-0.4 C
Copenhagen
19. januar 2023
Forside Personlister

Personlister

Her er en stor samling litteraturlister om enkelte socialister og andre progressive.

Se også Index: Navneregister for alle personer på Tidslinjen og i personlisterne (linksamlinger). Register til værker,titler og vigtige begivenheder og steder, som er nævnt på tidslinjen og i linksamlingerne på Socialistisk Bibliotek.

Martin Andersen Nexø (1869-1954)

0
Personliste med links til materialer i anledning af Martin Andersen Nexøs 150 års fødselsdag, og er en opsamling af forskellige begivenheder i hans liv og om hans hovedværker.

Karl Marx 200

0
200-året for Karl Marx' fødsel markeres her med en række 2018-artikler om Marx' politik, økonomikritik og værker. Karl Marx blev født den 5. maj 1818.

Samir Amin (1931-2018)

0
Samir Amins (1931-2018) analyser af den globale udvikling har bidraget til forståelse af den moderne kapitalisme og om kløften mellem Nord og Syd. Han var en fortaler for afhængighedsteori og beskrev indgående, hvordan rigdom strømmer fra periferien til metropolerne.

Kampen om Darwin

1
Charles Darwin udgav i 1859 sit hovedværk "On the Origin of Species" (Om arternes oprindelse), som argumenterede for, at alle planter og dyr nedstammer fra tidligere mere primitive former, og den drivende mekanisme for denne udvikling er den naturlige selektion.

Ågot Berger (1954-2007)

0
Ågot Berger (30. december 1954 på Hardalandet i Norge - 13. februar 2007 i København). Socialist og bibliotekar.

Tariq Ali

0
Personliste om den pakistansk-britiske aktivist og forfatter, Tariq Ali, der havde en ledende rolle i 1968-oprøret. Har siden deltaget i debatten med en række samfundskritiske bøger og artikler.

H.C. Andersen – i en progressiv vinkel

0
Personliste om H.C. Andersen set i en progressiv vinkel af marxistiske og kulturradikale skribenter.

Susan George

0
Amerikansk/fransk forskeraktivist (29. juni 1934- ). Hun er vicedirektør på Transnational Institute og vicepræsident i den franske organisation ATTAC (Association for Taxation of Financial Transactions to Aid Citizen) og har i de sidste 30 år skrevet en halv snes bøger om verdens ulighed, gælden, sulten og fattigdommen i den 3. verden og sammenhængen til de multinationale, Verdensbanken og WTO's nyliberalistiske markedsdiktatur.

Stephen Jay Gould (1941-2002)

0
Stephen Jay Gould (10. september 1941 - 20. maj 2002) var en amerikansk biolog og palæontolog (læren om fortidige dyr og planter). Gould var i stadig polemik med det kristne højre (kreationisterne), og en hård kritiker af den såkaldte biologiske determinisme

Paul Mattick (1904-1981)

0
Tysk-amerikansk rådskommunist og marxistisk økonom (13. marts 1904 - 7. februar 1981). Hans vigtige bog Marx og Keynes kom på dansk i 1973. Det var en grundlæggende marxistisk analyse af den vestlige kapitalismes keynesianisme og den østlige statskapitalisme.

Nyt fra Redaktionen

Meste sete Personer den seneste uge

Mest sete Personer

NYESTE LINKS