"Arbejderen" udkommer fra 1. august 1978, men bliver først dagblad senere.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1978.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.

 

2. januar 1978

SFs avis, Minavisen (udkom føste gang 1. maj 1970 under navnet Minavisen: SF-dagbladet, udgivet af SP bladforlag, i samarbejde med Socialistisk Folkeparti), 2. jan. 1978 skiftes navn til Socialistisk Dagblad, SODA, og ophører i juni 1982.

Online: Socialistisk Dagblad, 1978-1982 ( Det Kgl. Biblioteks avisdigitaliseringsprojekt)


 

16. marts 1978

I Rom bortfører de italienske Røde Brigader tidligere premierminister og formand for De Kristlige Demokater Aldo Moro – – og myrder ham 9. maj 1978.

Se:

‘Brigate Rosse’ – una historia italiana (Autonom Infoservice, 30. juli 2013). “Hvem var de Røde Brigader? Beretning fra Prospero Gallinari, der deltog i bortførelsen af Aldo Moro.”

L’affaire Moro – 30 år efter . Af Gert Sørensen (Det Ny Clarté, årg.3, nr.9, nov. 2008, s.18-23; online på Marxistiskanalyse.dk). Scroll ned.

Historically compromised. By David Broder (Jacobin, 9 May 2018). “Aldo Moro’s murder on May 9, 1978 blocked the Italian Communists’ route to government and ushered in an age of political fragmentation.”

Aldo Moro killing: a miscalculation that almost destroyed the Italian left. By Tom Behan (Socialist Worker, Issue 2104, 7 June 2008). “The outcome of their decision to kidnap Moro revealed how distant they were from the class they claimed to represent.”

Se også:

Italien. Fra fabriksabotage til byguerilla – erfaringer & refleksioner (Autonom Infoservice, 16. april 2021). “Francesco Piccioni fra Brigate Rosse fortæller om sine personlige erfaringer i Brigate Rosse (1970–1989).”

Italy on the brink of revolution: lessons from the 70’s. By Fred Weston (In Defence of Marxism, 22 September 2017). “To understand how such an ultra-left movement could gather such huge support we need to place its development in the context of the class struggle that had erupted with the Hot Autumn of 1969.”

Linksamlinfen Marxism & Terrorism – artikler om marxisters holdning til terror og terrorisme (engelske og svenske tekster) (på Socialistisk Bibliotek).


 

28. april 1978

Dødsstraf afskaffes endeligt i Danmark, også i den militære straffelov.

Se:

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Emnelisten Dødsstraf, fængsler og fangekampagner i USA


 

30. april 1978

Første Carnival Against the Nazis i London, Victoria Park, Hackney, som afslutning på en march fra Trafalgar Square, arrangeret af Anti Nazi League/Rock Against Racism.

Se:

1976rock.jpg

 

Se også:

“Anti-racism and the socialist left, 1968-79”. By Satnam Virdee. Chapter 11 in: Against the Grain: The British Far Left from 1956. Edited by Evan Smith and Matthew Worley (Manchester University Press, 2014, p.209-228; online at Libcom.org). Scroll down.

Tidslinjen 8. april 1977 om The Clash, (album) af The Clash (Socialistisk Bibliotek).

Personlisten Joe Strummer (1952-2002) (Socialistisk Bibliotek).


 

1. maj 1978

Husets Forlag i Århus udsender plakaten Danske svin (“Danske svin er sunde – de strutter af penicillin”) lavet af plakatkunstneren Mikael Witte og Selskabet for Smukkere Byfornyelse, der bl.a. medfører sagsanlæg fra Andelsslagterierne og Højesterets frifindelse i 1980.
1978danskesvin.jpg

Se:

  • Mikael Witte (Leksikon.org)
  • Mikael Witte (Wikipedia.dk) med bibliografi og links.
  • Danske svin er sunde – de strutter af penicillin: Højesteret, Dato: 29-10-1980, Sagsnummer: U.1980.1037/2H. (Update; mediejura). Højesterets afgørelse.

Litteratur:

Danske svin: Politiske svin – politiske plakater. Af Mikael Witte (Husets Forlag, 1980, 280 sider).

Socialisme er til for menneskene. Af Mikael Witte. (Husets Forlag, 1982, 55 sider). Samling af gamle protestdigte om Vietnamkrigen, ajourført til “ny skarp protest mod det kommunistiske partis forbrydelser i Polen”

Se også:

Plakat (Leksikon.org)

Litteratur: 1978ospaal.jpg

Revolutionens kunst: 96 plakater fra Cuba. Red. af Dugald Stermer, indledning af Susan Sontag, på dansk ved Mogens Boisen (Lademanns Forlag, 1972, 33 sider stort format, 96 tavler (plakater, fleste fra OSPAAL)

Se Ospaal.com – Artwork by the Organization on Solidarity with the People of Asia, Africa & Latin America – Poster art by various designers of Ospaaal from the 1960s to the present.

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen 3. januar 1960 med Links om OSPAAL


 

1978rode1.jpg 14. maj 1978 (Mors dag!)

Kunstnerkollektivet Røde Mor ophører, fortsætter som fond (grundlagt 1969). Udgav i 2002 8 x cd boxsæt “indlagt gennemført bog, manifest , med alle sangtekster, artikler og billeder”. Genopstået efteråret 2002 med ”Rockshow 2002”, der turnerede til 2006. 1976kvindeplakat.jpg

Leksikalt:

Kunstnerkollektivet Røde Mor (site). Indhold: Medlemmer, artikel af Olav Harsløf, historie, produktioner, tekster, falshback, udstillingsfoto, etc.

Artikler:

Interview med Thomas Kruse: Kunsten er et våben i klassekampen (Konfront.dk, 28. maj 2019). “Konfronts kulturredaktion har besøgt Thomas Kruse, medlem af kunstnerkollektivet Røde Mor i 70erne. Vi har talt om politik og kunst, dengang og nu.”

Røde Mors rotteunger revolterer igen. Af Mikkeline Gudmand-Høyer (Modkraft.dk, 17. februar 2011). “Jeg tager en tøende februardag et smut til Kerteminde for at interviewe Røde Mors frontmand Troels Trier, nysgerrig for at høre om Røde Mors kollektive arbejdsform og mandens tanker om politisk kunst idag.”

Røde Mor. Af Frans Sørensen (Solidaritet, nr.2, juni 2005; online på sh-site/Internet Archive). Anmeldelse af Olav Harsløf og Thomas Kruse: Røde Mor (Husets Forlag/Systime, 2005,  159 s.)

Røde Mor Rockshow 2002. Af Lasse Bertelsen (Socialistisk Standpunkt, 6. december 2002; online på Internet Archive). “Deres udsendte reporter var onsdag den 4. december til en brag af en koncert med ingen anden end 70’er-bandet Røde Mor.”

Litteratur:

Røde Mor: Billedroman (Demos, 1976, upag. 78 linoleumstryk). Tre billedfortællinger uden ord, om Vietnam, Chile og Danmark.

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Tidslinjen 26. maj 2001 om Dea Trier Mørch.


 

6. juni 1978

Folkeafstemning om ejendomsskat i Californien, USA, sætter den maksimale skat til 1%. Afstemningen ses af mange som indledningen til den politiske højredrejning (Reaganismen) i 80’erne. Men efterfølgende blev tilsvarende forslag til skattenedsættelser nedstemt i andre stater.

Se:

Erfaringerne med anvendelse af anskaffelsessum som vurderingsgrundlag i Californien (Skatteministeriet; Redegørelse om vurdering af fast ejendom, august 1999, kap. 6.2.2.2.)

California Proposition 13 (1978) (Wikipedia.org)


 

8. juni 1978

Landsretssagfører Carl Madsen dør, født 29.5.1903, se denne)


 

22. juni 1978

Tidl. socialdemokratiske statsminister Jens Otto Kragh dør i Skiveren. (Født 15. september 1914 i Randers).

 

Se på Socialistisk Bibliotek:


 

1. august 1978

1978arbejderen.jpg Første nummer af Arbejderen udgives af KS(m-l), bliver 1. september 1982 til Dagbladet Arbejderen (se denne dato for dagbladets historie:
1. september 1982)

Se også 31. december 1978 længere fremme.

Se:

Kommunistisk presse gennem 30 år – samtale med Klaus Riis (Kommunistisk Politik, nr. 17, 2012; udvidet netversion)


Se også Tidslinjen 1. maj 2019 (om avisens overgang fra papir- til digital-udgave).


22. august 1978

Italienske forfatter og politiker Ignazio Silone dør. (født 1. maj 1900, se denne).

Medstifter af italienske kommunistparti og senere socialdemokratisk koldkriger.
Forfatter til de antifascistiske romaner Fontamara (1930, dansk 1935) og Brød og Vin (da: 1936).


 

Forside: Manifest nr. 1
Forside: Manifest nr. 1

September 1978

Kommunistisk Arbejdsgruppe dannes.

Se:

Manifest-Kommunistisk Arbejdsgruppe (KA). Af Torkil Lauesen (Leksikon.org)

Kommunistisk Arbejdskreds, 1960-80. Af Bertel Nygaard (Danmarkshistorien.dk, 17. august 2011)

Manifest – Kommunistisk Arbejdsgruppe. Udvalgte bøger (Herunder det teoretisk hovedværk: “Imperialismen idag : Det ulige bytte og mulighederne for socialisme i en delt verden.(1983)“, pjecer og nr. af tidsskriftet Manifest (Nr. 1-7) online. [På sitet Snylterstaten.dk]

Imperialismen i dag, forside Se også på Socialistisk Bibliotek:

Emnelisten Blekingegade-sagen

 

 

 

 

 


 

17. september 1978

Camp David-aftalen underskrives af Egyptens Anwar Sadat og Israels Menachem Begin.

Se:

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Emneoversigt Palæstina / Israel

 

Håndslaget i Camp David: Den zionistiske forbryder Begin med Egyptens præsident Anwar Sadat (de fik Nobels Fredspris i 1978. I baggrunden the fat cat, den amerikanske præsident Jimmy Carter. September 1978. Source: US govt. archives. Photo: ukendt. Public Domain
Håndslaget i Camp David: Den zionistiske forbryder Begin med Egyptens præsident Anwar Sadat (de fik Nobels Fredspris i 1978. I baggrunden the fat cat, den amerikanske præsident Jimmy Carter. September 1978. Source: US govt. archives. Photo: ukendt. Public Domain

 

19. september 1978

 

Folkeafstemning nedsætter valgretsalder fra 20 til 18 år.
for: 1 224 448, imod: 1 049 832
%: 34,2 – 29,0


 

November 1978

1978tillids.jpg Tillidsmandsringen i København dannes.

Se:

Tillidsmandsringen (Leksikon.org)


 

10. november 1978

Folketinget vedtager lovforslaget om efterløn, for ældre arbejdsløshedskassemedlemmer, der forlader arbejdslivet før det 67. år.
Efter statsministerens nytårstale 2011 bliver kampen for efterlønnen central op til folketingsvalget 2011.

Statsminister Lars Lykke Rasmussens nytårstale 1.1.2011, afsnit om efterlønnen (YouTube.com, 2,50 min.)

Se også på Socialistisk Bibliotek:

Linksamlingen Kampen for efterlønnen


 

15. november 1978

Den amerikanske antropolog Margaret Mead dør i New York (født 16. december 1901 i Philadelphia)

Frimærke med Margaret Mead
Frimærke med Margaret Mead

Se:

The ‘Fateful Hoaxing’ of Margaret Mead: A cautionary tale (pdf). By Paul Shankman (Current Anthropology, Vol.54, No.1, February 2013, p.51-70). “The contrast between the lack of evidence for the hoaxing argument and the remarkable claims that Freeman made for it is striking.”

Sex, ‘lies’ and videotape. By Clint Talbott (Colorado Arts & Sciences Magazine, December 1, 2009). “A tale of adolescent sexuality in Samoa triggered a ‘battle for the very heart and soul of anthropology,’ but a CU professor shows the fight wasn’t fair.”

Margaret Mead, Derek Freeman …and the Samoans. By Stan Strain (University of South Florida, May 1997; online at Internet Archive). “My recommendation is that Derek Freeman’s ‘Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological Myth’ and ‘Coming of Age in Samoa’ by Margaret Mead, be discussed thoroughly in all cultural anthropology classes or, better yet, have a class exclusively devoted to the subject.”

"In Vaitogi: in Samoan dress, with Fa'amotu" (Mead 1972:148). Mead without research partners in her first field trip (Samoa, 1925-26). She wrote in her autobiography: "(...) When I set out for Samoa (...) I had a small strongbox in which to keep my money and papers, a small Kodak, and a portable typewriter. (...)" (Mead 1972: 145)"

Litteratur:

The Trashing of Margaret Mead: Anatomy of an Anthropological
Controversy
. By Paul Shankman (The University of Wisconsin Press, 2009, 299 p.). See
Excerpt from the book: How Derek Freeman fooled us all on an alleged hoax (Skeptic, December 16, 2009) + Review by A.B. Diefenderfer (pdf) (Journal of International and Global Studies, Vol.2, No.2, April 2011, p.108-112; online at Internet Archive)

Video:

Margaret Mead and Samoa (YouTube.com, 51:13 min.). Flawed pro-Freeman documentaty, directed by Frank Heimans, 1987.


 

19. november 1978

Det grønlandske parti Iniut Ataqatigiit (IA) stiftes som landsorganisation i Aasiaat. 1978IA.jpg (Tidligere var partiet en politisk lokal gruppe, Aasianni Inuit Ataqatigiit, stiftet 8. november 1976).

Se:


 

27. november 1978

Kurdistans Arbejderparti (PKK) dannes på grundlag af gruppen “Apocular” (efter stifteren Abdullah Öcalan; Apo).
1978PKKfane.jpg

Links:

Fra KKP til PKK: Om den kurdiske nationale bevægelse i Tyrkiet 1917-1999. Af Bjarke Friborg (Bjarke Friborgs hjemmeside). Hovedfagsoppgave ved Universitetet i Bergen
Institutt for Sammenliknende Politikk, 1999: “I denne oppgaven vil jeg forsøke å rydde opp i noe av den uklarheten som åpenbart er tilstede når det gjelder å bestemme PKKs karakter.”

The Kurdish freedom movement, Rojava and the Left (Middle East Report Online, July 21, 2020). “Efforts by the Kurds to put revolutionary ideals into practice in Rojava captured the imagination of anarchists and leftists in Europe and North America. Thomas Jeffrey Miley explains the left’s fascination with Rojava, the ties of solidarity that connect the Kurdish freedom movement to Europe, Öcalan’s embrace of a new paradigm of struggle and the dilemmas facing Rojava now.”

The elusive quest for a Kurdish state. By Djene Rhys Bajalan (Middle East Report Online, July 14, 2020). “Kurdish communities in the Middle East have been struggling for independence, autonomy and civil rights since at least the 1880s. While Kurdish movements across the region have suffered from fragmentation, the more formidable obstacle to fulfilling Kurdish aspirations are regional and global geopolitics.”

Analysing the PKK: a reply to Alex de Jong. By Phil Hearse and Sarah Parker (International Viewpoint, 26 August 2016). “Alex de Jong has contributed two IV articles, that in our view make a sectarian and doctrinaire assessment of the PKK (Kurdish Workers Party) and its co-thinkers in the liberated cantons of north Syria, called by the Kurds ‘Rojava’.

The new-old PKK. By Alex de Jong (Jacobin: Reason in Revolt, March 18, 2016). “The PKK has continued to struggle for justice in Kurdistan. But its democratic transformation leaves much to be desired.”

A Commune in Rojava? By Alex de Jong (International Viewpoint, 18 April 2016). “To begin to understand the experiment in Rojava, and the attitude of the left towards it, one must consider Öcalan’s ideology and compare its claims with developments on the ground.”

Stalinist caterpillar into libertarian butterfly? – the evolving ideology of the PKK. By Alex de Jong (International Viewpoint, 11 March 2015). “The focus is on the movement’s ’official’ ideology as written down in statements of Öcalan and documents of the PKK.”

The long struggle of the Kurds. By Memet Uludag (Irish Marxist Review, Vol.2, No.8, 2013, p.22-36). “As one of the major political conflicts in the Middle-East, the Kurdish struggle has dominated the recent history of the region, spreading across the modern day countries of Turkey, Syria, Iraq and Iran; and yet, little is known about the origins or the historicalpolitical journey of the Kurds.”

Agreement reached between Turkish government and Kurdish nationalist PKK.
By Justus Leicht (World Socialist Web Site, 29 March 2013). “Abdullah Ocalan, the jailed Kurdish nationalist leader, called for a ceasefire on March 21, the traditional Kurdish Newroz festival. Ocalan, who heads the Kurdish Workers Party (PKK), called on his supporters to withdraw their armed forces inside the borders of Turkey and to silence their weapons.”

Turkey and Kurds: Imperialism welcomes deal (Weekly Worker, Issue 955, March 28, 2013). “Yassamine Mather looks at the new PKK ceasefire and what it means.”

Rejection of Marxism (Weekly Worker, Issue 929, September 13, 2012). “Esen Uslu takes a look at the programme of the Workers’ Party of Kurdistan (PKK).”

The politics of the PKK (Kurdish Workers Party): a balance sheet. By Ute Reissner and Justus Leicht (World Socialist Web Site, 12 March 1999). “Since its foundation 20 years ago, the PKK aimed to overcome the oppression of the Kurdish minority in Turkey through the establishment of an independent nation-state. This was to be achieved by means of a guerrilla struggle …”

Major Kurdish organizations in Iraq. By Martin Van Bruinessen (Middle East Report, Issue 141, July-August 1986)

Se også:

The elusive quest for a Kurdish State (MERIP, July 14, 2020). “Kurdish communities in the Middle East have been struggling for independence, autonomy and civil rights since at least the 1880s … Djene Rhys Bajalan explains the many challenges, both historically and in the present day.”

The Kurdish crisis in Iraq and Syria. By Joseph Daher (Against the Current, Issue 192, January-February 2018). “This means also supporting the right to self-determination of the Kurdish populations throughout the region.”

Tiden er kommet. Af Søren Berggreen Toft og Mads Staghøj (Information.dk, 28. marts 2015). Longread (4 kapitler): “Da Kobane blev belejret af Islamisk Stat, rejste kurdere i Danmark og Europa sig og samledes om kærligheden til den fængslede leder Abdullah Öcalan.” Kræver abonnement.

Se også på Socialistisk Bibliotek:

  • Tidslinjen 15. februar 1999 om tilfangetagelsen af PKKs leder Abdullah Öcalan og det kurdiske spørgsmål.
  • Tidslinjen 29. juni 2014 om IS/ISIS og deres angreb på irakisk Kurdistan.
  • Tidslinjen 16. september 2014 om belejringen af den kurdiske by Kobane i det nordlige Syrien.
  • Linkboxen Kurdistan, om Roj-Tv og den kurdiske kamp

 

27. december 1978

Den algierske uafhængighedsleder og republikken 4. præsident Houari Boumédien dør. (født 23.8.1932).

Se:

Se også:

Algeriet (Leksikon.org)

Se også: Filmen Slaget om Algier. Af Gillo Pontecorvo (Linkbox)


 

28. december 1978

Danske socialistiske forfatter Harald Herdal dør i København. (Født 1. juli 1900 i København).

Se:


 

31. december 1978

1978dkpml.jpg Fra en splittelse i KAP (Komunistisk Arbejderparti) dannes DKP/ML af KSML.
Opløses 10. nov. 2006, for sammen med Kommunistisk Samling at danne et nyt parti.

Se:

Politiske partiers programmer: Danmarks Kommunistiske Parti / Marxister-Leninister – DKP/ML (Det Kongelige Bibliotek, Småtrykssamlingen). Programmer, sagpolitiske udtalelser, pjecer, valgaviser, love, vedtægter o.l. for perioden 1978-2000 (pr. 11.5.12018) (facsimile-aftryk).

En fighter siger farvel. Tilbageblik på de 28 år (Arbejderen, 9. november 2006)

Podcast: Vand under broen, 13: Dorte Grenaa om DKP/ML, porcelænsstrejker og Albanien (Radioaktiv, april 2019, 57 min.).

Litteratur:

20 års kamp for socialismen: Danmarks Kommunistiske Parti ML 1978-98. (Arbejderen, 1999, 132 sider).

Se også:

DKP/ML (Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister’s site), nedlagt, refererer til Kommunistisk Partis site.