Indhold/Contents: 1934bibl.jpg

  • Bøger + bogdebat / Books + debate
  • Indskannede tekster

(kilde til vignet til højre: Literature of The World Revolution. Archive of the Communist Internatioanal (Stalinist-Hoxhaists)

2010-Books_are_weapons_in_the_war_of_ideas-eagle220.jpg

Bøger / bogdebat

Den Russiske Revolution 100 år (2017)

Paul Masons ‘Postkapitalisme’ (2016)

David Harvey og kapitalismen (2015)

Naomi Kleins ‘Intet bliver som før’ (2014)

Niall Ferguson, Vesten og kolonialismen (2014)

Thomas Pikettys Kapitalen i det 21. århundrede (2014)

David McNallys bog ‘Den globale krise’ (2013)

Lars T. Lihs Lenin-biografi (2012)

Ilan Pappe og bogen Den etniske udrensning af Palæstina (2012)

Jack London og romanen Jernhælen (2011)

Wilkinson/Picketts bog Lighed (2011)

Marxist Books on the Global Financial Crisis and Capitalism (2011)

Karl Marx’ Kapitalen og kriseteorier (2011)

Shlomo Sand & The Invention of the Jewish People (2010)

The Lomborg Deception (2010)

Chris Harman’s Zombie Capitalism (2009)

Charles Darwins Arternes oprindelse, 1859 (2009)

Familiens, Privatejendommens og Statens Oprindelse,1884, af Frederich Engels, (2009)

A People’s History of the World, af Chris Harman (2009)

Zionisme – Antizionisme: Historien om racisme og etnisk fordrivelse (2008)

Israel 1948 og Nakbaen (katastrofen) (2008)

Det Kommunistiske Manifest (2008)

Naomi Klein og katastrofekapitalismen (Chokdoktrinen) (2007)

Den israelske lobby og amerikansk udenrigspolitik (2007)

Lomborgs bog Køl af og den globale opvarmning (2007)

Religionskritiske bøger (2007)

Blekingegade-sagen (2007)

Friedman og den flade jord (2007)

Den russiske revolution, fra februar – oktober 1917 (2007)

Hugo Chávez og den ’bolivariske revolution’ i Venezuela (2006)

The Spanish Civil War and Revolution 1936-1939 (2006)

Boglisten 2006

Tariq Ali og Fundamentalismernes Sammenstød (2004)

Parecon – debat om socialistisk økonomi (2004)

Bog om Koba : opgør med stalinismen? (2003)

Den sorte bog om ‘kommunismens’ forbrydelser (2002)

Lomborg og klodens tilstand (2002)

Antonio Negri og “Imperiet” (2002)

“No Logo”: De multinationale og sweatshop-industrien (2001)

Robert Brenner og den kapitalistiske verdensøkonomi (2000)

Indskannede tekster

Kronologisk for teksternes originale publicering.

Fireburn – Har vi glemt Danmarks største arbejderopstand. Af Nicklas Weis Damkjær og Albert Scherfig (2016)  ???

Den sorte fanes muntre vagabond (om Carl Heinrich Petersen). Af Frederik Stjernfelt (2015)

40 års forskning: En tilståelsessag, af Morten Thing (2014)

Thyra Manicus-Hansen, (gravsted på Assistens Kirkegård) af Stine Helweg (2010)

A brief history of the Danish labour movement (2009)

Tony Cliff Bibliography, by Ian Birchall (2002) (ca. 44 sider)

Arbejderstolthed den første maj. Af John Nehm (2000)

Trotskij til te i Kolding 2.12.1932. Af Asta Hartmann Andersen (1999 )

Litteratur om Hans Kirk og hans forfatterskab (1997)

Hans Kirks udgivelser i bog- og pjeceform (1997)

Hans Scherfig 100 år: Den reflekterede troskyldighed, af Morten Thing (1996)

Den fortællende have, af Ove Dahl og Søren Federspiel (1995). Om Assistens Kirkegårds historie og de begravede arbejderledere.

De følgende tekster 3 er fra fra Morten Thing: Kommunisternes Kultur: DKP og de intellektuelle 1918-1960 (Tiderne Skifter, 1993). Det store tobinds værk er ikke online:

Elias Bredsdorff (1912 – 2002), af Morten Thing (1993)

Carl Madsen (1903-1978), af Morten Thing (1993)

De kulturradikale tidsskrifter, af Morten Thing (1993)

Antonio Gramsci’s fængselsoptegnelser: En befriet marxisme, boganmeldelse af Karsten Ditlevsen (1991)

Trotskijs besøg i Danmark, af Steen Bille Larsen (1986, 11 sider)

Rengøringsstrategien – DKP og socialismen, af Hans Erik Avlund Frandsen (1985)

Sumpplanten, af Elias Bredsdorff (1985). Om H.C. Andersen.

Carl Heinrich Petersen: en bibliografi, af Poul Bergstrøm Hansen og Karen Pedersen (1985, 8 sider)

Mig og Scherfig, af Ove Sprogøe (1985)

Trotski i København – og Moskvaprocesserne, af Steen Bille Larsen (1982)

Lidt om anarkismen – historisk og aktuelt. Af Carl Heinrich Petersen. Udgivet af Anarkistisk Boghandel, Viborg (ca. 1980, 6 A4 sider, stencileret)

Efterlysning af en citatfusker – på sporet af det forsvundne menneske [bog af Per Stig Møller], af Hans Erik Avlund Frandsen (1976)

Viborg er noget lort – men der er også lyspunkter, af Carl Heinrich Petersen. (15-sider særtryk, anarkistiske lokalerindringer) (1974)

Historieproblemet hos Kierkegaard og den unge Marx, af Hans Erik Avlund Frandsen (1975)

Arbejderhistorisk bladliste 1835-1940, af Willy Markvad Hansen (1974, 15 sider) med efterskrift af Carl Heinrich Petersen (1 A4-side)

Strukturløshedens tyranni, af Joreen Freeman (1970/2016)

Lenin’s visit to Denmark, by Carl V. Thomsen (1970, 18 pages)

Røde Fane – Teaterprogram: “Orden hersker i Berlin” (1970)

Det mærkværdige kommunistparti, af Ernst Dahl (1970, 7 sider)

»Arbejderflertallets« politik, af Preben Wilhjelm (1969)

Den afbøjede permanente revolution, af Tony Cliff (1963, 32 sider)

Krigs-ABC: Råd og vink, af Hans Scherfig (1961, 5 sider)

Kulturradikalismen: to artikler, af Elias Bredsdorff (1955, 16 sider)

Kulturkamp i Danmark, af Georg Moltved (1953)

Opfordring til generalstrejke. Af Carl Heinrich Petersen/ArbejderOppositionen (1944)(1975, 2 sider)

Tømrerskruen der i 1794 udviklede sig til den første generalstrejke i Danmark, af Hans Scherfig (1941/1973)

“Jødeforfølgelserne i Tyskland” – Jyllands-Postens leder 15. november 1938 (2 sider)

Wien: beretningen om den østrigske Arbejderklasses Februaropstand (Arbejderforlaget, 1934, 32 sider)

Vejledning ved læsning af “Kapitalen” (Bind I), af Karl Korsch (1932/1973, 5 sider)

Proletariatets demokratiske revolution i Finland, af Victor Serge (1930/1977)

Marxismens grundspørgsmål, af Karl Korsch (1922/1973, 20 sider)

Zimmerwald og Keinthal, af Robert Grimm (1918, 36 sider)

Bladlisten: Biografiske oplysninger (Kilde: Socialdemokratiets Aarhundrede (1904)