Forord / Foreword

Biografier / Biographies & Sites + On Tamara & Isaac Deutscher

Articles by Isaac Deutscher

Reviews / Debate etc.

Isaac Deutscher på dansk


Forord

Isaac Deutscher (3. april 1907 – 19. august 1967), polsk-jødisk marxist og historiker, mest kendt for sin monumentale Trotsky-biografi, som udkom i 3 bind 1952-1963 (The prophet armed, The prophet unarmed og The prophet outcast). Værket blev genudgivet i 2004.

Isaac Deutscher var jury-medlem i Bertrand Russells krigsforbryder- domstol og besøgte i den anledning København i december 1966 – se artiklen Sandheden er den bedste propaganda i Politisk Revy (nr.69, 21. december 1966, s.2-4), som har et interview med Isaac Deutscher.

Foreword

Isaac Deutscher (April 3, 1907 – August 19, 1967) was a Polish-Jewish marxist and historian, mostly known for his monumental Trotsky-bibliography in 3 Volumes published 1952-1963 (The prophet armed, The prophet unarmed and The prophet outcast). The work was republished i 2004.

In the sixties Isaac Deutscher was a jury-member of the Bertrand Russell Tribunal examining war crimes during the Vietnam war.

Bjarne A. Frandsen.

Started May 2006

Svensk udgave (1971-72) af Deutschers hovedværk.