Kommunistisk Internationales vigtige 7. (og sidste) kongres fastlægger folkefrontsplitikken. se 25. juli nedenfor. Photo: Unknown. Public Domain.
Kommunistisk Internationales vigtige 7. (og sidste) kongres fastlægger folkefrontsplitikken. se 25. juli nedenfor. Photo: Unknown. Public Domain. Kilde: ru.wikipedia.org.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1935.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

Bladliste 1935

Nye blade:

Alarm. Udg. af DsU Oppositionen

1935kulturkampen.jpg

Revolte. Udg. Socialistisk Ungdoms Forbund

Arbejdets Kvinder. Organ for socialdemokratiske medlemmer af Kvindeligt Arbejder Forbund

Bolsjevik. Udgivet af oppositionelle Medlemmer af DkP og DkU (Metz-gruppen)

Folkets Røst. Udgivet af partiløse arbejdere.

Jysk Folkeblad. Ansv. Arne Munch-Petersen

Kulturkampen. Udg. af foreningen ”Frisindet kulturkamp” (se også 7. april 1935 nedenfor)

Vor Kamp. Udg. Hovedorganisationernes Informations- og Propagandaafdeling (HIPA).  Ansv. Hedtoft-Hansen.

Se:

Arbejderhistorisk Bladliste, under året 1935, scroll ned.


 

8. januar 1935

Det amerikanske rockfænomen Elvis Presley fødes. (Dør 16. august 1977, se denne)


 

15. januar 1935

Den 15.-16. januar indledes processen mod Lenins kampfæller (bl.a. Sinovjev, Kamenev mfl.), de såkaldte Moskva-processer, genoptages 19. august 1936, se denne.


 

16. januar 1935

Den danske digter Inger Christensen fødes i Vejle. (Dør i København, 2. januar 2009, se denne).


 

17. januar 1935

Venstrefløjshistorikeren og -politikeren Benito Scocozza fødes. Bl.a. formand for Clarté (1958-?) og KAP (1976-1994). Dør 28. februar 2020.

Se:

Historiker og gammel revolutionær Benito Scocozza er død (Ritzau/Avisen.dk, 4. marts 2020). “Benito Scocozza var i årtier en central figur på den yderste venstrefløj i Danmark. Han blev 85 år.”

På flugt fra kapitalismen: Benito går, Mao består (pdf). Af Richard Bisgaard  (Universitetsavisen, nr. 4, 1. marts 2001, side 6-9). “KU’s mest kontroversielle historiker går på pension, og det med god samvittighed. Jeg har sgu ikke noget at bekende, siger han og ser frem til at realisere sin egen kommunistiske utopi fjernt fra klassekampen sammen med katten og konen.”

Se også:

Gud, Benito og Mao (pdf). Af Morten Thing (Giraffen, nr.4, april 1994, s.24-25; online på RUC). “I Giraffen (nr. 11) anmeldte Benito Scocozza min bog Kommunismens kultur. Han var meget venlig overfor bogen, men havde visse reservationer overfor min brug af religiøsitet som hjælperedskab i kortlægningen af kommunismens mentale landskab.”

Kommunistisk Arbejderparti (KAP) (Leksikon.org)

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen December 1963 om dannelsen af KAK.

Tidslinjen 21. november 1976 om dannelsen af KAP.


 

30. januar 1935

Den danske venstrefløjspolitiker Preben Wilhjelm fødes i Kbh.

Se på Socialistisk Bibliotek:

Linkboxen: Preben Wilhjelm


 

31. januar 1935

Toni Liversage, forfatter, oversætter, freds-, flygtninge- og kvindeaktivist, civil ulydigheds-forkæmper, fødes i København. Død 13. juni 2014.

Links:

Toni Liversage (Dansk Kvindebiografisk Leksikon)

Toni Liversage (Information.dk). Artikler 1999-2009.

Nekrolog:

Forfatteren, oversætteren og aktivisten Toni Liversage er død. Af Annelise Ebbe (Modkraft 18. juni 2014)

Litteratur:

George Orwell: en introduktion. Af Toni Liversage (Gyldendal, 2000, 216 sider).

Hvad skal det nytte?: en personlig beretning fra græsrøddernes civilsamfund. Af Toni Liversage (Gyldendal, 1998, 209 sider).

Den jugoslaviske tragedie: om krig, nationalisme og fred? Af Toni Liversage (Gyldendal, 1997, 253 sider).

Røde Rosa: en bog om Rosa Luxemburg. Af Toni Liversage (Vindrose, 1994, 157 sider).

Fra Gandhi til Greenham Common: om civil ulydighed og ikke-vold. Af Toni Liversage (Gyldendal, 1987, 156 sider).

At erobre ordet: kvinderne og arbejderbevægelsen. Af Toni Liversage (Tiderne Skifter, 1980, 221 sider).

Rosa Luxemburg: Politiske skrifter: et udvalg. Oversat og kommenteret af Toni Liversage (Tiderne Skifter, 1976, 320 sider).

Da kvinderne måtte gå under jorden: suffragetternes kamp for stemmeretten i England 1903-14. Af Toni Liversage (Gyldendal, 1975, 122 sider)

Mary og revolutionen: en historisk collage om Mary Wollstonecraft. Af Toni Liversage (Gyldendal, 1974, 128 sider).

Kvinden og historien: kønsroller og familiemønstre i økonomisk belysning. Af Toni Liversage (Gyldendal, 1972, 105 sider).


 

 

7. april 1935

Kulturkampen (nr.2, 1936) [forsidetegning] (Det Kongelige Bibliotek; Porten til Europa).
Kulturkampen (nr.2, 1936) [forsidetegning] (Det Kongelige Bibliotek; Porten til Europa). Tema: Spanien i Danmark

Landsforeningen Frisindet Kulturkamp stiftes i Kbh. Formål: “… på en bred frisindet basis at arbejde for at styrke de humanistiske og demokratiske ideer og synspunkter”.
Udgav tidsskriftet Kulturkampen, 29 numre , juni 1935 [tema: Lov og Svangerskab – sommer 1939 [tema: Lægen og Demokratiet.].

Litteratur:

Kulturkampen : Tillæg til Information (nr. 201, 30.8.1985, 16 sider). Red. af Elias Bredsdorff i samarb. med Torben Gregersen og Sven Møller Kristensen.

Omslagstegning af Arne Ungermann, fra tidsskriftets november-særnummer 1935, om ‘kvindens sociale og menneskelige ligestilling med manden’.

Kulturkampen: En antologi fra tredivernes berømte tidsskrift. Red. af Ole Grünbaum & Henrik Stangerup. Introduktion side 9-24 ved Elias Bredsdorff (Fremads Fokusbøger, 1968, 223 sider). Se også **

 

** Hvad vil ‘Frisindet Kulturkamp’?:

Der gør sig her i landet som overalt i verden en betydelig reaktionær strømning gældende på alle kulturens områder, som kan bidrage til at forberede en stærkt politisk reaktion med alle dens mere eller mindre ubehagelige og uhyggelige følger …
Af Jørgen Jørgensen (Kulturkampen, nr. 2, 1935). Side 25-30 i antologien ovenfor under Litteratur.
—-
Forside-digt i 1938, af Poul Henningsen
[kilde: Forord. Af Elias Bredsdorff, side 9. I antologien ovenfor under Litteratur.

“Kamp mod de tanker, der hyldes
med oprakte hænger og råben.
Men lær det, de folk har forstået:
Kultur er et våben

Gå ind i en dansk kulturkamp,
hvor linjen er lige.
Det er ikke demokratiets ide
at vige og vige.”

Links:

Frisindet Kulturkamp (Leksikon.org).

Kulturradikalisme (Leksikon.org).

Kulturradikalismen og kulturpolitikken (pdf). Af Morten Thing (Nordisk Kultur Institut, 2002, 17 sider; online på Internet Archive).

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Linkboxen: Kulturradikalismen


 

29. april 1935

Poul Henningsen-filmen Danmark [= PHs Danmarksfilm] har premiere.

“Det gode borgerskab var chokeret over filmens letsindige tone. Filmen regnes i dag for en klassiker og giver et fantastisk tidsbillede både af Danmark og af en eksperimenterende og kreativ kunstnerisk tilgang til filmmediet.” (Dansk Film Institut).

Se:

Poul Henningsens Danmarksfilm – skandale og succes. Af Mikael Hertoft (Modkraft.dk/Kultur, 11. juni 2007)

PH’s Danmarksfilm 1935. Af Mads Einar Nielsen (Danmarkshistorien.dk)

Danmark på film (1:2) Skandalen om Danmarksfilmen (Danmarks Radio; Dansk Film Skat)

Danmark – PH (1935) (Filmstriben.dk, 55 min.). Kan ses på biblioteket eller ved indlog hjemme,, her kræves egen bibliotekskode, som bruges ved udlån.

Musik fra PH’s danmarksfilm (1); Bernhard Christensen: Indledende tema (YouTube; 1.09 min.). I alt 3 musikklip fra filmen på YouTube, 1-2 min. hver.

Cykelsangen. Musik: Bernhard Christensen, tekst: Poul Henningsen. Fra PH’s danmarksfilm. (YouTube.com, 2,15 min.)

Anmeldelse af Paul Henningsens Danmarksfilm! fra Danmarks Radio 1961 (YouTube.cm, 1:22 min.)


 

10. maj 1935

Donald Armour Clelland, World-systems teoretiker, Sociolog og professor emeritus ved University of University of Tennessee Knoxville. Bidragyder til teorier om globalisering, Global Commodity Chains og race i en globaliseret verden. Død 22. april 2021, se denne.


 

11. maj 1935

Loven vedtages om oprettelsen af Statens Husholdningsråd (lov nr. 155), “verdens ældste forbrugerorganisation”.

HSR blev nedlagt 1. januar 2000 og afløst af Forbrugerinformation

Se:

Forbrug.dk – den offentlige forbrugerportal (site) (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). “Guider forbrugerne til at opnå den bedste handel”.

Statens Husholdningsråd (Denstoredanske.dk)

Et par gode råd til husmødrene (Facebook.dk, video, spilletid 1:29 min.). Danmarks Industrimuseum: Indførelse af elektricitet i husholdningen var en alvorlig sag. Derfor sattes der et større oplysningsarbejde i gang. Her nyttige tips fra Statens Husholdningsråd.


Statens Husholdningsråd informerer om julebagning i 30’erne. (YouTube, 3 min. Youtube.com.)

Jubilæumsskrifter:

Statens Husholdningsråd gennem 25 år, 1935-1960. Af Folmer Dam (Statens Husholdningsråd, 1960)

Statens Husholdningsråd 1935-1985 (Statens Husholdningsråd, 1985)


 

1. juni 1935

1935hazel.jpg Den amerikanske folksanger (bluegrass) og sangskriver Hazel Dickens fødes i Montcalm, West Virginia (dør 22. april 2011 i Washington). Var aktivistisk sanger ifm. kulminearbejdere, deres arbejdsforhold og kampe, og især de kvindeliges livsvilkår.
“… if I have a religion, it’s the working-class experience and what I feel for working-class people.”

Se:

Hazel Dickens (Wikipedia.org)

Folksinger Hazel Dickens dies at 75. By Hiram Lee (World Socialist Web Site, 9 May 2011).

A fire in her heart. By Shane Johnson (SocialistWorker.org, April 26,2011)
2011)

Hazel Dickens, dead at 75 (Louis Proyect: The Unrepentant Marxist, April 23, 2011)

Autobiography: Working girl Blues: The Life and Music of Hazel Dickens. By Hazel Dickens & Bill C. Malone (University of Illinois Press, 2008) + Google Books

Hazel Dickens: an authentic voice and fierce feminist partisan of her class (Solidarity, 22 April 2011). Short text and most known songs (videos).

They’ll Never Keep Us Down — Hazel Dickens – Harlan County USA: Songs of the Coal Miner’s Struggle (YouTube.com).

Hazel Dickens – Fire in the hole (YouTube.com, 2:04 min.) With lyrics.


 

18. juni 1935

Lev Trotskij starter sin korte politiske asyl-periode i Norge, før afrejsen til det sidste eksil i Mexico. Udvist af Norge og eskorteret til tankbåden “Ruth” og afsejlede 18. december 1936.
On this date Trotsky stared his short period of asylium in Norway. Until December 18., 1936, when he was deported to Mexico.

Se:

Kampen om Lev Trotskij. Av Morten S. Smedsrud (Klassekampen.no, 29. juni 2016). “Doktoravhandling med nye funn om Trotskijs tid i Norge og strid mellom Martin Tranmæl og Wilhelm Reich.”

Leo Trotskijs opphold i Norge. Av Nils Johan Rønniksen (Terra Buskerud – Historiaboka.no, 11.12.2007; online på Internet Archive). “Det vakte voldsom oppsikt da Leo Trotskij og hans kone Natalia Sedova kom til Oslo med båt fra Antwerpen.”

75 years ago: Trotsky arrives in Norway (World Socialist Web Site, 14 June 2010)

75 years ago: Norway imprisons Trotsky (World Socialist Web Site, 22 August 2011)

75 years ago: Trotsky sets sail for Mexico (World Socialist Web Site, 19 December 2011)

75 years ago: Trotsky arrives in Mexico (World Socialist Web Site, 9 January 2012)

Trotsky’s home in exile in Norway (World Socialist Web Site, 13 January 2009)

Trotsky in Norway (Socialism Today, Issue 49, July 2000). “Laurence Coates describes how an alliance of Stalinists, fascists and ‘democrats’ ensured that Trotsky’s days of living on a planet without a visa were not over.”

With Trotsky in Norway. By Nils Dahl (Revolutionary History, Vol.2, No.2, Summer 1989, p.33-42; online at Marxists Internet Archive). “This personal account throws some unfamiliar light on Trotsky’s views and personality and the response of the Scandinavian Trotskyism to the Finnish War …”

In ‘Socialist’ Norway (1935). By Leon Trotsky (Marxists Internet Archive). “When I look back today on this period of internment, I must say that never, anywhere, in the course of my entire life – and I have lived through many things – was I persecuted with as much miserable cynicism as I was by the Norwegian ‘Socialist’ government.”

Litteratur:

Trotskij i Norge: Et sår som aldri gror. Av Oddvar Høidal (Spartacus Forlag, 2009, 420 sider). Includes bibliographical references (p. 406-412) and index. Forlaget har links til anmeldelser + interview med forfatteren. See review of the English edition (Trotsky in Norway: Exile 1935-1937, NIU Press, 2013, 430 p.) by Sarah Ensor (Socialist Review, Issue 392, June 2014) + review by Paul Hampton (Workers’ Liberty, 26 March, 2014)

Världsrevolutionen i Hønefoss: En redogörelse för Leo Trotskijs vistelse i Norge (pdf). Av Yngvar Ustvedt (Oversat fra norsk udgave: Gyldendal Norsk Forlag, 1974, 134 sider; online på Marxistarkiv.se). “Denna bok ger en god inblick i det politiska drama – med många politiska riktningar inblandade – som utspelade sig under Trotskijs 1,5 år i Norge.”

Se også/See also:

Jeanette Olsen , især hendes asyl- og forsvarspjece for Trotskij; “Trotski – arbeiderklassens fiende? Åpent brev til arbeiderne, 1936″ (Norsk Marxistisk Internet Arkiv/Reference arkiv)

På Socialistisk Bibliotek:


 

25. juli 1935

Kommunistisk Internationales (Komintern) 7. (og sidste) kongres åbnes i Moskva, slutter 21. august.
Kongressen afslutter den såkaldte tredje fase (se Tidslinjen 17. juli 1928) uden selvkritik, og vedtager den folkefrontspolitik (20. august), hvis udmøntning i fase-strategi fører til nederlag bl.a. i den spanske borgerkrig (se linkbox) og i Chile (se linkbox).

Links:

Seventh Congress, August 1935: History of The Communist International (Marxists Internet Archive; History Archive). Scroll ned til 1935.

Kampen for arbejderklassens enhed mod fascismen. Afsnit i Georgi Dimitrov: Fascismen er fjenden (Forlaget Tiden, 1972; online på Leksikon.org). Hovedtalen holdt på Kominterns 7. kongres 1935.

Fascismen er fjenden (1935). Af Georgi Dimitrov (Perbenny.dk). Fra Kominterns 7. kongres 1935.

On the Seventh Congress of the Comintern. By Leon Trotsky (New International, Vol.2, No.6, October 1935; online at Marxists Internet Archive).

 

I.V. Stalin and George Dimitrov at the VII Congress of the Comintern. On July 25, 1935, in Moscow, in the Column Hall of the House of Unions, the VII Congress of the Communist International opened. Photo: Unknown. Public Domain.
I.V. Stalin and George Dimitrov at the VII Congress of the Comintern. On July 25, 1935, in Moscow, in the Column Hall of the House of Unions, the VII Congress of the Communist International opened. Photo: Unknown. Public Domain. Source: ru.wikipedia.org.

Se også:

Folkfronterna på 30-talet (pdf). Av Patrick Camillier (Fjärde Internationalen, nr.2, 1981, s.1-35; online på Marxistarkiv.se). “Under det senaste året har Marxism Today, CPGB’s  teoretiska organ, publicerat en rad artiklar, som försöker presentera ett förnuftigt försvar av folkfrontsstrategin på 30-talet, och bevisa dess tillämplig-het för dagens arbetarrörelse.”

Folkfrontserfarenheten. I Fernando Claudi­n: Krisen i den kommunistiska rörelsen (pdf). Bind 1 (Bokförlaget Röda Rummet / Förlaget Barrikaden, 1979, s.108-150; online på Marxistarkiv.se). “Men senare händelser har med tillräcklig klarhet visat att Stalin inte tvekade att för sovjetiska intressen offra, inte bara möjligheten av en revolution, utan också en verklig segerrik revolution.” Scroll ned.

Under a false flag: Stalinism and ‘Popular Frontism’ – a trap for the working class (The Communist, 18 April 2024). “Rob Sewell examines the disastrous ‘Popular Front’ policy in the 1930s, which consigned the revolutionary working class to defeat.”

The Popular Front didn’t work. By Charlie Post (Jacobin: Reason in Revolt, 17 October 2017). “The Communist Party’s 1930s popular front strategy weakened the labor movement and empowered the Democratic Party.”

The terror and the People’s Front. Chapter 7 in Duncan Hallas: The Comintern (Bookmarks, 1985, p.139-159; online at Marxists Internet Archive). “For the Comintern was now to be swung, by Stalin’s agents, to a position well to the right of the social democratic parties, to a position of class collaboration.”

Joseph Stalin and Georgi Dimitrov, Moscow, 1936. Photo: Ukendt. Public Domain.
Joseph Stalin and Georgi Dimitrov, Moscow, 1936. Photo: Ukendt. Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

From ‘Social-Fascism’ to ‘People’s Front’. By Joseph Redman [i.e. Brian Pearce] (Labour Review, Vol.2, No.5, September-October 1957; online at Marxists Internet Archive). “Between the beginning of 1933 and the middle of 1936 the international communist movement underwent one of the most startling transformations of policy in all its history.”

The People’s Front: The new panacea of Stalinism. By Max Shachtman (The Workers’ Party of Australia, 1936; online at Marxists Internet Archive). “Now, wherein does the Stalinist policy of the ‘People’s Front’ differ essentially, in France or in the United States, from the policy of the German Social Democrats?” Svensk udgave: Folkfronten – Stalinismens nya universalmedel (pdf) (Marxistarkiv.se, 28.3.2017, 9 s.)

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Linkboxen: Kommunistisk Internationale (Komintern) 1919-1943 


 

31. august 1935

Elroy Elridge Cleaver fødes i Little Rock, Arkansas (dør Pomokna, Californien, 1. maj 1998, se denne).


 

6. september 1935

Kjeld Abells debutskuespil Melodien der blev væk har premiere på teateret Riddersalen i Allégade på Frederiksberg. Stykket var med scenografi og tekst af Kjeld Abell. De to klassiske sange fra stykket (Melodien der blev væk & især Sangen om Larsen) var dog med tekst af Svend Møller Kristensen og melodier af Bernhard Christensen & Herman D. Koppel. Sunget af Helge Rungwald i stykket og i denne optagelse:

Se:

Melodien der blev væk (Wikipedia.dk)

Den sang, der er på bunden af det hele. Af Birgitte Hesselaa (Dansk litteraturs historie, bd. 4, 2006-09, side 356-364).

Sangen om Larsen (med tekst af Sven Møller Kristensen).

Abell, Kjeld: Melodien der blev væk – analyse. Af Tina Brødsgaard Andesen (Litteratursiden, 3. september 2008). “Kjeld Abell (satte) den lille mand i rampelyset og skabte et forfriskende pust i samtidens økonomiske krisestemning …”

Video:

Melodien, der blev væk (Tv-Teatret, sendt 15. november 1965; online på DR Bonanza). Varighed: 01:46 time). Programinfo: Komedie af Kjeld Abell med viser af Sven Møller Kristensen og musik af Bernhard Christensen. Instruktion: Søren Melson. Koreografi: Børge Ralov. Producer: Kjeld Larsen. Medvirkende: Ulrik Neumann (gårdsangeren); Willy Rathnov; Grethe Mogensen; Kirsten Walther mfl.

Se også på Socialistisk Bibliotek:


 

15. september 1935

Racelovene, der bl.a. fratager jødernes borgerrettigheder og statsborgerskab, udstedes på nazi-partidagen i Nürnberg, de såkaldte Nürnberglove.

Chart to describe Nuremberg Laws of 15 September 1935 and the respective regulation of 14 November 1935. The "Nuremberg Laws" established a pseudo-scientific basis for racial identification. Only people with four non-Jewish German grandparents (four white circles in top row left) were of "German blood". A Jew was defined by the Nazis as someone who descended from three or four Jewish grandparents (black circles in top row right). In the middle stood people of "mixed blood" of the "first or second degree." A Jewish grandparent was defined as a person who was ever a member of a Jewish religious community. Also includes a list of allowed marriages ("Ehe gestattet") and forbidden marriages ("Ehe verboten"). 14 novembre 1935. Auteur: German Government ("Entwurf Willi Hackenberger", "Copyright by Reichsausschuß für Volksgesundheitsdienst", government agency apparently part of the Reichs- und Preußisches Ministerium des Innern). Public Domain.
Chart to describe Nuremberg Laws of 15 September 1935 and the respective regulation of 14 November 1935. The “Nuremberg Laws” established a pseudo-scientific basis for racial identification. Only people with four non-Jewish German grandparents (four white circles in top row left) were of “German blood”. A Jew was defined by the Nazis as someone who descended from three or four Jewish grandparents (black circles in top row right). In the middle stood people of “mixed blood” of the “first or second degree.” A Jewish grandparent was defined as a person who was ever a member of a Jewish religious community. Also includes a list of allowed marriages (“Ehe gestattet”) and forbidden marriages (“Ehe verboten”). 14 novembre 1935. Auteur: German Government (“Entwurf Willi Hackenberger”, “Copyright by Reichsausschuß für Volksgesundheitsdienst”, government agency apparently part of the Reichs- und Preußisches Ministerium des Innern). Public Domain. Source: Wikimedia Commons.

Se:

Nürnberg-lovene (Folkedrab.dk). Med uddrag fra Nürnberg-lovene.

Nürnberglovene (Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier). Med kildetekster.

75 years ago: Nazis pass anti-Semitic Nuremberg Laws (World Socialist Web Site, 13 September 2010)

Nuremberg Laws: Nazi Germany (Spartacus Educational)

Nuremberg Laws (Wikipedia.org)

Nuremberg’s Echoes. By S. Jonathan Wiesen (Jacobin, September 15, 2015). “It’s been 80 years since the Nuremberg Laws were passed. What are the lessons for antifascists today?”

Se også på Socialistisk Bibliotek:


 

29. september 1935

I Spanien dannes Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), Arbejderpartiet for Marxistisk Enhed, i Barcelona (Monserrat de Casanovas nr. 24), ved en sammenlægning af to partier, hvis ledere Andres Nin og Joaquin Maurin også bliver ledere af POUM.

Se på Socialistisk Bibliotek:


 

29. september 1935

Det fascistisk inspirerede Konservativ Ungdoms forsøg på demonstration på Blågårds Plads på Nørrebro i København, ender i 30’ernes største antifastiske gadekamp og militante mobillisering: “Slaget på blågårds Plads”.
Se herom på Tidslinjen 10. juni 1918, linksamlingen Blågårds Plads i 30’erne


 

3. oktober 1935

Det fascistiske Italien invaderer Etiopien.

Se:

75 years ago: Italy invades Ethiopia (World Socialist Website, 27 September 2010)

Second Italo-Abyssinian War (Wikipedia.org)


 

22. oktober 1935

Folketingsvalget, hvor Socialdemokratiet får historisk højeste tilslutning, 46,6%. (Valget 2015: 20,3%)

"Stauning - eller kaos. Stem socialdemokratisk. Soccialdemokratisk valgplakat, med et foto af Reimert Timotheus Kehlet (1885–1971), dansk portrætfotograf. (CC BY-NC-ND 4.0).
“Stauning – eller kaos. Stem socialdemokratisk. Soccialdemokratisk valgplakat, med et foto af Reimert Timotheus Kehlet (1885–1971), dansk portrætfotograf. (CC BY-NC-ND 4.0). Source: Europeana.eu.

Se:

Socialdemokratiet. Valgresultater (Wikipedi.dk)

Valgplakat: Stauning eller Kaos (Leksikon.org)

Socialdemokratiets mest berømte plakat blev trykt i anledning af folketingsvalget 1935: Stauning – eller kaos. Stem Socialdemokratisk! Plakaten var unavngiven. Den byggede på et Kehlet-fotografi af statsminister Stauning, som blev fremstillet som partiets vismand med rynker, skæg og runde briller. Plakaten blev trykt i een farve – brun som tidens fotografier. Han så ikke betragteren direkte i øjnene og heller ikke fremad i læseretningen, men bagud, tilbage i tiden. Typografien var moderne; hans navn stod med sikker og urokkelig skrift, mens ordet kaos stod kaotisk. Opfordringen til at stemme socialdemokratisk var til gengæld stillet skråt, så den fulgte lysstrålerne. Plakaten opfordrede til aktivitet for at sikre partiets orden og undgå kaos. Socialdemokratiet havde etableret sig som det statsbærende parti og havde endda fundet sig tilrette med kongehuset. Kilde: Plakat (Leksikon.org)


 

1. november 1935

Den palæstinensisk-amerikanske forfatter Edward Said fødes i Jerusalem (dør 25.9.2003 i New York).

Se på Socialistisk Bibliotek:

Personresursen: Edward Said, 1935-2003


 

21. december 1935

Den tyske satiriker Kurt Tucholsky tager sit eget liv i Göteborg, Sverige (født i Berlin 9. januar 1890, se denne)