The leadership of the USPD including Eduard Bernstein, 5 December 1919. Photo: Unknown, Public domain. See below 6 January 1850.
The leadership of the USPD including Eduard Bernstein, 5 December 1919. Photo: Unknown, Public domain. Source: Wikimedia Commons. See below 6 January 1850.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1850.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

6. januar 1850

Eduard Bernstein, socialist ideologue, in 1932. Photo: Robert Sennecke (1885–1940)/Bibliothèque nationale de France. Public Domain.
Eduard Bernstein, socialist ideologue, in 1932. Photo: Robert Sennecke (1885–1940)/Bibliothèque nationale de France. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

Revisionismens fader Eduard Bernstein fødes i Berlin (dør 1932).
“I frankly admit that I have extraordinarily little feeling for, or interest in, what is usually termed ‘the final goal of socialism’. This goal, whatever it may be, is nothing to me, the movement is everything.” Bernstein: The Preconditions of Socialism (1899). (Independent Labour Party, 1907; online at Marxists Internet Archive).

“Hele teorien [Bernsteins] går ganske simpelt ud på det råd at opgive den sociale omvæltning som socialdemokratiets endemål og at gøre socialreformen til klassekampens mål fra at have været dens middel. Bernstein har selv formuleret sine hensigter særdeles træffende og skarpt, idet han skriver: “Hvad endemålet end måtte være, betyder det intet for mig, bevægelsen er alt.” (Rosa Luxemburg i forordet til Socialreform eller revolution)

Se: 1850bernsteinsbog.jpg

Socialdemokratiets glemte åndelige fader. Af Claus Bryld (Politiken/kronik, 11. oktober 2021). “Navnet Eduard Bernstein er ukendt for de fleste. Men han har haft enorm betydning for de danske socialdemokraters udvikling fra den klassiske marxisme til den nuværende socialliberale ideologi.” Under betalingsmur.

Socialreform eller revolution. Kap. 2 i Tony Cliff: Rosa Luxemburg – en politisk biografi (1959) (Politisk Revy, 1972; online på Marxisme.dk). Om Rosa Luxemburgs diskussion mod Bernstein og “revisionen af marxismen”.

Bernstein och den Andra internationalens marxism (pdf). Av Lucio Colletti (Marxistarkiv.se, 22. oktober 2020, 7 s.). “Texten publicerades ursprungligen som inledning till den italienska utgåvan av Bernsteins Socialismen och Socialdemokratin (1968). Den svenska versionen är förkortad.”

Bernstein’s assault on ‘orthodoxy’ (Weekly Worker, Issue 1123, 22 September 2016). “Marc Mulholland examines the revisionist attack on class politics and the three most important responses.”

Eduard Bernstein from a post-revisionist perspective. By Nina Fishman (Barry Amiel & Norman Melburn trust, 15-17 April 1991)

Bernstein’s challenge to Marx. By Joseph Hansen (Fourth International, Vol.13, No.4, Fall 1954)

Review of Bernstein’s Evolutionary Socialism. By Jack Fitzgerald (Socialist Standard, October 1909)

Socialreform eller Revolution? (1899). Af Rosa Luxemburg (online på Marxisme.dk)

Socialdemokrati och socialism: En kritik av Bernsteins arbete Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter (pdf) (1899). Av Karl Kautsky (Björk & Börjesson, 1908, 128 s.; online på Marxistarkiv.se)

Book Review: Karl Kautsky. Bernstein und das sozialdemokratische Programm. Eine Antikritik (1899). By V.I. Lenin (Collected Works, Vol.4, Progress Publishers, 1964)

Quote by Eduard Bernstein: „Das Ziel ist nichts, die Bewegung ist alles.“
Quote by Eduard Bernstein: „Das Ziel ist nichts, die Bewegung ist alles.“

Litteratur:

‘Eduard Bernstein: Politikkens forrang og klassesamarbejde’. Af Anders Dybdahl. I: Socialdemokratiske tænkere. Red. Anders Dybdahl (Informations Forlag, 2014, s.84-101 + 315-16). Se intro til E.B. (Socialdemokratisketænkere.dk).

‘Revisionisten Bernstein’. I: Agitatorer og martyrer: Profiler og skæbner fra socialismens verdenshistorie. Af Carl Heinrich Petersen (Fremads fokusbøger, 1966, s.71-75)

Eduard Bernstein: Sosialismens forutsetninger (Oslo, Pax forlag, 1973, 336 s.). Innledning ved Harald Berntsen (s.1-101). Online på svenske Marxistarkiv.se (pdf)

Eduard Bernstein: Evolutionary Socialism (1899) (Independent Labour Party, 1907; online at Marxists Internet Archive)

Se også:

Revisionism revisited: The reform vs. revolution debate in Second International Marxism (The Charnel-House, February 19, 2016). With texts and books online, among others Lucio Colletti: Bernstein and the Marxism of the Second International (scroll down) (Chapter in: From Rousseau to Lenin. Monthly Review Press, 1972, p.45-108)

Klassisk reformisme og den marxistiske kritik. Af Dorte Lange (International Socialisme, nr. 11, maj 1997)

From Bernstein to Blair: one hundred years of revisionism. By Chris Harman (International Socialism, Issue 67, Summer 1995, p.3-36)

Library: Reformism (Marxists Internet Archive)

Revisionism (Marxism) + Reformism (Wikipedia.org)

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen: 4.-8. april 1899, om Rosa Luxemburgs bog Socialreform eller revolution.

Grave of socialdemocratic theorist Eduard Bernstein (de:SPD) at graveyard de:Friedhof Schöneberg I, Berlin, Germany, with new gravestone. Photo: taken 28. August 2010 by Informant3000. (CC BY-SA 3.0).
Grave of socialdemocratic theorist Eduard Bernstein (de:SPD) at graveyard de:Friedhof Schöneberg I, Berlin, Germany, with new gravestone. Photo: taken 28. August 2010 by Informant3000. (CC BY-SA 3.0). Source: Wikimedia Commons.

 

18. august 1850

Den franske forfatter, skaberen af naturalismen i romanen, Honoré de Balzac dør (en af Karl Marx’ yndlingsforfattere) (født 20. maj 1799, se denne).


Hits: 3