Asger Jorns mindesten over Chr. Christensen og hustru.
Asger Jorns mindesten over Chr. Christensen og hustru. "Syndikalist-stenen" står i Sejs ved Silkeborg. Teksten er fra sangen i Arbejdersangbogen "I flugt går tiden over livets bølger" Foto fra Silkeborg Arkiv.

Foto: Se nedenfor afsnittet ‘Om mindesmærket i Sejs’

Personliste om den danske syndikalist Chr. Christensen (1882-1960), redaktør af tidsskriftet “Solidaritet”, 1910-21.


Christian Christensen
Christian Christensen

Christian Eli Christensen døde 10. juni 1960 i Hørsholm, blev født 12. januar 1882 i Bandholm på Lolland, og var fra ca. 1910 og 10 år frem leder – som redaktør og agitator – af syndikalisterne, der udgjorde venstreoppositionen i den danske arbejderbevægelse – uden for Socialdemokratiet – før den russiske revolution i 1917 gav grundlag for dannelsen af to kommunistiske partier SAP og VSP/DKP (se de leksikale og historiske links nedenfor).

CC var redaktør det meste af tiden 1911-1921 af det syndikalistiske Fagoppositionens Sammenslutnings blad Solidaritet (afbrudt af bl.a. fængsling 1918-20), og af det kommunistiske Arbejderbladet, 1921-22.
Chr. Christensens samtidige hovedværker er næsten alle indskannet (tak til Daniell Marcussen), og det samme er heldigvis de postumt udgivne erindringer, der har klassikerstatus, blandt en håndfuld af bedste danske erindringsbøger.
Jørgen Lund, påbegyndt marts 2010.


Leksikalt


Om Chr. Christensen

Gravsted.dk med biografi + foto af gravsted på Blovstrød Kirkegård, Allerød.

Redaktør Christian Christensen død. Af Carl Heinrich Petersen (Arbetaren, juli 1960; online på Socialistisk Bibliotek). “Men trods idemæssig begrænsning, personlig bitterhed og beskedne resultater organisatorisk set, så er Christian Christensen dog en af dem, der rager op i vor danske arbejderbevægelses historie.”

Christian Christensen. Af Halfdan Rasmussen. Halfdan Rasmussens indledning til erindringsbogen ‘En rabarberdreng vokser op’ (Hans Reitzel, 1961, 156 sider). Online, se nedenfor: Af Christian Christensen.

Chr. Christensen: Agitator eller digter (pdf). Af Keld Dalsgaard Larsen (Arbejderhistorie, nr. 2, 1997, side 58-67). “Ville Christian Christensen gerne have været digter? Havde den store syndikalistiske agitator en gammel drøm om at kunne digte som Skjoldborg? Spørgsmålene forsøges besvaret i denne artikel om Christian Christensens bøger.”

Asger Jorn: Portræt af Christian Christensen. Figurstudie. 1933. Olie på lærred
55,5 x 47,5 cm:
Museum Jorn, Silkeborg. Kilde: privatfoto,Facebook.
https://www.museumjorn.dk/da/samlinger/om-asger-jorn/vaerker-af-jorn/visning-af-jorns-vaerker/?AjrDcmntId=984

Syndikalisten Christian Christensen – en minderune (pdf). Af Henning Tjørnehøj (Blovstroedkirke.dk; online på Internet Archive). “En af dem som satte sig op mod magthavere -ja som modsatte sig, at nogen overhovedet udøvede magt over andre -var arbejdsmanden Chr. Christensen.”

Se også:

Bladet SolidaritetArbejderhistorisk Bladliste, under året 1911

Den syndikalistiske ideologi i den danske arbejderbevægelse ca. 1910-21 (pdf). Af Curt Sørensen (Historie/Jyske Samlinger, bind 8, nr.3, 1969, s.273-315). “Bevægelsens målsætning og kampmidler belyses, ligesom forholdet til kommunismen behandles til 1921, da syndikalismens organisatoriske sammensmeltning med kommunismen bragte afslutningen på den periode, hvor arbejder-syndikalismen i Danmark spillede en rolle som selvstændig bevægelse.” “… en fyldig og fortrinlig afhandling …” (Carl Heinrich Petersen, Danske revolutionære, (borgen, 1970, side 185).

Da syndikalisterne mødte Lenin… Af Daniell Marcussen (Historiestudiet AAU, maj 2009, 126 sider; online på Scribd.com). Universitetsspeciale om de danske syndikalisters forhold til revolutionen i Rusland (1917-1921), bolsjevismen og 3. Internationale.

Fagoppositionens Sammenslutning 1910-1921: de danske syndikalister. Af Lisa Bang mfl. (Modtryk, 1975, 112 sider) (Til arbejderbevægelsens historie, 3)

Om mindesmærket i Sejs

Den såkaldte "syndikalist-sten" i Sejs ved Silkeborg
Den såkaldte “syndikalist-sten” i Sejs ved Silkeborg

En syndikalist i Sejs. Af Bente Rytter (Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening; online på Internet Archive). Om Asger Jorns mindesmærke over C.C.

Uddrag af erindringer for studiekredsdeltagere hos CC, med gruppebillede fra 1938 med bl. .CC  & konen Lisbeth bagerst, og 24-årige Asger Jorn forrest t.h.

Kritik af den økonomiske politik (1962). Af Asger Jorn (Museum Jorn, Silkeborg). “… tilegnet den danske syndikalist og arbejderfører Chr. Christensen, der i min ungdom, da han boede i Sejs … var som en far for mig og lærte mig, hvad økonomi, økonomisk kritik og organisation er.”

Om verset på mindesmærket, se om U.P. Overby på linksamlingen Socialister på Assistens Kirkegård.

 

 


Af Chr. Christensen

Christian Christensen og den danske syndikalisme: en antolog. 2 bind. Red. Carl Heinrich Petersen (Århus, Modtryk 1979, 626 sider)

Christian Christensen (Sorte Fane Blog). Mindre bibliografi, med links til online artikler af C.C.

Christian Christensen (Det Anarkistiske Bibliotek). Med tekster online af C.C.

Fædrelandskærlighed: til belysning af det nationale spørgsmål – tilegnet de danske patrioter (Det nye Forlag, 1909, 40 sider; online på Dropbox.com)

Arbejderne og Børneflokken: hvorfor og hvordan bør Arbejderne forhindre de mange Børnefødsler? (1910, 176 sider). Udg. i 12-15.000 ekspl.!

Syndikalismen og situationen 1916: et Foredrag holdt af Redaktør Chr. Christensen i København 26. marts 1915 (Fagoppositionen i Danmark, 1915, 28 sider; online på Scribd.com)

Illustration: Fra venstre: redaktør Chr. Christensen og speditør Julius Nielsen i døren til "Solidaritet" i Slotsgade 37 på Nørrebro i København, ca. 1912.
Illustration: Fra venstre: redaktør Chr. Christensen og speditør Julius Nielsen i døren til “Solidaritet” i Slotsgade 37 (?) på Nørrebro i København, ca. 1912.

Lokale Industriforbund (Fagoppositionens Sammenslutning, 1916, 23 sider; online på Scribd.com). Pjecen indeholder et forslag til en syndikalistisk reorganisering af fagbevægelsen.

Hansen, Erik [Christian Christensen]: Hvorfor jeg nægter at være soldat (Kristiania [Oslo], Norges Ung.Soc. Forbunds forlag, 1918, 32 sider, norsk bokmål). Note: Originally printed as articles in the Danish magazine Solidaritet in 1917 (Kilde Holger Terp: Peace in Print: The History of the Peace Movement)

Forhandling eller direkte Aktion. Af Chr. Christensen (Fagoppositionens Sammenslutning, 1919, 14 sider; online på Scribd.com). Indeholder en præsentation af syndikalismens kampmidler og en kritik af den socialdemokratiske forhandlingsstrategi.

Direkte aktion (Konfront.dk, 19. marts 2020). Artikel fra Solidaritet (nr.206, 27. juli 1920).   “… handler om de fundamentale stridigheder som arbejderbevægelsen oplevede.”

Moskva – og Syndikalismen (Dansk Kommunistisk Lærerklubs Forlag, 1921, 36 sider; online på Scribd.com)

I forbindelse med oprettelsen af D.K.F. og F.S.s indtrædelse deri skrev Christian Christensen en kronikserie under titlen ”Moskva og Syndikalismen” som siden udkom som denne pjece. Genoptrykt i Carl Heinrich Petersen: Danske Revolutionære (Borgen, 1970, side 186-235). Med udgiverens noter.

Chr. Cristensen's erindringer "En rabarberdreng vokser op" og "Bondeknold og rabarberdreng"
Chr. Cristensen’s erindringer “En rabarberdreng vokser op” og “Bondeknold og rabarberdreng”

Chr. Christensens erindringsklassikere fra Rabarberlandet på Nørrebro:

En rabarberdreng vokser op (Hans Reitzel, 1961, 164 sider; online på Leksikon.org). Se Halfdan Rasmussens indledning om Christian Christensen (Hans Reitzel, 1961, 156 sider). Se hertil vedr. “Eriksens begravelse” i erindringerne En rabarberdreng vokser op, online, afsnittet: Rabarberlandet begraver sin faldne kammerat + efterflg. (Hans Reitzel 1977, 3. oplag, side 71-87), , også nedenstående supplement.
Kilde: 
“Da de begravede Eriksen”: et supplement (pdf). Af Henry Stjernqvist (Særtryk af Historiske Meddelelser om København, 1966, side 181-189; på Slægtsforskernes Bibliotek, DIS-Danmark). Indlæg ift. til Henry Bruuns kritiske gennemgang af ‘hovedafsnittet’ (begravelses-afsnittet i CCs ‘En rabarberdreng …’

En fortsættelse af barndomserindringerne fandtes i håndskrevet form efter Chr. Christensens død:

Bondeknold og rabarberdreng (Hans Reitzel, 1962, 180 sider; online på Leksikon.org). Se herfra: Christian Christensen om fattigdom i 1887 (Danmarkshistorien.dk)


Se også:

Tidslinjen 29. januar 1915 om digteren Halfdan Rasmussen (1915-2002).

Personlisten om Carl Henrich Petersen (1915-1988)

Tidslinjen 13. oktober 1906 om syndikalismens “fødsel” i Frankrig.


Chr. Christensens grav
Chr. Christensens grav

Chr. Christensens gravsted på Blovstrød Kirkegård. Han døde 10. juni 1960 i hjemmet “Storskovhus”, Hørsholm, i Blovstrød sogn, og blev begravet 15. juni, uden præstemedvirken, på Blovstrød Kirkegård (se artikler ovenover om C.C).