Foto fra Kominterns VII Kongres i 1935
Foto fra Kominterns VII Kongres i 1935

Komintern blev dannet for at udbrede og organisere erfaringerne fra den russiske revolution i november 1917. Kominterns udvikling er tæt knyttet til udviklingen i den russiske revolution, til de forskellige linjer og diskussioner i det russiske kommunistparti, og fra stalinismens sejr (1924) til Sovjetunionens udenrigspolitiske interesser.

Indhold:


Forord

Komintern blev dannet for at udbrede og organisere erfaringerne fra den russiske revolution i november 1917.
Afsnittet Bøger/Litteratur er en opsamling af de værker, der dækker store dele eller hele Kominterns historie eller dokumenter, og som der kan være refereret til i uddrag under især kongresserne på Tidslinjen.
Dokumenter, litteratur mv. om de om de enkelte kongresser er på Tidslinjen og linket under afsnittet Links Komintern

Kominterns udvikling er tæt knyttet til udviklingen i den russiske revolution, til de forskellige linjer og diskussioner i det russiske kommunistparti, og fra stalinismens sejr (1924) til Sovjetunionens udenrigspolitiske interesser.

Derfor er det også en del værker, der koncentrerer sig om fremstilling og dokumentation af Kominterns linje(r) fra de første fire kongresser (1919-1922).

Påbegyndt september 2010.

1919longlive-460-2.jpg

 

Leksikalt mv.

Sites/Artikler

The Comintern: History of the Marxist Internationals, Part 3. By Louis Proyect (The Unrepentant Marxist, February 28, 2010)

The Third International: Revolutionary hope crushed by Stalinism. By Dan Swain (Socialist Worker, Issue 2189, 20 February 2010)

The Communist International: Its present-day relevance. By John Riddell (Marxist Essays and Commentaries, May 2, 2018).

35 years of Comintern publishing: A balance sheet. By John Riddell (Marxist Essays and Commentary, February 26, 2018)

Comintern: Revolutionary internationalism in Lenin’s time (pdf). By John Riddell (A Socialist Voice pamphlet, 2008, 32 p.)

Komintern: Demokratiet, magten og partidemokratiet (pdf). Af Niels Christian Sidenius (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr. 13, 1983, side 39-66). Kominterns opfattelse af det borgerlige demokrati er konstant, indtil folkefrontskongressen i 1935, samtidig med en større anerkendelse af dette indsnævrer partidemokratiet i kommunistpartierne.

 


Bøger/Litteratur online

The Comintern and its critics (Revolutionary History, Vol.8, No.1, 2001, p.1-238). “All the articles we print relate to the Stalinist degeneration of the Comintern, to those who analysed, opposed, and criticised it, and what happened to them as a result.”

Russisk sproget plakat for Den Kommunistiske InternationaleBiographical dictionary of the Comintern. By Branko M. Lazitch & Milorad M. Drachkovitch (Stanford Univ., Calif., Hoover Institution Press, 1986, 532 p.) (online partly at Google Books). Chapters: Introduction – Guide to abbreviations – List of biographies – Individual biographies.

The Comintern. By Duncan Hallas (Bookmarks, 1985, 184 s.; online på Marxists Internet Archive). Chapters: The beginnings – The mass parties – The ebb – 1923: the crucial year – Left oscillation: right turn – The third period – The terror and the people’s front – The legacy of Comintern.

Krisen i den kommunistiske verdensbevægelse: fra Komintern til Kominform. 2 bind. Af Fernando Claudin (Modtryk, 1977-78, 667 sider). Online i svensk udgave: Krisen i den kommunistiska rörelsen, del 1 + del 2 (pdf) (Bokförlaget Röda Rummet/Förlaget Barrikaden, 1979, 227 + 221 s.; online på Marxistarkiv.se). Se her også: Studieplan till Claudin, Krisen i den kommunistisk rörelsen, del 1 (10 møder + online “recensioner” og lidt generelt Komintern litteratur).Svensk plakat for Den kommunistiska internationalen

The Communist International 1919-1943. Documents selected and edited by Jane Degras. Vol. 1-3 (London, Oxford University Press, 1956-1965). Online at Marxists Internet Archive (pdf):
Vol. 1: 1919-1922 (457 p.)
Vol. 2: 1923-1928 (578 p.)
Vol. 3: 1929-1943 (488 p.)

Rise and fall of the Comintern. By K. Tilak [i.e. Leslie Goonewardene] (Bombay, Spark Syndicate, 1947, 157 p.; online at Marxists Internet Archive)

World revolution 1917-1936: The rise and fall of the Communist International. By C.L.R. James (London, Furnell and Sons, 1937, 429 p.). With introduction by Al Richardson to 1993 edition (Humanities Press, 446 p.; online at Marxists Internet Archive)

The first five years of the Communist International, Vol. I (1924). By Leon Trotsky + Vol. II (London, New Park, 1973-74; online at Marxists Internet Archive)

Den Kommunistiska Internationalen: Organ för Kommunistiska Internationalens exekutivkomité. Tidskriften … på de skandinaviska språken. Innehållsförteckning, no. 1 (1920) – no. 6, september 1921. Online på Marxistarkiv.se.

Bøger/Litteratur, kun i print

Komintern og de dansk-russiske relationer (Arbejdermuseet og ABA, 2013, 436 sider). Se Bjarne Nielsen: Spændende ny forskning om Komintern-tiden (Arbejderen.dk, 26. februar 2013)

Verdensrevolutionens generalstab: Komintern og det hemmelige apparat. Af Niels Erik Rosenfeldt (Gad, 2011, 432 sider)

Krisen i den kommunistiske verdensbevægelse: fra Komintern til Kominform. 2 bind. Af Fernando Claudin (Modtryk, 1977-78, 667 sider). Online i svensk udgave på Marxistarkiv.se; se ovenfor).

Kommunistisk Internationale 1919-1943. Af Niels Christian Sidenius (Den Røde Kalender 1977, Politisk Revy, side 163-229). Kapitler: 1919-21: KI’s konstituering og revolutionære forsøg – 1921-23: den tyske arbejderklasses nederlag – 1924-25: KI og Sovjetunionen – 1925-28: Højreopportunismen i England/Kina – 1928-35: venstresekterisme og folkefront – 1936-45: den spanske revolution og KIs opløsning.

Kommunistisk Internationale 1928-1935: en analyse og kritik af Kommunistisk Internationales politik, specielt i forhold til fascismen og udviklingen i Tyskland. Af Niels Christian Sidenius (Modtryk, 1978, 283 sider)

The Communist Movement at a Crossroads: Plenums of the Communist International’s Executive Committee, 1922–1923. Edited by Mike Taber and translated by John Riddell (Brill, 2018, 796 p.). See John Riddell: New Comintern Volume presents debates on United Front, Fascism (Marxist Essays and Commentary, June 28, 2018)

Toward the United Front: Proceedings of the Fourth Congress of the Communist International, 1922. Edited by John Riddell (Brill/Haymarket, 2012 / Haymarket, 2012, 1310 p.). See John Riddell: 35 years of Comintern publishing: A balance sheet (Marxist Essays and Commentary, February 26, 2018)

To The Masses: Proceedings of the Third Congress of the Communist International, 1921. Edited by John Riddell (Brill/Haymarket, 2015, 1299 p.). Review by John Rose: Debating the world revolution (International Socialism, 153, 2017)

The Communist International in Lenin’s time. Edited by John Riddell (New York, Pathfinder Press, 1984-1993). With introductions, chronology and glossary:

  • Lenin’s struggle for a revolutionary International: Documents 1907-1916: The predatory years (1984, 604 p.)
  • The German revolution and the debate on Soviet power: Documents 1918-1919: Preparing the founding corgress (1986, 540 p.)
  • Founding the Communist International: Proceedings and documents of the first congress March 1919 (1987, 424 p.)
  • Workers of the world and opressed peoples, unite!: Proceedings and documents of the second congress, 1920, Vol. I-II (1991, 1147 p.)
  • To see the dawn, Baku, 1920: First congress of the Peoples of the East (1993, 344 p.)
  • Theses, resolutions and manifestos of the first four congresses of the Third International. Edited by Alan Adler, introduction by Bertil Hessel (London, Ink Links/Pluto Press, 1980, 481 p.). With biographical and historical glossary.

Kongresser:

Personer:

Tatlins monument fra 1920 i 3D-projektion
Tatlins monument fra 1920 i 3D-projektion

 

Se også på Socialistisk Bibliotek: / See also:


1919longlive-short-460.jpg

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.