100 året for Den Russiske Revolution 1917
100 året for Den Russiske Revolution 1917

Linkbox i anledning af 100-året for Den Russiske Revolution i 1917. Med 2017-analyser, boganmeldelser og debat – primært fra den anti-stalinistiske venstrefløj. Linkboxen vil løbende blive opdateret her i 2017. / Updated collections of links with 2017 articles on the 1917 Revolution.

Bjarne A. Frandsen, marts 2017

_____________________________________________________________________

For supplement, se Den Russiske Revolution, februar-oktober 1917 (Socialistisk Bibliotek/Modkraft Biblioteket, 2007). Linkbox lavet ifm. 90-året for R.R. med ældre og nyere tekster; baggrund og debat om 1917: arbejderrevolution eller statskup + Den Russiske Revolution 1917-1922. / Links compiled for the 90 years of the revolution in 2007, with older and new texts on background and debate on 1917, workers revolution or coup d’etat + the development 1917-1922 (primarily from the anti-Stalinist left).


Indhold/Contents:

På dansk mv.:

Arbejderen

Arbejderhistorie

 • (Nr.2, 2017, 219 s.). Udvidet temanummer i anledning af hundredeåret for den russiske revolution i 1917, “… med en bred vifte af bidrag med forskellige vinkler på sagen”. P.t. kun Indholdsfortegnelse online.

Arbejdermuseet

 • Revolution. Oktober 1917. Arbejdermuseet åbner d. 25. oktober 2017 en udstilling: “Den første del fokuserer på fire danskeres oplevelser af revolutionen … Den anden del af udstillingen tematiserer eftertidens politiske brug af Oktoberrevolutionen i Danmark.” Se Anders Fenger: Oktoberrevolutionen på Arbejdermuseet (Arbejderen.dk, 27. oktober 2017).

Autonom Infoservice

Information

100 år efter revolutionen: “100-året for den russiske revolution nærmer sig. Hvad skete der egentlig i revolutionsdagene og årene efter? Var revolutionen en succes eller fiasko? Hvilke følger har den haft for vores måde at tænke på i dag? De spørgsmål besvarer en række forskere og debattører i denne serie”. Se udvalgte artikler:

 • Man laver ikke bare en revolution. Af Curt Sørensen (17. oktober 2017). “Historie-skrivningen om Oktoberrevolutionen følger en simpel formel: Først skriver Marx en bog, den læser Lenin, og så laver han en revolution. Fortrængt er det, at revolutionen faktisk var produktet af en af århundredets største folkelige massebevægelser.”
 • Oktoberrevolutionen var unødvendig. Af Per Clausen (Information.dk, 22. september 2017). “Da bolsjevikkerne stormede Vinterpaladset, var den sociale revolution i bunden af samfundet allerede gennemført, og revolutionen var reelt overflødig. På længere sigt fik den fatale følger.”
 • Den russiske revolution var en tragedie for socialismen. Af Morten Thing (1. september 2017). “Set i det lange perspektiv har arven fra Oktoberrevolutionen været en tragedie for socialismen som utopisk forestilling om et samfundsalternativ til kapitalismen.”
 • Oktoberrevolutionen var de undertryktes festival. Af Hans Jørgen Vad (15. august 2017). “Revolutionen var en eksplosion af socialistisk demokrati. Men da den bredte sig mod vest, blev den bremset. På den måde indvarslede parolen om ’socialisme i ét land’ en regulær kontrarevolution, som fuldbyrdedes i årene efter.”
 • ’Friheden er altid kun for dem, der tænker anderledes’. Af Claus Bryld (9. august 2017). “… I samtidens klogeste politiske analyse af den russiske revolution pegede Rosa Luxemburg præcist på de problemer, der efterhånden kom til at underminere og slutteligt ødelægge revolutionen.”

Kritisk Debat

 • Rosa Luxemburgs profeti om den russiske revolution. Af Claus Bryld (16. oktober 2017). “I samtidens klogeste politiske analyse af den russiske revolution pegede Rosa Luxemburg præcist på de problemer, der efterhånden kom til at underminere og sluttelig ødelægge revolutionen og føre til et bureaukratisk, totalitært diktatur.”
 • 100 året for den russiske revolution, kvinderne og Lenin. Af John Graversgaard (16. oktober 2017). “I år er det 100 året for oktoberrevolutionen i Rusland, som på mange måder er værd at fejre … Der er skrevet meget om dette, men lad os se lidt på kvindespørgsmålet. Med inspiration i Tariq Ali’s nyligt udgivne bog: The Dilemmas of Lenin.

Revolution

 • Oktoberrevolutionens resultater. Af Rasmus Jeppesen (7. november 2017). “… det var første gang, at de brede masser – de russiske arbejdere og bønder – tog magten i samfundet, beholdt den og påbegyndte et storslået eksperiment med at transformere samfundet til et højere stadie.”
 • Bolsjevikkerne: Ikke kupmagere men bevidste revolutionære. Af Marie Frederiksen (9. oktober 2017). “Modsat hvad der påstås gjorde Lenin og Bolsjevikkerne alt for at sikre, at revolutionen blev så fredelig som mulig.”
 • Om Oktoberrevolutionens nødvendighed – svar til Per Clausen. Af Marie Frederiksen (4. oktober 2017). “Hans artikel indeholder en række myter om revolutionen, som ikke adskiller sig nævneværdigt fra dem, man kan finde i en borgerlig kritik af Den Russiske Revolution.”
 • Det danske borgerskab og den Russiske revolution. Af Kalle Kühlmann (20. februar 2017). “Denne første del omhandler det danske borgerskab, regeringen og kongehus og deres kamp mod den russiske revolution.” Se også Del 2 (16. april 2017) + Del 3 (18. maj 2017).
 • Kvinderne og den russiske revolution. Af Marie Frederiksen (7. marts 2017). “De russiske kvinders deltagelse i revolutionen, Bolsjevikkernes kamp for at organisere dem, og de enorme fremskridt for kvinder, som Oktoberrevolutionen skabte, er en inspiration …”

Rød+Grøn

 • Oktoberrevolutionen for historiens domstol. Af Per Bregengaard (nr.95, oktober 2017, s.26-27). “Oktoberrevolutionen i Rusland er en kilde til alvorlige diskussioner i og uden for Enhedslisten. 100-året sætter fut i dem. Revolutionen skal sættes for en historiens domstol.”

Socialisten

 • Den russiske revolutions 100 års jubilæum. Del 1 + Del 2. Af Frederik Ohsten (30. januar – 7. februar 2017). “Ligegyldigt om man er tilhænger eller modstander af den russiske Oktoberrevolution, så … ændrede denne begivenhed verdenshistoriens kurs på en hidtil uset måde.”

Socialistisk Arbejderavis

100-året for den russiske revolution:

 • Baggrunden. Af Anders Bæk Simonsen (nr.356, 19. januar 2017, s.11).
 • Februar-revolutionen. Af Lene Junker (nr.357, 17. februar 2017, s.9).
 • Dobbeltmagtsregimet (nr.358, 17. marts 2017). P.t. ikke online.
 • Lenins aprilteser. Af Jørn Andersen (nr.359, 1. maj 2017, s.12).
 • August: General Kornilovs kup mislykkes – Dobbeltmagts-situationen fortsætter og polariseringen skærpes. Af Lene Junker (nr.360, 27. juni 2017; kun online).

Socialistisk Information

 • Sovjetternes strategiske rolle i klassekampen. Af Peter Saxtrup (16. december 2017). “Uafhængigt af, hvad man mener om den russiske revolution og udviklingen i det russiske samfund, der fulgte, så var de selvorganiserede arbejderråd – sovjetterne – et nybrud.”
 • Kvindernes rolle i den russiske revolution. Af Jette Kromann (6. december 2017). Artiklen blev holdt som oplæg til debatarrangement den 25. november 2017 om Oktoberrevolutionen, arrangeret af SUF-Århus og Enhedslisten Århus.
 • Oktoberrevolutionen og det “national-koloniale spørgsmål”. Af Bill Fletcher (19. november 2017). “… der er et ofte overset kapitel i denne historie, som var af stor betydning for størstedelen af det, vi i dag omtaler som det “globale Syd”, nemlig det national-koloniale spørgsmål.”
 • Den russiske revolution 100 år. Af Mikael Hertoft (5. november 2017). “Har vi – nutidens venstrefløj, Enhedslisten, noget til fælles med dem, der ledte revolutionen? Kan nutidens revolutionære lære noget af Lenin? Oplæg om den russiske revolution i Enhedslistens Internationale Udvalg.”
 • Kan vi lære noget af den russiske revolution? Af SAPs Forretningsudvalg (31. oktober 2017). “… der er al mulig grund til at bruge hundredeårsdagen til en diskussion af de erfaringer, der blev gjort. Både dem, der bør fejres, og dem, der bør begrædes, så vi kan lære af begge dele..”
 • Rusland 1917: Sådan blev scenen sat for en revolution. Af Alan Maass (21. januar 2017). “Den russiske revolution i 1917 er en påmindelse om, at de kampe, der ændrer verden, ofte finder sted der, hvor man ikke forventer det – hvor mulighederne for succes synes mindst gunstige.”

Clarté
Hundraåringen som försvann (nr.3, december 2017). “Den ryska revolutionen är den händelse som kanske mer än någon annan bestämde utvecklingen under det förra århundradet … Clarté har följt spåren bakåt i historien. Här är rön från forskningsfronten.”

Marxistarkiv.se

1917-4.png

In English:

Against the Current

 • The October Revolution: Its necessity & meaning. By David Mandel (Issue 192, January-February 2018). “I want rather to explain how painfully aware the Bolsheviks … were of the threat of civil war; how much they tried to avoid it, and, failing that, to minimize its severity.”
 • The Russian Revolution and workers democracy. By Suzi Weissman (Issue 188, May-June 2017). “The irony (and tragedy) was that the organ of socialist democracy bequeathed to the international working class could not itself survive the aftermath of the Revolution it had been indispensable in bringing about.”

Counterfire

 • Category: Revolution Russia 1917
 • The Winds of October. By Richard Allday (January 11, 2018). Review of Alan Gibbons’ book (Circaidy Gregory Press, 2017, 230 p.). “A story of young people bringing about the end of a brutal class system during the Russian Revolution.”
 • The Russian Revolution – smashing tsarist antisemitism. By John Westmoreland (November 3, 2017). “The revolution that smashed the tsarist state liberated Jews from centuries of oppression.”
 • The October Revolution: lessons and legacy (October 26, 2017). “Historian and activist Paul Le Blanc reflects upon the Year One of international working class struggle.”
 • Art and politics in revolutionary Russia. Part 1. By Paul Rouhan (April 9, 2017). “This is a radical overview of the art and design of the Russian and Soviet Avant-Garde from 1915 and the decade following the Russian Revolution of 1917.”
 • The October Revolution: lessons and legacy (3 March 2017). “Historian and activist Paul Le Blanc reflects upon the Year One of international working class struggle from Counterfire’s recent ‘Revolution: Russia 1917 – on hundred years on’ event.”
 • Revolution remembered. By Vladimir Unkovski-Korica (March 3, 2017). “Event commemorating the Russian Revolution, linking it to today’s struggles, was big success for revolutionary left.”
 • This is what revolution looks like (February 21, 2017). An excerpt from Louise Bryant’s book Six Red Months in Russia (1918) + the whole book at Marxists Internet Archive. See about Louise Bryant in Socialist Review (Issue 429, November 2017).
 • 5 things Orlando Figes got wrong about the Russian Revolution on BBC Newsnight (February 21, 2017). “Orlando Figes was enlisted by the BBC to try and trash the history of the Russian Revolution … Chris Nineham corrects some matters of fact.”

Crisis and Critique
Bolshevik Revolution: One hundred years after (Vol.4, No.2, November 2017, p.5-503). “The present issue of Crisis and Critique brings together some of the most important contemporary thinkers, who engage with the historical, political and philosophical resonances of the Bolshevik Revolution into our context.” With articles, among others, by Alan Badiou, Etienne Balibar, Lars T. Lih and Alan Shandro.

Frontline
(Vol.34, No.25, 22 December 2017). Theme with many articles about The Russian Revolution, among others:

 • Red October in retrospect. By Aijaz Ahmad. “With the October Revolution, the locus of the revolutionary dynamic began to shift towards the East and more generally towards lands that were struggling against imperialism. This symbiosis between communism and anti-imperialism may well turn out to be the more lasting legacy of Red October.”
 • End of exile: Train to Petrograd. By R. Vijaya Sankar. “The journey that took Lenin and other revolutionaries from Zurich to the Finland Station in Petrograd and changed the history of Russia and the world forever.”
 • Literature: Vibrant and heterogeneous. By Rashmi Doraiswam. “The Soviet literary scape had a variety of literature from the officially feted to the critical to the dissident  …”
 • Women: Road to emancipation. By Jayati Ghosh. “Women were a significant force in the mass uprising that culminated in the revolution and were instrumental in shaping the attitudes and policies of the nascent Soviet state, which recognised the urgent need for their emancipation.”
 • Impact on India: Imprint on freedom struggles. By Sitaram Yechury. “The October Revolution must be seen as an event that profoundly changed the character of the Indian people’s struggle for freedom …”

Historical Materialism

In Defence of October 1917 (Bolshevik.info)
“A new page dedicated to the Russian Revolution, with videos, reading guides and much more for all those who wish to study the Revolution and the ideas of Bolshevism.”

 • Reading Guides (Women and the Russian Revolution + The October Insurrection 1917 + Kornilov’s counterrevolutionary uprising of 1917 + The July Days 1917 + The June Days 1917 + Lenin Returns in April 1917 + The 1917 February Revolution + The Russian Revolution).
 • Denmark and the Russian Revolution. By Kalle Kühlmann (10 July 2017). “In Denmark, the revolution resulted in the labour movement splitting into reformists and revolutionaries, and almost turned Denmark into a republic.”

In Defence of Marxism

International Socialism

 • The orphaned revolution: the meaning of October 1917. By Alex Callinicos (International Socialism, Issue 156, Autumn 2017, p.49-72). “… the whole experience of Bolshevism must remain a fundamental reference point for those who seek to continue the revolutionary Marxist tradition.”
 • The Russian Revolution and the British working class. By Pete Jackson (International Socialism, Issue 156, Autumn 2017, p.85-114). “This article explores the interplay between the revolutionary events in Russia and the deepening political crisis in Britain.”
 • Science, socialism and the Russian Revolution. By John Parrington (Issue 155, Summer 2017, p.97-125). “In this article, I will outline some of the key ways in which both scientific theory and practice blossomed in the years following the revolution, and how these were then affected by the degeneration of the revolution under Stalin.”
 • Misrepresenting revolution: Art at the Royal Academy. By Nick Grant (Issue 154, Spring 2017, p.193-207). Review of Revolution: Russian Art 1917–1932, Royal Academy of Arts, Piccadilly, London, 11 February-17 April 2017: “Little is more contested in art history than works from revolutionary Russia.”

International Socialist Review

 • Workers’ organizations in the Russian Revolution: Factory committees, trade unions, and the struggle for power. By Amy Muldoon (Issue 107, Winter 2017-18, p.58-86). “Moving in roughly chronological order, the article will look at how the early period of hope and unity across Russian classes foundered on the limits of coalition with the capitalists.”
 • Workers’ democracy in revolutionary Petrograd. By Mike Haynes (Issue 106, Fall 2017, p.29-42). “This set of short articles was written as a series, for the UK paper Socialist Worker in the early 1990s … the article draws on the histories of the revolution written in the 1970s and 1980s by what was then a new generation of social historians …”
 • An eyewitness to the Russian Revolution. By Mike Haynes (Issue 105, Summer 2017, p.134-143). Review of Alfred Rosmer, Lenin’s Moscow (Haymarket Books, 2016, 275 p.). “Alfred Rosmer’s memoir, Lenin’s Moscow, is one of the most important accounts that we have of the Russian Revolution as its heroic defense began to give way to degeneration in the 1920s … the first French edition was published in 1953.”

Irish Marxist Review

 • The Russian Revolution: 100 years on (Vol.6, No.17, 2017, 81 p.). Special Issue: Chronology of the Russian Revolution – The relevance of the Russian Revolution – How the Revolution was won – Alexandra Kollontai, The Russian Revolution and women’s liberation – The Bolsheviks and the sexual revolution – How the Revolution was lost: an interview with Kevin Murphy – Does Leninism lead to Stalinism?

Jacobin: Reason in Revolt

 • The Russian Revolution at 100 (7 November 2017). “We’ve been covering the October Revolution and its aftermath with uncharacteristic nuance: Take a look below at our recent series.”
 • History from below. By Neil Davidson (12 January 2018). “Leon Trotsky’s History of the Russian Revolution remains a singular work of Marxist historiography.”
 • The golden era. By Suzi Weissman (18 December 2017). “Taking inspiration from both Victor Serge and newer studies, I argue that … between October 1917 and April 1918, the Bolshevik government enacted the most radically democratic platform in history.”
 • The few who won. By Bhaskar Sunkara (5 December 2017). “How should we understand the October Revolution and its tragic aftermath?” See debate: Louis Proyect: What can we learn from the Russian Revolution?: a reply to Jacobin (The Unrepentant Marxist, December 20, 2017) + Todd Chretien: Lessons from a road trip down Route 1917 (SocialistWorker.org, December 22, 2017)
 • A century after “Ten Days”. By Andrew Hartman (4 December 2017). “John Reed penned the definitive account of the October Revolution — and paid a heavy price for it.”
 • From compromise to power. By Kevin Murphy (7 November 2017). “Over the course of 1917, the Petrograd Soviet transformed from a body willing to negotiate with capital to one ready for revolution.”
 • How the Bolsheviks won. By Alexander Rabinowitch (7 November 2017). “The Bolsheviks’ rise to power, one hundred years ago today, revisited.”
 • The Baku Commune. By Ronald Suny (7 November 2017). “The story of the Baku Commune’s leaders, who pursued power democratically and nonviolently, belies many of the myths of the Russian Revolution.”
 • The Kornilov Coup. By Paul Le Blanc (6 September, 2017). “One hundred years ago, why did the alliance between General Lavr Kornilov and Alexander Kerensky fall apart?”
 • After the February consensus. By Chris Read (3 September, 2017). “The October Revolution was propelled by mass dissatisfaction with the erosion of February’s gains.”
 • The 1917 Peasant Revolutions. By Sarah Badcock (23 August 2017). “In Russia 1917, ordinary rural people took direct action to remake their world.”
 • The July Days. By Daniel Gaido (27 July 2017). “The Bolsheviks wanted to avoid the Paris Commune’s fate. That’s why they didn’t take power in July 1917.”
 • Violence and Revolution in 1917. By Mike Haynes (17 July 2017). “The revolutionary violence of 1917 paled in comparison to that on the fronts of the Great War.”
 • The Bolsheviks and Antisemitism. By Brendan McGeever (22 June 2017). “Antisemitism was found across the political divide in Russia’s year of revolution.”
 • The Women of 1917. By Megan Trudell (24 May 2017). “Women weren’t just the Russian Revolution’s spark, but the motor that drove it forward.”
 • Gramsci and the Russian Revolution. By Alvaro Bianchi & Daniela Mussi (25 April 2017)
  “What did a young Antonio Gramsci think about the Russian Revolution?”
 • From February to October. By Lars T. Lih (11 March 2017. “In the standard account, February was the good revolution and October was the extremist one. But events in Russia were far more complex than that.”
 • A guide to the February Revolution. By Eric Blanc (8 March 2017). “One hundred years after the February Revolution, we answer your questions about the historic rebellion.”
 • The story of the February Revolution. By Kevin Murphy (8 March 2017). “Russian workers went on strike on International Women’s Day 1917. They ended up toppling tsarism.”
 • Before February. By Todd Chretien (8 March 2017). “The February Revolution erupted 100 years ago today and swept away a blood-soaked monarchy.”

John Riddell: Marxist Essays and Commentary

‘All Power to the Soviets! A seven-part series by Lars T. Lih: “In this essay and others to follow later in the spring, I would like to examine the origin of this slogan in its original context of Russia in 1917”:

Links: International Journal of Socialist Renewal

 • The Russian Revolutions of 1917. By Paul Le Blanc (August 2017). “Back in the late twentieth century I [wrote this] article on ‘the Russian Revolutions of 1917’ for Encarta Encyclopedia, a digital multimedia encyclopedia published by the Microsoft Corporation from 1993 to 2009.”
 • 1917: The view from the streets: Leaflets of the Russian revolution (December 2016 – ). “A series of new translations of revolutionary leaflets and statements being published in commemoration of the 100th anniversary of the Russian Revolution …”

Marxist Left Review

Marxists Internet Archive

Monthly Review

The Nation

New Politics: A Journal of Socialist Thought

RS21: Revolutionary Socialism in the 21st Century

 • Queer emancipation in early Soviet Russia. By Ira Roldugina (9 February 2018). “The early Soviet period is marked not only by workers’ power and civil war, but a complete transformation of social life.”
 • There is no revolution without love (26 November 2017). “Colin Revolting looks at the film Reds, the story of John Reed and Louise Bryant’s experiences centred on the Russian Revolution, through the lens of relationships and his own passage through the difficult times of the early 1980s.”
 • Workers and the Soviet state: lessons from the 1920s (10 November 2017). “Simon Pirani takes a controversial look at changes in relationship between the Communist Party, the state apparatus and the working class in the years between the end of the Civil War and Lenin’s death.”
 • Reviewing BBC Radio 4’s coverage of the Russian revolution (29 October 2017). “Martin Crook analyses the presentation of the Russian revolution by the BBC, discussing the various progressive movements that sprang from it while questioning the accuracy of a review that blames the revolution for the sins of Stalinism.”
 • After 1917: Civil war and ‘modernising counter-revolution (26 October 2017). “This piece by Gareth Dale sets out to understand how the revolution lost its social basis and political impetus through and after the Civil War. It updates the approach to understanding revolution in general, and the Russian Revolution particularly, that is distinctive to the International Socialist tradition.”
 • Harmonies and dissonances: Russia in revolution (28 August 2017). “Mike Haynes illuminates the contested histories of the Russian revolution.”
 • Social Histories of 1917 (2 August 2017). “Estelle Cooch, a history teacher in South London, reflects on an unusual series of history lectures that have drawn a new generation into exploring the Russian Revolution.”
 • Women in the Revolution (8 March 2017). “Estelle Cooch interviews Katy Turton, author of Forgotten Lives – the role of Lenin’s sisters in the Russian Revolution, 1864-1937 (Palgrave Macmillan, 2007, 257 p.).
 • Fidelity to February: The People’s revolution (7 March 2017). “In days where revolution can seem more remote than ever, Dan Swain explores the height of the February revolution and reflects on its relevance to revolutionary politics today.”
 • Re-reading Reed: Ten Days that Shook the World (1 March 2017). “Max Leak considers John Reed’s classic book on the Russian revolution.”
 • The flight of the young eagles – art of the Russian revolution (16 February 2017). “Tom Michaelson visits the exhibition Revolution: Russian Art 1917-1932 at the Royal Academy.” See also review by by Roger Huddle (Socialist Review, Issue 422, March 2017).

Social Histories 1917
“A monthly series of discussion meetings, timed to take place during the run-up to the centenary of Russia’s revolutions of 1917.” See Recordings / past talks.

Socialism Today

 • When Britain invaded Soviet Russia (Issue 214, December-January 2017/18). “Within months of the victorious October revolution British forces landed in northern Russia, the start of a counter-revolutionary armed intervention. In an article that first appeared in Militant (No.511, 11 July 1980), Lynn Walsh reviewed Andrew Rothstein, When Britain Invaded Soviet Russia (The Journeyman Press, 1979).
 • Women and the Russian revolution. By Heather Rawling (Issue 207, April 2017). “Striking women workers kick-started the February 1917 revolution then, following the Bolshevik-led October revolution, women gained full legal equality with men.”

Socialist Review

 • From the dream to a nightmare (Issue 431, January 2018). “Patrick Nielsen looks at the circumstances, objective and subjective, which resulted in the revolution being strangled and Stalin coming to dominate — the opposite of the aims of 1917.”
 • How does Russia remember its revolution? By Sasha Simic (Issue 430, December 2017). “When a group of us visited St Petersburg and Moscow … we were pleasantly surprised to find lots of exhibitions marking the anniversary and even more gratified to discover that many portray the revolution sympathetically.”
 • Music and the Russian Revolution (Issue 430, December 2017). “Sabby Sagall outlines key figures in the movement and looks at debates among revolutionaries about ‘working class culture’.”
 • “On the grey horizon of human existence looms a great giant called Working Class Consciousness” (Issue 429, November 2017). “Jan Nielsen tells the story of Louise Bryant, American bohemian, talented journalist and commentator on life in revolutionary Russia.” See also excerpt from Louise Bryant’s book Six Red Months in Russia (1918): This is what revolution looks like (Counterfire, February 21, 2017) + Christine Bird: Six Red Months in Russia: Louise Bryant’s view of the revolution (RS21: Revolutionary Socialism in the 21st Century, November 5, 2017). And the whole book online at Marxists Internet Archive.
 • How Russia inspired the world. By Ken Olende (Issue 428, October 2017). “Colonised peoples across the globe celebrated news of the revolution.”
 • ‘Women could feel their power’ (Issue 422, March 2017). “Socialist Review spoke to Emma Davis about how women began to take control of their lives and lead in the struggle [in The Russian Revolution].”
 • Caught in the Revolution. By Alan Gibson (Socialist Review, Issue 422, March 2017). Review of Helen Rappaport’s book (Windmill Books, 2017, 464 p.). “Helen Rappaport has skilfully woven together the accounts and reports made by more than 80 foreigners who were either visiting or working in Petrograd on International Women’s Day 1917 …”
 • ‘From the slow river into a rapid’ (Issue 421, February 2017). “In February 1917 Russian workers toppled the hated emperor, beginning a process of mass revolt … Esme Choonara explains how discontent turned into revolution.”
 • Rethinking Revolution. By Sheila McGregor (Issue 421, February 2017). Review of Leo Panitch and Greg Albo (eds.), Rethinking Revolution: Socialist Register 2017 (Merlin Press, 2016). “This collection of essays looks at revolution in the 21st century via the legacy of the Russian Revolution of 1917.”
 • 1917: Stories and Poems. By Deila Hutchings (Issue 421, February 2017). Review of Boris Dralyuk (ed.), 1917: Stories and Poems (Pushkin Press, 2016, 240 p.). See interview with Boris Dralyuk: 1917 in their words (Spiked Review of Books, September 2017).
 • Democracy for the people, not for the money-bags (Issue 420, January 2017). “The centenary of the Russian Revolution provides an opportunity to re-examine important questions. Sally Campbell argues that a deeply democratic impulse was at the heart of the revolution.”

Socialist Worker

SocialistWorker.org

Verso, Blog

 • Women in Russia before and after the Revolution. Part 1 + Part 2 (7 November 2017). Fist published in 1973: “In this long-read, Sheila Rowbotham examines the changing conditions for women before, during, and after the Russian Revolution, as well as the political and social roles played by women during each period.”
 • ‘Weren’t we women first art-iiout on the streets?’: The incomplete history of 1917. By Rochelle Ruthchild (7 November 2017). “The history of 1917 in Russia requires a full range of voices, and attention to the entire spectrum of human emotions and experiences, within the masses as well as the elites.”
 • The Octobrist Women. By Tariq Ali (8 March 2017). “Women played a major part in both of the revolutions of 1917, and to a much greater extent than they had in 1905.”

Weekly Worker

 • Soviet Russia and women’s emancipation (Issue 1181, 30 November 2017). “Just how much progress was made in the fight for equality? Anne McShane focuses in particular on central Asia.”
 • Crisis and degeneration. By Rex Dunn (Issue 1161, 29 June 2017). Review of David E Lowes (editor), Arthur Ransome, Three accounts of revolutionary Russia (Red Revenant, 2017, 212 p.). “Arthur Ransome was once [The Guardian] correspondent in Moscow … The book covers the period from late 1919 to early 1921.”
 • Witnesses of the revolution. By Rex Dunn (Issue 1160, 22 June 2017). Review of David E Lowes (editor), Bessie Beatty on revolutionary Russia (Red Revenant, 2017, 256 p.). “In 1917, along with Louise Bryant and John Reed, Beatty went to Russia to cover the unfolding revolution … Bessie is not a Marxist, but she is so honest and objective about the drama which is unfolding that she usually comes to the right conclusion!”
 • The inferno erupts. By Anne McShane (Issue 1144, 2 March 2017). “The struggle for women’s liberation cannot be left to the feminists. The Russian Revolution shows that women’s liberation and the struggle for socialism are inseparable.”

World Socialist Web Site

 • The falsification of David King’s workRed Star Over Russia: A Revolution in Visual Culture 1905-55 at the Tate Modern in London. By Paul Mitchell (19 December 2017). “… the majority of exhibits are from the unique 250,000-strong collection of photographer, designer and archivist David King.”
 • German Historical Museum exhibition presents the October Revolution as an event of world-historical significance. By Verena Nees (6 December 2017). “An exhibition opened October 18 at the German Historical Museum (DHM) in Berlin celebrating the centenary of the October Revolution.”
 • How the Bolshevik Revolution saved avant-garde art. By Paul Mitchell (World Socialist Web Site, 30 November 2017).  About the exhibition Radical Russia: Art, Culture and Revolution. See also interview with curator Peter Waldron: Radical Russia: ‘The Bolshevik Revolution liberated art and artists’ (Ibid.).
 • Russian television’s Trotsky serial: A degraded spectacle of historical falsification and anti-Semitism. By Fred Williams and David North (25 November 2017). “The series is an exhibition of the political, intellectual and cultural depravity of all those involved in the sponsorship and production of this grotesque falsification of history.”
 • An artist’s eye view of the Russian Revolution. By Sybille Fuchs (17 November 2017). Review of Katrin Rothe’s animated documentary: 1917: The Real October. “German writer and filmmaker Katrin Rothe’s documentary is an interesting experiment.”
 • British Library exhibition treats Russian Revolution from a hostile standpoint. By Thomas Scripps and Paul Mitchell (12 August 2017). “The exhibition’s handling of sources and events transforms the revolution, which proceeded with a political logic well understood by its leaders, into a hodgepodge of accident and happenstance.”
 • Professor Sean McMeekin revives discredited anti-Lenin slanders (Part I). By David North (30 June 2017). “McMeekin’s recently published book, The Russian Revolution: A New History (Basic, 2017, 496), … cannot be described as a work of history because McMeekin lacks the necessary level of knowledge, professional competence and respect for facts. McMeekin’s book is simply an exercise in anti-communist propaganda from which no one will learn anything.” See also Part II: Professor Sean McMeekin and the construction of a historical lie (10 July 2017).
 • Revolution: New Art for a New World—A careless, unserious treatment of Russian Revolutionary art. By Joanne Laurier and David Walsh (17 March 2017). “British filmmaker Margy Kinmouth is out of her depth in her documentary about Russian avant-garde art.”
 • Russian revolutionary art exhibition in London excises Trotsky—and, more generally, historical truth. By Paul Mitchell (25 February 2017). “[The] aim in the Royal Academy’s exhibition is to pour scorn on and discredit the 1917 October Revolution.”

 

 

Bøger / Books

The Guardian
Top 10 books about the Russian Revolution (12 April 2017). “A century after the Bolsheviks seized power for communism, Tariq Ali chooses some of the best books about an uprising that changed the world forever.” På svensk: De tio bästa böckerna om den ryska revolutionen (pdf) (Marxistarkiv.se, 30. juli 2017).

Haymarket Books
The Russian Revolution at 100. By John McDonald (October 19, 2017). “Below is a listing of what we think are some of most important books — some that we’ve published, others that we wish we published — for today’s activists looking to learn the lessons of the Russian Revolution.”

International Socialism
Bookwatch: the Russian Revolution. By Derek Howl (Issue 62, Spring 1994, p.129-146). “The Russian Revolution has generated an enormous literature of varying worth. This article will concentrate upon those books most helpful for socialists.”

International Socialist Review
The Russian Revolution: A brief reading guide. By Phil Gasper (Issue 105, Summer 2017, 93-105). “The aim of this very brief review is to make a few suggestions about what to read, mainly for those new to the topic.” På svensk: Ryska revolutionen – några lästip (pdf) (Marxistarkiv.se, 21. august 2017).

New Socialist (UK)
After the end of the World: Re-reading the Russian Revolution. By Owen Hatherley (22 October 2017). “I have in front of me nine books published on the anniversary of 1917 which maintain an undimmed fervour for their side of the argument.”

SocialistWorker.org
Books for Bolsheviks (October 17, 2017). “Todd Chretien provides a readers’ guide to some of the most important books to mark the 100th anniversary of the revolution.”

Verso, Blog
The Russian Revolution: A Verso Reading List (7 November 2017). “One hundred years on from the Russian Revolution we look back at the events that turned the world upside down and how they resonate today with new books from China Miéville and Tariq Ali, and classic texts from the Verso archive, made newly available for the centenary.”

Flohr, Mikkel
Den Russiske Revolution
Redigeret af Mikkel Flohr, Benjamin Ask Popp-Madsen, Kasper Mikael Jacek & Mathias Hein Jessen (Slagmark, 2017, 350 sider). “Bogen indeholder 51 tekster fra Den Russiske Revolution forsynet med korte kontekstualiserende introduktionstekster.” Se Indholdsfortegnelse, Forord og Tidslinje.

Foldager, Jonas
Den Russiske Revolution og borgerkrig – da arbejderne tog magten
Af Jonas Foldager og Marie Frederiksen (Forlaget Marx, 2017, 266 s.). “Første halvdel af denne bog er især opbygget omkring Leon Trotskijs “History of the Russian Revolution” [og] andel halvdel … er især bygget op om Victor Serges “Year One of the Russian Revolution.” Se bogens Forord.

 • Revolution i Rusland – og dens nederlag. Af Svend Vestergaard Jensen (Socialistisk Information, 17. oktober 2017). “Bogen kan absolut anbefales herfra – og som et nødvendigt bidrag i dette 100-år for den russiske revolution.”

Nygaard, Bertel
1917: Revolution og kontrarevolution i Rusland
Af Bertel Nygaard, Ernest Mandel, Paul Le Blanc og Curt Sørensen (Solidaritet, 2017, 253 s.). “Forlaget Solidaritet en antologi om den russiske revolution, for at give et marxistisk bidrag, og for at imødegå den smædekampagne, forskellige borgerlige historikere kommer med. Hvad gik revolutionen ud på? Hvordan forløb den? Hvilke konklusioner drager vi i dag?”

 • Oktober-revolutionen i tale og på skrift. Af Svend Vestergaard Jensen (Socialistisk Information, 30. april 2017). “Forlaget Solidaritet holder reception med Paul le Blanc, en af bidragsyderne til ny antologi om den russiske revolution.”
 • Fra Oktober til i dag + Hvad Oktober 1917 kom til at betyde (Socialistisk Information, 13. maj 2017). “Paul Le Blanc introducerer sit bidrag til en ny antologi om den russiske revolution fra forlaget Solidaritet.”
 • Se også tidligere bøger fra forlaget:
  Paul Le Blanc: Lev Trotskij (Solidaritet, 2016, 286 s.).
  Lars T. Lih: Lenin (Solidaritet, 2012, 280 s.).

Ali, Tariq
The Dilemmas of Lenin: Terrorism, War, Empire, Love, Revolution
(Verso, 2017, 384 p.). “This book is not a primer on Lenin. It is a thoughtful and original way of introducing the man and some of his ideas to a new audience in the hostile environment that is the second decade of the 21st century.”

Faulkner, Neil
A People’s History of the Russian Revolution
(Pluto Press/Left Book Club, 2017, 272 p.). ” In this fast-paced introduction, Neil Faulkner debunks the myths that continue to shroud it, showing how a mass movement of millions, organised in democratic assemblies, mobilised for militant action and destroyed a regime of landlords, profiteers and warmongers.”

Leplat, Fred
October 1917: Workers in Power
Edited by Fred Leplat and Alex de Jong (Merlin Press, 2016, 234 p.). With articles by Paul Le Blanc, Ernest Mandel, David Mandel, Leon Trotsky, Rosa Luxemburg and Lenin: “[The book] does a magnificent job with its scholarly, primary sources, bibliography, time-line and a glossary to help for those curious about socialism and seasoned activists to reassess and redeem the meaning of the Bolshevik Revolution.” See Contents.

Mieville, China
October: The Story of the Russian Revolution
(Verso, 2017, 358 p.). “In a panoramic sweep, stretching from St Petersburg and Moscow to the remotest villages of a sprawling empire, Miéville uncovers the catastrophes, intrigues and inspirations of 1917, in all their passion, drama and strangeness.”

Molyneux, John
Lenin for Today
(Bookmarks, 2017, 288 p.). “Molyneux’s book is an accessible starting point for those who want to understand Lenin’s ideas and their importance in fighting to change the world.”

Newsinger, John
1917: Russia’s Red Year
By John Newsinger and Tim Sanders (Bookmarks, 2016, 100 p.). “This graphic novel is an accessible introduction to Russia’s ‘red year’ and contributes to an important interpretation of the events.”

Rabinowitch, Alexander
The Bolsheviks Come to Power: The Revolution of 1917 in Petrograd
(Haymarket Books, 2017, 400 p.; new edition). “[The book is] bringing all the excitement and complexity of one of the most important chapters in the struggle for socialism into full, living color.” See also Rabinowitch, The Bolsheviks in Power: The first Year of Soviet Rule in Petrograd (Indiana University Press, 2007, 494 p.).

Sherry, Dave
Russia 1917: Workers’ Revolution and the Festival of the Oppressed
(Bookmarks, 2017, 279 p.). “This is an impressive account which aims to set the record straight about how the revolution came about, and the reasons behind its ultimate downfall.”

Smith, S.A.
Russia in Revolution: An Empire in Crisis, 1890 to 1928
(Oxford University Press, 2017, 455 p.). “There are also accumulating contributions by established academics, definitely not Bolshevik partisans, reaching for an objective account and scholarly evaluation of what happened. Steven A. Smith has written one of the best of these.”

Vernadsky, Paul
The Russian Revolution: When Workers took Power
(Phoenix Press/Workers’ Liberty, 2017, 374 p.). “The book includes a narrative of the revolution, a study of the Bolsheviks who organised and led the revolution, debates about issues raised in and after the revolution, and an unflinching examination of “what went wrong” and how and why the revolution was usurped by Stalinism.”

Se også: / See also:

1917-7.png


Print Friendly, PDF & Email

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.