindringer – Lærervejledning – Tidslinje – Stikord.

SFAH – Selskabet for Arbejderhistorie

Podcast: Tysklandsarbejderne. Af Lotte Printz (1. maj 2019, 52:18 min.). ” Men hvorfor tog de så afsted? Var det kun for at finde arbejde, eller kunne der også være andre årsager? Forklaringerne er mere nuancerede, end man måske skulle forestille sig.”

Dansk fagbevægelse og værnemagtsarbejdet 1940-45. Af Knud Knudsen (Arbejderhistorie, nr.2, 2018, s.37-65). “Under besættelsen byggede tusindvis af danske arbejdere bunkers for den tyske værnemagt ved den jyske vestkyst.” P.t. ikke online.

Fagbevægelsen og tysklandsarbejderne 1940-45 (pdf). Af Morten Hjo Andersen, Christian Larsen og Daniel Lord (Arbejderhistorie, nr.4, december 1998, s.92-103). “I denne artikel har vi søgt at beskrive fagbevægelsen som aktør og belyse de former, motiver og indbyggede konflikter, der lå i dens deltagelse i samarbejdspolitikken. Vi har vist, at fagbevægelsen spillede en større rolle, end den selv gav udtryk for efter befrielsen.”

Arbejderbevægelsenog tysklandsarbejderne (pdf). Af Terkel Stræde (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr.24, 1994, s.159-188). “Arbejderorganisationernes holdning til tysklandsarbejderspørgsmålet blev ret tvetydig og afspejler det dilemma, bevægelsen befandt sig i. Det er denne holdning, der skal undersøges i det følgende.”

Fagbevægelsens forhold til samarbejdspolitikken 1940-42 (pdf). Af Tove Lund (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr.2, 1972, s.71-123). “… den danske fagbevægelse
(besluttede) at støtte den samarbejdspolitik, regeringen havde valgt for at hindre eventuelle katastrofer ved den tyske besættelse. Denne beslutning hindrede fagbevægelsen i at føre en effektiv overenskomstpolitik, hvilket bevirkede, at arbejderne
blev den samfundsklasse, der betalte for besættelsen med de største økonomiske ofre …”


 

Tidslinjer

Befrielsen1945.dk

Tidslinje. Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark og i Verden.

HSB – Danmark under besættelsen og befrielsen

Tidslinier
Indhold: Tidslinie Danmark og Europa – Tidslinie Bornholm 1945-1946 – Tidslinie retsopgøret.

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen . Se her årene 1939-1947, begivenheder m.m. under verdenskrigen og umiddelbart efter.


 

Begivenheder 1940-1945

(siden revideret feb.2012)

Indhold

 

Besættelsen 1940

9. april 1940: Tyske tropper besætter Danmark og Norge.

Se:

9. april 1940 og den tyske ”fredsbesættelse”. Af Niels Wium Olesen (Danmarkshistorien.dk)

Kongens og regeringens proklamation om Danmarks besættelse 9. april 1940 (Danmarkshistorien.dk)

Danmark besat den 9. april 1940 – Danmarks besættelse den 9. april 1940 (Youtube.com; 5 min.). Tysk propagandaopfattelse af besættelsen 9. april (dansk/tysk-tale). Inkl. oplæsning af teksten til “Oprop! Til Danmarks Soldater og Danmarks Folk !”


 

Tyskland angriber Sovjetunionen

22. juni 1941 brast Hitler-Stalin-pagten, da Hitler-Tyskland angreb Sovjetunionen.

Se:

Operation Barbarossa (Wikipedia.dk)

Kommunisterne – Socialdemokratiets fjende nummer ét. Af Kalle Kühlmann (serie: Besættelse og klassekamp, 3) (Revolution, 26. januar 2016)

22. juni 1941: Da de danske kommunister blev arresteret (Arbejderen, 22. juni 2016)

‘Det vil komme til en befrielseskamp’: Kommunisterne og ikke-angrebspagten 1939-41 (pdf). Af Lars Jepsen og Thomas Bindesbøll Larsen (Arbejderhistorie, nr.3, 2002, s.1-22)

Debatten om hammer, segl og hagekors (pdf). Af Jesper Jørgensen (Arbejderhistorie, nr.1, 2004, s.70-73)

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen 23. august 1939 om Hitler-Stalin pagten

Det mærkværdige kommunistparti. Af Ernst Dahl (Vindrosen, nr. 4, 1970, side 37-41). Indskannet på Modkraft.dk, oktober 2010.

 


 

Kommunistloven

22. august 1941 begår Den Danske Rigsdag grundlovsbrud og vedtager på nattemøde forbud med tilbagevirkende kraft mod kommunistisk virksomhed.

Se:

Kommunistloven 22. august 1941 (Danmarkshistorien.dk) Med selve lovteksten.

Kommunistloven af 1941 (Denstoredanske.dk)

Justitsminister Søren Pind er helt skamløs. Af Niels Wium Olesen (Politiken.dk, 7. juni 2016). “Hvordan kan ministeren gøre Kommunistloven af 1941 til et forbillede?”. Se også: Søren Pind på Grundlovsdag: Nogle gange er demokratiet nødt til at være militant (DR Nyheder, 5. juni 2016).

Årsdag: Politiets internering af kommunister var »europæisk kvalitetsarbejde«. Af Albert Scherfig (Modkraft.dk, 22. juni 2015)

Denne lov, der ikke gælder for Færøerne, træder i kraft straks: Kommunistloven 70 år. Af Mogens Japsen (Skub, nr.2, august 2011, s.11-19). Artiklen er p.t. ikke online.

Den store dag. Af Carl Madsen (Arbejderen, 22. juni 2011). Uddrag fra Carl Madsens bog: Vi skrev loven (Stig Vendelkær, 1968)

Højforræderi. Af Leif Larsen (Information.dk, 29. maj 2007). “… er det 60 år siden, den skændige Kommunistlov blev vedtaget. Fra den ene dag til den anden blev medlemmer af et lovligt politisk parti jaget vildt.”

Besættelsestiden og kommunistinterneringen (pdf). Af Ib Martin Jarvad (Arbejderhistorie, nr.3, 1995, s.33-42). “På baggrund af 3 bøger om politiet og interneringen af de danske kommunister diskuterer forfatteren retsstatens og demokratiets langsomme udvikling og befæstelse.”

På sporet af kommunisterne: Politiets overvågning af DKP 1932-1941 (pdf). Af Torben Jano (Arbejderhistorie, nr.1, 1996, s.1-20)
Se også:

Vi blev reddet denne gang. Af Ragnhild Andersen og Helge Larsen. Med tegninger fra koncentrationslejre af Per Ulrich. Forord af Børge Houmann (Forlaget Tiden, 1945, 63 sider; online på Perbenny.dk)

Illegal bog: 1941dansketonerbog220.jpgBegyndelsen af Aksel Larsens tale i Danske Toner (scroll ned) (Det Kongelige Bibliotek, webudstilling Illegale tryk)

“Med de første flyveblade og løbesedler, som DKP udsendte i sommeren 1941 som reaktion mod interneringen og den efterfølgende kommunistlov, der forbød partiet, udsendte DKP også den første illegale bog eller pjece: “Danske Toner”. Det harmløse omslag dækkede over “Talen, som burde været holdt i Folketinget 20. August 1941″ – talen, som Aksel Larsen som eftersøgt ikke havde mulighed for at holde i folketinget den dag det – uden større postyr i befolkningen – vedtog den grundlovsstridige kommunistlov.”

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen 22. august 1941 om bruddet på Hitler-Stalin-pagten
Tidslinjen 23. august 1939 om Hitler/Stalin-pagten


 

Antikominternpagt-demonstrationerne

Antikominternpagten blev oprettet 25.11.1936 mellem det nazistiske Tyskland og Japan om bekæmpelse af Komintern (Kommunistisk Internationale) og Sovjetunionen. Diktaturlande som Spanien, Bulgarien mfl. havde tilsluttet sig, og 25. nov. blev pagten fornyet i Berlin med bl.a. tilslutning fra danske regering.

Sammenstødet mellem samarbejde og modstand. Af Anders Dalsager (Danmarks befrielse 5. maj 1945)

25. november 1941: Flyveblad: Antikominterndemonstrationerne. Øjenvidnet (Det Kongelige Bibliotek)


 

Sabotagen og væbnet modstandskamp 1942

Sabotage. Af Anders Dalsager (Danmarks befrielse 5. maj 1945)

BOPA: en modstandsorganisation under Danmarks besættelse 1940 – 1945 (site). Indeholder bl.a.: Læseforslag, Materiale, WW II, Besættelsen, Modstanden begynder, BOPA’s organisation, Organisations-diagrammerne, Modstandskampen, Befrielsen, Våbenfordelingen.

Om “Brandt” (BOPA-leder), se Tidslinjen 18. april 1917 om Børge Thing.

Modstandsbevægelsen på Vesterbro under 2. Verdenskrig. Af Erik Jensen (Demos Nyhedsbrev, nr.116, maj 2015, 38 s.; online på 4. Maj-Initiativet på Vesterbro). Specialudgave udarbejdet for Dokumentationsgruppen i Demos og udsendes i samarbejde med Vesterbro Lokalhistoriske Forenings Arkiv og 4. maj Initiativet ved 70-året for Befrielsen.

Frihedskæmpere hyldes med fakler og blomster. Af Ulrik S. Kohl (Modkraft.dk, 4. maj 2011). “Mindst 7.000 danskere blev dræbt i det blodbad, der går under navnet »Besættelsen«. … Den tidligere BOPA-sabotør Per Mortensen er én af dem.”

Med links til filmen “Bomben i Boyesgade” (sabotage mod radiofabrikken Always i Boyesgade på Vesterbro i marts 1945, på Facebook)
+ Mikkel Skov: Bomben i Boyesgade (Modkraft.dk, blog, 4.maj 2011)

Se filmen på YouTube.com: Bomben i Boyesgade, 7:01min.

Karl var aktiv i industri-sabotage (Amager Bladet, 4. maj 2010, s.28). Interview med Karl Chrisensen, tidl. Spaniensfrivillig og aktivist i KOPA/BOPA.

Se også:

Kategori:Modstandsgrupper fra Danmark (Wikipedia.dk)


 

Auguststrejkerne 1943

9. august 1943 begynder lokale generalstrejker, der udvides til lokale folkestrejker i provinsen, fra Esbjerg, Odense til Ålborg-områderne, hvor arbejderne rejser sig imod den nazistiske besættelsesmagt. Den danske regering går af, og den tyske besættelsesmagt indfører d. 29.8. militær undtagelsestilstand i Danmark. “Augustoprøret” indleder opgøret med samarbejdspolitikken under besættelsen.

1943augustesbjergsabotage.jpg
Illustration: En sabotageaktion på havnen i Esbjerg 6. august førte til tyske repressalier og efterfølgende generalstrejke i byen.
(kilde: Danmark under besættelse og befrielse: Leksikon: 29. august 1943)

Se:

29. august 1943 – Augustoprøret. Af Niels Wium Olesen (Danmarkshistorien.dk, august 2012). Med link til Kilder.

Besættelsen: Augustoprøret 1943. Af Jakob Heuseler (FaktaLink, februar 2015)

Illustration: En sabotageaktion på havnen i Esbjerg 6. august førte til tyske repressalier og efterfølgende generalstrejke i byen (HBS: Danmark under besættelsen og befrielsen). Scroll ned.

29. august 1943: Historien om et oprør. Af Annette Mørk (Arbejderen.dk, 29. august 2018). “I sensommeren 1943 bredte der sig en serie af strejker og protester mod den tyske besættelsesmagt over hele Danmark. Samtidig optrappede modstandsgrupperne den væbnede modstand.”

Den 29. august 1943 – Folkets dag (pdf). Af Lars Ulrik Thomsen (Skub, nr. 3, august 2018, s.13-15). Scroll ned. “Kampen for national selvstændighed og demokrati har dybe rødder i det danske folk og besættelsestiden danner et forbilledligt eksempel.” Med litteraturliste: “prioriterer partimedlemmers udgivelser”. I samme nr. (s.16-17): Folkets Dag – prolog til festen den 29. august 1946 af Otto Gelsted.

Augustoprøret – 70 år: Generalstrejke mod besættelse og samarbejdspolitik. Af Niklas Zenius Jespersen (Revolution, 27. august 2013). “Efter 3 års nazistisk besættelse og samarbejdspolitik bryder utilfredsheden i befolkningen ud i oprør.”

Auguststrejkerne i 1943. Af Freddie Nielsen (International Socialisme, nr. 6, efterår 1993,  s.23-30). “Strejkerne, der endte med at den danske regering – den regering der i besættelsens første 3 år havde ført et tæt samarbejde med den tyske besættelsesmagt – gik af den 28. august, har stået fadder til megen mytedannelse.”

Folkestrejken 1943 – det startede i Esbjerg. Af Lars Ulrik Thomsen (Kronik i Arbejderen, 26. august 2010)

Strejkerne i Middelfart og Nyborg, August 943 (pdf). En komparation af Hans Kirchhoff (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr. 3, 1973, s.57-83). “Revolten var et angreb på regeringens kollaborationspolitik over for tyskerne, og den bekæmpedes derfor centralt
af politikerne på Christiansborg og på det lokale plan af byrådene, organisationerne og politiet.”

Om… Augustoprøret 1943. Af Jørgen Thomsen og Claus Thøgersen (Historiens Hus, Odense). Intro til udstillingen: Augustoprøret 1943 Samarbejde eller modstand? (Historiens Hus, Odense). “Da Odense gjorde modstand, og samarbejdspolitikken faldt.” (Webudstilling bestående af 23 billedplancher fra udstilling i 2013 med tilhørende tekst …” Opslag og omtale af udstillingen i Arbejderen: Sommerudstilling: Augustoprøret 1943 – samarbejde eller modstand?

1943odense.jpg

1943odense-2.jpg

Da folkets vilje blev landets lov. Af Anton Nielsen (Dagbladet Arbejderen, 7. august 2003)

Generalstrejken under besættelsen i 1943 (LO’s historie; Billedserier: Arbejdskampe i historiske billeder). Scroll ned.

1943undtagel.jpg
Illustration: Tysk opråb om militær undtagelsestilstand i Danmark 29. august 1943.

18. august 1943: Generalstrejken i Odense indledes, udløst af tysk clearingmord. (Se liste over clearingmord på Wikipedia.dk)

Se også:

60-året for bruddet med besættelsesmagten (DR Nyheder, 29. august 2003). Med Overblik, Lyd/video & Links.

Litteratur:

Den 29. august 1943 -folkets dag. Af Lars Ulrik Thomsen. (Poluli, 2018, 60 sider) (Serie: Højdepunkter i arbejderbevægelsens historie, nr. 2). “Et enigt folk kan aldrig besejres!” (omslagundertitel).

Augustoprøret 1943 – samarbejdspolitikkens fald: forudsætninger og forløb: en studie i kollaboration og modstand. 3 bind. Af Hans Kirchhoff (Udgiverselskab for Danmarks nyeste Historie/Gyldendal, 1979)

29. august 1943: Hvad der gik forud, – og hvad der fulgte efter (Udgivet af Frit Danmark, 1943, 127 sider). Klammehæftet tryksag.

Se også 29. juni 1944 om Folkestrejkerne nedenfor.


Frihedsrådet

16. september 1943

Danmarks Frihedsråd, Frihedsrådet, dannes i lejlighed hos sproglærer Andersen-Harild Junior, Nørrebrogade 156 i København.

Frihedsrådet var ledelse under Folkestrejken i 1944.

1945frihedsradet1945.jpg
Frihedsrådet 1945. Fra venstre: Ole Chievitz, Frode Jakobsen, Aage Schoch, C.A. Bodelsen, Børge Houmann, Mogens Fog, Hans Øllgaard, Arne Sørensen, Niels Banke og Erling Foss

Danmarks Frihedsråd (Wikipedia.dk)

Rådet udsender i november programpjecen Naar Danmark atter er frit om “ufortøvet og uindskrænket” genindførelse af demokratiet og retsopgør med tilbagevirkende kraft.

(Online fra udstillingen Illegale tryk, Montre 33, Det Kongelige Bibliotek, 1995)

Frihedsrådet – modstandskampens ledelse (Danmarks Radio, Befrielsen, baggrund)


 

Jødeaktionen

1. oktober 1943 begynder den tyske aktion mod danske jøder.

Se:

Jødeaktionen (Denstoredanske.dk)

Redningen af de danske jøder. Af Hans Kirchhoff (Befrielsen 1945)

Danske jøders skæbne (Holocaust uddannelse)

Redningen af de danske jøder (Wikipedia.dk)

Litteratur:

Jødeaktionen oktober 1943. Forestillinger i offentlighed og forskning . Af Sofie Lene Bak (Museum Tusculanums Forlag, 2001, 198 sider). Se omtale og indholdfortegnelse på forlagets site.

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen 1. oktober 1943


Folkestrejken 1944

Se på Socialistisk Bibliotek:

Linkboxen Folkestrejken 1944: om Folkestrejken i København (26. juni – 4. juli 1944)

1945folkestrejkeEMNE.jpg


Shellhuset bombes

21. mart 1945 bombes Shellhuset i Kbh, og en række prominente fanger undslipper, bl.a. Mogens Fog. Se tidslinjen 16. juli 1990

Shellhuset (Wikipedia.dk)

Shellhuset (Denstoredanske.dk)

Shellhuset (Bopa Film på YouTube.com, 5:10 min.). Per Mortensen fortæller om Dagmarhus i 2009.


 

Maj 1945

Befrielsen (Danmarks Radio)1945nationaltidende.jpg

Frihedsbudskabet 4 Maj 1945. Med Johannes G Sørensen fra BBC: Af BBC’s udsendelse til Danmark. Fredag den 4. Maj 1945 kl. 20.30 – 21.00.

Danmarks befrielse den 4. maj 1945

Danmarks Frihedssang (YouTube.com; 6:23 min., med stillbilleder). Med Befrielsesbudskabet oplæst af Johannes G. Sørensen fra BBC, efterfulgt af sangen og tekst til Danmarks Frihedssang: [= “De fem forbande år”]. Tekst af Svend Møller Kristensen, melodi af Knud Åge Riisager, forfattet 1944, trykt første gang i det illegale Frit Danmark, januar 1945. Indspillet af Axel Schiøtz, 11. maj 1945 (gengivet på denne video).

Frihedsbudskabet. Af BOPA-film (YouTube.com; 7:05 min.). Personlig beretning om 5. maj 1945.

Se også:

4. Maj Initiativet, Vesterbro
“arrangerer hvert år det traditionsrige fakkeltog gennem Istedgade
til minde om befrielsesaftenen 4. maj 1945”. Site med artikler, billeder, videor etc.


 

Efter maj 1945

Befrielsesregeringen (Denstoredanske.dk)

Retsopgøret (Danmarkshistorien.dk, 24. februar 2012) + tema: Retsopgøret efter befrielsen (Danmarkshistorien.dk)

Tema: Besættelsestiden i eftertidens lys (Danmarkshistorien.dk). Med kilder og links.

Danmarks befrielse 1945 – en mislykket revolution? (pdf). Af Niels Wium Olesen (Kontur, nr.18, 2008, s.29-44)

Fra krig til klassefred: DKP i 1945. Af Jørgen Lund (Socialistisk Arbejderavis, nr. 9, maj 1986, side 6)

Det mærkværdige kommunistparti. Af Ernst Dahl (Vindrosen, nr. 4, 1970, side 37-41; indskannet på Modkradt.dk / nu Socialistisk Bibliotek, oktober 2010).

Film: “Det gælder din frihed” af Theodor Christensen (Minerva Film, maj 1946, 102 min.; streamed på Filmcentralen). “Det mest forsinkede nej i Danmarks historie – lyder det om den danske regerings endelige frasigelse af samarbejdet med den tyske besættelsesmagt den 28. august 1943 i Karl Roos’ rytmiske, stilsikre speakertekst til vennen og kollegaen Theodor Christensens geniale redigering af filmoptagelser fra de fem forbandede år. Bestilt af Frihedsrådet og med premiere den 4. maj 1946 rejste filmen straks voldsom debat med sine skarpe kommentarer til den danske politik, der var ført umiddelbart før og i de første år af besættelsesårene.”

Se også:

Besættelsestidens film.
(Streamede på Filmcentralen).
“En samling af dokumentarfilm, der skildrer krigen, modstandskampen og den almindelige danskers hverdag. Nogle af filmene er lavet under eller lige efter Besættelsen, mens andre ser tilbage.”


 

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen 4. maj 1985 (Overdøvelsen af Statsminister Poul Schlütter på Rådhuspladsen, Kbh.)

Linkboxen Flygtninge 1943-1949, inkl. afsnit: Tyskerpiger.

Tidslinjen 15. februar 1949 om de tyske flygtningelejre i Danmark.


1945aufwiedersehen.jpgTyske soldater forlader København efter kapitulationen. I baggrunden ses Vestersøhus, hvor mange kendte personer boede under krigen. Det gjaldt en række ledende tyske sikkerhedspolitifolk, sortbørsfolk, der havde aftrædelseslejligheder, herunder Rudolf Nicolai. Læs mere: dobbeltdanmark.dk


 

Personer

Besættelsestidens ledende personer, som findes på Modkraft Bibliotekets Tidslinje:

Elias Bredsdorff

Se Tidslinjen 15. januar 1912
og Personlisten Elias Bredsdorff (1912-2002)

Gerner Christensen

Se artiklen Besættelsens glemte helte, af Louis Bülow (Modkraft, 8. april 2016)

Kate Fleron

Se Tidslinjen 6. juni 1909

Mogens Fog

Se Tidslinjen 16. juli 1990

Villy Fuglsang

Se Tidslinjen 11. april 1909

Børge Houmann

Se linkboxen Børge Houmann (1902-1994)

Frode Jakobsen

Se Tidslinjen 15. juni 1997

Aksel Larsen
Se Tidslinjen 10. januar 1972

Børge Thing “Brandt” (BOPA-leder)
Se Tidslinjen 18. april 1917

Se også:

Bopa mindebogen: samlet af kameraterne (1950, 86 sider; online på Perbenny.dk). Med links til andre hjemmesider om BOPA.

Denne emnelistes sektion: Leksikon-artikler

Vedr. tyskernes mord på digterpræsten Kaj Munk, se Tidslinjen 4. januar 1944


Henry Heerup Befrielsen og Freden.
by Ebbe Holm Thylgaard. Thinglink. Kilde: https://www.thinglink.com/scene/614753040276127745

 

Litteratur

Div. bibliografisk, leksikalt og online-materialeoversigter.

Besættelse og befrielse: En emneliste fra biblioteket (pdf).
Af Bjørn Pedersen (DBC Medier, 2005, 6 sider)
“Hovedvægten er lagt på alment tilgængelige værker, som – med nogle få undtagelser – alle er fra de seneste år.”

Bopa Film: om soldater og sabotører (på YouTube.com)

Per Mortensen gennemgår div. + film om besættelsestiden på video.

Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-45. Red. af Hans Kirchhoff, mfl. (Gads Forlag, 2002, 551 sider)

Se FagBogInfo: “Her samles i leksikal form den viden, man i dag har om disse års historie – den politiske historie såvel som de økonomiske og sociale forhold, danskere i tysk krigstjeneste, kulturlivet, tysklandsarbejdere, retsopgøret, erindringsdannelsen, m.m.”

1945DBCmedlob.jpgMedløb og modstand: 70-året for besættelsen (pdf). Af Helle Eeg (Biblioteksmedier, 2010, 6 sider)
“Med bøger og film, der belyser perioden og den dem der levede i de den.”

Samarbejde og modstand: Danmark under den tyske besættelse: En bibliografi. Af John T. Lauridsen (Museum Tusculanums Forlag, 2002, 683 sider)

“… første systematiske samling og registrering af mere end 50 års udgivelser om Danmark under den tyske besættelse … Tillige er registreret dokumentar- og spillefilm om besættelsestiden.” Se uddrag på Google bøger

Illegal presse (site). Med temaer, og indeks/søgning i illegale blade. 3 illegale blade online (Frit Danmark, De Frie Danske og Information).

Se også ovenfor: Det Kongelige Bibliotek


Nogle enkeltværker:

Vindrosen (Gyldendal, 17. årgang, nr. 4, 1970, 96 sider)

Temanummer om besættelsestiden og 1945. Af indholdet: Svend Møller Kristensen: ‘Kunst og politik før og efter krigen’, side 9-20); Ernst Dahl: ‘Det mærkværdige kommunistparti‘, side 37-43; Hans Erik Avlund: ‘Den poetiske besættelse’, side 45-58; Tage Skou-Hansen: 30. oktober 1945, side 59-69; mfl.

Besættelse og befrielse: Den danske arbejderklasses historie 1940-1946. Af Hans Jørn Nielsen (Modtryk, 1977, 160 sider). Anmeldelse af Hans Kirschoff (pdf) (Historisk Tidsskrift, Bind 14, Række 1, nr. 2, 1980, s.604-606)

Årbog for arbejderbevægelsens historie (SFAH, nr.24, 1994, 328 sider)
Tema: Arbejderbevægelsen og besættelsen.
Af indholdet: Hans Kirchhoff: ‘Vor eksistenskamp er identisk med nationens kamp: om Socialdemokratiets overlevelsesstrategi under besættelsen’ (s.13-63); Niels Finn Christiansen og Morten Thing: ‘Socialdemokrater og kommunister ser sig i spejlet’ (s.65-85); Anette Warring: ‘Illegalitetens hule: hjemmets funktion i modstandskampen’ (s.139-158); Therkel Stræde: ‘Arbejderbevægelsen og tysklandsarbejderne’ (s.159-188); Morten Thing: ‘Portræt af en sabotagegruppe: BOPA-undersøgelsen 1992’ (s.253-280).

Se også: BOPA-undersøgelsen 1992: en oversigt over resultaterne (pdf). Af Morten Thing (Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-45, Nationalmuseet & Center for Arbejderkulturstudier, Københavns Universitet, 1993, 40 sider).
* Online på ISSUU: Christiansen og Thing: Socialdemokrater og kommunister ser sig i spejlet (pdf) (20 sider).

Besættelsestiden som kollektiv erindring. Af Claus Bryld og Annette Warring (Roskilde Universitetsforlag, 1998, 560 sider) (Historieformidling, bind 5)

Augustoprøret 1943: samarbejdspolitikkens fald: forudsætninger og forløb: en studie i kollaboration og modstand. Bind I-III. Af Hans Kirchhoff (Udgiverselskabet for Danmarks nyeste historie, Gyldendal, 1979, 298 + 493 + 392 sider). Anmeldelse af Jørgen Hæstrup (pdf) (Historisk Tidsskrift, Bind 14, Række 1, nr. 2, 1980, s.570-577)

Samarbejde og modstand under besættelsen: en politisk historie. 2. udgave. Af Hans Kirchhoff (Syddansk Universitetsforlag, 2004, 367 sider). Med udvalgt litteratur og henvisninger (s.345-362). Afløser hans: Kamp eller tilpasning: politikerne og modstanden 1940-45 (Gyldendal, 1987, 208 sider). Se FagBogInfo.

Oversigt: Besættelsestidens historie – forsøg på en status. Af Hans Kirchhoff (pdf) (Historisk Tidsskrift, bind 104, nr.1, 2004, s.162-178)

Verden ifølge Bent Blüdnikow (pdf). Af Hans Kirchhoff (Historisk Tidsskrift, bind 117, nr.1, 2017, s.151-192). Svar til Bent Blüdnikow: Moral og internationalisme i debatten om jøder og Danmark (pdf) (Historisk Tidsskrift, bind 115, nr.2, s.452-504)

Dengang under besættelsen: ubekvemme historier om en splittet nation. Af Lars Møller og Annette Wiborg (Københavns Bogforlag, 1985, 203 sider)
6 faghistorikere og venstre-fløjsskribenter, bla. Henning Tjørnehøj: Kongens og Højgaardkredsens rolle i 1940. Hans Jørn Nielsen: ‘For at undgå det der var være’. Jon Vedel: ‘Legale og illegale’. Leif Larsen: ‘Krigen mod modstandsbevægelsen’. Ulrik Dahlin: ‘De røde enker’. Gustav Christiansen: ‘Var det landsforræder, du sagde?’ Mads Nissen Styrk: ‘Nederlagets generation eller drømmen der måtte briste’. Ebbe Sønderiis: ‘Udrensning til tops og til bunds’. Michael Bruun Andersen: ‘Pressen under det dansk-tyske samarbejde’. Claus Bryld: ‘Besættelsestiden, politikerne og historieskrivningen. Politikerne og pladshundene – en citatsamling’. Kate Fleron: ‘Hvordan undgå det frygteligste’.

Partier under pres: demokratiet under besættelsen. Red. af Joachim Lund (Gyldendal, [2003], 376 sider)
Anmeldelse af Peter Yding Brunbech (Historie-online.dk)

Staffe, Aage: En tidligere modstandsmands beretninger (Aage-staffe.dk)
En række erindringsbøger + Temabøgerne: Besættelsestidens historie, I-VI (alle med kapitlerne som pdf-filer) + Livet i Danmark, bd. 1-3. Bind I: Fra 1860-1940; Bind II: Fra 1940 til 1943; Bind III: Fra 1943 til 1945 (alle kapitler i hvert bind som pdf-filer).
Se også hans Befrielsen.dk – To tidligere modstandsfolks kritik, kommentarer og supplements til Statsministeriets hjemmeside.

Strenge tider: København i krig og fred, 1943-49. Redigeret af Peter Henningsen & Rasmus Mariager (Københavsn Stadsarkiv; Historiske Meddelelser om København, 2006, 176 sider)
Anmeldelse af Lulu Anne Hansen (Historie-online.dk)

Danmark besat: Krig og hverdag 1940-45. Af Claus Bundgård Christensen, Joachim Lund, Niels Wium Olesen og Jakob Sørensen. 4. reviderede udgave (Informations Forlag, 2015, 953 sider)
Også som lydbog (e-reolen.dk).
Anmeldelse af Jørn Thomsen (2005-udgaven) (Historie-online.dk)


1945_4maj_raadhuspladsen_kbh.jpg

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.