Morten Thing - Foto: © 2017 Hansen & Pedersen
Morten Thing - Foto: © 2017 Hansen & Pedersen

 

Biografi

Leksikon for det 21. århundrede

Thing, Morten

RUC Paper

Portræt af Morten Thing: Hans forskning blev et værn mod de tunge tanker (RUC Paper, 10. oktober 2019).

 

Bibliografier mv.

Morten Thing: en bibliografi
Udarbejdet af Hans Dam Frandsen og Bjarne A. Frandsen (Roskilde Universitetsbibliotek, 2006, 54 sider) (Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek, 45).
Indhold:
Bøger, artikler i bøger
Artikler i tidsskrifter og aviser:

  • Arbejderbevægelse, venstrefløj, socialistisk teori
  • Jødiske forhold, zionisme, Israel/Palæstina
  • Besættelsen
  • Pornografi, sexualitet, familiesociologi
  • Andre artikler
  • Anmelderen Morten Thing

Politisk Revy
Bidrag til leksika
Morten Thing i Danmarks Radio P1.

Det kritiske blik. En antologi redigeret af Nils Bredsdorff og Niels Finn Christiansen i anledning af Morten Things 60 årsdag (Tiderne Skifter, 2005, 304 sider).
Heri: Bibliografi over udvalgte dele af Morten Things forfatterskab.
Af Hans Dam Frandsen og Bjarne A. Frandsen (side 285-300).

Morten Things hjemmeside
“Her har jeg samlet oversigter og henvisninger til bøger, artikler m.v., jeg har skrevet gennem årene, samt links til tekster, som ligger på nettet.” Også på Internet Archive WayBackMachine.

Roskilde Universitetscenter
Forskere: Morten Thing: Publikationer
Her er en løbende registrering af dele af Morten Things produktion (1998- ).

Min egen historie
Af Morten Thing (Nemos Bibliotek, 2017, 356 sider). Se anmeldelse af Claus Bryld: Morten hin røde og Morten hin lærde (Eftertryk/Eftertrykket.dk, 5. juli 2017)

Morten Thing – 70 år. Af Bjarne Nielsen (Arbejderen.dk, 15. oktober 2015). “… trods hans politiske ståsted har han om nogen bidraget til en brugbar forståelse af de danske kommunisters historie og udvikling. Han er en unik inspirator, forsker og formidler.”

Artikler / Bøger online

ANTI: Begreberne antikommunisme – antisemitisme og deres historie
(Roskilde Universitetsbibliotek, 2003, 92 sider) (Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek, 41).
“Begrebernes historie og ordenes sociale liv udgør en del af vores fælles,
men ofte ufortalte historie. I dette lille skrift har jeg eftersøgt den hos to
begreber af den store anti-familie, antikommunisme og antisemitisme.”

Arbejderhistorie

Kommunisternes kapital (pdf) (nr.3, 1995, side 1-13).
“Så længe der har eksisteret kommunistiske partier har man diskuteret om moskvaguldet. Efter åbningen af de russiske arkiver er spørgsmålet ikke længere om Moskva finansierede kommunismen, men hvordan, hvor længe og hvor meget.” In English: The communists’ capital (What Next?: Marxist Discussion Journal).

Dansk Kvindebiografisk Leksikon

Henrik Pontoppidan (Portal)

En af anarkister tilberedt sardindåse
“Dette foredrag om ‘den radikale Pontoppidan’ blev holdt i Pontoppidan Selskabet 10. marts 2005 og tager sit udgangspunkt i den lille roman fra 1894 Nattevagt.”

Historie-online.dk

Det videnskabelige tidsskrift (22. oktober 2004).
Oplæg til diskussion, Rigsarkivet.

Jiddish bogfortegnelse: jiddish tryk i Danmark
(Roskilde Universitetsbibliotek, 2004, 66 sider) (Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek, 44).
“Et supplement til Dansk Bogfortegnelse over aviser, bøger og pjecer, som jødiske bogtrykkere trykte på jiddish i Danmark.”

Jyllands-Posten, diktaturet, krystalnatten og jøderne
(Roskilde Universitetsbibliotek, 2013, 90 sider) (Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek, 56)
“Op til 75-året for Krystalnatten den 9. november har historikeren Morten Thing været i avisarkiverne og dokumenterer i en lille pamflet Jyllands-Postens halvbrune og racistiske synspunkter i 1920’erne og 30’erne.”

Leksikon for det 21. århundrede

Modkraft.dk/Kontradoxa

Staten, revolutionen og sproget (24. februar 2014).
“Lønarbejdere er ikke en ensartet homogen gruppe med samme interesser – og staten ikke kun velfærd, men også kapitalistisk reproduktion af arbejdskraften. Enhedslistens diskussioner om principprogram indeholder flere uklarheder.”

1.000 sider PH (12. juli 2013).
“Uenighed gør stærk, påpegede Poul Henningsen. Men uenighed skal også udfoldes på et vist niveau. Det gør Hans Hertel i bog om PH, men ikke alle bidragsydere i supplerende debatbog.”

Nils Bredsdorff 1946-2012 (21. september 2012).
“Nils Bredsdorffs kritiske grundholdning har været af uvurderlig betydning for venstrefløjen og for samfundsvidenskabelig forskning.”

Det Tredje Riges sprog (16. januar 2011).
“Victor Klemperers bog LTI – Lingua Tertii Imperii: Det Tredje Riges sprog er en analyse af forholdet mellem sprog og magt i Nazi-Tyskland.”

Dokumentation: Blüdnikow er en doven og dårlig historiker (14. februar 2008).
“Jeg må indrømme, at jeg blev noget forbløffet over hans mangel på seriøsitet og hæderlighed.”

Venstrefløjen og terroren (7. januar 2008).
“Selv om Blekingegadebanden var venstreorienteret, er hele fløjen ikke ansvarlig for gruppens aktivitet.”

Highway 68 revisited (28. juni 2006).
“Fra Kautsky til Mao grundlægges en grundmuret opfattelse i arbejderbevægelsen af, at marxismens historieopfattelse var teleologisk.”

Hans Scherfig 100 år: den reflekterende troskyldighed (8. april 2005).
“Avantgardistisk maler, satirisk forfatter, dogmatisk kommunist. Portræt af Hans Scherfig.”

Voldsfanatikere, antisemitter, demokratihadere og kryptostalinister (11. september 2003).
Anmelderartikel af Adam Holm og Peter Scharff Smith (red.): Idealisme eller fanatisme?: opgøret om venstrefløjen under den kolde krig. Artiklen blev oprindelig bragt i tidsskriftet Social Kritik (nr.89, 2003).

Venstreorienteret antisemitisme? (14. marts 2003).
“I forbindelse med EU-topmødet i december sendte en række radikale tyske venstrefløjsgrupper et kontroversielt brev om antisemitisme til deres samarbejdspartnere i blandt andet Globale Rødder. Kontradoxa har bedt historikeren Morten Thing, der selv er jøde, om at kommentere brevet.”

Forbrydelser, terror, undertrykkelse: Kommunismens sorte bog (2. december 2002).
“En omfattende opgørelse over kommunismens ‘forbrydelser, terror og undertrykkelse’ er udkommet på dansk og anmeldes her af historikeren Morten Thing.” Anmelderartiklen blev oprindelig bragt i Information (26. nov. 2002) + i udvidet form ifm. franske udgave af bogen i Arbejderhistorie (nr.3, 1998, side 64-72; online på RUC).

Socialistisk Bibliotek / Indskannede tekster af Morten Thing:

Se også:

Efterskrift (pdf). Dansk udgave af kapitel om Hans Kirk i russisk bog (Moskva, 1999, s.7-26; online på RUC).

Nordisk Kultur Institut

Kulturradikalisme og kulturpolitik (pdf) (Arbejdspapir, 2002, 17 sider).
“Ser man på betydningen af de intellektuelle traditioner i de tre skandinaviske lande ser det ud til, at en række forskellige parametre spiller en vigtig rolle. Gruppen af radikale intellektuelle ser ud til at have været størst og tidligst i Danmark. Norge ser ud til at komme på andenpladsen og Sverige til sidst.”

Palæstina-Orientering

Jødestaten 100 år (nr.1, marts 1996, s.3-9; online på Palæstina-info.dk).
“Det var i februar hundrede år siden, den moderne zionismes fader Theodor Herzl udgav ‘Der Judenstaat’. Palæstina-Orientering har bedt historikeren Morten Thing om at kommentere jubilæet.”

Portrætter af 10 kommunister
(Tiderne Skifter, 1996, 303 sider).
Online på RUC (pdf).
Af indholdet: Marie Nielsen – Martin Andersen Nexø – Rudolf Broby Johansen – Børge Houman – Mogens Fog – Hans Scherfig.

Retfærd

De venstreorienterede jurister i Danmark i mellemkrigstiden (nr.66-67, 1994, side 124-132).
“Med baggrund i to prominente og afdøde jurister og kommunister – Robert Mikkelsen og Carl Madsen – gives der en karakteristik af på den ene side deres ukritiske forhold til stalinismen og herunder Moskvaprocesserne og på den anden side deres kritiske tilgang til de danske retsforhold.”

Revolution
Af Marie Nielsen. Udvalgt og kommenteret af Morten Thing (Tiderne Skifter, 1975, 309 sider).
Heri: Morten Thing: Indledning [biografi over Marie Nielsen] (s.9-19; online på Marxisme.dk).

Solidaritet

Inkvisitionens hærgen: venstrefløjens historie (nr.2, juni 2000, side 12-21; online på RUC).
“Venstrefløjen som vi var aktive på, er et historisk fænomen. Det kan udforskes af alle, som gider bruge tid på at læse kilderne. Sagen er, at det gider kritikerne ikke.”


Se også:

Om Morten Things far, Børge Thing (BOPA-lederen “Brandt”), på Tidslinjen 18. april 1917

EFTERLAD ET SVAR

Indtast din kommentar
Indtast dit navn her

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.