Socialdemokratiets fane 1872
Socialdemokratiets fane 1872
Print Friendly, PDF & Email

Emneliste om det danske Socialdemokrati. Links til historisk materiale og en oversigt over, hvad der er samlet på Socialistisk Biblioteks Tidslinje om begivenheder og personer.


Indhold:

I denne liste er fokus på det danske socialdemokrati, (2002-2016 Socialdemokraterne), og linkene er hovedsageligt samlet fra Tidslinjen Socialistisk Bibliotek.
Begivenheder på datoer, hvor der ikke er link, er ikke medtaget.


 

Generelt

2012soclogosmalt.jpg

 

Leksikalt

 

Partihistorier

Disse tre online-bind om Socialdemokratiet frem til 1904 (inkl. de andre skandinaviske partier) er redigerede udgaver – og desværre uden illustrationerne – af Socialdemokratiets Aarhundrede: Fremstillinger af Arbejderbevægelsens Historie fra Revolutionen 1789 indtil vore Dage (1904), red. af C.E. Jensen og Fr. Borgbjerg (Kbh, 1901-4, 2 bind).
Se: “Socialdemokratiets Aarhundrede – en god idé”. Af Anne-Lise Walsted (ABA årsskrift, 1989-90, s.22-29). Scroll ned.

Socialdemokratiet i farver. Af Niels Finn Christiansen (SFAH, marts 2019). Om tidligere partihistorier, udsmykning Christiansborg + Martin E.O. Grunz: Folkets tid: Socialdemokratiet og Danmark (Gyldendal, 2019, 160 s.): “Partihistorier er pr. definition partiske, og denne lever til overflod op til forventningerne.”

2012Fremtidens_Danmark160.jpg

Partiprogrammer: Socialdemokratiet (Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv). 35 stk. for perioden 1876-2004.

Partiprogrammer og partipolitiske skrifter (pjecer, valgaviser m.m). 1872-2014 (pr. 2.5.2018): Socialdemokraterne – Socialdemokratiet (Det Kongelige Bibliotek)

Socialdemokratiet i Danmark 1871 – ca. 1990: resultater og problemer. Del 1 (s.3-12). Af [Gerd Callesen og Vagn Oluf Nielsen] (Socialdemokratiet, [1993], 29 sider; online på Historie.syd-fyn.dk; Internet Archive WayBackMachine). Del 2 (s.12-21) + Del 3 (s.21-29). Med litteraturfortegnelse.

Udviklingsteorier i Socialdemokratiet før 1945. Fra socialisme til velfærdsstat. Af Mogens Rüdiger (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr. 16, 1986, side 83-108. Med vægt på tre teoretikere: Gustav Bang (side 84-94, Peter Knudsen (s. 94-98) og Hartvig Frisch (s. 98-104). “.. de utopiske aspekter ved udviklingsteorien [nedtones]..”

En samarbejdsmodel under forandring: nogle træk af forholdet mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen i efterkrigstiden (pdf). Af Tage Bild (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr. 19, 1989, side 63-112). “… båndet mellem SD og LO bliver stadig mere kompliceret og modsætningsfyldt.”


 

Div. parti & arbejderbevægelse

Arbejderhistorisk bladliste 1835-1940 (Socialistisk Bibliotek)

Arbejderhistorie – tidsskrift for historie, kultur og politik (1995 – ). Udgivet af Selskabet for Arbejderhistorie Historie (SFAH).

Årbog for arbejderbevægelsens historie (1971-1994). Udgivet af Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH).

Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsens historie (1973-1981) + Arbejderhistorie (1982-1994). Udgivet af Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH).

Plads til os alle (Arbejdermuseet). “En beretning om den danske arbejderbevægelses historie”.

Se også afsnittet Bøger længere nede på denne side.

2012socvalg460.jpg

 

Historie

(Kronologisk på Tidslinjen)

 

Personer

(Kronologisk på Tidslinjen)

Se også: “Det Røde Hav” – socialister og andre progressive på Vestre Kirkegård (linksamling) med links til flere socialdemokratiske plitikere.

Bøger

Folkets tid: Socialdemokratiet og Danmark. Af Martin E.O. Grunz (Gyldendal, 2019, 160 s.). Se anmeldelse af Anders Ellegaard (Historie-online.dk, 19. februar 2019 + Niels Finn Christiansen: Socialdemokratiet i farver (SFAH, marts 2019).

Socialdemokratiske tænkere. Redigeret af Anders Dybdal (red.) (Informations Forlag, 2014, 327 sider). Se sammendrag af bogens efterskrift: En bygning skal (gen)rejses (Information.dk, 12. april 2014) + bogens site: Socialdemokratisketænkere.dk

Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000. Af Lars K. Christensen, Søren Kolstrup og Anette Eklund Hansen (SFAH, 2007, 464 sider)
Med temaartikler af Claus Bryld, Niels Finn Christiansen, Knud Knudsen, Jytte Larsen, Erik Strange Pedersen og Morten Thing + en kommenteret litteraturoversigt (s.415-40).

Udfordring og omstilling: bidrag til Socialdemokratiets historie 1971-1996. Redigeret af Gerd Callesen, Steen Christensen og Henning Grelle (Fremad, 1996, 559 sider)
Med litteratur og kilder efter hvert kapitel. Se her bla. Gerd Callesen: “Socialdemokratiets historie 1971-1996” (s.1-109).

Den demokratiske socialismes gennembrudsår: studier i udformningen af arbejderbevægelsens politiske ideologi i Danmark 1884-1916 på den nationale og internationale baggrund. Af Claus Bryld (SFAH, 1992, 577 sider)

Kampen for en bedre tilværelse: arbejdernes historie i Danmark fra 1800-tallet til 1990. Af Knud Knudsen, Hanne Caspersen og Vagn Oluf Nielsen (SFAH, 1991, 372 sider)
Med kommenteret litteraturoversigt (s.347-58). Samt engelsk resumé af Gerd Callesen: “The struggle for a better life” (Revised edition 2009: A brief history of the Danish labour movement; online på Socialistisk Bibliotek)

Fremad og aldrig glemme: ti års forskning i arbejderbevægelsens historie – status og perspektiver. Redigeret af Gerd Callesen, Hanne Caspersen og Knud Knudsen (SFAH, 1981, 328 sider)
Bogen har større emneopdelte litteraturfortegnelser om bl.a. dansk arbejderbevægelses historie 1870 til 1970erne (s.63-81 + 124-35), om Socialdemokratiet og fagbevægelsen (s.206-12) og om arbejderkvinders historie (s.245-49)

Klassesamarbejde og klassekamp: den politiske, sociale og økonomiske udvikling i Danmark 1940-78. Af Hans Erik Avlund Frandsen (Gyldendal, 1980, 434 sider)

Se også under afsnittet Partihistorier længere oppe på denne side.

 

Se også på Socialistisk Bibliotek:2012socanker160.jpg

 


 

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.