The leadership of the USPD including Eduard Bernstein, 5 December 1919. Photo: Unknown, Public domain. See below 6 January 1850.
The leadership of the USPD including Eduard Bernstein, 5 December 1919. Photo: Unknown, Public domain. Source: Wikimedia Commons. See below 6 January 1850.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1850.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

6. januar 1850

Eduard Bernstein, socialist ideologue, in 1932. Photo: Robert Sennecke (1885–1940)/Bibliothèque nationale de France. Public Domain.
Eduard Bernstein, socialist ideologue, in 1932. Photo: Robert Sennecke (1885–1940)/Bibliothèque nationale de France. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

Revisionismens fader Eduard Bernstein fødes i Berlin (dør 18. december 1932).
“I frankly admit that I have extraordinarily little feeling for, or interest in, what is usually termed ‘the final goal of socialism’. This goal, whatever it may be, is nothing to me, the movement is everything.” Bernstein: The Preconditions of Socialism (1899). (Independent Labour Party, 1907; online at Marxists Internet Archive).

 

Se: 1850bernsteinsbog.jpg

Eduard Bernstein gik fra ortodoks marxist til revisionist. Af Claus Bryld (Solidaritet.dk, 10. oktober 2022). “Solidaritet bringer her et uddrag fra historiker Claus Brylds indledning til Bernsteins klassiske værk Socialismens forudsætninger og Socialdemokratiets opgaver, som Bryld har oversat fra tysk og kommenteret.”

Socialdemokratiets glemte åndelige fader. Af Claus Bryld (Politiken/kronik, 11. oktober 2021; online på DBC Webarkiv). “Navnet Eduard Bernstein er ukendt for de fleste. Men han har haft enorm betydning for de danske socialdemokraters udvikling fra den klassiske marxisme til den nuværende socialliberale ideologi.” Kræver login på Bibliotek.dk.

Socialreform eller revolution. Kap. 2 i Tony Cliff: Rosa Luxemburg – en politisk biografi (Politisk Revy, 1972; online på Marxisme.dk). Om Rosa Luxemburgs diskussion af Bernstein og “revisionen af marxismen”.
In English: Reform or Revolution (1959) (Marxists Internet Archive).

Bernstein och den Andra internationalens marxism (pdf). Av Lucio Colletti (Marxistarkiv.se, 22. oktober 2020, 7 s.). “Texten publicerades ursprungligen som inledning till den italienska utgåvan av Bernsteins Socialismen och Socialdemokratin (1968). Den svenska versionen är förkortad.”

Bernstein’s assault on ‘orthodoxy’ (Weekly Worker, Issue 1123, 22 September 2016). “Marc Mulholland examines the revisionist attack on class politics and the three most important responses. Clearly this dispute was about more than ‘reform’ versus ‘revolution’.”

Bernstein’s challenge to Marx. By Joseph Hansen (Fourth International, Vol.13, No.4, Fall 1954; online at Marxists Internet Archive). Review of Peter Gay, The Dilemma of Democratic Socialism (Columbia University Press, 1952, 334 p.). “This is a political  biography of Eduard Bernstein … [the book] suffers from the author’s unfortunate sympathy for his subject as a man and as a politician.”

Review of Bernstein’s Evolutionary Socialism. By Jack Fitzgerald (Socialist Standard, October 1909; online at Internet Archive). “The book whose title is given above is written by one who professes to be a Marxist, but who tries to show ‘where the Marx-Engels theory appears to me to be especially mistaken or self-contradictory’ (preface).”

Socialreform eller Revolution? (1899). Af Rosa Luxemburg (Marxisme.dk). “Hele teorien går ganske simpelt ud på det råd at opgive den sociale omvæltning som socialdemokratiets endemål og at gøre socialreformen til klassekampens mål fra at have været dens middel. Bernstein har selv formuleret sine hensigter særdeles træffende og skarpt, idet han skriver: ‘Hvad endemålet end måtte være, betyder det intet for mig, bevægelsen er alt’.”
In English: Reform or Revolution (Marxists Internet Archive).

Socialdemokrati och socialism: En kritik av Bernsteins arbete Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter (pdf) (1899). Av Karl Kautsky (Björk & Börjesson, 1908, 128 s.; online på Marxistarkiv.se). “Bernstein utsattes för hård kritik från marxister. De två viktigaste kritikerna var Rosa Luxemburg och Karl Kautsky med förliggande arbete. Av dessa två fick Kautskys arbete mest genomslag, beroende på att han vid den tiden ansågs vara den främste uttolkaren av Marx och hans läror.”

Book Review: Karl Kautsky. Bernstein und das sozialdemokratische Programm. Eine Antikritik (1899). By V.I. Lenin (Collected Works, Vol.4, Progress Publishers, 1964; online at Internet Archive). “Kautsky analyses the basic tendencies of contemporary economic development in particularly great detail in order to refute Bernstein’s opinion that this development is not proceeding in the direction indicated by Marx.”

Quote by Eduard Bernstein: „Das Ziel ist nichts, die Bewegung ist alles.“
Quote by Eduard Bernstein: „Das Ziel ist nichts, die Bewegung ist alles.“

Litteratur:

Socialismens forudsætninger og Socialdemokratiets opgaver. Af Eduard Bernstein. Oversat og kommenteret af Claus Bryld (Samfundslitteratur, 2022, 289 s.). Se uddrag fra bogen: Eduard Bernstein gik fra ortodoks marxist til revisionist (Solidaritet.dk, 10. oktober 2022) + anmeldelse af Per Bregengaard: Nyt liv til en gammel renegat (Solidaritet.dk, 10. december 2022).

‘Eduard Bernstein: Politikkens forrang og klassesamarbejde’. Af Anders Dybdahl. I: Socialdemokratiske tænkere. Red. Anders Dybdahl (Informations Forlag, 2014, s.84-101 + 315-16). Se intro til E.B. (Socialdemokratisketænkere.dk).

‘Revisionisten Bernstein’. I Carl Heinrich Petersen: Agitatorer og martyrer: Profiler og skæbner fra socialismens verdenshistorie (Fremads fokusbøger, 1966, s.71-75)

Eduard Bernstein: Sosialismens forutsetninger (Oslo, Pax forlag, 1973, 336 s.). Innledning ved Harald Berntsen (s.1-101). Online på svenske Marxistarkiv.se (pdf).

Eduard Bernstein: Evolutionary Socialism (1899) (Independent Labour Party, 1907; online at Marxists Internet Archive)

Se også:

Revisionism revisited: The reform vs. revolution debate in Second International Marxism (The Charnel-House, February 19, 2016). With texts and books online, among others Lucio Colletti: Bernstein and the Marxism of the Second International (scroll down) (Chapter in: From Rousseau to Lenin. Monthly Review Press, 1972, p.45-108)

From Bernstein to Blair: one hundred years of revisionism. By Chris Harman (International Socialism, Issue 67, Summer 1995, p.3-36; online at Marxists Internet Archive). “… their arguments are based on a distortion of the history of the century old argument over revisionism that could only arise out of complete ignorance or complete dishonesty.”

Library: Reformism (Marxists Internet Archive)

Revisionism (Marxism) + Reformism (Wikipedia.org)

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen: 4.-8. april 1899, om Rosa Luxemburgs bog Socialreform eller revolution.

Grave of socialdemocratic theorist Eduard Bernstein (de:SPD) at graveyard de:Friedhof Schöneberg I, Berlin, Germany, with new gravestone. Photo: taken 28. August 2010 by Informant3000. (CC BY-SA 3.0).
Grave of socialdemocratic theorist Eduard Bernstein (de:SPD) at graveyard de:Friedhof Schöneberg I, Berlin, Germany, with new gravestone. Photo: taken 28. August 2010 by Informant3000. (CC BY-SA 3.0). Source: Wikimedia Commons.

 

18. august 1850

Den franske forfatter, skaberen af naturalismen i romanen, Honoré de Balzac dør (en af Karl Marx’ yndlingsforfattere) (født 20. maj 1799, se denne).