Rousseau læser sammen med faderen. Illustration fra Les Confessions, édition H. Launette & Cie, Paris, 1889. Kilde: http://athena.unige.ch/athena/rousseau/confessions/rousseau_confessions.html Illustrator: Maurice Leloir.
Rousseau læser sammen med faderen. Illustration fra Les Confessions, édition H. Launette & Cie, Paris, 1889. Kilde: http://athena.unige.ch/athena/rousseau/confessions/rousseau_confessions.html Illustrator: Maurice Leloir.

28. juni 1712 fødtes samfundsfilosoffen Jean-Jacques Rousseau i Geneve (dør 2. juli 1778 i Ermenonville, nordøst for Paris).

Af Jørgen Lund

 Se links:

JJ Rousseau: Autonomy lost. By Tim Black (Spiked Review of Books, May 2018). “His work laid the ground both for a radical conception of autonomy, and its critique.”

Jean-Jacques Rousseau. By Ian Birchall (Grimanddim.org). Letter to George Paizis, written June 1998, commenting on a draft of his talk on Rousseau for Marxism 1998: “[We] need  someone to do a thorough Marxist hatchet-job on Rousseau. If I live long enough I shall do it.”

Rousseaus kritik av det ”civila samhället” (pdf) (Marxistarkiv.se, 2015, 35 s.). Fra Lucio Colletti-antologin Marxism och dialektik (Zenit, 1979)

Jean Jacques Rousseau. By E. Belfort Bax (British Socialist, Vol.I, No.7, 15 July 1912, p.289-293)

Litteratur:

– Jean-Jacques Rosseau: Politiske skrifter. Red. og efterskrift ved Mikkel Thorup (Klim, 2009, 265 sider) (Kulturklassiker Klim). Efterskrift: ’Om Rousseaus politiske filosofi’ (s.233-263). Se omtale på FagBogInfo + anmeldelse af Rune Lykkeberg: Mennesket forkæler sig til forfald (Information.dk, 18. september 2009)
– Peter Wivel: Rousseau: fantasien til magten (Gyldendal 1998, 481 sider)

I 1762 fik Rousseau udgivet "Samfundspagten"
I 1762 fik Rousseau udgivet “Samfundspagten”

I april 1762  udgiver Jean-Jacques Rousseau sit politiske hovedværk Du contrat social, ou Principes du droit politique. (Dansk: Samfundspagten. Forskellige udgaver). Engelsk udg. online på Marxists Internet Archive.

Et par måneder (**) senere samme år udgiver Rousseau også det pædagogiske hovedværk Emile, Ou De L’Education (Dansk: Emile: eller om opdragelsen, 3 bd. 1962 + forkortet udg. 1997). Engelsk udgave online på Project Gutenberg.

I 1762 fik Rousseau også udgivet det pædagogiske hovedværk "Emile, eller om opdragelsen"
I 1762 fik Rousseau også udgivet det pædagogiske hovedværk “Emile, eller om opdragelsen”

Se (Wikipedia-artikler):
– The Social Contract
– Emile: or, On Education “Émile, or On Education is a treatise on the nature of education and on the nature of man written by Jean-Jacques Rousseau, who considered it to be the “best and most important of all my writings”

– Émile eller om uppfostran (om bogen på svensk Wikipedia.se)

 

(**) Vedr. udgivelsesdatoerne:

Schepelern, V.: Rousseau og hans kulturfilosofiske og pædagogiske Ideer : en Indledning i Studiet af Émile (Kbh.,1930 )

Side 9 citeres fra en dokument fra Statsarkivet i Genève:”..Fredag den 11. Juni 1962 er det omtalte Skrift blevet sønderrevet og brændt af Bødlen…” – “Det ovenfor omtalte Skrift” er Jean-Jacquez Rousseaus berømte “Émile eller Om Opdragelsen” og Dokumentet, hvori Skriftet omtales, er en Udskrift af Pariser-Parlamentets Dom, der et par Uger, efter at Skriftet var udkommet, bragte det paa Baalet.”
Side 10 (fodnote): “Tilfældet “Émile” er et godt Exempel paa, hvor forvirrende Forholdene var. Bogen udkom officielt hos Neaulme i Amsterdam, men den virkelige Forlægger var Duchesne i Paris. Her foregik ogsaa Trykningen…Den 27. Maj begyndte Salget. Den 3. Juni blev Bogen konfiskeret…Den 9. Juni kom Pariserparlamentets Dom, men alligevel havde hele Paris læst Bogen inden Maanedens Udgang…”
Det er ikke lykkedes at datere “Du Contrat Social, Principes du droit politique” – lige så præcist, men i flere værker, bl.a. i Rousseaus egne “Bekendelser” nævnes, at “Du Contrat Social, Principes du droit politique” udkom nogle måneder før “Émile..”
(Uddrag af bibliotekarsvar på forepørgsel om udgivelsestidspunktet for Rousseaus bøger i 1762.)

Se også: 
– Linkbox: Oplysningstiden (Socialistisk Bibliotek)