Warriors, flanked by Hermes and Athena. Amphora by the potter Andokides and the Andokides Painter, circa 530 BC. Collection: Musée du Louvre, Paris, France. Photo: Jastrow (2007). Public Domain.
Warriors, flanked by Hermes and Athena. Amphora by the potter Andokides and the Andokides Painter, circa 530 BC. Collection: Musée du Louvre, Paris, France. Photo: Jastrow (2007). Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 507 før vor tid.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

507 f.v.t.

Athens demokrati er det bedst kendte eksempel i verdenshistorien på et forsamlingsdemokrati i en selvstændig stat af større betydning. Det blev indført i 507 f.v.t., og afskaffet i 322 f.v.t.

Leksikalt + artikler:

Antikkens Grækenland – en dynamisk slaveøkonomi. Af Anders Bæk (Socialistisk Arbejderavis, nr. 370, 27. januar 2019) (Almindelige menneskers historie, del 4). “Perioden med store sociale omvæltninger og klassekamp, er også bestemmende for antikkens berømte litteratur, filosofi og videnskab. Samfund i opbrud giver grundlag for [at] stille spørgsmålstegn ved det bestående.”

 

Articles:

The Greek democratic revolution + The Macedonian Empire. Part 14 + 15, – i: Neil Faulkner: A Marxist History of the World (Counterfire, 19 September + 27 September 2010). “Neil Faulkner looks at the radical participatory democracy which began in Athens between 510 and 506 BCE and spread to virtually every city-state in the Aegean.”

An exchange on G. E. M de Ste. Croix, historian of Ancient Greek society. By Ann Talbot (World Socialist Web Site, 8 April 2000)

Landlords and peasants, master and slaves: Class relations in Greek and Roman antiquity (pdf). By Ellen Meiksins Wood (Historical Materialism, Vol.10, No.3, 2002, p.17-69; online at Archive.totalism.org). The article was written in 1983. Scroll down. “Ellen Meiksins Wood, in her excellent book Peasant-Citizen and Slave: The Foundations of Athenian Democracy (Verso, 1988) argues that the domination of agriculture by free peasants limited the growth and influence of slavery

Every cook can govern: A study of democracy in Ancient Greece: its meaning for today. By C.L.R. James (Correspondence, Vol.2, No.12. June 1956; online at Marxists Internet Archive). “At its best, in the city state of Athens, the public assembly of all the citizens made all important decisions on such questions as peace or war.”

Den athenske stats oprindelse. Kapitel 5, – i: Friedrich Engels:
Familiens, privatejendommens og statens oprindelse (1884) (Marx/Engels: Udvalgte skrifter, bind 2. Forlaget Tiden, 1973, s.167-326)

Slave society (Marxists Internet Archive; Glossary of terms)

Litteratur:

Det athenske demokrati – og vores. Af Mogens Herman Hansen (Museum Tusculanums forlag, 2008, 204 sider)

The Class Struggle in the Ancient Greek World: From Archaic Age to the Arab Conquests. By G.E.M. de Ste. Croix (Duckworth, 1981, 732 p.; online at Libcom.org). See also Jack Conrad: History man: Explaining decline and fall (Weekly Worker, Issue 323, February 17, 2000). “De Ste Croix set out to survey and analyse the class struggle in the Greek world …”

Se også:

The Ellen Meiksins Wood Reader (pdf). Edited by Larry Patriquin (Haymarket, 2012; online at Digamo.free.fr). Scroll down to chapter two: ‘Precapitalist societies’ (p.62-91).

Se også på Socialistisk Bibliotek: