Marie Nielsen. Arkivfoto fra Arbejdermuseet. Se nedenfor 23. december
Marie Nielsen. Arkivfoto fra Arbejdermuseet. Se nedenfor 23. december

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1875.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

Nye blade 1875:

Samfundet

Se:

Arbejderhistorisk Bladliste 1835-1940, under året 1875.


 

22.-27. maj 1875

Gotha-programmet vedtages på det tyske socialdemokratis stiftelseskongres, hvor Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) blev dannet, der fra Halle-kongressen i 1890 kaldte sig  Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD). Gotha-programmet afløses af Erfurter-programmet, 1891.

Se:

Program for Tysklands socialistiske arbejderparti (Marxistisk Internet Arkiv; Danske afdeling)

Karl Marx’ Kritik af Gotha-programmet er “et af de betydeligste skrifter i marxistisk litteratur” (Arbeidernes Leksikon, bd.2, 1936), og er online på dansk på Marxistisk Internet Arkiv; Danske afdeling.

Theorising the future society: The Critique of the Gotha Programme. By Tony Phillips (International Aocialism, Issue 179, Summer 2023). Review of Karl Marx, Critique of the Gotha Programme. Translated by Kevin B Anderson and Karel Ludenhof (PM Press, 2022, 128 p.). “This key work has just been republished in a new translation that corrects important errors in the previous English-language versions. The new volume also includes an introduction by Marxist philosopher Peter Hudis.”

Marx’s Critique of the Gotha Program on Capitalism vs. Communism. By Andrew Kliman (Marxist-Humanist-Initiative/With Sober Senses, September 14, 2022). “I think the CGP still has much to offer people searching for a viable alternative to capitalism, much that has still not been widely understood or internalized, because it is such a dense and theoretically demanding work.”


 

6. juni 1875

Den tyske forfatter Thomas Mann fødes. (Dør 12. august 1955, se denne).


 

4. august 1875

Digteren H.C. Andersen dør.

Se på Socialistisk Bibliotek:

Personlisten H.C. Andersen – i en progressiv vinkel


 

23. december 1875

Skitse af Isaac Brodsky (1884-1939), der skildrer Maria Nielsen til maleriet "Komintern II-kongres" i Sovjetunionen 19. juli - 7. august 1920.
Skitse af Isaac Brodsky (1884-1939), der skildrer Maria Nielsen til maleriet “Komintern II-kongres” i Sovjetunionen 19. juli – 7. august 1920. Se mere her: ar.culture.ru Bl.a. Det færdige maleri med russisk text. Marie Nielsen er den øverste af de to kvinder på billedet! Til venstre på næstbagerste række.

Den danske revolutionære Marie Nielsen fødes i Nørre Herlev, Hillerød. (Dør 6. april 1951 i København). Begravet Nørre Herlev Kirkegård, Hillerød.

Se:

  • Nielsen, Marie. Af Morten Thing (Leksikon.org). Med links til tre artikler af hende og to pjecer, se under Litteratur nedenfor.
  • Marie Nielsen (1875-1951). Af Morten Thing (Dansk Kvindebiografisk Leksikon)
  • Marie Sofie Nielsen (Gravsted.dk). Billede af gravsten med biografi.
  • Marie Nielsen (Wikipedia.dk)
  • Marie Nielsen – en bibliografi (pdf). Af Morten Thing (Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsens historie, nr. 6, april 1976, s.32-48). Scroll ned.
    318 numre + noter, og med referencer til evt. optryk i Marie Nielsen: Revolution: Artikler om parti, klassekamp og kvindekamp. Udvalgt og kommenteret af Morten Thing (Tiderne Skifter, 1975, 309 sider; online på Marxisme.dk).

Podcast: Marie Nielsen – trotskist, seksualoplyser og kvindesagsforkæmper (SFAH, januar 2020, 35:53 min.). Samtale med Morten Thing.

Portræt: Marie Nielsen var en ukuelig og revolutionær kvinde til det sidste. Af Kit Aastrup (Solidaritet.dk, 12. juni 2021). “Hun døde i glemsel, frosset ude af det kommunistiske parti. Alligevel bliver Marie Nielsen stadig husket 70 år senere. Hun var en afgørende del af den revolutionære danske venstrefløj i første halvdel af det 20. århundrede …”

“‘Danmarks eneste kommunist’: Marie Nielsen 1875-1951”. I Morten Thing: Portrætter af 10 kommunister (s.7-41) (Tiderne Skifter, 1996, s.9-69; online på RUC). Scroll ned til side 7 i pdf-udgave.

Marie Nielsen: Den første kommunist. Af Jørgen Lund (Socialistisk Arbejderavis, nr. 137, 13. juni 1996). “Marie Nielsen betegnede sig selv som Danmarks eneste kommunist. Hun blev ekskluderet fra kommunistpartiet tre gange, fordi hun var for kritisk.”

Forsiden på Antologien: Marie Nielsen: Revolution: Artikler om parti, klassekamp og kvindekamp (Tiderne Skifter, 1975)
Forsiden på Antologien: Marie Nielsen: Revolution: Artikler om parti, klassekamp og kvindekamp (Tiderne Skifter, 1975)

Marie Nielsen. Af Morten Thing. I Marie Nielsen: Revolution: Artikler om parti, klassekamp og kvindekamp (Tiderne Skifter, 1975, s.7-19; online på Marxisme.dk). “Morten Thing skrev denne lille biografi som indledning til hans samling af Marie Nielsens artikler.” Et kort sammendrag af artikel fra Årbog …, se nedenfor.

Marie Nielsen: en politisk biografi (pdf). Af Morten Thing (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr. 5, 1975, s.5-57). “Mit ærinde med denne artikel er i første række at mindes en stor revolutionær, en af vore største.”

Politiforhør af Marie Nielsen, november-december 1918 (Danmarkshistorien.dk). Politiets opfattelse af forhøret efter anholdelsen ved uroligheder og demonstrationen på Grønttorvet, november 1918.

Foto fra samtidig dagblad: Københavnerliv, 1918

 

Marie Nielsens fortælling om samme forhør, og ophold i fængslet: Indtryk fra et fængsel. I: Revolution: Artikler om parti, …  (Tiderne Skifter, 1975, side 160-177; online på Marxisme.dk).

De artikler i Klassekampen fra 1918, som hun blev tiltalt for, er, – i den rækkefølge som de i ovenstående politiforhør ‘blev gennemgaaet med Arrestantinden’: (de med * mrk. er ikke i antologien Revolution … eller online (april 2020), de øvrige på Marxisme.dk):

Grundloven og Frihedskæmperne (7.10.1918)
Ulvene hyle (29.10.1918)
Proletariatets Skæbnetime (2.11.1918)
Taler paa Grønttorvet d. 10/11 *
i samme nummer ”Lenins Brev til Executivkomiteen *
Revolutionen i Danmark (10.11.1918)
Hvor ligger Ansvaret *
Politiblodbladet i Forgaars *

Litteratur + anmeldelser mv.:

Morten Things bog: ’Marie Nielsen og revolutionen’. En biografi. Ill. Selskabet for Arbejderhistorie. 380 sider.
Morten Things bog: ’Marie Nielsen og revolutionen’. En biografi. Ill. Selskabet for Arbejderhistorie. 380 sider.

“‘Danmarks eneste kommunist’: Marie Nielsen 1875-1951”. I Morten Thing: Portrætter af 10 kommunister (s.7-41) (Tiderne Skifter, 1996, s.9-69; online på RUC). Scroll ned til side 7 i pdf-udgave.

Marie Nielsen: Revolution: Artikler om parti, klassekamp og kvindekamp. Udvalgt og kommenteret af Morten Thing (Tiderne Skifter, 1975, 309 s.; online på Marxisme.dk).

Marie Nielsen i svenskspråkig arbetarpress (pdf). Red. Per-Olof Mattsson (Marxistarkiv.se, 5. april 2021, 58 s.). “En antologi med texter av den danska socialistiska pionjären Marie Nielsen, vars biografi nyligen kommit ut på svenska.” Se også svenske anmeldelser af bogen (Ibid., 30. august 2021).

Marie Nielsen: Kampen om Trotzki (Frem Forlag, 1937, 32 sider). Pjecen er genudgivet oktober 1972 af Revolutionære Socialisters Forbund (online på Marxisme.dk med titlen: Kampen om Trotskij).

Kommunister kontra Syndikalister: Henvendelse fra Danmarks kommunistiske Parti til K.I.s Verdenskongres. Af Johs. Erwig, Marie Nielsen og Sigvald Hellberg (1922, 16 sider; online på Leksikon.org). Hosstaaende Redegørelse, der i store Træk viser den kommunistiske Bevægelses Opstaaen og Udvikling  i Danmark …”