Syndikalisternes landsmøde i Fagopositionens Sammenslutning den 28., 29. og 30. marts 1918. Her vedtog man bl.a. at starte en indsamling så “Solidaritet” kunne blive et dagsblad. Næstøverste række nr. 4 er Niels Johnsen, nr. 11 er Lauritz Hansen. Siddende i andenrække midt for til venstre ses Christian Christensen. På billedet der er taget første dag på landsmødet, ses Andreas Fritzner og Poul Gissemann ikke, fordi de sad i fængsel for at afsone en bøde på 500 kr hver, for at storme Børsen den 11. februar. Landsmødet vedtog at løskøbe de to fængslede ved en indsamling, derfor kunne Fritzner og Gissemann deltage i de to sidste dage af landsmødet. Kilde: Arbejdermuseet.
Syndikalisternes landsmøde i Fagopositionens Sammenslutning den 28., 29. og 30. marts 1918. Her vedtog man bl.a. at starte en indsamling så “Solidaritet” kunne blive et dagsblad. Næstøverste række nr. 4 er Niels Johnsen, nr. 11 er Lauritz Hansen. Siddende i andenrække midt for til venstre ses Christian Christensen. På billedet der er taget første dag på landsmødet, ses Andreas Fritzner og Poul Gissemann ikke, fordi de sad i fængsel for at afsone en bøde på 500 kr hver, for at storme Børsen den 11. februar. Landsmødet vedtog at løskøbe de to fængslede ved en indsamling, derfor kunne Fritzner og Gissemann deltage i de to sidste dage af landsmødet. Kilde: Arbejdermuseet.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1893.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

[sta_anchor id=”18930326 /]
Palmiro Togliatti, Generalsekretær for PCI, taler i Berlin på SED-kongres, 23. juli 1950. Foto: Bundesarchiv, Bild 183-S99208 / Quaschinsky, Hans-Günter / CC-BY-SA 3.0.
Palmiro Togliatti, Generalsekretær for PCI, taler i Berlin på SED-kongres, 23. juli 1950. Foto: Bundesarchiv, Bild 183-S99208 / Quaschinsky, Hans-Günter / CC-BY-SA 3.0. Kilde: Wikimedia Commons.

26. marts 1893

Den italienske kommunistleder og teoretiker Palmiro Togliatti blev født i Genova. (Dør i Jalta på den russiske halvø Krim, 21. august 1964).
Blev i 1927 – og til død i 1964 – leder at det italienske kommunistparti, PCI, efter Gramcis fængsling i 1926. Om Antonio Gramsci, se  Antonio Gramsci (1891-1937) (personliste).
Togliatti blev den førende vestlige kommunist-leder fra midt i 1930’erne.

Links:

Palmiro Togliatti (Leksikon.org)

Palmiro Togliatti (Wikipedia.org)

Palmiro Togliati (1893-1964) (Marxists Internet Archive). Biography + works.

Palmiro Togliatti: Demokrati og socialisme i den antifascistiske revolution (pdf). Af Tom Bøgeskov og Ole Jorn (Arbejderhistorie, nr. 23, oktober 1984, s.16-31). Se Bio-bibliografisk note + Bibliografi, s.30-31. Scroll ned.


[sta_anchor id=”18930719″ /]

 

19. juli 1893

Den russiske digter Vladimir Majakovskij fødes (dør 4. april 1930, se denne)


26. juli 1893

Den satiriske tegner og maler Georg Grosz fødes i Berlin. (Dør i Vestberlin, 6. juli 1959, se denne)


[sta_anchor id=”18931007″ /]

 

7. oktober 1893

Niels Johnsen
Niels Johnsen

Kobbersmed og antimilitarist Niels Johnsen fødes (dør 16. september 1931).
Medstifter af Foreningen for konsekvente Antimilitarister (FfkA) (1915-20).
2 mdr.’s fængselsstraf for pjece i 1916. (Kampen mod Værnepligten, Ungsocialistisk Forbund, 1915, 24 s.).

Se:

Johnsen, Niels (Leksikon.org).

“Kobbersmeden: Niels Johnsen 1893-1931”. I: Portrætter af 10 kommunister (pdf). Af Morten Thing (Tiderne Skifter, 1996, s.70-97; online på RUC). “En samling biografiske portrætter af kendte og ukendte danskere, som har det til fælles, at de har været kommunister …” Online-udgaven har anden  side-nummering, se her side 42-57.

Militærnægtelsen flytter til byen, om bla. Niels Johnsen. Afsnit i: Militærvægring 1849-1917: en geografisk og historisk undersøgelse af artikuleret militærnægtelse og ulovlig sessionsudeblivelse i Danmark 1849-1917. Af Peter Mikael Hansen (Speciale ved Institut for Historie, Institut for Geografi, Roskilde Universitetscenter, 2001; online på Fredsakademiet.dk).

I arbejdernes Rusland: kobbbersmed Niels Johnsens Moskva-rejser til Komintern og Profitern 1921 og 1922. Dagbøger og biografi. Red. af Morten Thing og Henning Grelle  (Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie, 1981, 87 s.) (SFAH skriftserie, 12).

Se også:

Landsforeningen for konsekvente antimilitarister (Fredsakademiet; Freds- og sikkerhedspolitisk leksikon)

Se også på Socialistisk Bibliotek:


[sta_anchor id=”18931226″ /]

 

26. december 1893

Kinesiske revolutionsleder Mao Zedong fødes i Shaoshan, Hunan-provinsen. (Dør 9. september 1976 l Beijing)

Se:

Mao Tse-tung (Leksikon.org)

Mao Zedong (Denstoredanske.dk)

Mao Zedong (Wikipedia.no). Fremhævet norsk artikel om Mao.

Se på Socialistisk Bibliotek:

Linkboxen: Folkerepublikken Kina, 1949 –
Tidslinjen: 9. september 1976