Rousseau læser sammen med faderen. Illustration fra Les Confessions, édition H. Launette & Cie, Paris, 1889. Kilde: http://athena.unige.ch/athena/rousseau/confessions/rousseau_confessions.html Illustrator: Maurice Leloir.
Rousseau læser sammen med faderen. Illustration fra Les Confessions, édition H. Launette & Cie, Paris, 1889. Kilde: http://athena.unige.ch/athena/rousseau/confessions/rousseau_confessions.html Illustrator: Maurice Leloir.

28. juni 1712 fødtes samfundsfilosoffen Jean-Jacques Rousseau i Geneve (dør 2. juli 1778 i Ermenonville, nordøst for Paris).

Af Jørgen Lund

 Se links:

JJ Rousseau: Autonomy lost. By Tim Black (Spiked Review of Books, May 2018). “His work laid the ground both for a radical conception of autonomy, and its critique.”

Jean-Jacques Rousseau. By Ian Birchall (Grimanddim.org; online at Internet Archive). Letter to George Paizis, written June 1998, commenting on a draft of his talk on Rousseau for Marxism 1998: “[We] need  someone to do a thorough Marxist hatchet-job on Rousseau. If I live long enough I shall do it.”

Rousseaus kritik av det ”civila samhället” (pdf) (Marxistarkiv.se, 2015, 35 s.). Fra Lucio Colletti-antologin Marxism och dialektik (Zenit, 1979)

Jean Jacques Rousseau. By E. Belfort Bax (British Socialist, Vol.I, No.7, 15 July 1912, p.289-293)

Litteratur:

Jean-Jacques Rosseau: Politiske skrifter. Red. og efterskrift ved Mikkel Thorup (Klim, 2009, 265 sider) (Kulturklassiker Klim). Efterskrift: ’Om Rousseaus politiske filosofi’ (s.233-263). Se anmeldelse af Rune Lykkeberg: Mennesket forkæler sig til forfald (Information.dk, 18. september 2009)

Peter Wivel: Rousseau: fantasien til magten (Gyldendal 1998, 481 sider)

I april 1762  udgiver Jean-Jacques Rousseau sit politiske hovedværk Du contrat social, ou Principes du droit politique. (Dansk: Samfundspagten. Forskellige udgaver). Engelsk udgave online på Marxists Internet Archive.

Et par måneder (**) senere samme år udgiver Rousseau også det pædagogiske hovedværk Emile, Ou De L’Education (Dansk: Emile: eller om opdragelsen, 3 bd. 1962 + forkortet udg. 1997). Engelsk udgave online på Project Gutenberg.

Se (Wikipedia):
– The Social Contract
– Emile: or, On Education
– Émile eller om uppfostran (Wikipedia.se). Om bogen på svensk.

(**) Vedr. udgivelsesdatoerne:

Schepelern, V.: Rousseau og hans kulturfilosofiske og pædagogiske Ideer : en Indledning i Studiet af Émile (Kbh.,1930 )

Side 9 citeres fra en dokument fra Statsarkivet i Genève: “Fredag den 11. Juni 1962 er det omtalte Skrift blevet sønderrevet og brændt af Bødlen … Det ovenfor omtalte Skrift er Jean-Jacquez Rousseaus berømte ‘Émile eller Om Opdragelsen’ og Dokumentet, hvori Skriftet omtales, er en Udskrift af Pariser-Parlamentets Dom, der et par Uger, efter at Skriftet var udkommet, bragte det paa Baalet.”
Side 10 (fodnote): “Tilfældet ‘Émile’ er et godt Exempel paa, hvor forvirrende Forholdene var. Bogen udkom officielt hos Neaulme i Amsterdam, men den virkelige Forlægger var Duchesne i Paris. Her foregik ogsaa Trykningen … Den 27. Maj begyndte Salget. Den 3. Juni blev Bogen konfiskeret … Den 9. Juni kom Pariserparlamentets Dom, men alligevel havde hele Paris læst Bogen inden Maanedens Udgang …”
Det er ikke lykkedes at datere ‘Du Contrat Social, Principes du droit politique’ – lige så præcist, men i flere værker, bl.a. i Rousseaus egne ‘Bekendelser’ nævnes, at ‘Du Contrat Social, Principes du droit politique’ udkom nogle måneder før ‘Émile’ …”
(Uddrag af bibliotekarsvar på forepørgsel om udgivelsestidspunktet for Rousseaus bøger i 1762).

Se også: 
– Linkbox: Oplysningstiden (Socialistisk Bibliotek)