Socialdemokratiets fane 1872
Socialdemokratiets fane 1872

Emneliste om det danske Socialdemokrati. Links til historisk materiale og en oversigt over, hvad der er samlet på Socialistisk Biblioteks Tidslinje om begivenheder og personer.


Indhold:

I denne liste er fokus på det danske socialdemokrati, (2002-2016 Socialdemokraterne), og linkene er hovedsageligt samlet fra Tidslinjen Socialistisk Bibliotek.
Begivenheder på datoer, hvor der ikke er link, er ikke medtaget.


A på plakaten: Socialdemokratiet i 150 år (Arbejdermuseet, juni 2021; online på Internet Archive). “Oplev Socialdemokratiets mest ikoniske plakater i en ny plakatudstilling, der fortæller historien om et parti, der har ønsket til at tale til folket.” Se omtale på Netavisen Pio (2. juni 2021). Udstillingen åbner 10. juni 2021.


 

 

Generelt

2012soclogosmalt.jpg

 

Leksikalt

 

Partihistorier

Disse tre online-bind om Socialdemokratiet frem til 1904 (inkl. de andre skandinaviske partier) er redigerede udgaver – og desværre uden illustrationerne – af Socialdemokratiets Aarhundrede: Fremstillinger af Arbejderbevægelsens Historie fra Revolutionen 1789 indtil vore Dage (1904), red. af C.E. Jensen og Fr. Borgbjerg (Kbh, 1901-04, 2 bind; online på Perbenny.dk).
Se: “Socialdemokratiets Aarhundrede – en god idé”. Af Anne-Lise Walsted (ABA årsskrift, 1989-90, s.22-29). Scroll ned.
Bind 1 (1871-1922) også online  med originale illustrationer på Slaegtsbibliotek.dk (pdf).

Socialdemokratiet i farver. Af Niels Finn Christiansen (SFAH, marts 2019). Om tidligere partihistorier, udsmykning Christiansborg + Martin E.O. Grunz: Folkets tid: Socialdemokratiet og Danmark (Gyldendal, 2019, 160 s.). “Partihistorier er pr. definition partiske, og denne lever til overflod op til forventningerne.”

2012Fremtidens_Danmark160.jpg

Partiprogrammer: Socialdemokratiet (Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv). 35 stk. for perioden 1876-2004.

Partiprogrammer og partipolitiske skrifter (pjecer, valgaviser m.m). 1872-2014 (pr. 2.5.2018): Socialdemokraterne – Socialdemokratiet (Det Kongelige Bibliotek)

Arbejderhistorie: Derfor er der uenighed om Socialdemokratiets grundlæggelse. Af David Troels Garby-Holm (Netavisen Pio, 26. januar 2023). “Blev Socialdemokratiet grundlagt i 1871 eller i 1878? Bag det spørgsmål gemmer der sig en ideologisk kamp mellem socialdemokrater og kommunister, fortæller historiker.”
Debat: Socialdemokratiet kan udmærket henføre sin oprindelse til 1871, men! (Netavisen Pio, 31. januar 2023). “Socialdemokratiets historiske konsulents udlægning af partiets grundlæggelse er fyldt med fejl og fejlforklaringer, mener seniorforsker emeritus ved Arbejdermuseet, Henning Grelle.”

1980-2000: Forandringens årti – et nyt klassekompromis med nyliberalismen i offensiven (Solidaritet.dk/Kritisk Revy, 15. juni 2022). “I anledning af udgivelsen af Søren Kolstrups nye bog Forandringens Årti. Mellem velfærd og nyliberalisme 1990-2001 (Frydenlund, 2022, 568 s.), bringer Kritisk Revy denne kronik af bogens forfatter, der giver et overblik over de reformer, der var med til at forme den nyliberale konkurrencestat.” Se også Søren Kolstrup: 90’ernes nyliberalisme har sat varige spor i velfærdsstaten (Altinget.dk, 14. juli 2022) + anmeldelse af Steen Gottlieb: Socialdemokraternes store højresving startede i 1990’erne (Solidaritet.dk, 13. august 2022).

Socialdemokratisk neoliberalisme. Af Niklas Olsen og Jesper Vestermark Køber

Fremad og aldrig glemme (pdf). Af Henning Grelle (Arbejderhistorie, nr.2, 2021, s.5-45). “Historien om Socialdemokratiets jubilæer og jubilæumsfester gennem 150 år.”

Socialdemokratisk nostalgi i det nye årtusinde (pdf). Af Jesper Vestermark Køber (Arbejderhistorie, nr.2, 2021, s.46-67). “Denne artikel viser, at Socialdemokratiet under Mette Frederiksens ledelse er præget af en nostalgisk forståelse af fortiden … Brugen af nostalgi tyder samtidig på, at partiet i mindre grad end tidligere udtrykte et progressivt syn på udviklingen af fremtidens samfund.”

Marxismens rolle i den socialdemokratiske ideologi før første verdenskrig (pdf). Af Reinout C. Bosch (Arbejderhistorie, nr.2, 2021, s.68-93). “I dag er der ikke meget Marx tilbage i Socialdemokratiet. Om der nogensinde har været det, har været til diskussion. Fra et udgangspunkt om at arbejderbevægelsens ideologi er pluralistisk og mangesidet, skulle vi nærmere spørge hvordan den marxistiske tænkning påvirkede den socialdemokratiske ideologi.”

Historien om Socialdemokratiet – og nationalchauvinismen. Af Freddie Nielsen og Charlie Lywood (Socialistisk Arbejdervis, nr. 387, 15. juni 2021, side 6-7). “Den hårde linje i udlændingepolitikken er en måde at foregøgle arbejderklassen, at man skam gør noget for at beskytte den. Dette sker via nationalchauvinismen …”

En tidlig diskussion om borgfred og klassekamp. Af Gerd Callesen (Arbejderen.dk, 18. september 2020). “Fra 1887 til 1893 foregik en diskussion i den tidlige danske arbejderbevægelse om vejen frem. Hvor meget skulle der satses på reformer, og hvad var målet? En ny afhandling samler en række historiske kilder om emnet.”

Arbejderbevægelsen i Danmark og marxismen: 1885-1920. Af Gerd Callesen (Arbejderen.dk, 5. maj 2018). “Den første store indsats for med oversættelser at fremme forståelsen af marxismen i den danske arbejderbevægelse blev gjort først i 1880’erne.”

Socialdemokratiet i Danmark 1871 – ca. 1990: resultater og problemer. Del 1 (s.3-12) + Del 2 (s. 12-21) + Del 3 (s. 21-29). Af [Gerd Callesen og Vagn Oluf Nielsen] (Socialdemokratiet, [1993], 29 s.; online på Fyenshistorie.dk). Med litteraturfortegnelse.

En samarbejdsmodel under forandring: nogle træk af forholdet mellem Socialdemokratiet og fagbevægelsen i efterkrigstiden (pdf). Af Tage Bild (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr. 19, 1989, s.63-112). “… båndet mellem SD og LO bliver stadig mere kompliceret og modsætningsfyldt.”

Udviklingsteorier i Socialdemokratiet før 1945: fra socialisme til velfærdsstat. Af Mogens Rüdiger (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr. 16, 1986, side 83-108). Med vægt på tre teoretikere: Gustav Bang (s.84-94), Peter Knudsen (s.94-98) og Hartvig Frisch (s.98-104). “… de utopiske aspekter ved udviklingsteorien [nedtones] …”

Socialdemokratiets politik i 1960’erne: teori og praksis (pdf). Af Vagn Oluf Nielsen (Årbog for arbejderbevægelsens historie, nr.7, 1977, s.7-45). “Det skal undersøges og diskuteres, om socialdemokratiet i teori og praksis kan siges at være et socialistisk parti, som vil reformere Danmark til et socialistisk samfund.” Se kommentar fra Hans Erik Avlund Frandsen: Socialdemokratiets politik … II: borgerlig eller socialistisk reformisme? (pdf) (Ibid., s.46-53). “Er det danske Socialdemokratis målsætning et socialistisk samfund? Hvis Vagn Oluf Nielsens analyse og fortolkning af Socialdemokratiets teori og praksis i 60erne holder vand er svaret ja. Det gør den imidlertid ikke.” Se også Hans Erik Avlund Frandsen:
Socialdemokratiet, kapitalismen og arbejderklassen 1945-76 (Politiske Arbejdstekster, nr.10, januar 1977, s.14-85) + efterfølgende diskussion: Socialdemokratiet og venstrefløjen (Ibid., nr.11-12, december 1977, s.4-67).

Socialdemokratiet og højrefløjen. Af Hans Erik Avlund Frandsen (Solidaritet.dk/Kritisk Revy, nr.12, november 2022). “Denne tekst har 45 år på bagen. Oprindeligt stod den i VS Bulletin nr. 184/1977. Den genoptrykkes her ud fra den betragtning, at den aktuelle politiske situation kalder både på historisk perspektivering og en mere præcis forståelse af den grundlæggende socialdemokratiske samfundsforståelse.”

A brief history of the Danish labour movement. By Gerd Callesen. Revised edition (2009) of “English summary: The struggle for a better life”. I Knud Knudsen, Hanne Caspersen og Vagn Oluf Nielsen: Kampen for en bedre tilværelse: arbejdernes historie i Danmark fra 1800-tallet til 1990 (Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 1991, p. 359-372; online på Socialistisk Bibliotek). “The aim of this text is to give a non-Danish audience a brief introduction to the history of the Danish working class and the labour movement.”

The Danish Labour Movement and Marxism 1885-1920. By Gerd Callesen (Socialistisk Bibliotek, 12. januar 2022). En upubliceret artikel fra 2018: “… the Danish labor movement was socialist from the outset.”


 

Div. parti & arbejderhistorie

Arbejderhistorisk bladliste 1835-1940 (Socialistisk Bibliotek)

Arbejderhistorie – tidsskrift for historie, kultur og politik (1995 – ). Udgivet af Selskabet for Arbejderhistorie Historie (SFAH).

Årbog for arbejderbevægelsens historie (1971-1994). Udgivet af Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH).

Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsens historie (1973-1981) + Arbejderhistorie (1982-1994). Udgivet af Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH).

Plads til os alle (Arbejdermuseet). “En beretning om den danske arbejderbevægelses historie”.

Se også afsnittet Bøger længere nede på denne side.

2012socvalg460.jpg

 

Historie

(Kronologisk på Tidslinjen)

 

Personer

(Kronologisk på Tidslinjen)

Se også: “Det Røde Hav” – socialister og andre progressive på Vestre Kirkegård (linksamling) med links til flere socialdemokratiske politikere.

Bøger

De rejste sig trodsigt i vrimlen: 30 socialdemokrater der ændrede danmarkshistorien. Redigeret af Dan Jørgensen (Gimle Forlag, 2021, 264 s.). Se anmeldelse af Michael Böss: Samhørighed og ansvar (Netavisen Pio, 18. oktober 2021) + anmeldelse af Peter T. Christensen (SFAH, 13. december 2021) + længere anmeldelse af Hans Erik Avlund Frandsen: Socialdemokratiets tilstand ─ om partiets selvforståelse i jubilæumsbogen …  (Solidaritet.dk/Kritisk Revy, 15. februar 2022).

Vi malede Danmark rødt: Danmarks Socialdemokratiske Ungdom – set gennem medlemsbladene. Af Peter T. Christensen (FH, Fagbevægelsens Hovedorganisation, 2020, 232 s.). Se om bogen på DSU’s site.

Folkets tid: Socialdemokratiet og Danmark. Af Martin E.O. Grunz (Gyldendal, 2019, 160 s.). Se anmeldelse af Anders Ellegaard (Historie-online.dk, 19. februar 2019) + Niels Finn Christiansen: Socialdemokratiet i farver (Selskab til forskning i arbejderbevægelsens historie, marts 2019) + Karsten Fledelius: En bog man kan henvise til (pdf) (Arbejderhistorie, nr.2, 2019, s.153-155). Scroll ned.

Socialdemokratiske tænkere. Redigeret af Anders Dybdal (Informations Forlag, 2014, 327 sider). Se sammendrag af bogens efterskrift: En bygning skal (gen)rejses (Information.dk, 12. april 2014) + bogens site: Socialdemokratisketænkere.dk

Arbejdernes historie i Danmark 1800-2000. Af Lars K. Christensen, Søren Kolstrup og Anette Eklund Hansen (Selskab til forskning i arbejderbevægelsens historie, 2007, 464 s.)
Med temaartikler af Claus Bryld, Niels Finn Christiansen, Knud Knudsen, Jytte Larsen, Erik Strange Pedersen og Morten Thing + en kommenteret litteraturoversigt (s.415-40).

Udfordring og omstilling: bidrag til Socialdemokratiets historie 1971-1996. Redigeret af Gerd Callesen, Steen Christensen og Henning Grelle (Fremad, 1996, 559 s.)
Med litteratur og kilder efter hvert kapitel. Se her bla. Gerd Callesen: “Socialdemokratiets historie 1971-1996” (s.1-109).

Den demokratiske socialismes gennembrudsår: studier i udformningen af arbejderbevægelsens politiske ideologi i Danmark 1884-1916 på den nationale og internationale baggrund. Af Claus Bryld (Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie, 1992, 577 s.)

Kampen for en bedre tilværelse: arbejdernes historie i Danmark fra 1800-tallet til 1990. Af Knud Knudsen, Hanne Caspersen og Vagn Oluf Nielsen (Selskab til forskning i arbejderbevægelsens historie, 1991, 372 s.)
Med kommenteret litteraturoversigt (s.347-58). Samt engelsk resumé af Gerd Callesen: “The struggle for a better life” (Revised edition 2009: A brief history of the Danish labour movement; online på Socialistisk Bibliotek)

Arbejderbevægelsens forhistorie: træk af den tidlige danske arbejderbevægelses politiske og sociale udvikling 1848-1880. Af Niels Finn Christiansen (Selskabet til forskning i arbejderbevægelsens historie, 1986, 188 s.)

I broderskabets ånd: den socialdemokratiske arbejderbevægelses idéhistorie 1871-1977. Af Niels Ole Finnemann (Gyldendal, 1985, 445 s.)

Fremad og aldrig glemme: ti års forskning i arbejderbevægelsens historie – status og perspektiver. Redigeret af Gerd Callesen, Hanne Caspersen og Knud Knudsen (Selskab til forskning i arbejderbevægelsens historie, 1981, 328 s.)
Bogen har større emneopdelte litteraturfortegnelser om bl.a. dansk arbejderbevægelses historie 1870 til 1970’erne (s.63-81 + 124-35), om Socialdemokratiet og fagbevægelsen (s.206-12) og om arbejderkvinders historie (s.245-49)

Klassesamarbejde og klassekamp: den politiske, sociale og økonomiske udvikling i Danmark 1940-78. Af Hans Erik Avlund Frandsen (Gyldendal, 1980, 434 s.)

Se også under afsnittet Partihistorier længere oppe på denne side.

 

"Anker eller Kaos". Udsnit af carikaturtegning af Claus Deuleran fra Mandelgaven 1975. Efterfølgende trykt som plakat af Danske Studerendes Fælleråd 1977.
“Anker eller Kaos”. Udsnit af carikaturtegning af Claus Deuleran fra Mandelgaven 1975. Efterfølgende trykt som plakat af Danske Studerendes Fælleråd 1977.

Se også på Socialistisk Bibliotek: