President Barack Obama sits in the famous Rosa Parks bus at the Henry Ford Museum after an event in Dearborn, Michigan, April 18, 2012. Parks was arrested sitting in the same row Obama is in, but on the opposite side. Se om Montgomery busboycott, 1. december nedenfor.
Print Friendly, PDF & Email

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1955.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

1955

Fødeåret for den cubanske forfatter Leonardo Padura Fuentes. Født i Havana.
Kriminalforfatter med politimanden Mario Conde i hovedrollen.
Om hans største roman på dansk, “Manden der elskede hunde” (Forlaget Sohn, 2011, 780 sider), se Tidslinjen 21. august 1940 / Bøger om mordet på Trotskij.

Leonardo Padura Fuentes
Leonardo Padura Fuentes

Se:

Leonardo Fuentes Padura (Wikipedia.org). Engelsk Wiki-artikel. Billedresultat for mcdonalds hund modkraft

Padura, Leonardo Fuentes. Af Christian Baun (Forfatterweb). Med bibliografi, links og kilder.

En cubansk forfatter i verdensklasse. Af Bjarne Nielsen (Arbejderen/Kultur, 1. april 2015, s. [2-3])


 

1956mcdonald-2.jpg 15. april 1955

Verdens første McDonald restaurant åbner i Des Plaines, Illinois, USA.

Se:

McDonald’s (Wikipedia.dk)

Se også (især):

McSpotlight.org

Billedresultat for modkraft.dk mcdonalds


 

16. april 1955

Konferencen for de alliancefrie nationer starter i Bandung, Indien (de alliancefrie landes bevægelse). Et af de første opbrud i den kolde krigs øst-vest (USSR-USA)-forhold.

Foto: Fra venstre: Nehru (Indien), Nkrumah (Ghana), Nasser (Egypten), Sukarno (Indonesien og Tito (Jugoslavien).
Foto: Fra venstre: Nehru (Indien), Nkrumah (Ghana), Nasser (Egypten), Sukarno (Indonesien og Tito (Jugoslavien).

Se:

Bandung-konferencen (Freds- og sikkerhedspolitisk leksikon).

Bandung-konferencen (Wikipedia.dk)

Alliancefrie stater (Leksikon.org)

Non-Aligned Movement (Wikipedia.org)

Artikler:

The Lessons of the Bandung Conference : Reviewing Richard Wright’s The Color Curtain 40 Years Later, by Matthew Quest (Spunk Library, Love & Rage, March/April 1995)

50 years ago: “Non-aligned” nations meet in Yugoslavia (World Socialist Web Site, this week in history, August 29-September 4, 2011)

Afro-Asian Peoples’ Solidarity Organization (AAPSO): Vision of Bandung after 50 years – Facing new challenges. (The Resume of the International Conference on … held in Cairo, 1-3 March 2005). 9 articles, incl. The era of Bandung (1955-1975): An assessment, by Samir Amin.


 

18. april 1955

Albert Einstein dør i Princeton, New Jersey (født 14.3.1879).

Se på Socialistisk Bibliotek:

Personresursen: Albert Einstein


 

21. april 1955

Danske myndigheder ankommer til Klaksvík på Færøerne for at gennemtvinge fjernelsen af lægen Olaf Halvorsen. Dagen efter afskibes 300 politibetjente fra Danmark for første gang for at nedkæmpe færingernes modstandsblokade. Om  efteråret kommer det til sprængstof- og skudepisoder.

Klaksvíksstriden  (Wikipedia.dk)

Rebellion in Klaksvíg – the employment of a doctor that led to rebellion. By Hans Andreas Sølvará (Flodskaparrit, Book 60, 2013, s.10-52)

Litteratur:

Klaksvig-striden. Af Frede Asgaard. Bd. 1-2 (Insight, 1990-1991, 87 + 93 sider)


 

14. maj 1955

I Warszawa oprettes en forsvarspagt mellem de russisk kontrollerede Østeupæiske lande, som et svar på vesttysk optagelse i NATO, den 9. maj 1955. (Warszawapagten opløses 1. juli 1991).

Se:

Warszawapagten (Leksikon.org).


 

26. juni 1955

1956freedomirfan.jpgAfrican National Congress (ANC) vedtager sit politiske grundlag Freedom Charter.

Se:

The Freedom Charter : Adopted at the Congress of the People, Kliptown, on 26 June 1955. (ANC; Documents Index).

Freedom Charter” (About: African History – online på WayBack Machine). Definition, articles.

Freedom Charter (Wikipedia.org).

African National Congress (Marxists Internet Archive).

Se også på socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen: 8. januar 1912 om ANC.


 

9. juli 1955

Det såkaldte Russell-Einstein manifest lanceres.
Bl.a. opfordredes videnskabsfolk til i deres videnskabelige virke at huske deres humanitet.

Bernhard Russell proklamerer manifestet i Caxton Hall, London.
Bernhard Russell proklamerer manifestet i Caxton Hall, London.

Se:

Russell-Einstein-manifestet (Wikipedia.dk)

The Russell-Einstein Manifesto (Pugwash Online). Issued in London, 9 July 1955.

Pugwash Conferences on Sciences and World Affairs (Det danske Fredsakademi).

Pugwash Conferences on Science and world Affairs, Nobel Peace Prize, 1995. Danish National Group (Pugwash.dk).


 

11. juli 1955

Elias Bredsdorff skriver i Politiken kronikken “Om at fodre sine karuser”, der anses for koldkrigsperiodens kulturradikalismes (gen)fødsel.

Elias Bredsdorff
Elias Bredsdorff

Se på Socialistisk Bibliotek:

Indskannede tekster: Kulturradikalismen : To artikler. (Elias Bredsdorff: “To artikler om den kulturpolitiske situation i Danmark i midten af 1950-erne”)


 

12. august 1955

Den tyske forfatter Thomas Mann dør ved Zürich, Svejts. (Født 6. juni 1875 i Lübeck, Tyskland).

Se:

Mann, Thomas. Af Dag Østerberg (Leksikon.org)

Thomas Mann (Denstoredanske.dk)

75 years ago: Nazis strip Thomas Mann of German citizenship (World Socialist Web Site; This Week in history, November 28-December 5, 2011)

Sixty Years of Thomas Mann’s Doctor Faustus. By Ulrich Grothus (Logos, 7:1, Winter 2008).

Opulent, but flawed. A review of The Manns: a Novel of a Century. By Stefan Steinberg (World Socialist Web Site, 27 December 2001) + Correspondence (2 April 2002).


 

16. august 1955

Enhedsliste-politikeren Søren Søndergaard fødes i Kyndby.

Se:

Søndergaard, Søren (Leksikon.org)

Søren Søndergaard (Wikipedia.dk)

Søren Søndergårds blog på Modkraft.dk.

Biografi om Søren Søndergaard: Anekdoter eller historieskrivning? Af Ole Wugge Christiansen (Modkraft.dk/Kontradoxa, 4. november 2015). Anmeldelse af Kim Kristensen: Søren Søndergaard – professionel revolutionær (Informations Forlag, 2015, 332 sider)


 

24. september 1955

Jonathan Høegh Leunback dør ved drukneulykke i Camoglie, Italien. (Født i Lidemark, Skovbo, Køge, 16. december 1884). Han var en dansk læge, der var aktiv i seksualreform-bevægelsen, for retten til seksualoplysning og kvinders selvbestemmelse, vedr. prævention og abort. I 1936 blev han idømt 3 mdr. fængsel for fosterfordrivelse.
Stillede i 1932 op til folketingsvalget i tilknytning til DKP på et seksualreformprogram, og kandiderede igen for partiet i 1935. Var desuden aktiv i Sexpol-bevægelsen og i div. kulturradikale tidsskrifter i mellemkrigsårene.

"Leunbachs (1884-1955) løsladelse fra Vestre fængsel i april 1937 vakte ... postyr: En velkomstkomite af unge mødre havde taget opstilling uden for fængslets mure, og på barnevognene var der hæftet skilte med slagord som »Jeg er ikke et uheld«, »Ønskebørn er sunde børn« og »Leunbach eller KAOS« (Figur 1). Senere på aftenen afholdt foreningen Frisindet Kulturkamp en stor fest til ære for den forkætrede læge, og trods et udmarvende sagsforløb og en chokerende hård dom." Kilde: Ugeskrift for Læger, 169:35, 2007.
“Leunbachs (1884-1955) løsladelse fra Vestre fængsel i april 1937 vakte … postyr: En velkomstkomite af unge mødre havde taget opstilling uden for fængslets mure, og på barnevognene var der hæftet skilte med slagord som »Jeg er ikke et uheld«, »Ønskebørn er sunde børn« og »Leunbach eller KAOS« (Figur 1). Senere på aftenen afholdt foreningen Frisindet Kulturkamp en stor fest til ære for den forkætrede læge, og trods et udmarvende sagsforløb og en chokerende hård dom.” Kilde: Ugeskrift for Læger, 169:35, 2007.

Leksikalt:

Artikler:

Opbrud (pdf). I: Kurs mod demokrati?: kommunisternes demokratigrundlag og DKP’s demokratiopfattelse 1919-1947. Af Søren Nielsen-Man (Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 2008, side 96-98; online på Kurs-mod-demokrati.dk). Uddrag om DKP, abort og Leunbach.

Om SexPol bevægelsen. Samtale Morten Thing og Jakob Jakobsen (Hopital Prison University Radio, 7. juni 2017). Om bl.a. seksualoplysningens historie i Danmark, Wilhelm Reich, Leunbach, mm.

Freud, seksualreform og frisind i 1930’erne (pdf). Af Morten Thing (Kvinder, Køn og Forskning, årg. 4, nr. 2, 2002, side 6-24). Om Leunbach side 13-16 (her også om eugenik/racehygiejne).

Før aborten blev fri. Af Charlotte S.H. Jensen (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr.  23, 1993, side 169-191). Om aborter, abortmetoder og seksualoplysningens og -lovgivningens historie, før 1939, da Mødrehjælpsloven trådte i kraft. (Den fri abort blev først vedtaget 13. juni 1973).

Litteratur:

Af Leunbach – ud over en række oplysende pjecer om prævention, racehygiejne o.lign.:

Socialismens Verdensbillede og Livsanskuelse. Af J.H. Leunbach (Martins Forlag, 1923, 265 sider).

Kvinder i Nød: Breve til en Læge. Af J.H. Leunbach. Med forord af N.C. Borberg og Jørgen Jørgensen (Udg. af J.H. Leunbach, 1932, 110 sider). Breve til Leunbach fra kvinder i uønskede omstændigheder.

J.H. Leunbach. Kilde: http://www.museion.ku.dk/da/aktuelt/udstillinger/9-laeger-9-liv/de-9/jonathan-leunbach/
Om Leunbach:

De uventede gaver: bidrag til en sexologisk kulturhistorie. Af Preben Hertoft (Hans Reitzels Forlag, 2008, 318 sider)

Det er måske en galskab: om sexualreformbevægelsen i Danmark. Af Preben Hertoft (Gyldendal, 1983, 170 sider)

Frisindets fortrop – Jonathan Leunbach og kampen om kroppen. Af Christian Graugaard (Ugeskrift for Læger, årg. 169, nr. 35, august 2007, side 2880-). Se sammendrag online.

Kilde: 1930: Kommunisme og god sex var to sider af samme sag. Af Bertel Nygaard (Jyllands-Posten, 28. december 2015).

Se også:

  • Sexpol (Leksikon.org)
  • Da Sexpol kom til Danmark. Af Svend Vestergaard Jensen (Socialistisk Information, 5. november 2014). Anmeldelse af Lea Korsgaard: Orgasmeland – da den seksuelle revolution kom til Danmark (Gyldendal, 2014, 431 sider)

Se også på Socialistisk Bibliotek:


 

1. december 1955

Rosa Parks (født 4.2.1913, død 25.10.2005), bliver arresteret, da hun nægter at overlade sit bussæde til en hvid mand i de raceadskilte (hvide forrest!) busser i Montgomery, Alabama.
Startskuddet til Montgomery-busboycottkampagnen (vindes 21. december 1956) og borgerretsbevægelsen i sydstaterne.

Rosa-Parks3a_220_148.jpg
Se:

Rosa Parks (Wikipedia.org)

The Rosa Park Bus (The Henry Ford Museum). Online exhibition.

View from the bus. By Leona Vigille (Socialist Review, No.230, May 1999). Review of Rosa Parks, My Story (Puffin, 1992)

Montgomery Bus Boycott (Wikipedia.org)

The Montgomery Bus Boycott (site). With annotated bibliography.

Making history: heroes and organizers. By Jay Moore (MRZine, 24.05.13)

13. november 1956: dom mod raceadskillelse (Arbejderen.dk, 13. november 2009)

The Montgomery bus boycott. By Marlene Martin (SocialistWorker.org, September 28, 2012)

Rosa Parks and the lessons of the civil rights movement. By Peter Daniels (World Socialist Web Site, 8 November 2005)

African-Ame1955parkbus.gifrican Civil Rights Movement (1955–1968) (Wikipedia.org)

Borgerretighedsbevægelsen (Leksikon.org)

Organizing that changed Mississippi. By Bill Chandler (Against the Current, Issue 168, January-February 2014). Review of John R. Salter Jr., Jackson, Mississippi: an American Chronicle of Struggle and Schism (University of Nebraska Press, 2011, 272 p.) + Anne Moody, Coming of Age in Mississippi (Bantam Dell, 1968; Delta paperback edition, 2004, 424 p.)

Litteratur:

Martin Luther King: Et skridt mod friheden: historien om busstrejken i Montgomery (Jespersen og Pio, 1964, 165 s.). Nyere udgave med titlen: Da Gud tog bussen: 382 dage der ændrede verden (Alfa, 2012, 182 s.). Se også anmeldelse af engelsk udgave: Stride Toward Freedom (Socialist Review, Issue 356, March 2011)

Taylor Branch: Parting the waters: Martin Luther King and the civil rights movement 1954-1963 (Macmillan, 1988).

Se også på Socialistisk Bibliotek:


EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.