Den tyske revolution i 1919 var med til at forme den unge Poul Mittick, Der tidligt blev medlem af Spartacists' Freie Sozialistische Jugend og senere rådskommunist. Gadekampe mellem regeringstropper og revolutionære militser i Berlin i september 1919.. Foto af Keystone/Getty Images. Public Domain.
Den tyske revolution i 1919 var med til at forme den unge Poul Mittick, Der tidligt blev medlem af Spartacists' Freie Sozialistische Jugend og senere rådskommunist. Gadekampe mellem regeringstropper og revolutionære militser i Berlin i september 1919.. Foto af Keystone/Getty Images. Public Domain. Kilde: Wikimedia Commons.
  • Forord
  • Biografier
  • Bibliografier
  • Sites
  • Bøger/bogbidrag på dansk

Forord

Tysk-amerikansk rådskommunist og marxistisk økonom (13. marts 1904 – 7. februar 1981).
Hans vigtige bog Marx og Keynes kom på dansk i 1973. Det var en grundlæggende marxistisk analyse af den vestlige kapitalismes keynesianisme og den østlige statskapitalisme. Blandt meget andet skal også nævnes hans kritiske analyser af bøger fra venstrefløjskoryfæer som Paul A. Baran/Paul M. Sweezy (Monopoly Capital, på dansk i bogen Kritik af neo-marxisterne), Ernest Mandel (Ernest Mandel’s Late Capitalism, på dansk i samme) og Herbert Marcuse (One Dimensional Man in Class Society, på dansk i bogen Kapitalistisk og proletarisk arbejderbevægelse – Kritik af arbejderbevægelsens ideologi og praksis: Antologi (Bibliotek Rhodos, 1975, side 164-241).

Paul Mattick var gæsteprofessor på Roskilde Universitetscenter 1974-1975.

Nedenfor findes referencer til biografier, bibliografier, sites, bøger/bogbidrag på dansk og tidsskriftartikler på dansk.

Bjarne A. Frandsen. 1. juni 2004


Biografier

Leksikon for det 21. århundrede

Historical Materialism

Libcom.org

Wikipedia.org

Marxism in a Lost Century: A Biography of Paul Mattick
By Gary Roth (Brill / Haymarket Books, 2015, 342 p.; online at Libcom.org).
See reviews:
The revolutionary contribution of Paul Mattick (The Internationalist, September 4, 2020)
An overlooked figure in the council communist movement. By Robin Hurlstone (International Socialist Review, Issue 101, Summer 2016)
A Communist Life. By Felix Baum (The Brooklyn Rail, December 9, 2015)


Bibliografier

Paul Mattick Jr.: Paul Mattick Snr bibliography (Collective Action Notes, May 1998; online at Libcom.org). Extracts. See also the Bibliograpy, with some of the articles online (Internet Archive).

Michael Buckmiller: Bibliographie der Schriften von Paul Mattick 1924-1981. In: IWK: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutchen Arbeiterbewegung (nr.2, juni 1981, s.197-224).
Er på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

Bjarne Avlund Frandsen: Paul Mattick: en bibliografi: 1924-1975. Hovedopgave ved Danmarks Biblioteksskole, 1976.
Er på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.


Sites

Libcom.org

Library: Mattick, Paul
Articles, biography, books and interviews online.

International Council Correspondence (Vol.1-3: 1934-37) + Living Marxism (Vol.4-6: 1938-41) + New Essays (Vol.6:2-4: 1942-43). See also Index, compiled by Bjarne Avlund Frandsen.

Marxists Internet Archive

Paul Mattick
Articles and books online.

Left-Wing, Anti-Bolshevik and Council Communism

Marxists Internet Archive: Dansk afdeling

Paul Mattick
Bøger online: Kriser og kriseteorier (Kurasje/Modtryk, 1974, 136 s.) + Kritik af neo-marxisterne (Rhodos, 1974, 315 s.)

Marxists Internet Archive: Svensk avdelning

Paul Mattick
Tekster på svensk, bla. bogen Marx och Keynes – blandekonomins gränser (1969) online.

Paul Mattick homepage
“Our aim is to collect all texts of Mattick on the net in one place.”
Med tekster på engelsk, tysk, skandinavisk og fransk (online at Internet Archive).


Bøger/bogbidrag på dansk

Den deflationære inflation. I: Inflation og krise: en antologi ( Kurasje, 1976, s.83-108).

Anton Pannekoek (1873-1960). Forord. I: Anton Pannekoek: Lenin som filosof (Rhodos, 1975, s.7-23).

Forord. I: Henryk Grossmann: Marx, den klassiske nationaløkonomi og dynamikken (Rhodos, 1975, s.7-22).

Kapitalistisk og proletarisk arbejderbevægelse: kritik af arbejderbevægelsens ideologi og praksis (Rhodos, 1975, 353 sider). Efterskrift af Kirsten Gro-Nielsen og Anne Merete Møller (s.320-353).
Indhold:
Introduktion (s.7-14)
Karl Kautsky: fra Marx til Hitler (s.15-39)
Principforskellene mellem Rosa Luxemburg og Lenin (s.40-80)
De rådskommunistiske grupper (s.81-102)
Spontanitet og organisation (s.103-163)
Kritik af Marcuse: Det en-dimensionale menneske i klassesamfundet (s.164-241)
Leninismen og arbejderbevægelsen i Vesten (s.242-284)
Marxismen og arbejderbevægelsens utilstrækkelighed (s.285-319).

Kritik af neo-marxisterne (Rhodos, 1974, 317 sider). Efterskrift af H.J. Schanz (s.290-315).
Indhold:
Forord (s.11-19)
Kommunismens uundgåelighed (s.22-72)
Værditeori og kapitalakkumulation (s.73-102)
Marxismen og ‘Monopolkapitalen’ (s.103-126)
Ernest Mandels ‘Senkapitalismen’ (s.127-177)
Menneske og samfund i ombygningens tidsalder (s.180-216)
Nogle bemærkninger om input-outpuy økonomi (s.217-235)
Myrdals dilemma (s.236-255)
Samuelsons ‘transformation’ af marxismen til borgerlig økonomisk teori (s.256-269)
Marxismen og den nye fysik (s.270-288).
Bogen er online på Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling.

Kriser og kriseteorier (Modtryk/Kurasje, 1974, 136 sider).
Bogen er online på Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling.

Arbejdsløshed og krise. Interview med Paul Mattick. I: Krisen, majstrejkerne og arbejdsløsheden (Politisk Revy, 1974, s.62-64).

Blandingsøkonomien og dens begrænsninger. I: Mattick mfl.: Socialstat og blandingsøkonomi (Danske Studerendes Fællesråd, 1974, s.132-146).

Marx og Keynes: blandingsøkonomiens grænser (Røde Hane, 1973, 303 sider).

Krise og arbejdsløshed: arbejdsløshed og arbejdsløshedsbevægelse i USA 1929-1935 (Kurasje, 1973, 119 sider). Forord af oversætterne (s.7-16).

Tidsskriftartikler på dansk (og norsk)

Information

Og så vil der ikke længere være et kapitalistisk system i Danmark. Interview med Paul Mattick (12. marts 1975, s.4).

Kontrast

Lord Keynes er død! Intervju med Paul Mattick (nr.1, 1975, s.34-40).

Kurasje

Paul Mattick 1904-1981 + ‘Living Marxism’ + bibliografi (nr.27-28, april 1981, s.176-183).

Anmeldelse af Karl Heinz Roth/Elisabeth Behrens: Die ‘andere’ Arbeiterbewegung und die Entwicklung der Kapitalistischen Repression von 1880 bis Gegenwart (nr.12, nov. 1975, s.204-208).

Metodiske-teoretiske problemer omkring analyser af profitratefaldet (nr.12, nov. 1975, s.55-80). Diskussion mellem Paul Mattick og Elmar Altvater.

Om begrebet Statmonopolistisk Kapitalisme (nr.9, feb. 1974, s.99-106).

Politisk Revy

Krisen har endnu ikke nået bunden. Interview med Paul Mattick, oversat fra Lotta Continua, 1977 (nr.394, 6. marts 1981, s.14-15).

Arbejdsløshed og krise. Interview med Paul Mattick (nr.252, 18. okt. 1974, s.8-9). Genoptrykt i: Krisen, majstrejkerne og arbejdsløsheden (Kbh., Politisk Revy, 1974, s.62-64).

Politiske Arbejdstekster

Om Marx’ akkumulations- og sammenbrudsteori (nr.3-4, april 1974, s.111-128).

Vietnam Solidaritet

Imperialismens politiske økonomi (nr.9, nov. 1971, s.22-25).

Vindrosen

Kapitalistisk krise og ‘økonomisk demokrati’: en enquete (nr.5, 1973, s.1-3 + 13-18).

Arbejdsdeling og klassebevidsthed (nr.3, 1973, s.99-120).

VS Bulletin

Rådskommunisme (nr.141, 17. marts 1975, s.12-17).

Mattick og Castellina: revolutionær strategi og kapitalismens krise (nr.136, 20. dec. 1974,
s.2-5).