"Arbejderen" udkommer fra 1. august 1978, men bliver først dagblad senere.

Socialistisk Biblioteks Tidslinje med links til begivenheder og personer i 1978.


Se også Index over personer, organisationer/partier og værker (som bøger, malerier, mm.), steder, begivenheder, mv., der er omtalt på hele Tidslinjen, titler og indhold på emnelisterne osv.2. januar 1978

SFs avis, Minavisen (udkom føste gang 1. maj 1970 under navnet Minavisen : SF-dagbladet, Udgivet af SP bladforlag, i samarbejde med Socialistisk Folkeparti), 2. jan. 1978 skiftes navn til Socialistisk Dagblad, SODA, og ophører i juni 1982.

Online: Det Kgl. Biblioteks (tidligere Statsbiblioteket) avisdigitaliseringsprojekt:

Socialistisk Dagblad 1978-19821978moro.jpg
16. marts 1978

I Rom bortfører de italienske Røde Brigader tidligere
premierminister og formand for De Kristlige Demokater Aldo Moro
– og myrder ham 9. maj 1978.
Se:

Kidnapping of Aldo Moro (Wikipedia.org)

L’affaire Moro – 30 år efter (pdf). Af Gert Sørensen (Det Ny Clarté, årg.3, nr.9, nov. 2008, s.18-21). Scroll ned.

Aldo Moro killing: a miscalculation that almost destroyed the Italian left. By Tom Behan (Socialist Worker, Issue 2104, 7 June 2008)
Se også:

Brigate Rosse (De røde brigader) (Leksikon.org)

Red Brigades (Wikipedia.org)

‘Brigate Rosse’ – una historia italiana (Autonom Infoservice, 30. juli 2013). Dansksproget artikel.

Italy on the brink of revolution: lessons from the 70’s. By Fred Weston (In Defence of Marxism, 22 September 2017)


28. april 1978

Dødsstraf afskaffes endeligt i Danmark, også i den militære straffelov.

Se:

Dødsstraf (Wikipedia.dk)

Dødsstraf (Leksikon.org)

Se også:

Emnelisten Dødsstraf, fængsler og fangekampagner i USA (Socialistisk Bibliotek)


30. april 1978

Første Carnival Against the Nazis i London, Victoria Park, Hackney, som afslutning på en march fra Trafalgar Square, arrangeret af Anti Nazi League/Rock Against Racism.

1978Clash-carnival-against-nazis.jpg
The Clash at the original Rock Against Racism Carnival in 1978

Se:

Rock Against Racism (Wikipedia.org)

Anti-Nazi League (Wikipedia.org)

The year rock found the power to unite. By Sarfraz Manzoor (The Observer, 20 April 2008). “On the eve of a festival marking the 30th anniversary of that remarkable day, we remember the birth of Rock Against Racism.”

Letter from Britain: Carnival Against the Nazis. By Dave Widgery (Radical America, Vol.12, No.5, September-October 1978)

Se også:  1976rock.jpg

Tidslinjen september 1976 om Rock Against Racism.


1. maj 1978

Husets Forlag i Århus udsender plakaten Danske svin (“Danske svin er sunde – de strutter af penicillin”) lavet af plakatkunstneren Mikael Witte og Selskabet for Smukkere Byfornyelse, der bl.a. medfører sagsanlæg fra Andelsslagterierne og Højesterets frifindelse i 1980.
1978danskesvin.jpg

Se:

Mikael Witte (Leksikon.org)

Mikael Witte (Wikipedia.dk) med bibliografi og links.

Danske svin er sunde – de strutter af penicillin: Højesteret, Dato: 29-10-1980, Sagsnummer: U.1980.1037/2H. (Update; mediejura). Højesterets afgørelse.

Litteratur:

Danske svin: Politiske svin – politiske plakater. Af Mikael Witte (Husets Forlag, 1980, 280 sider).

Socialisme er til for menneskene. Af Mikael Witte. (Husets Forlag, 1982, 55 sider). Samling af gamle protestdigte om Vietnamkrigen, ajourført til “ny skarp protest mod det kommunistiske partis forbrydelser i Polen”

Se også:

Plakat (Leksikon.org)

Litteratur: 1978ospaal.jpg

Revolutionens kunst: 96 plakater fra Cuba. Red. af Dugald Stermer, indledning af Susan Sontag, på dansk ved Mogens Boisen (Lademanns Forlag, 1972, 33 sider stort format, 96 tavler (plakater, fleste fra OSPAAL)

Se Ospaal.com – Artwork by the Organization on Solidarity with the People of Asia, Africa & Latin America – Poster art by various designers of Ospaaal from the 1960s to the present.

Links om OSPAAL, se Tidslinjen 3. januar 1960.


1978rode1.jpg
14. maj 1978 (Mors dag!)

Kunstnerkollektivet Røde Mor ophører, fortsætter som fond (grundlagt 1969). Udgav i 2002 8 x cd boxsæt “indlagt gennemført bog, manifest , med alle sangtekster, artikler og billeder”. Genopstået efteråret 2002 med ”Rockshow 2002”, der turnerede til 2006. 1976kvindeplakat.jpg

Se:

Leksikalt:

Røde Mor (Leksikon.org)

Røde Mor (Wikipedia.dk)

Kunstnerkollektivet Røde Mor (site). Indhold: Medlemmer, Artikel af Olav Harsløf, historie, produktioner, tekster, falshback, udstillingsfoto, etc.

Artikler:

Røde Mors rotteunger revolterer igen. Af Mikkeline Gudmand-Høyer (Modkraft.dk/Modkultur, 17. februar 2011) Interview med Troels Trier.

Røde Mor. Af Frans Sørensen (sh-site, 21.6.2005)

Røde Mor Rockshow 2002 – Skypumpe i Pumpehuset (Socialistisk Standpunkt, 6.12.2002)

Litteratur:

Røde Mor: Billedroman (Demos, 1976, upag. 78 linoleumstryk). Tre billedfortællinger uden ord, om Vietnam, Chile og Danmark.

Se også:

Tidslinjen 26. maj 2001 om Dea Trier Mørch.


6. juni 1978

Folkesafstemning om ejendomsskat i Californien, USA, sætter den maksimale skat til 1%. Afstemningen ses af mange som indledningen til den politiske højredrejning (Reaganismen) i 80’erne. Men efterfølgende blev tilsvarende forslag til skattenedsættelser nedstemt i andre stater.

Se:

Erfaringerne med anvendelse af anskaffelsessum som vurderingsgrundlag i Californien (Skatteministeriet; Redegørelse om vurdering af fast ejendom, august 1999, kap. 6.2.2.2.)

California Proposition 13 (1978) (Wikipedia.org)


8. juni 1978

Landsretssagfører Carl Madsen dør født 29.5.1903, se denne)


22. juni 1978

Tidl. socialdemokratiske statsminister Jens Otto Kragh dør i Skiveren. (Født 15. september 1914 i Randers).

Se personlisten: Jens Otto Krag (1914-1978)


1. august 1978

1978arbejderen.jpgFørste nummer af Arbejderen udgives af KS(m-l), bliver 1. september 1982 til Dagbladet Arbejderen (se også 31.12.1978 længere fremme)

Se:

Dagbladet Arbejderen (Leksikon.org)

Dagbladet Arbejderen’s site

Kommunistisk presse gennem 30 år – samtale med Klaus Riis (Kommunistisk Politik, nr. 17, 2012; udvidet netversion)


22. august 1978

Italienske forfatter og politiker Ignazio Silone dør. (født 1. maj 1900, se denne).

Medstifter af italienske kommunistparti og senere socialdemokratisk koldkriger.
Forfatter til de antifascistiske romaner Fontamara (1930, dansk 1935) og Brød og Vin (da: 1936).


September 1978

Kommunistisk Arbejdsgruppe dannes.

Se:

Manifest-Kommunistisk Arbejdsgruppe (KA). Af Torkil Lausen (Leksikon.org)

Kommunistisk Arbejdskreds, 1960-80. Af Bertel Nygaard (Danmarkshistorien.dk, 17. august 2011)

Se også:

Emnelisten Blekingegade-sagen (Socialistisk Bibliotek)


17. september 1978

Camp David-aftalen underskrives af Egyptens Anwar Sadat og Israels Menachem Begin.

Se:

Camp David-aftalen (Denstoredanske.dk)

Camp David Accords (Wikipedia.org)
Se også:

Emneindex om Palæstina / Israel (Socialistisk Bibliotek)

1978campdavid.jpg

Håndslaget i Camp David: Den zionistiske forbryder Begin med Egyptens præsident Anwar Sadat (de fik Nobels Fredspris i 1978. I baggrunden the fat cat, den amerikanske præsident Jimmy Carter


19. september 1978

Folkeafstemning nedsætter valgretsalder fra 20 til 18 år.
for: 1 224 448, imod: 1 049 832
%34,2 29,0


November 1978

1978tillids.jpgTillidsmandsringen i København dannes.

Se:

Tillidsmandsringen (Leksikon.org)


10. november 1978

Folketinget vedtager lovforslaget om efterløn, for ældre arbejdsløshedskassemedlemmer, der forlader arbejdslivet før det 67. år.
Efter statsministerens nytårstale 2011 bliver kampen for efterlønnen central op til folketingsvalget 2011.

2011loekke-efterlon460.jpg

Statsminister Lars Lykke Rasmussens nytårstale 1.1.2011, afsnit om efterlønnen (YouTube.com, 2,50 min.)

Se:

Linksamlingen Kampen for efterlønnen (Socialistisk Biblitek)15. november 1978

Den amerikanske antropolog Margaret Mead dør i New York (født 16. december 1901 i Philadelphia)Relateret billede

Se:

Mead, Margaret (Leksikon.org)

Margaret Mead (Wikipedia.org)

Coming of Age in Samoa (Wikipedia.org). Bl.a. om The Mead-Freeman controversy.

Why Remember Margaret Mead? (Berghahn Books, Blog, 14 December 2015)

The ‘Fateful Hoaxing’ of Margaret Mead: A cautionary tale (pdf). By Paul Shankman (Current Anthropology, Vol.54, No.1, February 2013, p.51-70)

Sex, ‘lies’ and videotape. By Clint Talbott (Colorado Arts & Sciences Magazine, December 1, 2009)

Margaret Mead, Derek Freeman …and the Samoans. By Stan Strain (University of South Florida, May 1997; online at Internet Archive WayBackMachine)Billedresultat for margaret mead

Photo: Photo from Blackberry Winter: My Earlier Years with the caption “In Vaitogi: in Samoan dress, with Fa’amotu.” (source:http://berghahnbooks.com/blog/margaret-mead)

Litteratur:

The Trashing of Margaret Mead: Anatomy of an Anthropological
Controversy
. By Paul Shankman (The University of Wisconsin Press, 2009, 299 p.)
See:
Excerpt from the book: How Derek Freeman fooled us all on an alleged hoax (Skeptic, December 16, 2009)
Review by A.B. Diefenderfer (pdf) (Journal of International and Global Studies, Vol.2, No.2, April 2011, p.108-112; online at Internet Archive WayBackMachine)

Video:

Margaret Mead and Samoa (YouTube.com, 51:13 min.). Flawed pro-Freeman documentaty, directed by Frank Heimans, 1987.


19. november 1978

Det grønlandske parti Iniut Ataqatigiit (IA) stiftes som landsorganisation i Aasiaat. 1978IA.jpg(Tidligere var partiet en politisk lokal gruppe, Aasianni Inuit Ataqatigiit, stiftet 8. november 1976).

Se:

Inuit Ataqatigiit (IA) (Leksikon.org)

Inuit Ataqutigiit [IA’s site]

Valgsejr til Grønlands venstrekræfter. Af Aksel V. Carlsen (Skub, nr. 10, 2001)27. november 1978

Kurdistans Arbejderparti (PKK) dannes på grundlag af gruppen “Apocular” (efter stifteren Abdullah Öcalan; Apo)
1978PKKfane.jpg

Links:

PKK (Kurdistans Arbejderparti) (Leksikon.org)

Kurdistan Workers’ Party (Wikipedia.org)

Peace in Kurdistan (site). Campaign for a peaceful solution of the Kurdish question.

Analysing the PKK: a reply to Alex de Jong. By Phil Hearse and Sarah Parker (International Viewpoint, 26 August 2016)

The new-old PKK. By Alex de Jong (Jacobin: Reason in Revolt, March 18, 2016). “The PKK has continued to struggle for justice in Kurdistan. But its democratic transformation leaves much to be desired.”

Stalinist caterpillar into libertarian butterfly? – the evolving ideology of the PKK. By Alex de Jong (International Viewpoint, 11 March 2015)

The long struggle of the Kurds. By Memet Uludag (Irish Marxist Review, Vol.2, No.8, 2013, p.22-36)

Agreement reached between Turkish government and Kurdish nationalist PKK.
By Justus Leicht (World Socialist Web Site, 29 March 2013)

Turkey and Kurds: Imperialism welcomes deal. By Yassamine Mather (Weekly Worker, Issue 955, March 28, 2013)

Rejection of Marxism (Weekly Worker, Issue 929, September 13, 2012). “Esen Uslu takes a look at the programme of the Workers’ Party of Kurdistan (PKK).”

The politics of the PKK (Kurdish Workers Party): a balance sheet. By Ute Reissner and Justus Leicht (World Socialist Web Site, 12 March 1999)

FRA KKP TIL PKK: Om den kurdiske nationale bevægelse i Tyrkiet 1917-1999. Af Bjarke Friborg (Bjarke Friborgs hjemmeside). Hovedfagsoppgave ved Universitetet i Bergen
Institutt for Sammenliknende Politikk, 1999.

Major Kurdish organizations in Iraq. By Martin Van Bruinessen (Middle East Report, Issue 141, July-August 1986)
Se også:

Tidslinjen 15. februar 1999 om tilfangetagelsen af PKKs leder Abdullah Ãcalan og det kurdiske spørgsmål.

Tidslinjen 29. juni 2014 om IS/ISIS og deres angreb på irakisk Kurdistan.

Tidslinjen 16. september 2014 om belejringen af den kurdiske by Kobane i det nordlige Syrien.

Linkboxen Kurdistan, om Roj-Tv og den kurdiske kamp (Socialistisk Bibliotek)

The Kurdish crisis in Iraq and Syria. By Joseph Daher (Against the Current, Issue 192, January-February 2018). “This means also supporting the right to self-determination of the Kurdish populations throughout the region.”

Tiden er kommet. Af Søren Berggreen Toft og Mads Staghøj (Information.dk, 28. marts 2015). Longread (4 kapitler): “Da Kobane blev belejret af Islamisk Stat, rejste kurdere i Danmark og Europa sig og samledes om kærligheden til den fængslede leder Abdullah Öcalan.”


27. december 1978

Den algierske uafhængighedsleder og republikken 4. præsident Houari Boumédien dør. (født 23.8.1932).

Se:

Houari Boumédienne (Wikipedia.org)

Se også:

Algeriet (Leksikon.org)


28. december 1978

Danske socialistiske forfatter Harald Bønnelykke Herdal dør. (født 1.7.1900).

Se:

Harald Herdal (Wikipedia.dk)

Harald Herdal (Denstoredanske/Dansk Biografisk Leksikon)

Harald Herdal (Bibliografi.dk: international forfatterbibliografi)

Harald Herdal (Litteratursiden.dk)

Harald Herdal (Gravsted.dk)


31. december 1978

1978dkpml.jpgFra en splittelse i KAP (Komunistisk Arbejderparti) dannes DKP/ML af KSML.
Opløses 10. nov. 2006, for sammen med Kommunistisk Samling at danne et nyt parti.

Se:

Kommunistisk Sammenslutning (marxister-leninister) (KS(m-l)) (Leksikon.org)

Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister (DKP/ML) (Leksikon.org)

Danmarks Kommunistiske Parti/ Marxister-Leninister (DKP/ML). Af Bertel Nygaard (Danmarkshistorien.dk, 15. august 2011)

Politiske partiers programmer: Danmarks Kommunistiske Parti / Marxister-Leninister – DKP/ML (Det Kongelige Bibliotek, Småtrykssamlingen). Programmer, sagpolitiske udtalelser, pjecer, valgaviser, love, vedtægter o.l. for perioden 1978-2000 (facsimile-aftryk)

En fighter siger farvel. Tilbageblik på de 28 år (Arbejderen, 9.11.2006)

Litteratur:

20 års kamp for socialismen: Danmarks Kommunistiske Parti ML 1978-98. (Arbejderen, 1999, 132 sider).

Se også:

DKP/ML (Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister’s site), nedlagt, refererer til Kommunistisk Partis site.


 

 

Print Friendly, PDF & Email

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.